Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

29. Mart 2016.

Lansiran Strateški poziv za podnošenje predloga projekata

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija lansirao je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, sa ukupnim budžetom u vrednosti 24.800.000 evra namenjenim za projekte od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije.  

Poziv za podnošenje predloga biće otvoren do 26. avgusta 2016. godine za predloge strateških projekata. 

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata je namenjen strateškim projekatima, koji su u skladu sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju mogućnost da unaprede kvalitet života u Programskoj oblasti.   

Pravo učešća imaju projekti koji su u skladu sa jednim od tri prioriteta (Prioritetne ose) Strateškog poziva za podnošenje projekata: 

 • PO1: Unapređenjem prekograničnog upravljanja vodama i sistema upravljanja rizikom; 
 • PO2: Smanjivanjem uskih grla u prekograničnom saobraćaju; ili 
 • PO3: Stimulisanjem saradnje u oblasti turizma i kulturne baštine.

Projekti odabrani za finansiranje mogu trajati najmanje 12 meseci a najviše 36 meseci. Takođe, obaveza odabranih projekata je da budu sprovedeni u okviru Programske oblasti, u koju spadaju: okruzi Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruzi Zapadna Bačka,  Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji, a organizacije koje mogu podneti predloge projekata su: neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama,  državne institucije i tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama. 

Prijavni paket, smernice i pravila za  proces podnošenja predloga projekata, kao i ostale informacije u vezi sa Strateškim pozivom za podnošenje predloga projekata mogu se preuzeti na veb stranici Poziv za podnošenje predloga projekata.

U toku Strateškog poziva, Program će pružati asistenciju podnosiocima predloga projekata putem Zajedničkog sekretarijata i Antene Zajedničkog sekretarijata (Joint Secretariat – JS and JS Antenna). Takođe, potencijalni podnosioci predloga projekata imaće mogućnost pronalaženja partnera za saradnju na projektu putem elektronskog alata Partner Search na veb-sajtu programa. 
 
Preliminarni datum za objavljivanje rezultata Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata je januar 2017. godine.  

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, koji je Evropska komisija 15. decembra, 2015. godine, počiva na regulativi pod brojem 231/2014 Evropskog parlamenta (Regulation (EC) No 231/2014) i regulativi Evropske komisije pod brojem 447/2014 (IPA II Implementing Regulation).  

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata je prvi poziv u okviru ovog Programa.

Ostali pozivi za podnošenje predloga projekata biće objavljeni u dogledno vreme. 

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više