Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. January 2018.

Evropska komisija je otvorila  javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije

Evropska komisija (u daljem tekstu Komisija) je danas otvorila javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije, sa ciljem da prikupi mišljenja svih zainteresovanih strana o tome kako maksimalno iskoristiti svaki evro iz budžeta EU. Mišljenja dobijena putem javnih konsultacija biće iskorišćena ove godine u okviru procesa razvoja sveobuhvatnih predloga za narednu generaciju finansijskih programa za Višegodišnji finansijski okvir za period nakon 2020. godine (dugoročni budžet EU). 

Konsultacije, koje su u obliku onlajn upitnika, dostupnog na 23 jezika koji se koriste u EU, biće otvorene do 8. marta 2018. godine zza sve građane i relevantne subjekte zainteresovane za Kohezionu politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU, kao što su nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međuvladina i nevladina tela, akademske institucije, civilno društvo i preduzeća.

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka konsultacionog perioda.

Detaljne informacije, zajedno sa linkom na onlajn upitnik, se nalaze na veb sajtu Evropske komisije.

Izvor  fotografija: Fejsbuk stranica Evropske komisije

Ostale vesti

 • 22. February 2021.
  Dokument sa opštim savetima
  Zajednički sekretarijat je pripremio dokument sa opštim savetima koji je kreiran sa ciljem da pomogne korisnicima našeg programa u implementaciji projekata.
  Saznajte više
 • 25. January 2021.
  Lead Beneficiary Seminars
  The Joint Secretariat of the Interreg-IPA CBC HU-SRB Programme organises Lead Beneficiary Seminars for the projects of the 3rd Call for Proposals. The current special circumstances require special way of organization. Therefore, the Seminars will be held online. Keeping the tradition, the Joint Secretariat organizes one Seminar for the Lead Beneficiaries from Hungary and another one for the Lead Beneficiaries from Serbia.
  Saznajte više
 • 29. Decembar 2020.
  Interreg+, the new information and monitoring system
  A new information and monitoring system is introduced for the Interreg programmes implemented with Hungarian Managing Authority. The INTERREG+ (I+) platform will be used for reporting by the Beneficiaries of the 3rd Call for Proposals.
  Saznajte više