Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

26. Decembar 2019.

Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura

Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.

 • ID projekta: HUSRB/1601/11/0001
 • Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan
 • Akronim: BABECA
 • Korisnik koji raspisuje tender:  JVP Vode Vojvodine Novi Sad
 • Naziv tendera: Nabavka plovne kosačice za projekat BABECA, ref. broj: VV-BABECA-HUSRB1601/11/0001-6.1.1.
 • Vrsta procedure: Lokalni otvoren postupak
 • Tenderski dosije je dostupan na:  http://www.vodevojvodine.com/Kategorije/Kategorija/24-Oстале_набавке
 • Rok za podnošenje prijava: 26. decembar 2019. godine u 13.00 časova 

Ostale vesti

 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više
 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/31/0005.
  Saznajte više