Skip navigation

Poziv za podnošenje predloga projekata

Najvažnije informacije u vezi sa Pozivima za podnošenje predloga projekata

Sekcija često postavljana pitanja

FAQ
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)
  Pregled

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija  lansirao je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata 29. marta 2016. godine. Ovo je prvi poziv za podnošenjepredloga projekata u okviru ovog Programa, koji je odobren Odlukom Evropske komisije C(2015)9488, 15. decembra 2015. godine.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnom brojem HUSRB/1601 i sredstvima u iznosu od 24.000.000 evra, namenjen je projektima od strateške vrednosti za pogranični region između Mađarske i Srbije – projekte koji su usklađeni sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji imaju kapacitet da ostvare veliki uticaj i unaprede kvalitet života u pograničnom regionu.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata  HUSRB/1601 će biti otvoren  do 30. septembra 2016. godine. Tokom tog perioda Program će pružati pomoć podnosiocima predloga projekata putem Zajedničkog sekretarijata (ZS) i Antene ZS, kao što je navedeno u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata (Guidelines for Applicants). Pored toga, potencijalni podnosioci predloga projekata imaće mogućnost da pronađu partnere za projekte putem elektronskog alata Partner Search na veb-sajtu Programa.

   
  Prijavni paket

  Preuzimite  Prijavni  paket

  Prijavni paket se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Poziv za podnošenje predloga projekata
  • Smernice za podnosioce predloga projekata i prateći aneksi
  • Pravila o prihvatljivosti troškova
  • Prijavni formular i prateći aneksi

   

  Dužina trajanja poziva

  Od 29. marta 2016. godine do 30. septembra 2016. godine do 24:00 po centralnoevropskom vremenu (CET),  što će biti evidentirano putem datuma na poštanskom žigu. Ukoliko se prijave podnose lično ili putem kurirske službe, one moraju stići u ZS do 30. septembra 2016. godine do 16:00 po centralnoevropskom vremenu.

  NAPOMENA: Prvobitni rok za podnošenje predloga projekata  u okviru Strateškog poziva je bio 26. avgust 2016. godine do 24:00 po centralnoevropskom vremenu (odnosno do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi lično). Rok je produžen 11. jula 2016. godine na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO). 
   

  Programska oblast

  Obaveza odabranih projekata je da budu implementirani unutar Programske oblasti, koja je definisana u dokumentu Program saradnje (Cooperation Programme) u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III), i to:

  • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
  • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem.

   

  Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

  Sledeće organizacije su kvalifikovane da se prijave za dobijanje sredstava koja se dodeljuju kroz Program:

  • državne institucije
  • tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama
  • neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama – kao opšte pravilo

  Za detaljne informacije o kvalifikovanim podnosiocima predloga projekata, molimo da  pogledate Poglavlje 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Budžet

  Iznos sredstava koji je dostupan za Strateški poziv za podnošenje predloga projekata je 24.800.000 evra. Indikativna raspodela sredstava po Prioritetnim osama (PO), zajedno sa minimalnim iznosom subvencija, izgleda ovako:

  • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika – minimalni iznos IPA doprinosa je 4.000.000 evra;
  • PO 2: Smanjivanje broja uskih grla u prekograničnom saobraćaju – minimalni iznos IPA doprinosa je 2.000.000 evra;
  • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa - minimalni iznos IPA doprinosa je 3.000.000 evra.

  Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji će biti dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva može varirati, u zavisnosti od procene i odabira prijavljenih predloga projekata.

   

  Stopa sufinansiranja

  Na nivou projekta, IPA će pokrivati do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova, dok će preostalih 15% biti finansirano iz nacionalnih izvora. Važno je napomenuti da se troškovi finansiranja razlikuju u slučaju korisnika iz Mađarske i onih iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da Vodeći korisnik zaključi Ugovor o Sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat biće automatski odobren iz doprinosa EU.

   

  Trajanje projekta

  Planirani period implementacije projekta ne može biti kraći od 15 meseci i ne može biti duži od 36 meseci.

   

  Podnošenje predloga projekata

  Prijavni formular i relevantna prateća dokumenta treba da budu podneseni u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata Zajedničkog sekretarijata (ZS). 

   

  Proces odabira

  Opis procesa procene predloga projekata naveden je u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Rezultati Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata

  Okvirni datum za obaveštavanje o rezultatima Strateškog poziva za podnošenjeponuda je januar 2017. godine. 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  anchor-position-guide anchor-position-guide.pdf
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)
  Pregled

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra namenjen je širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 biće otvoren do 31. januara 2017. godine. Tokom ovog perioda, Program će  podnosiocima predloga projekata pružati pomoć kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS, kao što je opisano u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Ovo je Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, koji je usledio nakon Strateškog poziva koji je zatvoren 30. septembra 2016. godine.

   
  Prijavni paket

  Preuzmite Prijavni paket

  Prijavni paket za Drugi poziv za podnošenjepredloga projekata se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Drugi poziv za podnošenjepredloga projekata (HUSRB 2nd Call for Proposals);
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (HUSRB 2nd CfP Guidelines for Applicants);
  • Aneks I Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex I of Application Form);
  • Aneks II Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex II of Application Form);
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures);
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (HUSRB 2nd CfP Annex I of GfA Model Subsidy Contract)
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (HUSRB 2nd CfP Annex II of GfA Model Partnership Agreement);
  • Priručnik za korisnike (HUSRB Users' Manual).

  Zajedno sa dokumentima iz Prijavnog paketa, možete preuzeti i Priručnik za korisnike za sistem IMIS 2014-2020.

   

  Dužina trajanja poziva

  3. oktobar 2016. godine – 31. januar 2017. godine, 00:00 (ponoć) po centralnoevropskom vremenu

   
  Programska oblast

  Uslov je da se podržani programi sprovode u okviru Programske oblasti, koja je definisana u okviru dokumenta Program saradnje, u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III) i to:

  • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
  • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem

   

  Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

  Neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna/lokalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti mogu da se prijave za sredstva koja se dodeljuju kroz Program.

  Za detaljan opis kriterijuma podobnosti za podnosioce predloga projekata pogledati Poglavlje 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Prioriteti i akcije Programa
  • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika
  • Akcija 1.1: Sistemi za upravljanje vodama i zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova
  • Akcija 1.2: Zaštita prirode i očuvanje vodnih staništa

   

  • PO 2:  Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži
  • Akcija 2.1: Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  • Akcija 2.2: Unapređenje usluga u javnom drumskom i železničkom prevozu

   

  • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa
  • Akcija 3.1: Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  • Akcija 3.2: Saradnja u oblasti kulturnih događaja, događaja koji organizuju zajednice i događaja u sferi zabave, sporta i zaštite prirode

   

  • PO 4Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama
  • Akcija 4.1: Unapređivanje inovacija kroz saradnju između MSP i istraživačkih institucija koje uključuju mlade ljude
  • Akcija 4.2: Stimulisanje i razvoj socijalnog preduzetništva

  Za indikativnu listu aktivnosti i njihov detaljan opis pogledati Poglavlje 1.3 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Budžet

  Objavljene aktivnosti i raspoloživa indikativna sredstva: indikativni iznos od 21.500.00 evra je na raspolaganju u okviru Drugog poziva za podnošenjepredloga projekata.

  Za indikativnu raspodelu sredstava po odgovarajućim Prioritetnim osama (PO) i Akcijama pogledati Poglavlja 1.3 i 1.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji će biti dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva može varirati, u zavisnosti od procene i odabira aplikacija.

   

  Stopa sufinansiranja

  Na nivou projekta, EU će pokrivati do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova.

  Preostalih 15% će biti finansirano iz nacionalnih izvora.

  NAPOMENA: Izvori finansiranja se razlikuju za korisnike iz Mađarske i one iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da Vodeći korisnik zaključi Ugovor o sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat biće automatski odobren iz doprinosa EU.

   

  Trajanje projekta

  Planirani period sprovođenja projekta ne može biti kraći od 6, ni duži od 24 meseca.

   

  Podnošenje prijava

  Prijave se moraju podneti elektronski , putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu se može pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  Rok za prijave je 31. januar 2017. godine, do 00:00 časova (ponoć) po centralnoevropskom vremenu

  NAPOMENA:  IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul  blokira podnošenje prijava nakon isteka roka, tako da nakon navedenog roka ne postoji druga mogućnost za prijavljivanje.

  Tokom prijavljivanja,  IMIS 2014-2020 Aplikacioni modula generiše Sertifikat, koji je potrebno da overi/e i potpiše/u zakonski predstavnik/predstavnici svih korisnika projekta. Originalni Sertifikat mora biti dostavljen putem pošte na sledeću adresu:

  Joint Secretariat

  of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia

  Széchenyi Program Office Nonprofit LLC.

  Szép utca 2, 4.em

  H-1053 Budapest, Hungary

  do 7. februara 2017. godine, što će biti evidentirano putem datuma na poštanskom žigu

   

  Proces odabira

  Opis procesa ocenjivanja je naveden u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Rezultati Drugog poziva za podnošenjepredloga

  Okvirni rok za objavljivanje rezultata Drugog poziva za podnošenje predloga je jun 2017. godine

   

  Info dani

  Zajednički sekretarijat i Antena ZS će organizovati nekoliko celodnevnih događaja prema sledećem rasporedu:

  1.       Segedin – 24. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

  ADRESA DOGAĐAJA - biće objavljena naknadno

  2.       Novi Sad – 28. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

  SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

  Vladike Platona bb, 21000 Novi Sad, Srbija

  3.       Subotica – 29. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

  OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA

  Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Srbija

  4.       Kečkemet – 30. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

  PRIVEDNA KOMORA BACS-KISKUN OKRUGA

  Árpád bulevar 4., 6000 Kecskemét, Mađarska.

   
  Dodatni izvori informacija za podnosioce predloga projekata

  Potencijalnim podnosiocima predloga projekata se preporučuje da posete stranicu Preuzimanje dokumenata na veb sajtu Programa, gde se mogu naći ostala relevantna dokumenta, kao što su: Program saradnje; Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja; publikacije u kojima je dat pregled projekata koji su sprovedeni u okviru prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija i još mnogo toga.

  Odeljak za Često postavljana pitanja na veb sajtu Programa će biti redovno ažuriran tokom poziva i tu se mogu pronaći dodatne informacije, objašnjenja ili smernice za potencijalne podnosioce predloga projekata.

  Onlajn alatka Partner Search stoji na raspolaganju organizacijama koje traže partnerske organizacije sa ciljem razvoja zajedničkih predloga projekata.

  Pored redovne podrške koju pružaju Zajednički sekretarijat i Antena ZS, potencijalnim podnosiocima predloga projekata mogu biti od koristi i Saveti menadžera Projekta / sedmična serija postova koji se objavljuju na Facebook i LinkedIn stranicama Projekta, gde menadžeri Projekta na osnovu svog iskustva pružaju korisne informacije podnosiocima predloga projekata (i korisnicima).