Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. January 2018.

Evropska komisija je otvorila  javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije

Evropska komisija (u daljem tekstu Komisija) je danas otvorila javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije, sa ciljem da prikupi mišljenja svih zainteresovanih strana o tome kako maksimalno iskoristiti svaki evro iz budžeta EU. Mišljenja dobijena putem javnih konsultacija biće iskorišćena ove godine u okviru procesa razvoja sveobuhvatnih predloga za narednu generaciju finansijskih programa za Višegodišnji finansijski okvir za period nakon 2020. godine (dugoročni budžet EU). 

Konsultacije, koje su u obliku onlajn upitnika, dostupnog na 23 jezika koji se koriste u EU, biće otvorene do 8. marta 2018. godine zza sve građane i relevantne subjekte zainteresovane za Kohezionu politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU, kao što su nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međuvladina i nevladina tela, akademske institucije, civilno društvo i preduzeća.

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka konsultacionog perioda.

Detaljne informacije, zajedno sa linkom na onlajn upitnik, se nalaze na veb sajtu Evropske komisije.

Izvor  fotografija: Fejsbuk stranica Evropske komisije

Ostale vesti

 • 21. February 2019.
  Digitalizacija nacionalne baštine
  In 2018, the European Year of Cultural Heritage, the Ministry of European Integration of the Republic of Serbia, which represents the Serbian National Authority of the Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme, launched an online platform www.srbija-projektieu.rs, dedicated to several important national cultural monuments in Serbia.
  Saznajte više
 • 20. February 2019.
  REGIOSTARS – evropska nagrada za najinovativnije regionalne projekte
  REGIOSTARS je godišnji konkurs koji se organizuje od strane Opšte uprave za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije sa ciljem da se identifikuju pozitivni primeri u regionalnom razvoju, i da se istaknu originalni i inovativni projekti koji bi mogli poslužiti kao inspiracija drugim regionima i menadžerima projekata. Prijave se mogu podneti do 9. maja 2019. godine.
  Saznajte više
 • 17. January 2019.
  Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija na šestoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji
  Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije – srpsko Nacionalno telo Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, organizovalo šestu Nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji 14. novembra 2018. godine, u Beogradu. Program je učestvovao na konferenciji.
  Saznajte više