Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

02. Oktobar 2019.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata je završen sa 121 podnetom prijavom

Treći poziv za podnošenje predloga projekata je zatvoren 30. septembra 2019. godine sa 121 prijavom predloga projekata podnetih putem Aplikacionog modula IMIS 2014-2020.

Kada je reč o prioritetima Programa (Prioritetnim osama):

 • Četiri prijave su podnete u okviru Prioritetne ose 1 (Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika);
 • Sedam prijava je podneto u okviru Prioritetne ose 2 (Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži);
 • 76 prijava je podneto u okviru Prioritetne ose 3 (Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa);
 • 34 prijave su podnete u okviru Prioritetne ose 4 (Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama).

Kada je reč o Akcijama:

 • Dve prijave su podnete u okviru Akcije 1.1 (Upravljanje vodama i zaštita od ekstremnih vremenskih uslova);
 • Dve prijave su podnete u okviru Akcije 1.2  (Zaštita prirode i očuvanje vodenih staništa);
 • Pet prijava je podneto u okviru Akcije 2.1 (Granični prelazi, putevi i biciklističke staze);
 • Dve prijave su podnete u okviru Akcije 2.2 (Unapređenje usluga javnog prevoza i voznih linija);
 • 29 prijava je podneto u okviru Akcije 3.1 (Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu);
 • 24 prijave su podnete u okviru Akcije 3.3 (Saradnja u oblasti kulturnih događaja i dogašaja  okviru zajednice);
 • 23 prijave su podnete u okviru Akcije 3.4 (Saradnja u oblastisporta, slobodnih aktivnosti i akcijama manjeg obima koji su vezani za zaštitu prirode);
 • 20 prijava je podneto u okviru Akcije 4.2 (Stimulisanje i razvoj socijalnog preduzetništva);
 • 14 prijava je podneto u okviru Akcije 4.3 (Stimulisanje inovacija u preduzetništvu koje uključuju istraživačke institucije a putem stipendija za mlade).

Vodeći korisnici u okviru predloga projekata koji uspešno prođu formalnu procenu biće obavešteni o tome putem elektronske pošte, u dogledno vreme.

Treći poziv za podnošenje predloga projekata je bio otvoren četiri meseca, između 1. juna  i 30. septembra 2019. godine.

Ostale vesti

 • 28. Oktobar 2019.
  Dan evropske saradnje 2019. godine
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je proslavio ovogodišnji Dan evropske saradnje putem 15 događaja, koje je tokom septembra i oktobra organizovalo devet projekata koji se realizuju u okviru ovog Programa.
  Saznajte više
 • 03. Septembar 2019.
  Proslava Dana evropske saradnje 2019.
  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija će proslaviti ovogodišnji Dan evropske saradnje tokom septembra i početkom oktobra sa 15 događaja, koje će organizovati devet projekata koji se realizuju u okviru ovog Programa.
  Saznajte više
 • 04. Juli 2019.
  Info dani u Srbiji
  Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa će na obe strane mađarsko-srpske granice organizovati Info dane, celodnevne seminara namenjene potencijalnim podnosiocima predloga projekata u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više