Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

18. Maj 2020.

Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura

Dole navedena najava sadrži informacije o postupku nabavke koju je planirao Korisnik ovog Programa, kao deo realizacije projekta. Pozivaju se potencijalni učesnici u tenderu da iskažu svoje interesovanje za učešće u tenderu tako što će poslati i-mejl na adresu naznačenu u nastavku:

 • ID projekta: HUSRB/1602/31/0084 
 • Naziv projekta: Zdravstveni turizam - dobar turizam: Zajednički razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
 • Naziv tendera: Javna nabavka usluge izrade idejnog projekta za hotel/lečilište na Stražilovu, Sremski Karlovci
 • Vrsta procedure: Pojednostavljena procedura (Simplified procedure)
 • E-mail: marija.fenjac@vojvodina.gov.rs i/ili vladimir.obucina@vojvodina.gov.rs
 • Rok za izražavanje interesovanja: 31 Maj 2020. g., 13:00 (po lokalnom vremenu)

Ostale vesti

 • 22. February 2021.
  Dokument sa opštim savetima
  Zajednički sekretarijat je pripremio dokument sa opštim savetima koji je kreiran sa ciljem da pomogne korisnicima našeg programa u implementaciji projekata.
  Saznajte više
 • 25. January 2021.
  Lead Beneficiary Seminars
  The Joint Secretariat of the Interreg-IPA CBC HU-SRB Programme organises Lead Beneficiary Seminars for the projects of the 3rd Call for Proposals. The current special circumstances require special way of organization. Therefore, the Seminars will be held online. Keeping the tradition, the Joint Secretariat organizes one Seminar for the Lead Beneficiaries from Hungary and another one for the Lead Beneficiaries from Serbia.
  Saznajte više
 • 29. Decembar 2020.
  Interreg+, the new information and monitoring system
  A new information and monitoring system is introduced for the Interreg programmes implemented with Hungarian Managing Authority. The INTERREG+ (I+) platform will be used for reporting by the Beneficiaries of the 3rd Call for Proposals.
  Saznajte više