Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. January 2018.

Evropska komisija je otvorila  javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije

Evropska komisija (u daljem tekstu Komisija) je danas otvorila javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije, sa ciljem da prikupi mišljenja svih zainteresovanih strana o tome kako maksimalno iskoristiti svaki evro iz budžeta EU. Mišljenja dobijena putem javnih konsultacija biće iskorišćena ove godine u okviru procesa razvoja sveobuhvatnih predloga za narednu generaciju finansijskih programa za Višegodišnji finansijski okvir za period nakon 2020. godine (dugoročni budžet EU). 

Konsultacije, koje su u obliku onlajn upitnika, dostupnog na 23 jezika koji se koriste u EU, biće otvorene do 8. marta 2018. godine zza sve građane i relevantne subjekte zainteresovane za Kohezionu politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU, kao što su nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, međuvladina i nevladina tela, akademske institucije, civilno društvo i preduzeća.

Komisija će objaviti odgovore ubrzo nakon završetka konsultacionog perioda.

Detaljne informacije, zajedno sa linkom na onlajn upitnik, se nalaze na veb sajtu Evropske komisije.

Izvor  fotografija: Fejsbuk stranica Evropske komisije

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više