Skip navigation

Projekti

Pregled ugovorenih projekata za svaki od Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa Interreg- IPA CBC Mađarska–Srbija

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Danube Wine Route – HUSRB/1602/31/0209

  Naziv projekta: Razvoj i pozicioniranje Dunavskog puta vina kao turističkog i kulturnog brenda u prekograničnom regionu

  Akronim: Danube Wine Route

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0209

  Ukupan budžet projekta: 377.040 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 320.484 EUR

  Početak projekta: 1. jul 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine

  Vodeći korisnik: Županijsko veće Bač-Kiškun

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

  Korisnik 2: Opština Sremski Karlovci

  Korisnik 3: Udruženje Fruškogorski klaster vinogradara i vinara "Alma Mons", Sremski Karlovci

  Korisnik 4: Organizacija Putevi vina u dunavskom vinskom regionu

  Kontakt informacije:

  Županijsko veće Bač-Kiškun

  Adresa: Trg Deák Ferenc 3, H-6000 Kecskemét, Mađarska

  Kontakt osoba: László Feledi

  Email: ipa@bacskiskun.hu

  Telefoni: +36 76 513 873

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta Dunavski vinski put je stvaranje održive tematske vinske rute duž reke Dunav. Inicijatori projekta su dve regionalne vlade – okrug Bač-Kiskun i AP Vojvodina, kao i dva vinarska udruženja i jedna lokalna samouprava sa ciljem povezivanja i uključivanja proizvođača vina iz pograničnog regiona Mađarske i Srbije. Oba regiona imaju dugu tradiciju u pogledu proizvodnje vina, međutim, vinarije su u nepovoljnijem položaju u poređenju sa zapadnim konkurentima.

  Projektni partneri će se raditi na stvaranju novog brenda kako bi se obnovio identitet Podunavskog vinskog regiona, čime će se podići svest o visokokvalitetnim vinima u regionu. Podunavska vinski region ima veliki potencijal na međunarodnom vinskom tržištu zbog popularnosti laganih i voćnih vina širom sveta u kojima ovaj vinski region prednjači, zahvaljujući peščanom i glinovitom tlu na kom se grožđe uzgaja.

  Projekat će uključiti sledeće aktivnosti:

  • Zajednička razvojna i marketinška strategija;
  • Izložba Istorija vina o vinogradarskom nasleđu i regionalnim vinarima;
  • Međunarodno studijsko putovanjeu Bač-Kiskunu i Vojvodini;
  • Obuka za vinski marketing;
  • Degustacije vina i takmičenja;
  • Kulturno istorijski događaji;
  • Nastupi na festivalima vina;
  • Vinski maraton.

  Razvoj proizvoda u okviru projekta će uključiti sledeće aktivnosti:

  • Novu zajedničku publikaciju o vinima i mapu;
  • Promotivni film o regionalnim vinarima;
  • Internet stranicu;
  • Izgradnju broda kao mobilne platforme za vinski turizam.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  LT-LV – HUSRB/1602/42/0112

  Naziv projekta: Lokalni ukusi – lokalne vrednosti

  Akronim: LT-LV

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0112

  Ukupan budžet projekta: 234.584,84 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199.397,11 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik:  Javno komunalno preduzeće d.o.o. opštine Bácsalmás (HU)

  Korisnik 1: Udruženje poljoprivrednih proizvođača Pačir (SRB)

  Kontakt informacije:

  Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

  Adresa: Bezdán ulica 10, 6430 Bačalmaš, Mađarska

  Kontakt osoba: Ágnes Gáll Barta Tiborné

  Email: bartanekozszolg@gmail.com

  Telefoni: + 36 30 646 9387

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je unapređenje znanja aktera socijalnog preduzetništva u pograničnom regionu. Projekat stremi jačanju prekogranične saradnje između socijalnih preduzeća, kreiranjem mreže koja im pomaže da izgrad kapaciteta i stvore stabilne tržišne pozicije. Radionice, studijska putovanja i druge prilike za razmenu znanja u sklopu projekta imaju za cilj da motivišu sadašnje i potencijalne aktere socijalnog preduzetništva, kao i da ih obuče u zastupanju svojih interesa.

  Drugi važan elemenat projekta je izrada studija sa obe strane granice vezane za (nekad) karakteristična stara zanimanja u prekograničnom regionu radi sticanja znanja o ovim zanimanjima. Njihova svrha je podizanje svesti o zanatima tipičnim za ovaj region, kao i definisanje njihovih potencijala na lokalnom tržištu rada. Putem procene studija, identifikovanjem mogućnosti za socijalno preduzetništvo u regionu i putem društvenih mreža, projektni partneri će elaborirati strategije i podeliće ih  sa relavantnim vladinim institucijama i dati preporuke za promociju važnosti aktera socijalnog preduzetništva za razvoj tržišta lokalnih prehrambrenih proizvoda i zanatskih proizvoda.

  Radi promocije lokalnih proizvoda projektni partneri će organizovati razne manifestacije, sajmove i degustacije, kroz koje će učesnici imati priliku da se upoznaju sa tradicionalnom hranom, ukusima i proizvodima sa druge strane granice. Pored kratkih filmova i štampana brošura, projektni partneri će putem društvenih mreža predstaviti aktere socijalnog preduzetništva, lokalne proizvode i tradicionalne zanate iz obe zemlje. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PREDIHUSRB - HUSRB/1602/32/0064

  Naziv projekta: Predviđanje uspeha dece u sportu bez granica

  Akronim: PREDIHUSRB

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0064

  Ukupan budžet projekta: 90.235,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 76.699,75 EUR

  Početak projekta1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje SUTEAM

  Korisnik 1: Ülles Omladinska sportska organizacija

  Kontakt informacije:

  Udruženje SUTEAM

  Adresa: Pavla Štosa 2/28, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Dakić Srđan

  Email: s.dakic@gmail.com

  Telefon: +381 65 652 8501

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj repoznavanje, podršku i razvoj mladih sportskih talenata u prograničnom regionu, kao i podržavanje procesa razvijanja sportskog identiteta i odnosa prema sportu.

  Ciljevi projekta su:

  • Razvijanje održivog, inovativnog i zajedničkog sportsko-strateškog proizvoda zasnovanog na rezultatima specijalnih testova mladih sportista koji će doprineti zajedničkom brendu programskog područja, stoga i povećanju broja mladih sportista.
  • Podizanje prekogranične saradnje u domenu sporta među decom i sportskim stručnjacima na viši nivo.
  • Upoznavanje sportskih stručnjaka sa modernim tehnologijama u razvoju sportista.

  Ciljne grupe u okviru projekta su:

  • Direktna ciljna grupa – pretežno početnici. 70-100 igrača/klubova, koji su u osnovi mladi igrači (4-12 godina starosti);
  • Indirektna ciljna grupa – publika, sportski navijači, porodice sportista/profesionalaca, drugi sportski klubovi i njihovi članovi, kao i mediji.

  Aktivnosti obuhvataju:

  • Otvarajuća konferencija sa dečjim sportskim festivalom i takmičenjem;
  • Turnir u malom street-fudbalu;
  • Zajednički trening kamp za decu;
  • Seminari za trenere i nastavnike;
  • Turnir u fudbalu;
  • SuTeam olimpijske igre za mlade sportiste;
  • Zajednički treninzi;
  • EURO CUP sa završnom konferencijom.

  Rezultati koje projekat namerava da postigne:

  • Bolje prepoznavanje programske oblasti kao opšteg sportskog područja (na lokalnom i međunarodnom nivou);
  • Stvaranje jedinstvene sportske strategije za razvoj mladih sportista;
  • Sportski treneri i mladi sportisti stiču nove veštine i znanja i povećavaju svoje profesionalne performanse;
  • Obnavljanje opreme i poboljšanje stručnog obrazovanja potrebnih za razvoj sporta.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CRAMANTOUR – HUSRB/1602/32/0087

  Naziv projekta: „Zanatstvo u turizmu: lokalne vrednosti u prekograničnoj perspektivi”

  Akronim: CRAMANTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0087

  Ukupan budžet projekta: 7.0541 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 59.959,85 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2019. godine

  Vodeći korisnik: Javna fondacija „Halaši čipke”

  Korisnik 1: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „ Matija Gubec” Tavankut

  Korisnik 2: Kulturno-umetničko društvo zanatlija „ Lányi Ernő”

  Kontakt informacije:

  Javna fondacija „Halaši čipke”

  Adresa: 6400 Kiskunhalas Kossuth u. 37/A

  Kontakt osoba: Éva Szécsiné

  Email: halasicsipke@t-online.hu  

  Telefoni: +36 30 935 8499 

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da unapredi turizam u pograničnom regionu Mađarske i Srbije predstavljanjem lokalnih zanata i njihovih svetski poznatih proizvoda.

  Projektni partneri su jedna opština iz Mađarske i dve opštine iz Srbije u pograničnom regionu koje se zalažu za očuvanje lokalne tradicije i baštine i jedinstvenih zanata.

  U Tavankutu se izrađuju slike od slame, koje su jedinstvene u svetu, dok se u Subotici prastarom tehnikom izrađuje pletena čipka, a u Kiškunhalašu se izrađuje čuvena halaška čipka, koja je uvrštena u nacionalno blago Mađarske (hungarikum). Kod sve tri vrste rukotvorina izraženi su verski motivi, koji ujedno predstavljaju preovlađujuću tematiku ovog projekta. 

  U okviru projekta realizovaće se osam događaja, kao što su: izložbe verskih rukotvorina u Kiškunhalašu i u Subotici, gde će projektni partneri izložiti svoje radove; zatim, interaktivne radionice za odrasle i seminari za decu, u sve tri opštine. Izložbe će posebno biti privlačne posetiocima koji se interesuju za verske vrednosti. Projekat će takođe privući veliki broj „turista-hodočasnika“ iz Mađarske i Srbije. Putem radionica i seminara posetioci će biti u prilici da se upoznaju sa izradom rukotvorina i da se oprobaju u tehnikama njihove izrade. Svi ovi događaji će privući mnogobrojne ljubitelje rukotvorina i zanatlije.

  Saradnja parnera na ovom projektu predstavlja početak njihove dugoročne saradnje.

  Zahvaljujući zanatlijama iz tri partnerske organizacije i njihovim umetničkim rukotvorinama, projekat će pomoći razvoj turizma i povezati ljude, kako u ovim zajednicama, tako i preko granice.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WATERTOUR – HUSRB/1602/31/0204

  Naziv projekta: Razvijanje vodenog trurizma na plovnim putevima koji povezuju Mađarsku i Srbiju

  Akronim: WATERTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0204

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0204

  Ukupan budžet projekta: 464.553,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 394.870,7 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

  Korisnik 3: Univerzitet u Novom Sadu Uciteljski fakultet na madarskom astavnom jeziku u Subotici

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu

  Adresa: Trg Dugonics 13., Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba:  Anikó Bucsainé Pados 

  Email: pados.aniko@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +36 62 546 732

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je stimulisanje vodenog turizma, kao i popularizacija kulturnog nasleđa i običaja Srba i Mađara, koji zastupljeni duž prirodnih i veštačkih plovnih puteva zajedničkih reka Dunava i Tise.

  Pored toga, projekat uključuje i istraživanje prirodnih resursa i društvenih vrednosti u području reke Tise. Projekat namerava da to ostvari razvijanjem zajedničke marketinške strategije i akcionog plana za pogranički region i formulisanjem preporuke za sprovođenje marketinških aktivnosti na regionalnom nivou.

  Projekat će se sastojati iz različitih povezanih kulturnih sportskih, rekreativnih i ekoloških atrakcija.

  Pomoći će akterima da razviju pakete zajedničkih turističkih programa i identifikuju turističke usluge, na reci Tisi, time povezujući dve nacije i kulture. Pored toga, projekat će obratiti pažnju na povezivanje atrakcija, lokaliteta i objekte na obe strane granice.

  Stvaranjem nove tradicije, projekat će organizovati i sprovesti vodene ture koje takođe stvaraju mogućnosti da se studenti sa mađarskih i srpskih univerziteta upoznaju i sarađuju u okviru zajednički organizovanih programa iz oblasti njihove specijalizacije – kultura, sport, rekreacija i zaštita životne sredine. Nakon implementacije, ovi programi vodenog turizma će služiti kao modeli.

  Popularizacijom vodnog turizma i jačanjem turističkog potencijala rečnih naselja, kao i primenom rezultata projekta u praksi, projekat će doprineti unapređenju regionalno integrativne uloge reka Velika nizije u Mađarskoj i Vojvodine u Srbiji.

  Projekat će ojačati geostrateški položaj ovih regiona i takođe će podržati punu integraciju Srbije u EU. Projekat namerava da postigne taj cilj sledećim poboljšanjima:

  • Zajedničkom strategijom za razvoj vodnog turizma;
  • Vodičem za vodeni turizam na tri jezika;
  • Lecima na tri jezika;
  • Mobilnom aplikacija za preuzimanje vodenog turizma;
  • Vebsajtom za vodeni turizam;
  • Šest radionica u Segedinu;
  • Dve radionice u Novom Sadu;
  • Otvarajuća konferencija projekata u Segedinu;
  • Forum i stručna konferencija u Novom Sadu;
  • Zatvarajuća konferencija projekata u Subotici;
  • Dve stručne izložbe;
  • Pilotni program vodnog turizma sa učešćem učenika;
  • Šest publikacija na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku (povezane stručne i naučne publikacije, pisanje delova brošura, vodiča).
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  MILLS’ ROUTE – HUSRB/1602/31/0252

  Naziv projekta: GRINDING MILLS, BINDING ROADS- HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmill

  Akronim: MILLS’ ROUTE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0252

  Ukupan budžet projekta: 514.852,14 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 437.624,31 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine 

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma (Kiskun Museum)

  Korisnik 1: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

  Korisnik 2: Narodni muzej Kikinda (National Museum of Kikinda)

  Korisnik 3: Mesna Zajednica Orom (Local Community Orom)

  Korisnik 4: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Municipality of Hódmezővásárhely)

  Kontakt informacije:

  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma (Kiskun Museum)

  Adresa: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. Hungary

  Kontakt osoba: Márta Mészáros, director of Kiskun Museum 

  Email: meszmarta@kiskunmuzeum.hu

  Telefon: +36 76 461 468

  Opis projekta:

  Očuvanje i upoznavanje sa našim arhitektonskim nasleđem je važan zadatak, jer očuvane građevine predstavljaju vrednosti naše prošlosti i nose znanje naših predaka.

  Glavni cilj ovog projekta je očuvanje posebne oblasti arhitektonskog nasleđa za buduće generacije –mlinovi i vetrenjače koji su nekada bile karakteristične ekonomske građevine u Vojvodini, a koje su se prvenstveno koristile za mlevenje hlebnih žitarica. Te žitarice su i danas osnova ljudske ishrane, te je poznavanje njihove istorije i obrade veoma važno. U pograničnom regionu Mađarske i Srbije očuvani su različiti tipovi mlinova, a projekat MILLS’ ROUTE (Put mlinova) će ih predstaviti u okviru zajedničkog turističkog programa. Ova tematska ruta povezuje i predstavlja zaštićene mlinove koji su pod zaštitom u pet naselja u kojima su smeštene partnerske organizacije. Osnovu projekta čini prikazivanje raznovrsnosti, tehničkih razlika i snalažljivosti naših predaka.

  Kroz Put mlinova, zainteresovani će imati priliku da se upoznaju sa različitim tipovima mlinova, vetrenjača i mlinova za papriku, rekonstrukcijom i renoviranjem građevina koji pružaju mogućnost za upoznavanje sa njihovim ekonomskim delovanjem, sa uzgojem i obradom žitarica, različitim zanatima, navikama u ishrani i tradicijom. Posetioce očekuju raznovrsni programi na različitim lokacijama u Mađarskoj - Kiškunfeleđhaza, Opustaser i Hodmezevasarhelj i u Srbiji – Kikinda i Orom.

  Posetioci se takođe moći da se upoznaju i sa tradicijama vezanim za posebno arhitektonsko nasleđe na naučnim savetovanjima, porodičnim programima, tematskim danima i festivalima. Pored ovih manifestacija, Put mlinova će biti dostupan i na onlajn platformama, pa se i na taj način može upoznati sa brojnim očuvanim građevinama u regionu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Baja-Sombor Greenways – HUSRB/1602/31/0227

  Naziv projekta: Razvoj ekoturističkih destinacija u Baja-Sombor prekograničnom regionu razvojem tematskih zelenih ruta i turističkih proizvoda

  Akronim: Baja-Sombor Greenways

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0227

  Ukupan budžet projekta: 403.971,55 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 343.375,81 EUR

  Početak projekta: 1. maj. 2018. godine 

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Grad Baja

  Korisnik 1: Grad Sombor

  Korisnik 2: Baja TDM

  Kontakt informacije: 
  Grad Baja
  Adresa: 6500 Baja, Trg Svetog Trojstva 1.
  Kontakt osoba: Wolfárt Orsolya
  Email: wolfart.orsolya@bajavaros.hu
  Telefon: +36 79 527 185

  Opis projekta:
  Glavni cilj projekta je razvoj turističke destinacije Baja-Sombor putem izgradnje mreže jedinstvenih turističkih ruta kroz manji razvoj infrastrukture i druge aktivnosti, kao što su: strategija razvoja, mobilna aplikacija, trening i sportski i turistički događaji.

  Projekat ima za cilj da oformi prekogranične turističke destinacije, koje bi se koordinirale zajednički, tako da se osigura održiv turistički razvoj i da se podrže aktivnosti saradnje kroz kulturu, rekreaciju, sport i zaštitu prirode. Saradnja i zajednički događaji će takođe promovisati prihvatanje kulturoloških razlika.

  Projekat je zasnovan na ekološki prihvatljivim aktivnostima. Takođe, projekat će jasno komunicirati o ekološkoj odgovornosti turista i pružalaca turističkih usluga u okviru komunikacijskih aktivnosti, događaja i treninga. Dodatno, projekat će raditi na podizanju svesti  o prirodnim resursima i kulturnoj baštini ovih područja, kao i koristima od aktivnosti koje su u skladu sa prirodom. Planiranjem strategije i razmenom znanja, partneri na projektu će moći da ostvare održivost zajedničkog razvoja ove prekogranične destinacije.

  Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: 

  • Izgradnja sunčane terase bez barijere na obali Šugovice u Baji;
  • Izgradnja multifunkcionalnog centra za biciklizam i vodeni turizam u Baji;
  • Izgradnja Kajak Centra u Somboru; 
  • Postavljanje  dve biciklističke servisne stanice na delu „Eurovelo 6“na teritoriji grada Sombora.
  • Dvosmerna biciklistička trka „U poseti susedima“;
  • Baja-Sombor Ultramaraton;
  • Kajak avantura.

  Projekat će takođe uključiti pripremu detaljno istraživanje u oblasti turizma, plan aktivnosti, prezentaciju o aktivnoj turističkoj destinaciji i učešće na regionalnom turističkom sajmu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PANNONSTEPPES – HUSRB/1602/12/0065

  Naziv projekta  Očuvanje ključnih životinskih vrsta u Panonskoj stepi u pograničnom regionu između Mađarske i Srbije

  Akronim:  PANNONSTEPPES

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0065

  Ukupni budžet projekta:  287.039,93 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA) 243.983,93 EUR

  Početak projekta: 15. januar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik:  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Korisnik 1:  Uprava nacionalnog parka Kiškunšag (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság)

  Korisnik 2:  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 3:  Lovačko udruženje Perjanica

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Adresa: Radnička 20a, 21000, Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Biljana Ilija Panjković

  Email: biljana.panjkovic@pzzp.rs

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj očuvanje dve ključne životinjske vrste koje obitavaju u panonskoj stepi i očuvanje njihovih staništa, što će pružiti značajan doprinos postizanju boljeg očuvanja za ostatke panonske stepe u obe države.

  Staništa šargana (mađarske livadske zmije  / Vipera ursini rakosiensis) će biti ponovo povezana uklanjanjem prepreke od 22 hektara, koja je sačinjena od nepodobnog gustog rastinja (šipražja i šume). Zahvaljujući tome, biće olakšana komunikacija i razmena sa populacijom i ova životinjska vrsta će imati veće šanse za dugoročno preživljavanje u svom najvažnijem staništu u Panonskoj niziji.

  Velika droplja (Otis tarda) u Srbiji je velika ptica koja je prevashodno ugrožena od strane kopnenih grabljivica i uljeza u svojim staništima. Stoga će biti podignute zaštitne ograde oko 115 lokacija na kojima se one gnezde u specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“ . Ograda će pomoći bezbednom gnežđenju i, samim time, rastu populacije u jedinom staništu velike droplje u Srbiji.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AREeCcDev – HUSRB/1602/31/0075

  Naziv projekta: A New Approach in Rural Ethno- and Ecotourism: Capacity and Competence Development

  Akronim: AREeCcDev

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0075

  Ukupan budžet projekta: 499.200,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 424.320,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet UNS

  Korisnik 1: Javno preduzeće "Palić-Ludaš"

  Korisnik 2: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 3: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu UNS

  Kontakt informacije:

  Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet UNS

  Adresa: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Prof. dr Biljana Božin

  Email: biljana.bozin@mf.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 60 054 4824; +381 21 422 760

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj da razvije turističke kapacitete Ludaškog jezera i uključi lokalnu zajednicu u turistički sektor kako bi se povećala atraktivnost ove lokacije na mapi eko- i etno-turizma i učinila je pogodnom za prekograničnu saradnju sa mađarskim turističkim centrima (u Moraholomu). Osim toga, projekat će se baviti i očuvanjem tradicionalne upotrebe biljaka među lokalnim stanovništvom i njihovom edukacija o tome kako primeniti zelenu tehnologiju u proizvodnji suvenira na biljnoj bazi, i kako očuvati životnu sredinu.

  Ciljne grupe ovog projekta su članovi lokalne zajednice, mali samostalni preduzetnici i zaposleni u sektoru turizma koji rade u regionu obuhvaćenom projektom. Projekat će takođe uključiti i pripadnike ranjivih grupa – decu bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom, starije osobe, samohrane roditelje, nezaposlene i raseljena lica i pružiće im obuku za proizvodnju prirodnih biljnih proizvoda "Zelena kozmetika" i "Zelena gastronomija", za kojima postoji veliko interesovanje na tržištu Evropske unije. To će im omogućiti dodatne prihode i smanjiti zavisnost od drugih i doprineti njihovoj opštoj dobrobiti.

  Ovaj projekat će takođe doprineti poboljšanju ekonomije pograničnog regiona – u svakom aspektu, počev od lokalnih trgovaca, preko turističkih agencija pa do drugih pružalaca usluga koji će imati koristi od povećane trgovine.

  Prva faza projekta biće 3D mapiranje terena specijalnog rezervata prirode "Ludaško jezero", kao i delova predela "Subotička peščara" i Specijalnog rezervata prirode "Selevenjske pustare". U okviru projekta,  mapiraće se staze zdravlja i pripremiti nacrti „antistres“ bašte i vazdušnih oaza. U ovoj fazi projekta će biti nadograđeni i kapaciteti vizitorskog centra Ludaš, kako bi se unapredili i prilagodili potrebama kasnijih faza projekta.

  Uz navedene aktivnosti, projekat će kreirati i sveobuhvatni etno-botanički upitnik za anketu među lokalnim stanovništvom. Ovo anketiranje će omogućiti sakupljanje informacija o kulturnom nasleđu i tradicionalnoj upotrebi lokalne flore. Na osnovu dobijenih podataka, u kombinaciji sa pregledom dostupne literature, projekat će organizovati radionica koje će kombinirati znanje savremene medicine sa tradicionalnim i kulturno jedinstvenim praksama stanovništva u programskoj oblasti. Ove radionice će biti prilagođene svim članovima lokalne zajednice i pružiti im potrebne veštine za upotrebu tradicionalno korištenih biljaka za kreiranje i izradu jedinstvenih suvenira, prehrambenih i proizvoda koji se mogu primenjivati u promociji zdravlja.

  Novoformiranim stazama zdravlja, „antistres“ baštama, vazdušnim banjama i malim botaničkim vrtom u kojem će se moći videti najznačajnije lekovite biljke programskog područja i suvenirima, projekat će značajno povećati turistički profil ovog područja i omogućiti lokalnom stanovništvu da iskoristi sve veći trend zdravstvenog turizma, a u isto vreme radi i na očuvanju svog kulturnog nasleđa.

  Da bi se osigurala održivost ovog projekta u budućnosti, uzimajući u obzir otvorenu politiku Evropske unije, svi rezultati dobijeni tokom implementacije projekta biće prikazani u sveobuhvatnoj onlajn trojezičnoj monografiji.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  THEATRO - HUSRB/1602/32/0106

  Naziv projekta: Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju

  Akronim: THEATRO

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0106

  Ukupan budžet projekta: 91,989.05 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 78,190.68 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2019. godine

  Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Korisnik 1: Pozorište lutaka Kövér Béla (Kövér Béla Bábszínház)

  Kontakt informacije:

  Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Vladimir Perović

  Email: vladperovic@openunsubotica.rs

  Telefoni: +381 63 597 245; +381 24 554 600

  Opis projekta:

  Uprkos postojećoj kulturnoj saradnji u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, postoji evidentan manjak znanja i informacija o kulturnom nasleđu i kulturnim programima vezanim za lutkarstvo dečijih pozorišta u regionu, posebno među decom i mladima. Projekat ima za cilj da razvije pozorišnu umetnost za decu u pograničnom regionu, unapredi saradnju zainteresovanih strana, uveća broj pozorišne i festivalske publike i kreira inovativnu online platformu koja će služiti za edukaciju, informisanje, promociju i razmenu iskustva u oblasti pozorišne umetnosti za decu. Projektni partneri su dve kulturne institucije, organizatori dva međunarodna festivala pozorišta za decu koji imaju odličnu saradnju i prethodno uspešno iskustvo na realizaciji zajedničkog projekta prekogranične saradnje.

  Projekat je baziran na četiri grupe aktivnosti, koje će biti istovremeno sprovedene:

  • Razmena festivalskih programa će služiti za saradnju i umrežavanje ciljnih grupa, razmenu iskustava, povećanje broja pozorišne publike i promociju partnerskih festivala;
  • Kreiranje i promocija izložbe, čiji je fokus na kulturnom nasleđu pograničnog regiona u oblasti pozorišne umetnosti za decu, što će omogućiti promociju i porast interesovanja za ovu temu;
  • Sveobuhvatna edukacija za decu koja se sastoji iz lutkarske radionice, lutkarskog kampa za decu, dečije pripreme pozorišne predstave i njene prezentacije na festivalima koja će omogućiti uključivanje i edukaciju dece, njihovu socijalizaciju kroz igru, razmenu ideja i razvoj kreativnosti, te na taj način omogućiti i porast interesovanja za lutkarstvo i pozorišnu umetnost kod mlađih generacija.
  • Sva ova tri rezultata doprineće promociji i ostvarenju ključnog projektnog rezultata – kreiranje web platforme, koja na inovativan i interaktivan način prezentuje kulturno nasleđe pograničnog regiona u oblasti lutkarstva i pozorišne umetnosti za decu i obezbeđuje kontinuirano informisanje o aktuelnostima i dešavanjima u oblasti pozorišne umetnosti za decu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  QUAD SE - HUSRB/1602/42/0045

  Naziv projekta: QUAD: Socijalno preduzetništvo u pristupačnom eko-turizmu

  Akronim: QUAD SE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0045

  Ukupan budžet projekta: 227.885,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 193.702,25 EUR

  Početak projekta: 1. februar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

  Korisnik 1: Association of Disabled in Csongrád County - MCSME

  Kontakt informacije:

  Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

  Adresa: Nemanjina 58/1, 26320 Banatski Karlovac, Republic of Serbia

  Kontakt osoba: Ivana Stefanović

  Email: policy@leader.org.rs

  Telefoni: +381 638776358

  Opis projekta:

  "Pristupačni turizam je ideja o tome da se svima omogući da uživaju u turističkim iskustvima. Učiniti turizam pristupačnijim nije samo društvena odgovornost - postoji i uverljiva osnova za razvoj biznisa na temeljima poboljšanja pristupačnosti, jer može povećati konkurentnost turizma u Evropi". – Generalni direktorat Evropske komisije, platforma Growth.

  Pristupačan turizam je veliko tržište. U vremenskom periodu od 18 meseci ovaj projekat će osobama sa invaliditetom i ograničenom mobilnošću omogućiti pristup u dva odabrana specijalna rezervata prirode u Banatu, putem socijalnog preduzeća QUAD. Pristupačan turizam, kao nova usluga za osobe sa ograničenom pokretljivošću, koja ostvaruje profit kroz angažovanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba kao konzumenata turističkih destinacija i proizvoda i usluga, će doneti pozitivan uticaj  u pograničnom regionu.

  Projektni partneri će uspostaviti socijalno preduzeće za pružanje inovativnih turističkih usluga - turističke vožnje u Specijalnim rezervatima prirode i na taj način će podržati inkluziju osoba sa ograničenom mobilnošću. Na projektu će  se koristiti ATV vozila sa obnovljivim izvorima energije kao pogonom radi bezbednim za životnu sredinu. Takođe, radionice između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih institucija za generisanje inovativnih rešenja za ATV i druge usluge u prirodnim rezervatima će imati uticaj na životnu sredinu.

  Projekat će imati jak inovativni karakter. Po prvi put u istoriji ruralnog turizma u pograničnom regionu, uvodi se turističko socijalno preduzetništvo razvija i promoviše pristupačan turizam, pokrenut obnovljivim inovativnim resursima. Socijalna inovacija leži u uspostavljanju servisa sa takozvanim "univerzalnim dizajnom", koji je pogodan za sve građane, uključujući sve one koji imaju posebne potrebe za pristupačnošću, njihove porodice i prijatelje. Na ovaj način, stvaraju se ekološki pristupačna i održiva turistička socijalna preduzeća.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AgroCraft2 – HUSRB/1602/41/0121

  Naslov projekta: AgroCraft2 - Common brand building with quality assurance background to promote local agroproducts and farmers in the CrossBorderRegion

  Akronim: AgroCraft2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0121

  Ukupan budžet projekta: 298.115,10 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 253.397,83 EUR

  Početak projekta:  1. mart 2018. godine

  Završetak projekta:  31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.

  Korisnik 1:  Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta”

  Kontakt informacije:

  Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: 6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.

  Kontakt osoba: Matula Anikó

  Email: matula.aniko@gmail.com

  Telefon: +36 70 459 7360 

   

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj osnaživanje zajedničke proizvodnje lokalnih poljoprivrednih proizvoda kreiranjem zajedničkog brenda pod franšizom sa dobro razvijenim sistema za obezbeđivanje kvaliteta u pograničnom regionu. Na ovaj način, projekat pomaže proizvođačima hrane da proizvedu kvalitetne proizvode i da ih korišćenjem brenda efikasno plasiraju na lokalno i regionalno tržište, uz stvaranje profita.

  Ovaj projekat se takođe oslanja na rezultate ranije realizovanog projekta AgroCraft.

  Projekt se sastoji iz tri glavna elementa:

  1. Kreiranje brenda pod franšizom - Nakon analize aktuelnih trendova male poljoprivredne proizvodnje pograničnog regiona, uljučujući i rezultate ranijeg pilot projekta kao i lokalne i regionalne agrarne proizvode, projekat će razviti brend, kao i zajedničku marketinšku strategiju da istakne vizuelne karakteristike brenda.Za efikasno širenje brenda pod franšizom, projekat će izraditi i platformu za kupovinu na internetu.
  2. Kreiranje sistema za osiguranje kvaliteta - Osnovni stub brenda i formiranja franšize je uspostavljanje sistema za osiguranje kvaliteta, što je zadatak pre svega mađarskog partnera u projektu. Projekat će razviti postojeću laboratoriju, koja je pogodna za hemijsko i biološko analiziranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Sistem za obezbeđenje kvaliteta će potrošačima pružati informacije o kvalitetu i zdravstvenoj bezbednosti hrane.
  3. Angažman - Još jedan ključni element projekta su uključivanje poljoprivrednih proizvođača sa obe strane granice i komunikacija sa potrošačima. Lokalni forumi poljoprivrednika, kao i lokalni sajmovi i pijace će služiti za angažovanje novih članova za brend i franšizu. Za komunikaciju sa potrošačima projekat će primeniti marketinškoj strategiju koja će uključiti složenu PR kampanju, promotini materijal, TV kampanju i konferencije.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CETTVYP - HUSRB/1602/32/0001

  Naziv projekta: Balašća i Torda održavanjem kulturnih događaja prenose tradiciju i tradicionalne vrednosti mladima

  Akronim: CETTVYP

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0001

  Ukupan budžet projekta: 100.000 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 85.000 EUR

  Početak projekta:  1. avgust 2018. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Balašća

  Korisnik 1: Mesna Zajednica Torda

  Kontakt informacije:

  Adresa: Rákoczi street 5, 6764 Balašća, Mađarska

  Kontakt osoba: gđa Éva Fehér

  Email: sales@intelligensregio.hu

  Telefon: +36 62 444 188

   

  Opis projekta:

  Uprkos činjenici da globalizacija može imati dobrih strana, može se konstatovati da  ona može uticati na gubitak tradicionalnih vrednosti i jedinstvenih što može dovesti do nestajanja kulturnih vrednosti.

  Partneri na ovom projekta – Opština Balašća u Mađarskoj i Mesna zajednica Torda u Srbiji obe imaju manje od 5.000 stanovnika. Putem ovog projekta oni planiraju da stimulišu razmenu znanja, jedinstvenih lokalnih običaja i kulture među stanovnicima pograničnog regiona, kao i da integrišu zaštitu prirode u njihove rekreativne događaje.

  Projektne aktivnosti će uključiti različite događaje koji jačaju veze između ljudi iz ove dve zemlje, naroćito među mladima. Događaji će biti organizovani tako da omoguće mladima  iz ovih gradova da posete naselje na drugoj strani granice, učestvuju u dogašajima redi sticanja znanja o kulturi, zaštiti prirode i tradiciji priutnoj u tom mestu.

  U okviru projekta, biće organizovano 12 događaja u Balašći i pet događaja u Tordi.

  Događaji koji će biti održani u Balašći:

  • Porodični festival zanatstva i lokalnih specijaliteta zdrave hrane;
  • Bundeva kao razonoda, budneva kao hrana i proizvod;
  • Snaga zajedničkog rada i Sveti Antonije i zajednica kao porodica na višem nivou i smanjenje njene ranjivosti;
  • Mladi i divlji – kreativni i sportski dan sa vrednostima lokalne prirode;
  • Festival kulture lokalnih stilova života i dani jahanjasa takmičenjem u veštinama za mlađe i starije;
  • Prekogranične  prijateljsko-porodični fudbalske utakmice na otvorenom u obe zemlje;
  • Dani zdravlja – zdravi ljudi –  zdravo društvo;
  • Prekogranične  prijateljsko-porodični fudbalske utakmice u zatvorenom u novogodišnjoj noći;
  • Oproštaj od zime izrada kostima mladih sa ocenjivanjem žirija i veče prijateljstva sa lutrijom;
  • Životinje blizu tela;
  • Dan dece;
  • Dan mladih i umetnosti;

  Događaji koji će biti održani u Tordi:

  • Teen Star Music Competition;
  • Tradicionalni festival kukuruza;
  • Tradicionalni Dan sela i hodočašće;
  • Kulturni dani Torde;
  • Prekogranične prijateljske porodične fudbalske utakmice u obe zemlje.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  IDENTIS – HUSRB/1602/31/0048

  Naziv projekta: Integralni razvoj prirodnog i kulturnog turizma u regionu Tise

  Akronim: IDENTIS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0048

  Ukupan budžet projekta: 242.709,70 evra

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 206.303,24 evra

  Početak projekta: 1. Maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Vodeći korisnik: Turistička organizacija Vojvodine (TOV)

  Korisnik 1: Županija Čongrad

  Kontakt informacije:

  Turistička organizacija Vojvodine (TOV)

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Nataša Pavlović 

  Email: natasa.pavlovic@vojvodinaonline.com

  Telefoni: +381 21 420 758

  Opis projekta:

  Reka Tisa obiluje prirodnim lepotama i poseduje izuzetan potencijal za razvoj turizma koji bi omogućio celokupni društveno-ekonomski razvoj regiona. Ovaj projekat ima za cilj povećanje broja poseta destinacijama sa kulturnim nasleđem u ovom području, kao i povećanje broja noćenja, što bi za rezultat imalo povećanje prihoda u turističkom sektoru u pograničnom regionu.

  Ciljne grupe kojima se projekat bavi su: predstavnici kompanija iz turističke industrije, predstavnici medija, domaćinstava i smeštajnejedinice, ljudi iz lokalnih sredina i šira javnost.

  Imajući u vidu da region Vojvodine i Županije Čongrad do sada nisu imali zajednički definisane proizvode i usluge koji bi bili zajednički brendirani promovisani, ovaj projekat ima za cilj da  stvori novu i inovativnu osnovu za budući zajednički razvoj i promociju turizma. Aktivnosti koje prjekat namerava da sprovede su sledeće:

  • izrada zajedničkog dokumenta razvoja strategije turizma;
  • kreiranje digitalnih baza podataka;
  • razvijanje mobilnih aplikacija i vodiča;
  • razvijanje višejezičnog veb portala;
  • organizovanje tematskih seminara i radionica za relevantne aktere na temu promocije, brendiranja i korišćenja EU fondova;
  • stvaranje prekogranične turističke mreže IDENTIS;
  • promovisanje i definisanih tematskih obilazaka i ruta na sajmovi turizma i u medijima.

  Primarna aktivnost biće razvijanjestrateškog dokumenat za definisanje koraka koje treba preduzeti u zajedničkoj akciji. Projekat namerava da uključi različite aktere u marketinške aktivnosti u vezi sa proizvodima i rutama.

  Projekat namerava da obezbedi održivi razvoj oblasti obuhvažene projektom. To će postići uključivanjem i promovisanjem jedinstvenih turističkih ponuda. Neke od ovih ponuda uključuju: posmatranje Tiskog cveta; tematske rute koje uključuju biciklizam, trčanje, ili šetnje kako bi se bolje upoznali sa prirodnim vrednostima;

  Razgledanje posebnoe flore i faune u zoološkim vrtovima  u Paliću i Segedinu i Rezervatu bivola kod jezera Nađsekšoš; posete mestima koja se smatraju kulturnom baštinom, kao što su katedralei  muzeji.

  Marketinške aktivnosti projektaće uključiti digitalnu i nedigitalnu promociju kao i upotrebu android iOS platformi.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PALMCULTURE - HUSRB/1602/31/0026

  Naziv projekta: Kultura na dlanu - Palm Culture

  Akronim: PALMCULTURE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0026

  Ukupan budžet projekta: 124.035 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 105.429,75 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2019. godine

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Korisnik 1: Prirodno-matematički fakultet

  Kontakt informacije:

  Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Adresa: Kossuth Lajos sgt. 97. H-6724, Szeged

  Kontakt osoba: Zsolt Péter Függ

  Email: fuggzs@gmail.com

  Telefoni: +36 30 236 6396

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da se na osnovu izučavanja istorijske kulturne baštine Novog Sada i Segedina kroz temeljnu studiju (terenski rad i istraživanje) uspostavi integralna, sistematski kategorizovana baza podataka (sa fotografskom dokumentacijom) o kulturnom nasleđu i sadržajima na teritoriji pomenutih gradova. Na osnovu baze podataka, razviće se i interaktivni internet portal sa navedenim kulturnim nasleđem.

  Projekat se takođe bazira na aktuelnoj savremenoj kulturnoj ponudi Novog Sada i Segedina (festivali, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, drugi događaji), razvrstanoj i prezentovanoj u privlačnoj formi. Biće naveden i spisak lokalnih klubova i umetničkih grupa, sa naznakom da li su otvoreni za građane koji bi želeli da im se pridruže ili se informišu o načinu na koji oni rade.

  Portal će biti promovisan na nekoliko načina, putem: brošure, letaka, novinskih članaka i kampanja na društvenim medijima.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  FILMY - HUSRB/1602/32/0098

  Naziv projekta: Filmska umetnost povezuje mlade ljude

  Akronim: FILMY

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0098

  Ukupan budžet projekta: 127.996,80 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 108.797,28 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Korisnik 1: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.)

  Kontakt informacije:

  Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Vladimir Perović

  Email: vladperovic@openunsubotica.rs

  Telefoni: +381 63 597 245; +381 24 554 600

  Opis projekta:

  Pograničnom regionu Mađarske i Srbije nedostaje strateška, održiva i razvojna saradnja između institucija/organizacija kulture koje se bave filmskom umetnošću. Pored nedostatka saradnje između kulturnih organizacija i bioskopa, što rezultira u nedostatku informacija o filmski programima, filmskim događajima i kinematografiji susedne zemlje, značajan problem predstavlja i nedostatak kreativnih, inovativnih i umrežavajućih aktivnosti u filmskoj umetnosti koje bi uticale na povezivanje pograničnog regiona i njegove populacije. Nedostatak adekvatne ponude neformalnog obrazovanja u oblasti filmske umetnosti u pograničnom regionu, ostavlja ciljnoj grupi skromne mogućnosti za razvoj umetničkog duha i veština bez obzira na njihov talenat i zainteresovanost. Omladini, ljudima srednjih godina i starijim ljubiteljima filmske umetnosti nedostaju centri za edukaciju i negovanje filmske kulture, razmene mišljenja i kritičkih posmatranja života i njegovih elemenata iz perspektive filmske umetnosti.

  Prepoznajući ove probleme, dve institucije/organizacije kulture iz pograničnih gradova Subotice i Segedina, kao menadžeri dva značajna bioskopa i organizatori dva međunarodna filmska festivala, pripremili su set međusobno povezanih aktivnosti kojima će animirati i povezati široku ciljnu grupu, posebno mlade ljude i kreirati nove kulturne događaje što će rezultirati konkretnim razvojem pograničnog regiona u oblasti filmske umetnosti. Otvoreni univerzitet Subotica i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin planiraju da uspostave blisku i kontinuiranu saradnju zasnovanu na tri različita stuba saradnje – saradnja filmskih festivala, uspostavljanje filmskih klubova i uspostavljanje filmskih škola u pograničnom regionu. Putem saradnje filmskih festivala i bioskopa iz dva grada a naročito putem uspostavljanja filmskih škola i filmskih klubova u ovim gradovima i drugim Mesnim zajednicama, ciljna grupa će dobiti priliku da prati i uživa u filmskoj umetnosti kao i da razvija sopstvene talente putem edukacije, praktičnog rada, razmene iskustva i saradnje sa kolegama iz susedne države.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  Naziv projekta Izrada tehničke dokumentacije za železničku liniju Subotica-Baja

  Akronim: Dream Railway 

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/22/0002

  Ukupan budžet projekta: 3.585.017,40 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 3.047.264,79 EUR

  Početak projekta: : 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: : 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Korisnik 1: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  Email: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kontakt osoba: Endre Šurjan

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da se izradi projektna dokumentacija koja je potrebna za izgradnju pruge na deonici Subotica-Bačaljmaš-Baja na železničkoj trasi Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja, oslanjajući se na postojeću studiju izvodivosti.

  Planiranje železničke linije Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja je započeto pre nekoliko godina. 2011. godine je urađena studija izvodivosti za ovu železničku liniju, koja je finansirana kroz IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koja je razmatrala nekoliko alternativnih trasa. U proteklih pet godina, Vlade i nadležna ministarstva iz Srbije i Mađarske održali su nekoliko sastanaka o razvoju železnice i u više navrata su izrazili svoju podršku ovom projektu.

  Trenutno, na deonici Subotica-Bačaljmaš nema nikakvog saobraćaja. Železnička linija je nekad funkcionisala, ali danas su ostali samo tragovi nekadašnje pruge.  Nepostojanje direktne saobraćajne veze je značajna prepreka za razvoj kulturnih, turističkih i društvenih veza u pograničnom regionu Mađarska-Srbija. Glavni značajovog projekta je razvoj železničke veze čime bi se eliminisale anomalije prelaska granice i omogućila rekonstrukcija železničke linije iunapredila mobilnost ljudi i dobara. Kao rezultat toga, biće optimizovano vreme putovanja potrebno da se pređe ova fizička razdaljina, a gradovi i sela ovog regiona će postati znatno pristupačniji.

  Planirane Projektne aktivnosti uključuju:

  • Predlozi dizajn rešenja (Designs for approval - DfA) i idejni projekat za železničku liniju Subotica-Čikerija-Bačaljmaš-Baja.
  • Izrada prostornog plana posebne namene za infrastrukturni koridor (Subotica-Čikerija, Bačaljmaš, Bačbokod, Bački Vinogradi.
  • Štampanje publikacija za projekat – rezime tehničke dokumentacije
  • Događaji, uključujući sastanke sa srpskim i mađarskim železničkim kompanijama, i radionice sa predstavnicima gradova i sela koja se nalaze uz železničku trasu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TASQ – HUSRB/1602/41/0146

  Naziv projekta: Tradicionalni i standardni kvalitet

  Akronim: TASQ

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0146

  Ukupan budžet projekta:  414.754,82 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  352.541,59 EUR

  Početak projekta: 1. jul 2018. godine   

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Naučni Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

  Korisnik 1: Eurotender asocijacija

  Korisnik 2: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  Korisnik 3: Zadružni Savez Vojvodine

  Korisnik 4: Udruženje za region Homokhatsag

  Kontakt informacije:

  Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: Dr Predrag Ikonić

  Email: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs  

  Telefon: +381 21 485 3707

  Opis projekta:

  Rastuća potražnja potrošača za tradicionalno pripremljenim prehrambenim proizvodima ukazuje na potrebu za značajnim povećanjem upotrebe inovativnih proizvodnih tehnologija koje, uz očuvanje izvornih recepata i aroma, garantuju visoke standarde bezbednosti i kvaliteta hrane. Pored toga, proizvođači tradicionalne hrane (PTH) najvećim delom nisu u stanju da dopru do tržišta velikih gradova, dok su tipične prepreke vezane za nedovoljne kapacitete proizvodnje koje zahtevaju veliki lanci supermarketa, te manjkavosti proizvoda po pitanju standardizacije proizvodnog procesa, pakovanja i deklarisanja.

  Koristeći znanja i iskustva istraživačkih organizacija u okviru novouspostavljene višekanalne platforme za e-trgovinu unaprediće se konkuretnost preduzetnika u ovoj oblasti, te će se građanima Srbije i Mađarske omogućiti da nabavljaju tradicionalne proizvode sa velikim poverenjem. Nadalje, u okviru ovog projekta istraživači će razviti TASQ sistem obezbeđenja kvaliteta tradicionalne hrane koji će pomoći standardizaciju proizvodnje i osigurati njenu bezbednost i kvalitet.

  Sa idejom da konsoliduju širok spektar PTH i njihovih proizvoda u okviru zajedničkog online tržišta, rezultati ovog projekta će korisnicima pružiti neophodne alate kako bi pronašli ono što najviše odgovara njihovim željama u pogledu kvaliteta, cene, ukusa ili pak lokacije proizvoda. Krajnji kupci bi na taj način mogli da biraju ne samo na osnovu fotografije proizvoda, opisa i cenovnika, već i na osnovu preporuka drugih kupaca i stručnih mišljenja relevantnih istraživačkih institucija. Kredibilitet ovih organizacija i njihove naučne metode su ono što ovaj pristup e-trgovini čini jedinstvenim i što se očekuje da će povećati poverenje kupaca, a samim tim i prodaju tradicionalnih delikatesa.

  TASQ sistem obezbeđenja kvaliteta i platforma za e-trgovinu utiču na prevazilaženje svih navedenih prepreka istvremeno, intenzivirajući mogućnost rasta i potencijala zapošljavanja PTH kroz direktan pristup tržištu i i implementaciju novih tehnologija i procesa.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  K3CI - HUSRB/1602/32/0063

  Naziv projekta: Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije

  Akronim: K3CI

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0063

  Ukupan budžet projekta: 207.470,26 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 176.349,72 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje Cinema City

  Korisnik 1:  Kulturanova

  Korisnik 2: KÉP-SZÍN-HÁZ

  Korisnik 3: MASZK Egyesület

  Kontakt informacije:

  Association Cinema City

  Adresa: Bogoboja Atanackovića 8, 21 000 Novi Sad, Republic of Serbia

  Kontakt osoba: Hana Ljiljak

  Email: hana.ljiljak@cinemacity.org

  Telefoni: +381 21 633 62 36

  Internet stranica projekta: https://k3ci.net/

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je jačanje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena Mađarske i Srbije unapređenjem profesionalnih kompetencija, umetničkom produkcijom i prenosom znanja između 70 mladih kulturnih menadžera i umetnika.

  Кroz serijal od osam obrazovnih i promotivnih događaja takođe kao što su Forumi proizvođača (2), Umetničke rezidencije (2), koncerti i projekcije (4), projekti nameravaju da učvrste znanje unutar kreativnog sektora, pokrenu umetničku saradnju između lokalnih scena, naglase ulogu mladih umetnika  i omoguće veću vidljivost kulturnih proizvoda među publikom u pograničnom regionu, intenzivirajući osećaj pripadnosti zajedničkoj oblasti.

  Osim toga, očekuje se da će poboljšani kvalitet kulturne produkcije imati višestruke pozitivne efekate na lokalnu turističku ponudu – od savremenih izložbi i festivala do predstavljanja atraktivne mešavine lokalne kulture i globalnih trendova, identiteta i gostoprimstva.

  Projekat će se prvenstveno fokusirati na umrežavanje i izgradnju kapaciteta kulturnih radnika iz Srbije i Mađarske, omogućavajući njihovo susretanje, razmenu praksi i znanja kroz radionice, predavanja i sastanke (Producers Forum 1.0 u Novom Sadu i Producers Forum 2.0 u Segedinu). Stručnjaci će moći da se međusobno upoznaju kroz neobaveznu ali i radnu atmosferu, moći će da raspravljaju o aktuelnim projektima i da razvijaju nove, saznaju nove tendencije u razvoju publike, a sve to uz korišćenje najsavremenijih tehnologija za pripremu kulturnih događaja kao i inovativnih načina finansiranja događaja.

  Drugi nivo ovog projekta uključuje stvaranje platforme za promociju i saradnju mladih umetnika. Putem četiri javna događaja, projekat će predstaviti sveže filmove, muziku, vizuelne radove i performanse koji komuniciraju univerzalnim jezikom i predstavljaju popularan i efikasan mediji za izražavanje ljudske genijalnosti. Takođe, projekat će ponuditi dve umetničke rezidencije kao mesto za razmenu iskustava i zajedničku produkciju umetničkih dela.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SocioAgro – HUSRB/1602/42/0152

  Naziv projekta: Društveno preduzetništvo i poljoprivredna zajednica - borba protiv dugoročne nezaposlenosti

  Akronim: SocioAgro

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0152

  Ukupan budžet projekta: 222.514,22 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 189.137,08 EUR

  Početak projekta: 2. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 1. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitna organizacija Katház

  Korisnik 1: Fondacija Poverello

  Kontakt informacije:

  Neprofitna organizacija Kathaz

  Adresa: Dugonics ter 12, 6720 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Barnabaš Gergelj 

  Email: katolikushaz@gmail.com

  Telefon: +381 63 845 0335

   

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj da pomogne porodicama koje imaju finansijske poteškoće (npr. nezaposlenost), kao i deci sa nezaposlenim roditeljima kojima je neophodna pomoć po pitanju obrazovanja. Cilj projekta je da putem modela socijalnog preduzeća u Drljanu, kroz mogućnosti za zaposlenje, treninge, obuke i kroz edukaciju dece poboljša životne uslove ciljne grupe.

  Aktivnosti u okviru ovog projekta počivaju na dva principa: obrazovanju/edukaciji i snazi zajednice. Najvažniji elemenat projekta je obrazovanje, koji u velikoj meri određuje delotvornost i održivost projekta. Projekat će primenjivati razne obrazovne metodologije, poput stručnih kurseva, treninga za takozvane meke veštine (soft skills) i studijska putovanja.

  Stručne edukacije (teorijske osnove poljoprivrednog plastenika i proizvodnje povrća) će predavati iskusni poljoprivredni stručnjaci. Projektni partneri će primenjivati primeniti tzv. neformalnu metodologiju, naime učesnici će samostalno primenjivati stečeno znanje u plastenicima primenom metode  učenje kroz praksu (learning by doing).

  Pored stručnog obrazovanja, projektni partneri će držati obuke za razvijanje mekih veština na polju efikasnog upravljanja vremenom, preduzetništva, razvoja poslovne etike i samopouzdanja. Razvijanjem ovih osnovnih veština učesnici će postati uspešni u svom poslu, čak i nakon dužeg perioda bez posla.

  Razvijanjem preduzetničkih sposobnosti učesnici će postati preduzetnici koji će nastaviti poslovanje i nakon završetka projekta (upravljanje rizikom, ulaganja i štednje, itd.).

  Druga metodološka osnova ovog projekta je snaga zajednice. Putem kompleksnog pristupa stvoriće potrebne osnove za početak poljoprivredne delatnosti. Delotvornost i promovisanje  pozitivnih primera u okviru zajedniceosiguraće održivost ovog projekta.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  HandyCraft2 - HUSRB/1602/42/0173

  Naziv projekta: Social Enterprise to integrate the Craftmen in the Cross Border Region

  Akronim: HandyCraft2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0173

  Ukupan budžet projekta: 175.275 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 148.983,74 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

  Korisnik 1: Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta”

  Kontakt informacije:

  Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

  adresa: 6721 Szeged, Sajka utca 16 ( 6721 Segedin, ul. Šajka br.16.)

  Kontakt osoba: Sánta János

  Email: santa.janos@dartke.eu

  Telefon: +36 20 852 2827

   

  Opis projekta:

  Na osnovu ranijih iskustava u oblasti promocije preduzetništva,ovaj projekat ima za cilj sledeće:

  • Promociju socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, osnaživanjem lokalnih proizvođača rukotvorina koji su u nepovoljnom socijalno-ekonomskom položaju;
  • Podizanjem nivoa zaposlenosti uključivanjen lokalne radne snage sa odgovarajućim veštinama.  

  Ovi ciljevi će se ostvariti putem strateškog plana i analize tržišta, zajedno sa analizom zakonskog sistema i razvijanjem publikacije „Priručnik za opšti imidž“. Kroz ovaj projekat, projektni partneri će uključiti lokalne preduzetnike u radionice i događaje namenjene umrežavanju.  

  Projekat se sastoji iz tri glavna elementa:

  1. Handycraft Strategija socijalnog preduzetništva (SSP) koja uključuje istraživanje tržišta, uz analizu zakonskih i institucionalnih okvira;
  2. Zajednički razvoj proizvoda (ZRP) – franšizni brend za lokalne proizvode zanatlija koji će se razviti u sklopu ovog projekta. Nakon odabira i regrutovanja lokalnih zanatlija (putem intenzivne PR kampanje), kroz zajedničku saradnju lokalnih stanovnika i eksperata razviće se grupa proizvoda od 20-20 komada prototipa koji će nositi elemente karakteristične za ovu lokaciju. Pored toga, putem mentorskog programa, zanatlije će biti informisane o ovom procesu.
  3. Pristup na tržište (PT) – uključivanje zanatlija sa lošim socio-ekonomskom položaju na lokalno tržište, proizvodnjom i plasmanom rukotvorina.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CET - HUSRB/1602/31/0081

  Naziv projekta: Zajednički napori za turizam

  Akronim: CET

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0081

  Ukupan budžet projekta: 584.349,2 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 496.696,81 EUR

  Početak projekta:  1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava Kiškunmajše (Kiskunmajsa Város Önkormányzata)

  Korisnik 1: Opština Bačka Topola

  Kontakt informacije:

  Kiskunmajsa Város Önkormányzata

  Adresa: Fő u. 82., 6120 Kiskunmajsa, Magyarország

  Kontakt osoba: Váraljai György

  Email: vgyorgy@kiskunmajsa.hu

  Telefon: +36  77 481 144

   

  Opis projekta:

  Ciljevi projekta su formiranje mreže turističkih usluga, proizvoda i dobara, zasnovanih na prirodnim vrednostima i kao i podrška lokalnim proizvođačima uključivanjem u bazu podataka za lokalne vrednosti i imovine.

  Projekat će takođe uključiti: prenos znanja, programe slobodnih aktivnosti sa kampovima, šetnjama u prirodi, treninzma, kao i knjigu pripovedaka i mobilnu aplikaciju.

  Partnerstvo će pružiti mogućnosti lokalnim proizvođačima da predstave svoje lokalne vrednosti i ručno izrađene proizvode. Putem izložbi, degustacijama lokalnih proizvoda, partneri će promovisati i podržavati lokalno kulturno nasleđe i vrednosti. 

  Takođe, projekat će sprovesti marketinške aktivnosti podržavajući elemente projekta. Uz centre za posetioce, projekat će podstaći ruralni i eko-turizam, a kroz programe i obuke za podizanje svesti sprovešće i transfer znanja. Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu posetioce da duže borave u ovoj oblasti.

  Projekat će kreirati trojezičnu mobilnu aplikaciju, namenjenu i odraslima i mladima. Pored toga, projekat planira da uključi i decu putem trojezične zbirke pripovedaka.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Rehab NatCult Heritage - HUSRB/1602/31/0128

  Naziv projekta: Rehabilitacija zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa zarad budućeg razvoja regiona

  Akronim: Rehab NatCult Heritage

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0128

  Ukupan budžet projekta: 557.602,2 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 473.961,87 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 31.mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Opština Šandorfalva

  Korisnik 1: Opština Novi Bečej

  Kontakt informacije: Opština Šandorfalva

  Adresa: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

  Kontakt osoba: Gajdosné, Pataki Zsuzsanna

  Email: polghiv@sandorfalva.hu  

  Telefon: +36 6 257 2963

  Opis projekta:

  Stepen privrednog razvoja kao i uslovi života u Novom Bečeju u Srbiji i Šandorfalvi u Mađarskoj su slični, a na razvoj oba naselja uticala je blizina zaštićenih prirodnih dobara. Obe lokalne samouprave stavljaju akcenat na razvoj turizma, a naročito ekoturizma.

  Saradnja je  započeta  2013. godine, kada su predstavnici dve lokalne samouprave prepoznali slične probleme sa kojima se suočavaju i definisali prilike za buduću saradnju i dalji razvoj.

  Glavni cilj projekta je ekoturizam u područjima sa zaštićenim prirodnim dobrom, kao i revitalizacija turizma, privrede i života u zajednici i jačanje veza u pograničnom regionu.

  Projektni partneri nameravaju da sprovedu sledeće aktivnosti u okviru ovog projekta:

  • razvoj infrastrukture zaštićenog prirodnog dobra  kroz elaboriranje strategije ekoturizma,  koji se odnosi na ova dva područja;
  • promocija prodaje lokalnih proizvoda i iniciranje obuke za proces standardizacije i uspostavljanje nadzornog tela;
  • organizovanje pet kulturnih događaja koji predstavljaju vrednosti Slanog kopova;
  • nastup na sajmovima turizma;
  • rehabilitacija područja zaštićenog prirodnog dobra na jezeru Nadaš, dozvoljavanjem upotrebe područja za ispašu bivola  iz  Nacionalnog parka Kiškunšag, kao i  kreiranjem različitih vodenih površina pogodnih za posmatranje ptica;
  • povezivanje Šandorfalva i jezera Nadaš prirodnim putem sa interaktivnim elementima;
  • organizovanje nekoliko događaja usmerenih ka promovisanju lokalnih prirodnih i kulturnih vrednosti;
  • studija o diverzifikaciji divljih životinja na jezeru Nadaš;
  • aktivnosti u oblasti marketinga i komunikacija.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Old habits in a new guise – HUSRB/1602/32/0115

  Naziv projekta:  Korišćenje zajedničkog kulturnog nasleđa kao izvor ekonomskog razvoja

  Akronim: Stare navike u novoj odeći

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0115

  Ukupan budžet projekta: 209.309,10 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 177.912,73 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Kaloča

  Korisnik 1: Opština Kula

  Kontakt informacije:

  Kalocsa Város Önkormányzata

  Adresa: 6300 Kalocsa, Szent István krt. 35.

  Kontakt osoba: Ms. dr. Magóné Tóth Gyöngyi

  Email: kalokultura@kalocsa.hu  

  Telefoni: +36 70 362 9560

   

  Opis projekta:   

  Mađarska i Srbija već vekovima dele istoriju i kulturu. Iako je do sada održan veliki broj folklornih i gastronomskih festivala sa obe strane granice, veliki ekonmski potencijal, koji obe zemlje poseduju, još uvek nije u potpunosti iskorišćen.

  Namera projekta je da istakne mogućnosti korišćenja kulture kao sredstva za ekonomski razvoj. Glavni cilj projekta je da podstakne lokalne zajednice parnerskih organizacija da neguju kulturno nasleđe i tradiciju regiona. Projekat će poseban akcenat staviti na mlađe generacije i probuditi interesovanje među njima za očuvanje kulturnog nasleđa regiona, jer oni su ti koji ga mogu negovati.

  Kroz razmenu znanja o kulturnim vrednostima i turističkim potencijalima, ovaj projekat može značajano da se utiče na mlade, kao i da stvori mogućnosti za zaposlenje, što može uticati na to da ostanu da žive u regionu.

  Imajući sve ovo u vidu, primarna ciljna grupa ovog projekta su mladi, starosne dobi od 15 do 30 godina, kao i preduzetnici koji posluju o oblastima kulture, turizma. Takođe, projekat će uključiti i predstavnike lokalnu samouprave, donosioce odluka, postojeće i nove turiste, kao i opštu populaciju pograničnog regiona Mađarske i Srbije. 

  Glavne aktivnosti koje projekat uključuje su: radionice o mogućnostima razvoja, zajednički studentski kamp, kanu tura, kulturni i gastronomski festivali, medijska kampanja, kao i knjiga.

  Kao rezultat projektne ideje „zajednički region – zajednička budućnost“ projekat vidi širenje i osnaživanje poslovnih veza u pograničnom regionu, kao i razvoj formalnih i neformalnih poslovnih umrežavanja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Community Footprint - HUSRB/1602/32/0247

  Naziv projekta: Volonteri i zajednice bez granica

  Akronim: Zajednički otisak

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0247

  Ukupan budžet projekta: 106.398,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 90.438,30 EUR

  Početak projekta: 2. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 1. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitna organizacija Kathaz od javnog značaja

  Korisnik 1: Fondacija Pro Porta

  Kontakt informacije: Neprofitna organizacija Kathaz od javnog značaja

  Adresa: Dugonics ter 12.

  6720 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Barnabás Gergely

  Email: katolikushaz@gmail.com

  Telefoni: +36 62 311 216/100

  Opis projekta:

  Projekat sprovode organizacije koje zastupaju iste društvene vrednosti: edukaciju omladine, osećaj odgovornosti prema mesnim grupama i podržavanje volonterskog rada. Ove dve organizacije duži niz godina učestvuju u organizaciji rada zajednice i uključivanju volontera.

  Projekat ima dva važna cilja: Integraciju u zajednicu i unapređenje volonterskog rada i aktivnosti. Do rezultata će se doći na postupan način (prihvatanjem odgovornosti, mentorskim odnosom i delegiranjem odgovornosti) i kombinovanjem  učenja kroz delovanje sa eksperimentalnim učenjem.

  Projekat se bavi rešavanjem dva usko povezana problema, koje se tiču generacija u razvitku. Prvi problem je smanjenje motivacije ili nedostatak iste za pripadnost zajednici, kao i nedostatak delovanja zarad dobrobiti zajednice i nedostatak volonterskog angažmana. Svi navedeni nedostaci vode do novih problema, kao što je nedostatak prihvatanja odgovornosti, što može da prouzrokuje negativne posledice po osobu i po zajednicu. Ovakva pojava je prisutna i na jednoj i na drugoj strani granice, što su partneri na projektu uočili u kroz svoj svakodnevni rad. Stoga, projekat predstavlja nastavak započetih aktivnosti i misije. Rešavanje ovih problema biće započeto motivisanjem omladine i predstavljenjem snage zajednice  kroz lična iskustva i volonterske aktivnosti.

  Partneri na projektu nameravaju da edukuju mlade o važnosti učešća u zajednici i o prihvatanju odgovornosti. Takođe, projekat proučava pojavu da učešća u programima kao učesnik, ad ne kao organizator.

  Aktivnosti i delovanja projekta na polju obrazovanja i organizacije programa  su otvoreni za sve mlade iz pograničnog regiona, a naročito za osobe u nepovoljnim položajaju. Učešće mladih  u zajednici podrazumeva pružanje i primanje šanse za uspostavljanje veza sa vršnjacima radi razmene iskustva. Pored toga, svaki program, aktivnost i edukacija će biti besplatna  i  promovisana putem medija i društvenih mreža radi informisanja osoba zainteresovanih za učešće u njima. Nadalje, u cilju otkrivanja i negovanja talenata projekat uzima u obzir  mogućnosti i sposobnosti svakog  pojedinca i pruža pomoć i podršku, oslanjajući se na princip jednakosti. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PROTECT - HUSRB/1602/12/0132

  Naziv projekta  Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta

  Akronim:  PROTECT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0132

  Ukupni budžet projekta:  284.491,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 241.817,34 EUR

  Početak projekta: 31. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 29. septembra 2019. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 1:  Univerzitet Džon fon Nojman (Neumann János Egyetem)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Adresa: bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Tatjana Đurić

  Email: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

  Internet stranica projekta: http://www.cbcprotect.org/?lang=rs

   

  Opis projekta:

  U proteklih 20 godina, u smislu klimatskih promena, Panonsku niziju napadaju brojne strane invazivne biljne vrste. Najučestalija i najvažnija invazivna biljna vrsta u pograničnom regionu Mađarska-Srbija je ambrozija. S obzirom na to da nema prirodnih neprijatelja, ona se širi po zaštićenim područjima, vrši pritisak na zaštićene biljne vrste, a za njen polen se navodi da je dominantni alergen u pograničnom regionu.

  Glavni cilj projekta je smanjivanje ekoloških rizika i prevencija negativnih efekata klimatskih promena na zaštićena područja u pograničnom regionu Mađarske iSrbije kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti praćenja i mapiranja  invazivnih vrsta i suzbijanje ambrozije kako bi se smanjilo širenje invazivnih vrsta i obezbedio bolji konzervacioni status i bezbednija životna sredina za stanovništvo i privredu. Zaštićena područja će uključivati četiri zaštićena područja u pograničnom regionu: Selevenjske pustare, Subotičku peščaru, jezera Ludaš i Palić na teritoriji Subotice i Kanjiže u Srbiji i nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta u Mađarskoj.

  Očekivani rezultati projekta su:

  1. Uspostavljen sistem praćenja kao osnova za analizu rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta, banka semena u tlu u projektnim oblastima, praćenje koncentracije polena i njegova interakcija sa zagađenjem vazduha u pograničnom regionu;
  2. Ambrozija tretirana i suzbijena različitim vrstama tretmana u projektnim oblastima u pograničnom regionu;
  3. Podignut nivo informisanosti relevantnih subjekata i institucija o invazivnim biljnim vrstama;
  4. Uspostavljanje ECO mreže za razmenu znanja i iskustva.

  Projekat daje doprinos sveukupnom cilju Programa i specifičnom cilju Prioritetne ose 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika, jer projekat okuplja institucije koje sarađuju na rešavanju problema invazivnih vrsta, među kojima je ambrozija. Iskorenjivanje i praćenje invazivnih vrsta osigurava ekološku održivost i bezbednost u pograničnom regionu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULHUSRBTOUR - HUSRB/1602/31/0205

  Naziv projekta: Savremena i tradicionalna kulturno turistička ruta

  Akronim: CULHUSRBTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0205

  Ukupan budžet projekta: 364.572,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 309.886,20 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Fondacija EXIT

  Korisnik 1: ONTE Park kulturne baštine

  Kontakt informacije:

  Fondacija EXIT

  Adresa: Kisačka 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: gđa Ida SIjanović 

  Email: projects@exit-festival.orgida.siljanovic@exit-festival.org  

  Telefon: +381 64 936 7524

  Opis projekta:

  Projekat prepoznaje opšte probleme u pograničnom regionu sledeće: neadekvatno upravljanje  turističkom ponudom, njena nedovoljna razlnolikost i kvalitet usluga, neiskorišćen potencijal za razvoj omladinskog turizma, nedovoljno uključivanje stejkholdera u kreiranju turističke ponude, nedostatak umrežavanja i razmene informacija i nizak nivo znanja o upotrebi savremenih marketinških alata.

  Cilj projekta je da koristeći kulturno nasleđe i savremenu umetnost  kao alate da:

  • uspostavi nove prekogranične veze
  • razvije turističku rutu, koja će pomoći u poboljšanju turističke ponude
  • razvije modela rukovođenja regionalnom ponudom kroz stvaranje novih turističkih proizvoda, baziranih na kulturnom i turističkom potencijalu.

  Projektni partneri će i u Srbiji i u Mađarskoj organizovati sledeće događaje:

  • četiri turistička događaja, koji uključuju muziku, vizuelne umetnosti, slikanje i fotografiju
  • četiri umetnička skupa
  • četiri radionice na temu turizma zasnovanog na kulturnoj baštini
  • četiri radionice o upravljanju događajima
  • studijska putovanja u obe partnerske države

  Ove edukativne aktivnosti će omogućiti razvijanje kapaciteta i razmenu znanja važnog za kreiranje turističke rute, novih atraktivnih programa, sadržaja i model za strateško upravljanje i promociju, kao i razvijanje strategije za nove turističke rute i virturelne turističke ture u Srbiji i Mađarskoj.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CommonHeritage - HUSRB 1602/32/0009

  Naziv projekta: Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe

  Akronim: CommonHeritage

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB 1602/32/0009

  Ukupan budžet projekta: 234.843,5 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199.616,97 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Tir Ištvan Muzej

  Korisnik 1: Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica

  Korisnik 2: Gradski Muzej Subotica

  Kontakt informacije:

  Tir Ištvan Muzej

  Adresa: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1. , Republika Mađarska

  Kontakt osoba: dr Emilia Pasztor

  Email: pasztoremilia@tolna.net

  Telefoni: +36 30 207 0057

  Opis projekta:

  Istorija se ne prekida na administrativnim granicama. Spomenici kulture susednih država svedoče o zajedničkom nasleđu stanovništva sa obe strane granice, čija promena je uticala na njihov život. Istovremeno, ljudi koji žive u pograničnom regionu, stručnjaci i turisti često ne uviđaju potencijal zajedničkog kulturnog nasleđa.  

  Cilj ovog projekta je da sačuva zajedničko kulturno nasleđe županije Bač-Kiškun u Mađarskoj i severne Bačke u Srbiji i da razvije načine za njihovu održivu upotrebu putem zajednički organizovanih promocija, programa za turiste i stručnih manifestacija.

  Projekt se realizuje u saradnji Muzeja "Tir Ištvan" iz Baje,  Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i  Gradskog muzeja Subotica. Planirani aktivnosti su namenjene sledežim ciljnim grupama:

  • Stručnjaci – projekat uključuje: dve konferencije u vezi sa nepokretnim kulturnim nasleđem i dva seminara o novim restauratorskim rezultatima. Restaurira se sedam oltarnih slika koje se predstavljaju publici na izložbi. Rezultati  istraživanja o “Baroknoj Bačkoj” biče objavljeni u dve monografije;
  • Turisti – projekat uključuje: šest tematskih kulturnih ruta pod nazivom “Istorijske šetnje” i “Verski spomenici barokne Bačke”. Turisti mogu da posete putujuću izložbu i da učestvuju u radionicama restauratorskog ateljea, gde će stručnjaci prikazati svoj rad svim zainteresovanim posetiocima;
  • Mladi – projekat uključuje: 14 muzejsko-pedagoških radionica namenjenih đacima osnovnih škola i dva letnja kampa namenjena srednjoškolcima putem kojih se mogu upoznati sa kulturnim nasleđem regiona kroz zajednički rad.

  Projekt će biti promovisan u lokalnim i regionalnim medijima u obe države, na društvenim mrežama i u štampanim materijalima – i na mađarskom i na srpskom jeziku.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CORNUCOPIA – HUSRB/1602/41/0214

  Naziv projekta: Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih biljnih vrsta

  Akronim: CORNUCOPIA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0214

  Ukupan budžet projekta: 352.798,58 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 299.878,79 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 30. mart 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

  Korisnik 1: Lendületben az Agro-Biotech Vállalkozás-fejlesztésért Innovatív Non-profit Alapítvány

  Korisnik 2: Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Korisnik 3: Udruženje Baštovana Senta

  Korisnik 4: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

  Korisnik 5: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

  Kontakt:

  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

  Adresa: 2100, Gödöllő, Szent Györgyi út 4., Magyarország

  Kontakt osoba: Erzsebet Peti 

  Email: peti.erzsebet@fruitresearch.naik.hu

  Telefoni: +36 70 371 1222

   

  Opis projekta:

  U pograničnom regionu Mađarske i Srbije, sa obe strane granice, javlja se kao zajednički problem uzgoj industrijskih biljaka na velikim površinama, što donosi velike prihode po hektaru, ali proizvodi od tih biljaka imaju slabiji kvalitet, a njihov uzgoj istovremeno doprinosi i smanjenu plodnosti zemljišta i smanjenju zaposlenosti.

  Glavni cilj projekta je da putem istraživanja doprinosi stvaranju povoljnih mogućnosti za privredne delatnosti u poljoprivredi, time smanjujući ekološko opterećenje.

  U projektu učestvuju istraživačke institucije, jedan univerzitet, organizacije sa iskustvom u menadžmentu inovacija, nevladine organizacije koje se bave obrazovanjem i promovisanjem nauke, kao i jedna agencija iz javnog sektora, što omogućava da naučni rezultati i nastavni materijali dopru do najrazličitijih ciljnih grupa.

  Očekivani rezultati projekta:

  1. Unapređen istraživački potencijal i istraživački kapaciteti po pitanju neinvazivnih biljnih vrsta u županiji Čongrad u Mađarskoj i AP Vojvodini u Srbiji;
  2. Obogaćeno znanje poljoprivrednih proizvođača i malih i srednjih preduzeća o neinvazivnim biljnim vrstama, novi uvid u njihovu upotrebu i mogućnosti za unapređene metode rasta;
  3. Podstaknuta konkurentnost i mogućnosti za razvoj proizvođača i malih i srednjih preduzeća poljoprivredne i prehrambene industrije;
  4. Povećana svest i potencijal umrežavanja po pitanju dostupnosti i upotrebe neinvazivnih biljnih vrsta u županiji Čongrad i AP Vojvodini.

  Glavne aktivnosti projekta su sledeće:

  • Nabavka opreme za istraživanja;
  • Aktivnosti istraživanja (nove tehnologije/proizvodi);
  • Organizovanje radionica sa mladim istraživačima;
  • Razmena mladih istraživača;
  • Razvoj nastavnih materijala;
  • Organizovanje obuka;
  • Organizovanje obuka putem interneta/društvenih mreža u cilju širenja znanja;
  • Organizovanje simpozijuma;
  • Istraživanje tržišnih potencijala;
  • Analiza propisa za izvoz/uvoz;
  • Razvoj brenda;
  • Izrada poslovnih planova;
  • Organizovanje regionalnih foruma, udruženja za prekograničnu saradnju;
  • Razvijanje alatki informaciono-komunikacione tehnologije;
  • Studijska putovanja zaposlenih iz malih i srednjih preduzeća u pograničnom regionu;
  • Organizovanje poseta poljoprivredno-prehrambenih proizvođača i predstavljanje projekta na poljoprivrednim sajmovima.
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan

  Akronim: BABECA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0001

  Ukupan budžet projekta: 8.699.537,91 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 7.394.607,21 EUR

  Početak projekta: 29. septembar 2017. godine

  Kraj projekta: 28. septembar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Direkcija za vodoprivredu u Donjeg Podunavlja (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1:  Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad

  Beneficiary 2: Fond Evropski poslovi AP Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Adresa: Széchenyi 2/C. 6500 Baja, Mađarska

  Telefon: +36 79 525 157

  Email adresa: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kontakt osoba: Henriett Balogh

  Internet stranica projekta: http://babeca.eu/app/

  Opis Projekta:

  Projekat ima za cilj smanjivanje pojave poplava i potencijalnih rizika koji mogu izazvati poplave u projektom obuhvaćenom području, kao i to da se kanal Baja-Bezdan ponovo osposobi za odvod viška vode. Intervencije predviđene Projektom imaju za cilj da unaprede sistem prekograničnog upravljanja vodama i prevencije rizika.

  Kontekst:

  Razvoj kompleksa regionalnog sistema za upravljanje vodama u oblasti kanala Baja-Bezdan (Ferenc) obuhvata područje Velike južne ravnice u Mađarskoj i regione Bačka i Banat u Srbiji. Kanal je tehničko postrojenje i sistem za upravljanje vodama od međunarodnog značaja. Glavne funkcije Kanala su vodosnabdevanje i odvođenje viška površinskih voda (kao i upotreba u sportsko-rekreativne svrhe). Delovi kanala, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava. Kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom.

  Projektom obuhvaćeno područje čine: kanal Baja-Bezdan (uključujući i mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala. Kanal Vrbas-Bezdan se nalazi u Bačkoj (Vojvodina), i proteže se od Bezdana do Vrbasa. Infrastrukturni objekti koji su sa njim povezani se nalaze u Bezdanu i Šebešfoku.

  Brana u Bezdanu se ne koristi zbog lošeg stanja objekta i hidro-mehaničke mašinerije. Ona i dalje predstavlja značajan infrastrukturni objekat na hidro-sistemu Dunav-Tisa-Dunav, zbog čega je funkcionalno od ključne važnosti. Brana u Šebešfoku se nalazi na lokaciji gde se kanal Baja-Bezdan spaja sa kanalom Bezdan-Vrbas. Brana je bila industrijsko postrojenje koje je omogućavalo saobraćanje i jedini vid transporta robe i dobara u ovom regionu.

  Glavne aktivnosti u okviru ovog  projekta su:

  • Izmuljavanje i čišćenje delova kanala i izgradnja platformi za uklanjanje nanesene drvne građe i rampi za čamce u Mađarskoj;
  • Renoviranje i rehabilitacija ustava u Bezdanu i Šebešfoku;
  • Nabavka specijalne opreme za održavanje u Mađarskoj i Srbiji.

  Projekat takođe ima za cilj da pruži solidnu osnovu za dalji razvoj sistema.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULTSTREAM - HUSRB/1602/32/0039

  Naziv projekta: CULTSTREAM – Nova kultura vode

  Akronim: CULTSTREAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0039

  Ukupan budžet projekta: 223.233,00- EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 189 748,05 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Porta Novum Nonprofit z.a.d.

  Korisnik 1: Opština Kanjiža

  Korisnik 2: Kulturno-obrazovni centar "Thurzó Lajos"

  Kontakt informacije: Porta Novum Nonprofit Kft.

  Adresa: 6722 Szeged, Bolyai János utca 11

  Kontakt osoba: Gyöngyike Mikola

  Email: cultstream@portanovum.hu

  Telefon:  +36 62 555 575

  Opis projekta:

  U fokusu projekta „CULTSTREAM – Nova kultura vode“ se nalazi Tisa, najvažnija reka regije Južne nizije, severne Bačke i Banata, koja se vekovima smatrala važnim trgovačkim putem.  Spajala je narode ovih prostora, obezbeđivala im je egzistenciju, a istovremeno je primoravala stanovništvo na stalnu borbu sa poplavama. Danas, u vreme globalnog zagrevanja, očuvanje zaliha pitke vode, sprečavanje isušivanja plodnih zemljišta i ekstremnih vremenskih prilika stavljaju pred nove izazove današnja društva, pa i živalj ovog regiona.

  Neposredni prethodnik projekta CULTSTREAM je projekat pod nazivom „CULTRAIL – Kulturna putovanja u regiji Segedina i Subotice“ (HUSRB/1203/222/113), koji je realizovan 2013. godine.  Nastavljajući CULTRAIL i prateći njegov model, projekat CULTSTREAM realizuje putovanja u partnerstvu potiskih gradova Segedina, Sente i Kanjiže.

  Cilj projekta CULTSTREAM pored održavanja i razvoja rezultata prethodnog projekta jeste jačanje privlačnosti rodne grude i turističke privlačnosti putem kroz predstavljanje postojećih vrednosti – u ovom slučaju prirodnih blaga.

  U toku realizacije projekta, kroz jednu zajedničku temu (Nova kultura vode) projekat će spojiti postojeće kulturne manifestacije velikih tradicija (Kolonija pisaca Kanjiža, Umetnička kolonija Senta, Festival pevanih stihova, Književni festival zEtna, Festival cvetanja Tise) i dopuniti ih novim, inovativnim manifestacijama (Laboratorija „Tolnai“, Filmski dan Kanjiže, Festival cvetanja Tise u Segedinu).

  Takođe, u okviru ovog projekta biće objavljene dve umetničke publikacije. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  NATESS - HUSRB/1602/31/0242

  Naziv projekta: Prirodni selfnes

  Akronim: NATESS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0242

  Ukupan budžet projekta: 397.793,20 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 338.124,22 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Opština Irig, Irig

  Korisnik 1: MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom

  Korisnik 2: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

  Korisnik 3: Udruzenje građana „Irig moj grad”, Irig

  Kontakt informacije: 

  Opština Irig

  Adresa: Vojvode Putnika 1, 22406 Irig, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Marko Kelember

  Email: projectirig@gmail.com

  Telefon: +381 63 747 7867; +381 22 400 600

  Opis projekta:

  Turizam je prilika za slabije razvijena područja da uhvate korak sa onim naprednijim, u cilju otvaranja novih radnih mesta i pospešivanja lokalnih investicija. Potencijal za razvoj ove privredne grane ogleda se u bogatoj kulturnoj, istorijskoj i prirodnoj baštini regiona.

  Prirodni resursi koji se nalaze na području koje obuhvata projekat (Nacionalni parkovi Fruška gora i Kiskunsagi, brojne banje i topli izvori) pružaju mogućnost za razvoj mnogih inovativnih ideja i različitih turističkih ponuda. Projekat će se fokusirati na korišćenje ovih potencijala, poštujući zakone prirode i u skladu sa pozitivnim uticajem na lokalno stanovništvo.

  Tokom realizacije projekta, kreiraće se jedna sasvim jedinstvena turistička ponuda u ovom prekograničnom regionu, a to je prirodni selfness. Rekonstrukcijom autentičnog objekta u Opštini Irig u Šumski selfness centar obogatiće se turistička ponuda regiona kako smeštajnim kapacitetima, tako i ponudom u vidu novoformirane staze zdravlje sa specifičnim sastavom biljaka koje imaju pozitivan uticaj na zdravlje, zatim dendroterapija, čajnim ceremonijama, fotosafari, aromotarpijama itd. Kroz treninge i radionice, podići se sa kapaciteti zainteresovanih strana za destinacijski menadžment u okviru ovog vida turizma.

  Prioritet će biti razvoj specifičnih veština i alata koje će omogućiti uspešno plasiranje turističih usluga u zdravstvenom turizmu. Projekat obuhvata i organizaciju jedne međunarodne konferencije posvećene izazovima i mogućnostima koje pružaju nove turističke niše u cilju razvoja regiona. Projekat je posvećen iskorišćavanju lokalnih resursa, prirodnih i ljudskih, i njihovom povezivanju u cilju kreiranja jedinstvene turističke ponude koja u potpunosti poštuje zakone prirode.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ActiveGirls - HUSRB/1602/32/0032

  Naziv projekta: Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica

  Akronim: ActiveGirls

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0032

  Ukupan budžet projekta: 210.865,04 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 179,235.28 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

  Korisnik 1: Opština Senteš

  Korisnik 2: Skvoš klub „Tisa” Segedin

  Korisnik 3: Fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Marko Adamović 

  Email: marko.adamovic@vojvodina.gov.rs

  Telefoni: +381214874871; +381641811853

  Internet stranica projekta: https://activegirls.eu/en/active-girls/

   

  Opis projekta:

  Rodna neravnopravnost između dečaka i devojčica koji se bave sportom počinje već u uzrastu od 8 godina i nastavlja da napreduje sa prelaskom devojčica u srednju školu. Imajući navedeno u vidu, osnovni cilj projekta je podrška saradnji u oblasti sporta kako bi se razvili zajednički pristupi koji bi se bavili pitanjem niskog nivoa fizičke aktivnosti devojčica osnovno školskog uzrasta (od 7 do 15 godina) u pograničnom regionu, što bi omogućilo njihovu pozitivnu vezu sa sportom kao ključnim faktorom za vođenje zdravog načina života.

  Glavne projektne aktivnosti uključuju:

  • Istraživanje o preprekama koje doprinose niskom nivou fizičke aktivnosti među devojčicama;
  • Razvoj nastavnog materijala sa prevođenjem i štampanjem; Organizovanje radionica;
  • Nabavku sportske opreme i rekvizita;
  • Organizovanje probnih časova fizičkog vaspitanja i sportskih treninga za devojčice;
  • Prikupljanje podataka o sportskim dešavanjima za devojčice u regionu i prateće razvijanje aplikacije za pametne telefone i tablete;
  • Organizovanje mentorskog programa;
  • Učešće u inicijativi Evropske komisije ,,Evropska nedelja sporta";
  • Organizovanje dva regionalna kampa za devojčice.  

  Projekat traje 24 meseca i pokriva područje Vojvodine, u Srbiji i županije Čongrad, u Mađarskoj.

  Različite ciljne grupe se sastoje od aktera relevantnih za temu kojom se projekat bavi i uključiće i devojčice osnovnih škola, nastavnike fizičkog vaspitanja, trenere iz lokalnih sportskih klubova i sportske eksperte. Takođe, porodice i školske zajednice su identifikovane kao indirektna ciljna grupa korisna za projekat.

  Rezultati koje projekat namerava da ostvari su sledeći:

  • Poboljšane veštine i kompetencije nastavnika, trenera i sportskih stručnjaka  u osnovnim školama;
  • Poboljšani materijalni uslovi sportskih objekata u projektnom području za realizaciju nastave i sportskih aktivnosti;
  • Povećana svest o dostupnosti sportskih programa za devojčice u projektnoj oblasti;
  • Organizovana dva regionalna kampa za devojčice u prekograničnom regionu.

  Svi ishodi pokazuju snažan prekogranični efekat.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  URBAN-PREX – HUSRB/1602/11/0097

  Naziv projekta: Nadzor, predviđanje i razvoj javnog online sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije

  Akronim: URBAN-PREX

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0097

  Ukupan budžet projekta: 750.789,88 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 638.171,39 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

  Korisnik 3: Grad Segedin

  Korisnik 4: Grad Novi Sad, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Stevan Savić 

  Email: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 605028979; +381 214852833

  Opis projekta:

  Klimatske promene uzrokuju porast frekventnosti i intenziteta padavina, pa samim tim i pojave poplava u gradskim sredinama na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope. Na osnovu toga, URBAN-PREX projekat predstavlja veoma dobru priliku za implementaciju inovativnog praćenja i prognoziranja i razvoj online javnog sistema za rano upozoravanje na ekstremne padavine i poplave u gradskim sredinama pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

  Tokom realizacije projekta, kreiraće se dve mreže padavinskih stanica koje će biti locirane u dva grada sa najviše stanovnika na prostoru Programske oblasti – u Novom Sadu i Segedinu. Izmereni podaci, nihov prenos i analiza, kao i prikazivanje analiziranih podataka u realnom vremenu putem prostorne vizuelizacije (karte), biće od koristi za stanovništvo (u cilju individulne adaptacije) i za javne institucije (npr. koje upravljaju vodom i saobraćajem, kao i za gradske vlasti) koje se nalaze u pograničnom regionu.

  Model za prognoziranje padavina u realnom vremenu koji će pokrivati čitav pogranični region, biće dopunjen sa prognozom za pojavljivanje padavinskih poplava u Novom Sadu i Segedinu. Ova prognoza biće razvijena tokom realizacije projekta i kao osnovni parametri koristiće se izmerene vrednosti sa mreža padavinskih stanica i podaci daljinske detekcije (uglanvom satelitski podaci). Izmereni podaci će se koristiti za precizno podešavanje podataka daljinske detekcije u cilju omogućavanja razvoja još preciznijeg modela prognoze za područje istraživanja (pogranični region Mađarske i Srbije).

  Izmerene vrednosti i podaci prognoze biće besplatni i dostupni u realnom vremenu preko internet portala projekta, društvenih mreža i android aplikacije za mobilne telefone. Istovremeno, prikazani podaci će omogućiti ranu najavu o mogućim ekstremnim padavinama i pojavi poplava svim stanovnicima, kao i lokalnim institucijama, u cilju zaštite i pripreme za efikasnu borbu protiv ekstremnih vremenskih i poplavnih situacija.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  Naziv projekta:  Poboljšavanje prekograničnog puta između Baje i Sombora, drugi deo

  Akronim: SO-BAJA2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0061

  Ukupni budžet projekta:  3.122.670,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  2.654.269,50 EUR

  Početak:  1. septembra 2017. godine

  Kraj:  31. decembar 2019. godine

  Glavni korisnik: Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Korisnik 1: Grad Sombor

  Korisnik 2: NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIF d.o.o.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Kontakt informacije:

  Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Ilića 24, Republika Srbija

  Kontakt osoba:  Zoran Drobnjak

  Email: office@putevi-srbije.rs

  Telefon:  +381 11 304 0701

  Opis projekta:

  Grad Sombor, koji se nalazi u severozapadnom delu Republike Srbije, i grad Baja, koji se nalazi oko 30 kilometara od južne granice Mađarske sa Srbijom, su gradovi pobratimi od 1960. godine U skladu sa visokim nivoom saradnje koji postoji između njih, postoje značajne smernice za unapređivanje prekogranične saradnjei poboljšanje saobraćajne infrastrukture, uključujući granični prelaz Bački Breg - Hercegsanto.

  Prekvalifikacija i unapređivanje ovog graničnog prelaza, kako u smislu putničkog, tako i teretnog saobraćaja, i poboljšavanje priključnih puteva će poboljšati povezanost pograničnog regiona sa Lukom Baja, teretnom lukom na Dunavu, kao i sa mađarskim autoputem M6, koji je dalje povezan sa ogrankom petog Panevropskog koridora i Panevropskim koridorom VII.

  Projekat ima nameru da pruži bolji pristup i brži i bezbedniji prevoz putnika i robe u okrugu Zapadna Bačka, kao i u celoj županiji Bač-Kiškun. Ovaj put takođe povezuje dve države i sa aspekta zajednice. Razvoj infrastrukture će doprineti smanjenju razlika između razvijenih i nerazvijenih regiona i naselja kada se govori o opštem kvalitetu življenja, ekonomskim uslovima, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnom staranju.

  Važnost ovog projekta za pogranični region je potvrđena kroz pokretanje procedure za izmenu dekreta mađarske vlade o razvoju infrastrukture u pograničnom području. U novom pravnom okviru, projekat puta Baja-Sombor će se naći na prioritetnoj listi infrastrukturnih puteva između dve države.

  Pored toga, granični prelazi Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa, koji su poznati kao uska grla tokom zimskih i letnjih odmora, će se rasteretiti od saobraćajnih gužvi, jer će teretni saobraćaj biti omogućen kroz implementaciju projekta na graničnom prelazu Bački Breg - Hercegsanto.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Kübekháza-Rabe - HUSRB/1601/21/0003

  Naziv projekta: Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)

  Akronim: Kübekháza-Rabe

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/21/0003

  Ukupni budžet projekta:  5.468.716,52 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 4.648.409,04 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2016. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći  korisnik: NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIFLtd.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Korisnik 1: Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Korisnik 2: Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje ”Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad

  Kontakt informacije:

  NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Adresa: Váci út 45; 1134 Budapest, Hungary

  Telefon: +36 461 1100

  Email: info@nif.hu

  Kontakt osoba: Róbert Attila Nagy

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj razmatranje mogućnosti  za otvaranje novog graničnog prelaza između naselja Kubekhaza i Rabe, što bi doprinelo ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj saradnji u pograničnom regionu Mađarske iSrbije.

  Projekat je usmeren na izgradnju novih prilaznih puteva i sanaciju postojećih. Novi put koji će biti izrađen sa mađarske strane će biti dugačak 2.309 metara i širok 5,5 metara, dok će dužina saniranih puteva biti 1.365 metara u Srbiji i 844 metra u Mađarskoj. Državni put kroz Kubekhazu će biti produžen do granice sa Rumunijom. Ministarstva unutrašnjih poslova dve države će biti odgovorna za implementaciju daljih elemenata projekta (objekti koji su potrebni za granični prelaz). Sa mađarske strane će biti izgrađen novi objekat za granični prelaz i koristiće ga zajednički obe države.  

  Ovaj projekat ima za cilj da doprinese stimulaciji prekograničnih preduzeća i ekonomskih odnosa, uspostavljanju novih poslovnih prilika i povećanju razmene najboljih praksi u domenu kulture, turizma i obrazovanja. Sprovođenje projekta će omogućiti neometano odvijanje saobraćaja na javnom putu i rasteretiti granični prelaz Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa, koji će postepeno biti rasterećeni, a takođe i olakšati saobraćanje pešacima i biciklistima, te unaprediti zaštitu prirodne sredine, što je veoma važna direktiva EU.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Art&Craft - HUSRB/1602/31/0050

  Naziv projekta: Tracing our common artistic heritage

  Akronim: Art&Craft

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0050

  Ukupan budžet projekta: 586.975 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 498.928,75 EUR

  Početak projekta: 25.jun 2018. godine

  Kraj projekta: 24. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Reformatska zajednica u Ujtemplomu

  Korisnik 1: Gradski muzej Subotica

  Kontakt informacije:

  Adresa: Trg Kalvina 5.6800Hodmezovasarhelj, Mađarska

  Kontakt osoba: Major István Zoltánné 

  Email: cedrus62@gmail.com

  Telefon: +36 30 678 5423

   

  Opis projekta:

  Hodmezovasarhelj i Subotica imaju neiskorišćeni potencijal u oblasti turizmu u vezi sa kulturnim nasleđem. Projekat ima za cilj da ostvari ovaj potencijal, okača vezu između ova dva grada kroz revitalizaciju arhitektonskog, umetničkog i kulturnog nasleđa i da ih učini atraktivnim i pristupačnim za posetioce.

  Najče spone koje vezuju ova dva grada su kultura i umetnost. Kulturni običaji pograničnog regiona Mađarske i Srbije, naročito u polju umetnosti i narodna primenjena umetnost predstavljaju odraz vrednosti, društvenih stavova i uloge religije u društvu. Nažalost, danas je negovanje tradicije potisnuto u drugi plan. Grnčarstvo, kao tradicionalna narodna primenjena umetnost koja je nekada bila poznata širom Evrope, sada je nedovoljno uključuna u turističku ponudu i polako pada u zaborav. Istraživanjem i promocijom grnčarstva, ovaj projekat će podržati napore ova dva grada da ga oživi i privuče posetioce.  

  Nekoliko umetnika iz Hodmezovasarhelja odigrao je važnu ulogu u umetničkoj istoriji Subotice, od kojih je najpoznatiji bio slikar Janos Tornjai. Promovisanjem dela Janosa Tornjaija, ovaj projekat teži ne samo podizanju interesovanja među lokalnim stanovništvom, već i novih posetilaca, čime bi se obogatila turistička ponuda.  

  Projektni partneri čvrsto veruju u to da invaliditet ne treba spreči ljude da učestvuju u umetničkom i kulturnom životu. U tom smislu, obnova kalvinističke crkve u Hodmezovasarhelju i Gradskog muzeja u Subotici učiniže ove građevine dostupnijim, njihovu ponudu inkluzivnijom a komunikaciju efektnijom.

  Glavne aktivnosti ovog projekta su:

  1. Obnova i očuvanje nove kalvinističke crkve u Hodmezovasarhelju i opremanje njenog centra za posetioce;
  2. Ugradnja lifta u zgradu Gradskog muzeja u Subotici;
  3. Istraživanje keramike u Hodmezovasarhelju i predstavljanje rezultata istraživanja;
  4. Takmičenje u crtanju „Biblijske priče“
  5. Radionice primenjene narodne umetnosti tokom praznika.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Youth-together - HUSRB/1602/32/0085

  Naziv projekta: Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju

  Akronim: Youth-together

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0085

  Ukupan budžet projekta: 116.903,25 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 99.367,76 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Srednja ekonomska škola Sombor

  Korisnik 1:  Stručni centar i škola sa domom učenika Vari Sabo Istvan Kiškunhalaš (Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

  Kontakt informacije:

  Srednja ekonomska škola Sombor

  Adresa: Apatinski put 90, 25000 Sombor, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Natalija Katanić

  Email: natalija@ekonomskaso.edu.rs

  Telefoni: +381 65 882 7010; +381 25 421 217

  Opis projekta:

  Stanovništvo, a pogotovo mladi koji žive na području pograničnog regiona Mađarske i Srbije  nisu dovoljno upoznati sa turističkim potencijalima ovog regiona, a međusobna saradnja mladih je takođe na niskom nivou. Uzrok tome su: nedostatak informacija, nedostatak veština i nedovoljna motivisanost. Razvoj turizma i saradnje u pograničnom regionu može se postići organizovanjem zajedničkih aktivnosti mladih ljudi usmerenih na poboljšanje promocije turističkih potencijala oba regiona.

  Inicijalna aktivnost projekta je analiza situacije u školama o mišljenjima, stavovima i potrebama mladih osoba iz prograničnog regiona putem ankete i panel diskusije. Pored predstavnika škola, u panel diskusiju biće uključeni predstavnici NVO i lokalne zajednice radi sticanja boljeg uvida u probleme mladih. Tokom projekta realizovaće se tri interkulturalne razmene učenika i jedan kamp u cilju sticanja znanja, veština i razmene ideja. Učesnici će putem razmene iskustava aktivno doprineti razvoju pograničnog regiona. Osim toga, biće organizovan okrugli sto da bi se široj javnosti prezentovale  realizovane aktivnosti i postignuti rezultati. Obe škole će modernizovati IKT opremu koja će im omogućiti da unaprede uslove za rad mladih i doprineti daljoj komunikaciji i održivosti projekta, kao i poboljšanju rezultata.

  Partnerske škole će stimulisati aktivizam i volonterizam kod mladih kroz kulturne razmene, interaktivne radionice, posete, korišćenje moderne tehnologije i razmenu iskustva, posebno na polju promocije kulturnog, prirodnog i rekreativnog potencijala prograničnog regiona. Neformalni način rada i sadržaji koji su interesantni mladima doprineće njihovom zbližavanju, umanjenju predrasuda i razvoju tolerancije.

  Učesnici projekta će koristiti najsavremeniju tehnologiju i inovativni pristup radu. Upotreba IKT će pomoći razvijanje svesti o održivom razvoju. Učešćem u kulturnim, ekološkim i sportskim događajima mladi ljudi razvijaće se svest o važnosti očuvanja kulturnog nasleđa i prirodne sredine, kao i osećaj odgovornosti. Takođe, imaće priliku da steknu veštinu prilagođavanja različitim socijalnim i kulturnim situacijama i dobiće motivaciju da kvalitetnije organizuju svoje slobodno vreme. Intenzivna saradnja učenika dve partnerske škole će doprineti podizanju nivoa svesti o štetnosti predrasuda.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  LIVES - HUSRB/1602/32/0218

  Naziv projekta: Živi arhivi – Relikvije zajedničkog kulturnog nasleđa

  Akronim: LIVES

  Identifikacioni broj: HUSRB/1602/32/0218

  Ukupan budžet projekta: 205.057,67 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 174.299,01 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Istorijski arhiv, Senta

  Korisnik: Javno neprofitno d.o.o. Nacionalni istorijski spomen-park u Opustaseru

  Kontakt informacije:

  Istorijski arhiv Senta

  Adresa: Glavni trg 1/II, 24400 Senta, Srbija

  Kontakt osoba: Ištvan Fodor

  Email: zentarhiv@gmail.com

  Telefon: +381 24 811 037

  Internet stranica projekta: http://ipalives.com/

  Opis projekta:

  Glavni cilj ovog projekta je istraživanje i prikupljanje do sada nedovoljno dokmentovane industrijske i agrarne vrednosti iz prošlosti južnog dela Mađarske i severnog dela Vojvodine. Istraženu građu obradiće predstavnici društvenih nauka (arhivisti, etnografi, istoričari). Obrađene teme biće prikazane na raznim manifestacijama, kroz razna izdanja; knjiga i promotivnih materijala, a za omladinu u okviru letnjih logorovanja. Do sada neobrađeni i nepublikovani dokmenti nakon stručne obrade obezbediće naučnu podlogu za upoznavanje društvenog položaja i posebnosti regije u pogledu poljoprivrede i industrije.

  Saradnja u okviru ovog projekta obuhvata sledeće aktivnosti: 

  • svestrano istraživanje arhivskih dokumenata;
  • izrada baze podataka sa rezultatima istraživanja;
  • izdavanje četiri knjiga (dva priručnika bazirana na opširnom, temeljitom istraživanju arhivskih dokumenata i dve zbirke studija, od kojih jedna će prikazati poljoprovredno-istorijske, a druga industrijske, ekonomske karakteristike regije na osnovu starih dokumenata 6-8 preduzeća);
  • brojne promotivne aktivnosti i proizvode namenjene široj javnosti (baza podataka, putujuća izložba, interaktivna veb prezentacija, kampovi za mlade); 
  • organizaciju naučnih konferencija;
  • izgradnja izložbene zgrade za poljoprivredne mašine, restauracione radove na poljoprivrednim mašinama.

  Rezultati će biti širi i obogaženi dijapazon aktivnosti  i sadržaja organizacija u ovom partnerstvu, mapa zajedničkog poljoprivrednog i kulturnog nasleđa i viši nivo svesti među građanima o kulturnom nasleđu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  C-AGRO-Dev – HUSRB/1602/41/0167

  Naziv projekta: Prekogranični program razvoja agrobiznisa

  Akronim: C-AGRO-Dev

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0167

  Ukupan budžet projekta: 334.449 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 284.281,65 EUR

  Start Date: 1. jul 2018. godine

  End Date: 30 june 2020. godine

  Lead Beneficiary: T.G.School

  Korisnik 1: Fondacija “Pro Scientia Naturae”

  Korisnik 2: Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica

  Contact information: T.G.School

  Address: 6237 Kecel, Május 1. tér 13., Hungary

  Kontakt osoba: Téglás András 

  Email: teglas.tgvirag@gmail.com

  Telefoni: +36 67 842 2910

   

  Opis projekta:

  Pogranični regionraspolaže veoma povoljnim geografskim i meteorološkim preduslovima za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Međutim, trenutno taj potencijal nije u potpunosti iskorišćen. Osim toga vlasnička struktura obradivog zemljišta je takođe nepovoljna, jer postoji veliki broj malih imanja, koji sa sobom nosi i nedovoljno radne snage, i efikasne upotrebe mehanizacije, odnosno nemogućnost adekvatnog korišćenja raspoloživih resursa.

  Projektni partneri su zainteresovani da započnu jedan jedinstveni program obrazovanja i informisanja na ovom polju, koji bi za cilj imao povećanje nivoa kompetencija u slučaju porodičnih imanja, odnosno poljoprivrednika. Povećanje nivoa kompetencija bi se odnosio kako na preduzetništvo, tako i na savladavanje tehnika i tehnologija, koje omogućavaju viši nivo upotrebe informacionih tehnologija i održivog poslovanja u oblasti poljoprivrede.

  Najvažniji segment ovog projekta predsavlja „Nova akademija za poljoprivrednika“, koja bi prvenstveno preko baze e-learning materijala i kurseva ponudio sadašnjim i budućim poljoprivrednicima mogućnost sticanja kompetencija iz oblasti preduzetništva, moderne poljoprivrede i upotrebe obnovljivih izvora energije u oblasti poljoprivrede.

  Teoretski i praktični deo edukacionog materijala se oslanja na četiri stuba:

  • Preduzetništvo
  • Savremene tehnologije u poljoprivredi
  • Informatičke kompetencije
  • Održivost

  Program je predviđen za tri tipa poljoprivrednih proizvođača:

  • Proizvodnja bilja,
  • Baštovanstvo
  • Prerada hrane
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Modern Folking - HUSRB/1602/32/0230

  Naziv projekta: Jačanje multikulturalnih odnosa sa organizacijom omladinskih događaja u pograničnom regionu

  Akronim: Modern Folking

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0230

  Ukupan budžet projekta: 199.660,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 169.711,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine   

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine   

  Vodeći korisnik: Katolička omladinska fondacija

  Korisnik 1: Dombos Fest

  Korisnik 2: Wemscal Serbia

  Kontakt informacije:

  Katolička omladinska fondacija

  Adresa: 6720 Szeged, Dóm tér 15.

  Kontakt osoba: Alisa Kujundžić

  Email: alisa.kathaz@gmail.com  

  Telefoni: +36 20 328 2751

   

  Opis projekta:

  Posmatrajući mapu pograničnog regiona Mađarske i Srbije, u okviru kog se implementira projekat Modern Folking, uočava velika stopa migracije stanovništva u svim delovima izuzev u  Novom Sadu i okolini. Populacija se u periodu od 2006. i 2012. godine smanjila za 4,6%. Broj mladih iseljenika (20-35 god) osebno je velik zbog nedovoljno mogućnosti zaposlenja. U cilju stimulisanja povratka mladih u svoj zavičaj i sprečavanje iseljavanja mladih koji trenutno žive u regionu, neophodno je da pored stvaranja optimalnih ekonomskih uslova upoznavanje mladih sa bogatim kulturinim vrednostima regiona, čime se stvara osećaj pripadnost i povećavaju se šanse za njihov povratak u zavičaj.

  Primarni cilj ovog projekta je da se kulturna baština naroda ovog regiona predstavi i popularizuje među mladima. Ostali ciljevi projekta uključuju razvoj programa kulturne razmen radi razvoja turističke ponude, zatim stvaranje multikulturalne sredine u regionu kroz saradnju partnerskih organizacija na ovom projektu.

  Pod uslovom da postoji dugoročna i kontinuirana saradnja između partnerskih organizacija, mogu se stvoriti novi međunarodni odnosi. U okviru projekta biće organizovani događaji sa kulturno-turističkim elementima koji bi pomogli mladima u ovom regionu da se aktivnije povezuju, da prošire vidike, kao i da pruže publicitet mladim umetnicima koji žive na obe strane granice.

  U okviru projekta biće održani sledeći festivali u Segedinu, u Mađarskoj i u Kanjiži i Malom Iđošu, u Srbiji:

  • Folk festivali: Street Folk Festival i Dombos Festival
  • Fono klubovi, uključujući narodnu muziku i plesne predstave, etno-folk koncerte sa kulinarskim tradicijama (Bordal), predavanja o književnosti i istoriji, predavanja na otvorenim univerzitetima i umetničke radionice iz različitih oblasti.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Inter-Cult - HUSRB/1602/32/0164

  Naziv projekta: Mozaici interkulturalne saradnje omladine u prekograničnom regionu

  Akronim: Inter-Cult

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0164

  Ukupan budžet projekta: 162.919,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 138.481,05 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje Digitalna regija

  Korisnik 1: Udruženje SZÓ-TÉR

  Kontakt informacije:

  Udruženje "Digitalna regija"

  Adresa: Kizur Ištvana 64, 24000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Tomislav Dedović Tomić 

  Email: udig.regija@gmail.com

  Telefoni: +381 63 300 784

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da putem kreativnih i artističkih aktivnosti zasnovanih na omladinskom voluntarizmu i aktivizmu doprinese podigne svest svesti o potrebi za boljim međuetničkim razumevanjem i saradnjom među nacionalnim zajednicama, pogotovo među mladim ljudima koji žive sa obe strane granice i to prvenstveno u sektorima kulture i turizma.

  Projekat je koncipiran tako da omogući dubinsku medijsku promociju turističke i kulturne raznolikosti pograničnog regiona Mađarske i Srbije putem produkcije, distribucije i emitovanja zajedničkog televizijskog serijala u čijoj bi izradi učestvovali mladi volonteri, srednjoškolci, studenti i budući delatnici u kulturi, turizmu i medijima.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ITC MInd – HUSRB/1602/41/0172

  Naziv projekta: Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju 

  Akronim: ITC MInd

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0172

  Ukupan budžet projekta: 342.301,20 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 290.956,02 EUR

  Početak projekta: 1.mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29.februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Vojvodina Metal Klaster

  Korisnik 1: Deri Miksa srednja i stručna škola, Segedin   

  Korisnik 2: SolarTech Nonprofit, Segedin 

  Korisnik 3: Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Vojvodina Metal Klaster

  Adresa: Novosadska 322, 21235 Temerin, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Milica Jovičić 

  Email: mjovicic@vmc.rs

  Telefoni: +381 21 844923; +381 62 8441859

   

  Opis projekta:

  Metalski sektor je deo lanca vrednosti svih industrija. U fokusu ovog projekta je povećanje inovativnog potencijala metalske industrije u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, kao doprinos ukupnoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP).

  Ovaj cilj će biti realizovan stvaranjem inovativnog okvira u sklopu prekogranične saradnje koji će ubrzati razmenu informacija između ekonomija sa obe strane granice, generisati neophodno znanje, tehnologiju, opremu i infrastrukturu za istraživanje i razvoj i time u znatnoj meri prevazići identifikovane probleme u pograničnom regionu.

  Institucionalni okvir bi trebalo da posluži kao generator novih ideja, inovacija i mehanizam koji omogućava transfer ideja i inovacija i njihovu komercijalizaciju. Oslanjajući se na osnovne inovativne SMART principe regiona, kao i principe jednakih mogućnosti i zaštite životne sredine, a kroz inovativni tehnološki centar sa fleksibilnim nastavnim planovima i programima, projektni tim će uspostaviti novo partnerstvo među ključnim akterima inovativnog razvoja MSP: industrijskim klasterima, srednjim školama, studentima, nastavnicima, kao sai lokalnim, regionalnim i državnim organima vlasti.

  Novi institucionalni okvir omogućiće standardizaciju razmene informacija između ponude i potražnje inputa i rezultata ciljnih MSP, proizvodnih procesa, pružajući mogućnosti za novo zapošljavanje.

  Sličnosti između ovih izazova, mogućnosti i mikro-ekonomskog okruženja za razvoj MSP u metalskom sektoru u pograničnom regionu pružaju validnu osnovu za održivost projekta.

  Resursi, odgovornosti i zadaci su ravnomerno raspoređeni među projektnim partnerima, u skladu sa njihovim glavnim prednostima i referencama. Dokazana metodologija komunikacije će osigurati efikasan protok informacija, održati jako partnerstvo, osigurati veliku vidljivost i obezbediti optimalnu kontrolu rizika.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  Naziv projekta: Colourful Cooperation (Šarenolika saradnja)

  Akronim: ColourCoop

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/31/0005

  Ukupan budžet projekta: 3.738.247,30 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  3.177.510,20 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Korisnik 2: Egy-Másért Udruženje mladih za razvoj zajednice (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 3: Grad Subotica

  Korisnik 4: Grad Novi Sad

  Kontakt informacije:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: Tábor u. 7/B, 6722 Segedin, županija Čongrad,  Mađarska

  Email: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kontakt osoba: Eszter Anna Csókási

  Internet stranica projekta: https://www.visithusrb.com/srhttp://www.kolocentar.morahalom.hu/index.php/sr-yu/

  Opis projekta:

  Cilj projekta je sledeće:

  • razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region;
  • pokretanje onlajn centra za informacije i vesti na mađarskom i srpskom jeziku;
  • osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalomu i Paliću;
  • integrisanje Novog Sada, buduće evropske prestonice kulture i okružnih regiona, u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog regiona.

  Kao deo Projekta, u okviru novoosnovanih kulturnih centara i u Novom sadu, biće organizovan veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica. Cilj ovih događaja je da pomognu pripadnicima raznih etničkih zajednica da uče o kulturnim vrednostima,  tradicijama, umetničkim dostignućima i umetnicima svojih suseda. Pored toga, detaljne informacije iz oblasti kulture i turizma i dobro ciljana kampanja prezentovanja vesti u okviru Projekta pružiće podsticaj za razvoj kulturne saradnje i turizma u mađarsko-srpskom pograničnom regionu. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ArtNouveau – HUSRB/1602/31/0111

  Naziv projekta: Naša zajednička kultura secesije bez granica

  Akronim: ArtNouveau

  Identifikacioni broj Projekta: HUSRB/1602/31/0111

  Ukupan budžet projekta: 190.332,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije: 161.782,20 EUR

  Početak Projekta:: 1 April 2018

  Kraj Projekta: 30 September 2019

  Vodeći korisnik: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

  Partner 1: Turistička organizacija grada Subotice

  Kontakt informacije:

  Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

  Adresa: 12. Trg Széchenyi  6720 Segedin, Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Ms Szilvia Ács 

  Email: szeged@tourinform.hu

  Telefon: +36 62 488 690

  Opis projekta:

  Segedin u Mađarskoj i Subotica u Srbiji  su turističke destinacije približne kakko geografski tako i na osnovu svojih turističkih atrakcija. Objekti u secesijskom stilu i nasleđe ova dva grada čine komplementarnu lokalnu i regionalnu atrakciju, koja može poslužiti kao čvrsta osnova zajedničke turističke destinacije u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.

  Jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je upoznavanje posetilaca sa zajedničkim vrednostima i bogatstvima regiona kako bi se povećao broj dvodnevnih i višednevnih poseta u projektnom području.

  Tokom implementacije projekta, zajednička turistička destinacija Segedin-Subotica će se takođe promovisati izvan ciljnog područja projekta, a pogotovo u zemljama koje je zvanična statistika dveju zemalja identifikovala kao zemlje iz kojih većina posetilaca dolazi u ova dva grada. Zajednički dizajn i brendiranje na turističkim događajima i u publikacijama, koherentne i slične razvojne inicijative u turističkoj privredi  doprineće da se produži boravaka posetilaca ova dva grada.

  Glavne aktivnosti projekta su:

  • Izrada Akcionog plana za turizam;
  • Zajednički dizajn i zajedničke publikacije o zajedničkoj turističkoj destinaciji;
  • Zajednički pristup posetiocima i zainteresovanim stranama izvan projektnog područja;
  • Razvoj mobilne aplikacije bazirane na iBeacon tehnologijič
  • Izrada informativnih tabli, uključujući i one Brajevom pismu, na najvažnijim turističkim atrakcijama;
  • Organizovanje događaja vezanih za promociju secesijskog nasleđa.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  KNESZECYC-4 - HUSRB/1602/21/0186

  Naziv projekta: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE SEGEDIN – NOVI KNEŽEVAC – IV FAZA

  Akronim: KNESZECYC-4

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0186

  Ukupan budžet projekta: 1.130.032,94 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 960.527,99 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava opštine Ujsentivana (Újszentiván Községi Önkormányzat)

  Korisnik 1: Opština Novi Kneževac

  Kontakt informacije: Lokalna samouprava opštine Ujsentivan (Újszentiván Községi Önkormányzat)

  Adresa: Felszabadulás 7, 6754 Újszentiván,  županija Čongrad, Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Gábor Kovács

  Email: palyazat@ujszentivan.hu

  Telefoni: +36 62 277 021, +36 20 402 2010

  Opis projekta:

  Projekat se fokusira na izgradnju deonice mreže biciklističke staze koju je lokalna samouprava opštine Ujsentivan Lokalna izgradila u okviru tri faze/projekta.

  Biciklistička staza između Segedina i Novog Kneževca kao zajedničkog cilja uspostavljenog partnerstva između Segedina, Tisasigeta i Novog Kneževca jer je Novi Kneževac prvo veće naselje u Srbiji najbliže Segedinu. Zahvaljujući uspešnoj implementaciji prethodne tri faze projekta, koje su bile poverene Ujsentivanu, najveći deo deonice biciklističke staze je završen. Uzimajući u obzir da je biciklistička staza prevazišla planiranu upotrebu, prioritet ovog projekta je izgradnja preostale deonice i turističko povezivanje.

  Ova investicija predstavlja četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze Segedin–Novi Kneževac, koja će osigurati bezbednu vožnju biciklom preko granice. Kroz projekat će biti izgrađena biciklistička staza u ukupnoj dužini od 10.182,23 m na srpskoj strani, a na osnovu potreba stanovnika, odmaralište i poligon za trening učenika na mađarskoj strani. Lokana samouprava opštine Ujsentivan već nekoliko godina izdaje publikacije pod imenom „Biciklističko naselje” i „Biciklom do posla” a dobitnik je i nagrade za bezbednost na putevima u 2016. godini u kategoriji „varošica“ koju dodeljuje Ministarstvo nacionalnog razvoja Mađarske. Ujsentivan će tokom projekta organizovati jedan događaj koji će promovisati bezbednu vožnju biciklom.

  Zahvaljujući implementaciji prethodna tri projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, oba partnera poseduju neophodna iskustva i odlučila su da završe četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze Segedin – Novi Kneževac.

  Porojekat je prilagođen kako nacionalnim tako i strategijama Evropske unije i u sklađen je sa horizontalnim ciljevima kojima se obezbeđuju jednake mogućnosti i održivi razvoj.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004

  Naziv projekta Razvoj vodosnabdevanja i vodne infrastrukture u pograničnim slivnim područjima

  Skraćenica: WASIDCA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0004

  Ukupni budžet projekta: 6.980.607,96 EUR

  Učešće EU (IPA): 5.933.516,76 EUR

  Početak: 1. jun 2017. godine;

  Kraj: 31. maj 2020. godine;

  Glavni korisnik: Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1: Skupština opštine Kanjiža

  Korisnik 2: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Kontakt informacije:

  Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Adresa: 4. Stefánia, 6720 Szeged, Hungary

  Telefon: +36 6 259 9599/21071

  Email: franksz@ativizig.hu

  Kontakt osoba: Frank Szabolcs

   

  Opis projekta:

  Globalne klimatske promene prouzrokuju učestale sušne periode i periode obilnih padavina, što pogađa obe strane na mađarsko-srpskoj granici, a poplave su se u pograničnom regionu dešavale mnogo puta, zbog njegovog geografskog položaja. Istovremeno su značajno smanjene količine raspoložive vode za piće.

  Projekat ima za cilj da poboljša upravljanje vodama u regionu, što će unaprediti bezbednost i zaštitu ljudi koji žive u pograničnom regionu, doprineti ekološkom upravljanju vodama, rezultirati kvalitetnijom vodom za piće i zahvaljujući svemu tome poboljšati socio-ekonomsku situaciju u opštini i pograničnom regionu.

  Projekat uključuje nekoliko elemenata koji imaju za cilj rešavanje ovih pitanja.

  Između 18+800 - 19+331 km preseka paralelnih sa glavnim kanalom Domasek (Domaszéki) će biti postavljena potisna cev DN 900 HOBAS dužine 531 metar. Na preseku 19 + 331 km će biti izgrađeno klasično slapište i ustava.

  Voda će se isporučivati putem potisne cevi, što će biti izvedeno između deonica 19+331- 20+580 km glavnog kanala Domasek, i radovi će uključivati izvlačenje sedimenata duž 1.249 metara dužine kanala i smanjenje korita kanala za 50 cm.

  Nova struktura za regulisanje voda će biti izgrađena na  20+445 km preseku glavnog kanala Domasek. Između 0+580 – 23+996 km preseci glavnog kanala Domasek će biti pretvoreni u kanal dvostruke namene. Radovi će uključivati: čišćenje korita, izgradnju nasipa kanala i rekonstrukciju sistema za zadržavanje vode. U okviru ove deonice će biti izgrađena nova pumpna stanica (pumpna stanica Ivansek 20+580 km). Pored toga, u okviru projekta će biti razvijen sistem za praćenje čiji je cilj prevencija suša i nestašica vode, kojim će se vršiti merenja hidroloških uslova u ovoj oblasti.

  Kada je upravljanje otpadom u pitanju, projekat namerava da poveća kapacitete postrojenja za upravljanje otpadom kroz rekonstrukciju, promenu namene starih i izgradnju novih objekata i kupovinu nove, efikasne opreme. Zahvaljujući tome će stanovništvo dobiti kvalitetniju vodu za piće.

  Kada je prevencija i zaštita od poplava u pitanju, institucije za upravljanje vodama sa obe strane granice će deliti profesionalne tehnike i zalihe. Na srpskoj strani će biti implementirana nova tehnika zaštite i relevantna obuka za profesionalce i dobrovoljce iz obe države. Cilj ove inicijative je unapređenje tehničkih i kadrovskih resursa za prevenciju poplava sa obe strane granice kroz zajedničke aktivnosti i nabavku cevne barijere za zaštitu od poplava - brza, lagana i izuzetno efikasna alternativa koja bi se lako mogla prebacivati iz jedne države u drugu, po potrebi.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  FOLKcoolTOUR – HUSRB/1602/31/0154

  Naziv projekta: Folklor i kultura kao turistička atrakcija - skrivene vrednosti i blaga

  Akronim: FOLKcoolTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0154

  Ukupan budžet projekta: 228,725.46 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 194,416.63 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2018. godine

  Vodeći korisnik: Srpsko Kulturno Umetničko Udruženje „Bánát”, Deska

  Korisnik 1: Umetničko Udruženje Talenata TALENTUM, Subotica

  Kontakt informacije:

  Srpsko Kulturno Umetničko Udruženje „Bánát”

  Adresa: Felszabadulás 41., 6722-Deska, Mađarska

  Kontakt osoba: Csaba Kunstár 

  Email: kunstar@szegedkurir.hu  

  Telefoni: +36 30 830 6467 

  Internet stranica projekta: http://www.folkcooltour.eu/homers/

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da pretoči narodnu kulturu i običaje u prekogranični turistički proizvod, kojim će skriveno blago i vrednosti približiti zainteresovanoj, široj publici, kao i da ga promoviše na obe strane granice.

  Partneri na projektu dve organizacije - predstavnici srpske zajednice u Mađarskoj i mađarske zajednice u Srbiji, koje su već postigle značajne rezultate u očuvanju manjinske kulture. U okviru ovog projekta ponudiće nove sadržaje za publiku različitih starosnih grupa:      

  • upoznavanje učenika sa svetom umetnosti (House of Arts) irazgledanje Subotice (Šetnja u Subotici);
  • praznici u zajednici – Božić, Nova godina i Uskrs i tradicionalni narodni običaji i događaji iz prošlosti koji su vezani za te praznike – kucanje jajima, žetvene svečanosti / Dadale, itd.;
  • inovativne umetničke inicijative: u Subotici/na Paliću – Koreografija 0-24 i takmičenje dece u solo plesu i folkloru, u Desku - Koreografija 0-24 i Banatski Sabor;
  • zajednički kampovi i završni festivali – Talentum folklorni kamp, Banatske Tambure i folklorni kamp;
  • umetnički festivali: Palicsi Magyar Sokadalom, Ajvarijada, i Festival u čast grožđa i vina;
  • rekonstrukcija zajedničkih prostorija Centra Sveti Sava u Desku;
  • radionica o obradi  izgubljenih i pronađenih arhivskih dokumenata srpske zajednice u Desku i  njihovom pretvaranju  u turističku.

  Sa uverenjem da će omogućavanje pristupa skrivenim vrednostima očuvane tradicije, koja je do sada bila malo poznata za širi krug stanovništva, graditi nove mostove između Mađarske i Srbije, ovaj projekat ima za cilj stvaranje centra narodne umetnosti /folklornog turističkog koji će stanovnicima ovog regiona ponuditi informacije o programima i događajima, bilo da su to folklorni plesovi i igre, izložbe ručnih radova, folk  koncerti, plesni performansi i događaji vezani za očuvanje tradicija i narodnih običaja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TRADinBORD2 - HUSRB/1602/32/0140

  Naziv projekta: TRADinBORD2- Zajedničko promovisanje i očuvanje tradicije i identiteta u graničnom području

  Akronim: TRADinBORD2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0140

  Ukupan budžet projekta: 182.470,50 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 155.099,92 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje za razvoj mladih „Egy-Másért” (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 1: Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta“

  Kontakt informacije:

  Udruženje za razvoj mladih „Egy-Másért” (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Adresa: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1., Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Kószó Miklós 

  Email: info.egymaser@gmail.com

  Telefoni: +36 62 281 219

   

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je razvoj saradnje i organizacija aktivnosti u oblasti kulture u pograničnom regionu Mađarske i Srbije. Njegovu ciljnu grupu predstavlja šira populacija regiona, a naročito mladi.

  Planirane aktivnosti podrazumevaju sledeće:

  • Razvoj kulturnog nasleđa zajedničkog  u pograničnom regionu;
  • Organizaciju dva festivala;
  • Izradu 12 filmova o zajedničkim civilnom i kulturnom nasleđu;
  • Izradu internet stranice sa informacijama o zajedničkom kulturnom nasleđu kao i rezultatima ovog projekta.

  Očekivani rezultati projekta su:

  1. ZAJEDNICA ZA OČUVANJE ZAJEDNIČKOG KULTURNOG NASLEĐA: Organizacija Civilnih Foruma za članove i predstavnike civilnih organizacija. Kao i Forum Kulturnog Nasleđa namenjen ekspertima  u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa i zvanicama.
  2. ANALIZA KULTURNOG NASLEĐA: analitička studija koja istražuje stanje sistema kulturnih organizacija u pograničnom regionu kao i njihove nedostatke.
  3. DOKUMENTARCI I KRATKI FILMOVI O ZAŠTITI REGIONALNOG NASLEĐA: 5-5 kratki filmovi (20-25 min) koji se bave aktivnostima iz oblasti kulturnog nasleđa o radu civilnih organizacija, kao i  jedan dokumentarni film u trajanju od 50 minuta o zaštiti zajedničkog nasleđa koja će se emitovati online i preko TV stanica.
  4. MEDIJSKI KULTURNI FESTIVAL: dva jednodnevna medijska kulturna festivala na obe strane granice koji će prikazati lokalnu kulturu sa obe strane granice, kulturno nasleđe i koji će predstaviti filmove koji će biti snimljeni tokom projekta.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PLANTSVITA - HUSRB/1602/41/0031

  Naziv projekta: Razvoj mikrobioloških proizvoda prilagođenih različitim tipovima zemljišta za ekološku kontrolu štetočina

  Akronim: PLANTSVITA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0031

  Ukupan budžet projekta: 365.800,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 311.950,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 2: Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

  Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad

  Kontakt osoba: prof. dr Biljana Škrbić

  Email: biljana@ft.uns.ac.rs

  Telefoni: + 381 21 485 3746

  Fax: + 381 21 450 413

   

  Opis projekta:

  Poljoprivredno zemljište izloženo je štetnom uticaju ksenobiotika zbog stalne upotrebe različitih pesticida. Čak iako su prisutni u malim koncentracija, ksenobiotici predstavljaju veliku opasnost zbog mogućnosti njihovog unosa i akumulacije u lancu ishrane. U cilju smanjenja štetnog uticaja ksenobiotika na kvalitet obradivog zemljišta u svetu se najčešće koriste dva pristupa: organska proizvodnja i princip ekološke kontrole štetočina (EPM). U Evropskoj uniji, EPM pristup je Direktivom 91/414/EEC, koja je zamenjena regulativom 1107/2009, dok regulativa (EC) 834/2007 pokriva oblast proizvodnje i obeležavanja organskih proizvoda.

  EPM se zasniva na različitim tehnikama primenjenim na kompatibilan način radi kontrole štetočina na nivoima bez ekonomskih posledica, istovremeno pružajući zaštitu od opasnosti za ljude/životinje /biljke/životnu sredinu. EPM podrazumeva primenu nehemijskih, alternativnih procesa i metoda za povećanje otpornosti biljaka na štetočine, koje izazivaju bolesti, i biološku kontrolu. Kod tradicionalnog načina poljoprivredne proizvodnje, EPM može smanjiti izloženost ljudi i životne sredine opasnim hemikalijama i smanjiti ukupne troškove. Uvođenje održive strategije na bazi EPM i procena značaja ovog pristupa su glavni prioriteti poljoprivredne proizvodnje u 21. veka.

  U okviru projekta PLANTSVITA razviće se dva inovativna proizvoda na bazi mikroorganizama, koja će doprineti poboljšanju kvaliteta obradivog zemljišta. Takođe, kroz zajedničke projektne aktivnosti, ustanoviće se PLANTSVITA mađarsko-srpski prekogranični centar sa ciljem promovisanja mera održive poljoprivrede i unapređenja saradnje između institucija uključenih u istraživanja i razvoj (R&D) i malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, što će doprineti unapređenju konkurentnosti regiona u celosti.

  Glavni ciljevi projekta doprinose specifičnim ciljevima samog Programa na sledeće načine:

  • zajedničke aktivnosti istraživanja i prenosa znanja u domenu ekološki prihvatljivih tehnologija doprineće unapređenju saradnje i inovativne aktivnosti;
  • razvoj novih inovativnih proizvoda i tehnologije namenjenih za obnovu/zaštitu kvaliteta zemljišta, koji promovišu ekološku kontrolu štetočina;
  • saradnja, prenošenje znanja, rezultata i informacija doprinose podizanju svesti i inovativnih kapaciteta lokalnih krajnjih korisnika i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom o ekološki prihvatljivoj i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji;
  • poboljšana vidljivost kapaciteta oba regiona, čineći ih privlačnijim za učešće u većim programima za istraživanje i razvoj;
  • nove zelene tehnologije će povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju čime će dodatno uticati na zapošljavanje kvalifikovanih mladih ljudi. Ovo će značajno doprineti konkurentnosti regionalnih aktera u oblasti istraživanja i razvoja (R + D) i ekonomskih aktera u proširenoj EU.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  OASIS - HUSRB/1602/31/0068

  Naziv projekta: Komplementarni turistički razvoj Kišteleka i Kanjiže zasnovan na prirodnim resursima kao međupovezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema

  Akronim: OASIS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0068

  Ukupan budžet projekta: 588.017,84 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 499.815,164 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

  Korisnik 1: Opština Kištelek

  Korisnik 2: Opština Kanjiža

  Korisnik 3: Fond “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad

  Kontakt osoba: Bojan Gregurić

  Email: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs

  Telefoni: +381 21 487 4604

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj da poboljša turističke potencijale pograničnog regiona Mađarske i Srbije kroz unapređivanje i diverzifikaciju turističke ponude duž rute Kištelek – Kanjiža. obuhvata četiri glavna aspekta, koja svojim aktivnostima doprinose realizaciji osnovnog cilja projekta – razvoj turizma na području opština Kanjiža (Srbija) i Kištelek (Mađarska).

  Prvi aspekt projekta doprinosi promociji zdravstvenog turizma kroz proširenje postojeće banje u opštini Kištelek što je ujedno bio i glavni prioritet projekta „Strategije integrisanog razvoja banja“ (HUSRB/1203/213/155), realizovanog u okviru prethodnog projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije. Cilj ove aktivnosti je izgradnja centra za savetovanje o zdravlju i zdravom načinu života koji takođe pruža i medicinske tretmane i na taj način usmerava pažnju posetilaca na zdravstveni turizam.

  Drugi aspekt projekta je povezan sa pružanjem mogućnosti korišćenja inače neiskorišćenih sportskih kapaciteta putem: infrastrukturnog razvoja lokaliteta kroz revitalizaciju postojećih sportskih kapaciteta i izgradnju višenamenskog sportskog terena, uz neophodnu sanitarnu infrastrukturu.

  Treći aspekt projekta bavi se organizacijom omladinskog letnjeg kampa za mlade koji bi s jedne strane trebalo da doprinese promociji i unapređenju omladinskog turizma u ciljnom području, a s druge strane podigne svest o zdravom načinu života kroz razne rekreativne, takmičarske i obrazovne aktivnosti.

  Četvrti aspekt projekta usmeren je na razvoj mobilne aplikacije/vebsajta koji integriše raznovrsne turističke ponude projektnog područja u poseban tematski sadržaj.

  U opštem smislu, projekat bi trebalo da rezultira dužim boravkom turista u regionu, te da unapredi turističku ponudu kroz dalji razvoj postojećih kapaciteta.

  Projekat je takođe u skladu sa ciljevima Prioritetne oblasti 3 Strategije EU za Dunavski region – promovisanje kulture i turizma i kontakata među ljudima učvršćujući veze među ljudima i mladima u ciljnoj oblasti, kao i angažujući i povezujući postojeće turističke kapacitete.  

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  OPTI-BIKE - HUSRB/1602/21/0102

  Naziv projekta: Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni - planiranje i izgradnja biciklističkih staza

  Akronim: OPTI-BIKE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0102

  Ukupan budžet projekta: 2.566.612,65 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  2.181.620,74 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Grad Subotica

  Korisnik 1: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Lokalna opština Ásotthalom)

  Korisnik 2: Tompa Város Önkormányzata (Lokalna uprava grada Tompa)

  Kontakt informacije:

  Grad Subotica

  Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Erika Kudlik 

  E-mail: ler@subotica.rs

  Telefon: +38124626878  +38163531401

    

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj da pojednostavi i ubrza prevoz vozilom i biciklom što će se postići na sledeće načine:

  • izgradnjom biciklističkih staza u Srbiji – u Subotici i u naseljima Bački Vinogradi i Kelebija, i u Mađarskoj – u Tompi i Ašothalomu (Ásotthalom);
  • planiranjem biciklističkih staza u Subotici i Tompi;
  • definisanjem modela regulacije upravljanja saobraćajem radi eliminacije uskog grla na graničnim prelazima.

  Glavni cilj će se postići izgradnjom biciklističkih staza na obe strane mađarsko-srpske granice. Namena projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni. Takođe, planiranje i izgradnja  biciklističkih staza će omogućiti građanima koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo i kao vid rekreacije da brzo stignu do granice i brzo je pređu sa obe strane.  Pored toga, razvoj novih biciklističkih staza će obezbediti bezbednu vožnju biciklom preko granice kao i zaštitu životne sredine (smanjenje emisije CO2).

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TisaWaterTours – HUSRB/1602/31/0051

  Naziv projekta: Razvoj prekogranične nautičke destinacije na donjem delu Tise

  Akronim: TisaWaterTours

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0051

  Ukupan budžet projekta: 588.175,32 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 499.949,01 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine 

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava grada Čongrada

  Korisnik 1: Lokalna samouprava Opština Bečej

  Korisnik 2: Lokalna samouprava opštine Alđe

  Kontakt informacije: Lokalna samouprava grada Čongrada

  Adresa: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

  Kontakt osoba: Szántai Szilvia

  Email: szilviszantai@gmail.com

  Telefon: : +36 20 203 5320

  Opis projekta:

  Reka Tisa je oduvek bila simbol prekogranične saradnje, a naročito u domenu eko turizma, kako u Srbiji tako i u Mađarskoj. Uprkos bogatog i jedinstvenog prirodnog kulturnog nasleđa duž reke, danas je čest slučaj da je infrastuktura dotrajala i da nema sve što je potrebno da bi se u potpunosti iskoristio potencijal nautičkog turizma, naročito u području donjeg toka reke Tise.

  Projektni partneri – Opština Čongrad, Opština Bečej i Opština Alđe – koji  ispunjavaju sve uslove u oblasti ljudskih resursa, finansija, tehničke podrška i iskustva u realizaciji međunarodnih projekata, prepoznali su kao nedostatke i prepreke za dalji razvoj područja donjeg toka Tise sledeće:

  • Nepostojanje zajedničke i integrisane prekogranične destinacije pogodne za nautički turizam;
  • Nedovoljan broj pristaništa, a postojeći ne zadovoljavaju potrebe 21. veka.

  Putem prekogranične saradnje, projekat ima za cilj povećanje broja posetilaca koji će duže boraviti u području donjeg toka Tise ,tako što će  razviti destinaciju pogodnu za nautički turizam.

  Kao prvi korak, projekat će izraditi strategiju za razvoj nautičkog turizma.  Oslanjajući se na rezultate svojih istraživanja i razvijanjem kompleksne mreže rečnog turizma, ovaj projekat će razviti nove turističke proizvode i usluge, kao što su, između ostalog:  nova pristaništa na reci  Tisi sa informativnim tablama u gradovima u kojima su smeštene organizacije partneri na projektu, zajedničke tematske rute i mobilna aplikacija.

  Radi izgradnje brenda za prekogranični nautički turizam, projekat će izraditi zajednički vizuelni identitet, interaktivne trojezične komunikacijske alate (npr: internet stranica,  promotivne kampanje i promotivni materijali i sl.) koji su skrojeni po meri ciljnih grupa.

  Putem zajedničkih lokalnih programa (npr: zajedničke turističke ture duž reke Tise i drugih značajnih manifestacija) projekat će privući turiste,  a putem aktivnosti za umrežavanje i razmenu znanja, projekat će uključiti razne pružaoce usluga.

  Projekat je  u skladu sa horizontalnim principima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, sa propisima EU i u skladu je i  sa regionalnim i nacionalnim turističkim ciljevima.  Takođe, projekat može da posluži kao baza za  postojeće i buduće projekte u kojima učestvuju partnerske organizacije. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ​IkNNOw – HUSRB/1602/41/0158

  Naziv projekta: Prekogranična platforma za transfer znanja i tehnologija za podršku mladim istraživačima i inovativnim MSP i katalizaciju saradnje između akademskog i poslovnog sektora

  Akronim: IkNNOw

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0158

  Ukupan budžet projekta: 407.916,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 346.729,25 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu

  Korisnik 2: Poslovni inkubator Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu

  Adresa: Dugonić trg 13., Segedin, 6720, Mađarska

  Kontakt osoba: Ms. Anikó Pados Bucsainé

  Email: pados.aniko@g,f.u-szeged.hu

  Telefon: +36 62 546 732

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je unapređenje industrijske saradnje dva najveća akademska centra u pograničnom regionu Mađarske i Srbije razvojem zajedničke metodologije i portfolija usluga koji će omogućiti istraživačkim institucijama da razviju nove tehnologije, procese, prototipe i proizvode koji su primenljivi u industriji.

  Projekat će ovaj cilj postići uspostavljanjem zajedničke Platforme za transfer znanja i tehnologije koja će unaprediti procese prenosa znanja i njegove praktične primene između dve zemlje  omogućavajući mladim istraživačima iz Programske oblasti, da postanu preduzetnici kroz promociju osnivanja startap i spinaut kompanija, kao i podržavanjem inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

  Glavne aktivnosti i očekivani rezultati projekta su:

  • Uspostavljanje zajedničkog razvojnog koncepta i metodologije
  • Generisanje i sakupljanje projekata baziranih na jedinstvenom razvojnom konceptu, od kojih će biti kreirana zajednička onlajn baza podataka potrebna za uspostavljanje zajedničke Platforme za transfer znanja i tehnologija;
  • Zajednički razvoj treninga (razvoj kurikuluma za upravljanje inovacijama i upravljanje biznisom u inovativnim MSP i startap kompanijama; razvoj „e-learning“ materijala za treninge namenjene preduzetnicima i kompanijama);
  • Startap takmičenje za studente I mlade istraživače;
  • Mentorska podrška, treninzi i savetovanja – pomoć mladim ljudima da postanu preduzetnici i pokrenu novi biznis kroz različite usluge i drugačiji pristup poslu;
  • Radionice i treninzi sa fokusom na razvoju pograničnog regiona – statap i spinaut operacije i važne napomene, poslovne veštine, upravljanje biznisom, upravljanje intelektualnom svojinom, upravljanje inovacijama, marketing, finansije, eksploatacija i slično.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CHECK-IT - HUSRB/1602/41/0190

  Naziv projekta: Uspostavljanje platforme za inovacione tehnologije „Checkpoint-IT zajednica”  u saradnji Segedin-Subotica-Novi Sad

  Akronim: CHECK-IT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0190

  Ukupan budžet projekta: 464.375,38 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 394.719,07 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Glavni korisnik: Porta Novum Nonprofit Kft.

  Korisnik 1: Poslovno udruženje Vojvodjanski IKT klaster

  Korisnik 2: Subotički IT klaster

  Kontakt:

  Porta Novum Nonprofit DOO

  Adresa: Bolyai János u. 11, 6722 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Monika Gortva-Konya 

  Email: konya.monika@portanovum.hu

  Telefoni: +36 62 555 575; +36 20 509 4629

  Opis projekta:

  Cilj projekta je uspostavljanje centra za saradnju i komunikaciju pod nazivom "Checkpoint-IT zajednica". U okviru ovog centra, projekat će kreirati  inovaciono-tehnološku platformu za potrebe Checkpoint-IT zajednice, pri čemu će platforma podržati saradnju različitih učesnika zajednice – poslovnih ljudi, studenata, osoba koje menjaju karijeru, mentora, istraživača, investitora i osnivača – i prilagoditi rešenja za međusobnu blisku saradnju u širem krugu i reagovati na zahteve tržišta.

  Formirana Zajednica ima za cilj pokretanje saradnje i dijaloga sa regionalnim quardruple-helix akterima, pružajući kompleksan portfolio usluga, kao što su izgradnja kapaciteta i konkurentnost zajednice kroz učešće u aktivnostima. Zajednica će se baviti učešćem malih i srednjih preduzeća, integracijom mladih (posebno žena), osoba koje menjaju branšu i nezaposlenih osoba  iz malih i ruralnih naselja u regionu, sa u cilju povećanja prekogranične saradnje u IKT sektoru.

  Projektne aktivnosti koje podržavaju izgradnju kapaciteta i jačanje konkurentnosti  IKT zajednice u pograničnom regionu obuhvataju:

  • razvoj složenog obrazovnog programa zasnovanog na zahtevima tržišta;
  • razvoj inovativne tehnološke aplikacije za zajednicu;
  • olakšavanje razvoja zajedničkog prototipova u okviru PrototipeHub-a (agilne metodologije IT upravljanja);
  • obuke u razvojnim tehnologijama (Drupal, Java i Front-end programer, agilna metodologija) koje su prilagođene potrebama IT industrije u pograničnom regionu i mogu da se koriste kroz e-learning metode i vebinare;
  • mentorska podrška startapova u okviru Checkpoint-IT zajednice koja učesnicima pomaže da nauče kako da posluju i upravljaju IT kompanijom, o poreskim obavezama, o pravnim pitanjima, kako da rade za spoljno tržište, o autsorsingu (”outsourcing”), o osnivanju ćerka-kompanija i slično;
  • razvoj modela baze podataka IT-kompetencija i prikupljanje podataka o veštinama stručnjaka iz IT oblasti, sortiranje i organizacija istih, praćenje i validacija različitih sposobnosti ("hard" i "soft" veština);
  • formiranje poslovnog inkubatora u Subotici;
  • uspostavljanje informacionog centra za subotički inkubator u Novom Sadu;
  • nabavka potrebne opreme;
  • organizacija stručnih programa (meetup skupovi i tehnološki programi);
  • širenje.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

  Naziv projekta: Razvoj turizma zasnovan na lokalnim kulturnim i prirodnim resursima

  Akronim: CULTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0176

  Ukupan budžet projekta: 193 349,41 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 164 346,9985 EUR

  Početak projekta:  1.april 2018 godine

  Kraj projekta:  30.septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava Bačbokod

  Korisnik 1: Mesna zajednica  Svetozar Miletić

  Kontakt informacije:

  Mesna zajednica Bačbokod

  Adresa: Gróf Széchenyi István utca 80

  Kontakt osoba: g Laszlo Kovács

  Email: polgarmester@bacsbokod.hu   

  Telefon: +36 20 409 5775

   

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je podsticanje turizma u opštini Bačbokod u Mađarskoj i mesnoj zajednici Svetozar Miletić u Srbiji. Oba ova naselja imaju brojne turističke znamenitosti, prirodne potencijale a mogu da ponude turistima i atraktivne programe.  Nedostaje im publicitet, a neki turistički potencijali nisu u stanju da prihvataju turiste. Zajedničkom startegijom i izgradnjom brenda ovih naselja, projekat ima za cilj da reši ove probleme.

  Projekat će akcenat staviti na sledeće elemente kako bi se posetioci upoznali sa znamenitostima ovih naselja:

  • višejezične turističke publikacije sa mapama u Bačbokodu;
  • višejezične panele u naselju Svetozar Miletić  kao i  unapređenje internet stranice ove mesne zajednice;
  • staza duž ribnjaka Bačbokod koja će ujedno voditi posetioce do nekoliko drugih atrakcija kao što su nedavno renovirana ribarska koliba  i tradicionalni kokošinjac;
  • studije izvodljivosti  u oba naselja, vezane za ekonomsku i turističku upotrebu lokalnog termalnog potencijala;
  • pridruživanje dogadjajima namenjenim poboljšanju reputacije dvaju naselja kroz lokalne proizvode i znamenitosti. Na ovim tradicionalnim manifestacijama, koje sadrže tradicionalne programe, ciljnim grupama će biti predstavljeni lokalni proizvodi, sa akcentom na lokalna mesta i uz podsticanje da ih ponovo posete i pronesu dobar glas o njima.

  Ove manifestacije će se sprovoditi i promovisati  u saradnji sa drugim naseljima kako bi se privukla šira publika i ojačala kulturna isprepletenost Madjarske i Srbije.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  VoBaNISTA – HUSRB/1602/31/0197

  Naziv projekta: Noćno nebo Vojvodine i Bač-Kiškuna kao nova turistička atrakcija

  Akronim: VoBaNISTA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0197

  Ukupan budžet projekta: 499.950,4 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 424.957,84 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Fondacija astronomske opservatorije iz Baje (Bajai Obszervatórium Alapítvány)

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Kontakt informacije:

  Fondacija astronomske opservatorije iz Baje (Bajai Obszervatórium Alapítvány)

  Adresa: Szegedi út III/70, 6500 Baja, Hungary

  Kontakt osoba: Tibor Hegedüs

  Email: hege@electra.bajaobs.hu

  Telefon: +36 79 424 027; +36 20 937 0042 

  Internet stranica projekta: https://vobanista.com/

  Opis projekta:

  Projekat VoBaNISTA je razvijen kao rezultat dugogodišnje uspešne saradnje učesnika na projektu u organizaciji međunaronih astronomskih kampova.

  Ciljna grupa projekta su deca u osnovnim školama, porodice, studenti i mladi ljudi koji posećuju muzičke i kulturne festivale na teritoriji Vojvodine u Srbiji i Bač-Kiškun županije u Mađarskoj.

  Cilj projekta je da upotrebi netaknuti potencijal regiona Vojvodine i Bač-Kiškuna koji se ogleda u kvalitetu noćnog neba, prirodnim rezervatima i kulturnom nasleđu i da ih razvije u nove turističke atrakcije ovog regiona.

  Projekat će imati dugoročni pozitivni uticaj na podizanje svesti o kulturnom nasleđu i očuvanju prirode. Inovativne turističke ponude obuhvatiće posete prirodnim rezervatima u programskoj oblasti uz mogućnost upoznavanja noćnog neba, noćnog posmatranja životinja i edukacije o problemu svetlosnog zagađenja.

  Planirani rezultati projekta su:

  • Mobilna opservatorija
  • Solarna posmatranja
  • Astronomski kampovi
  • Novi planetarijum u Baji, u Mađarskoj
  • Biciklistička ruta sa upoznavanjem Sunčevog sistema u Baji, u Mađarskoj
  • Radionice i predavanja
  • Ekskurzije
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SWeM-PaL – HUSRB/1602/12/0014

  Naziv projekta  Održivo upravljanje močvarama prekograničnog sliva Palić-Ludaš

  Akronim:  SWeM-PaL

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0014

  Ukupni budžet projekta:  448.189,81 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 380.961,32 EUR

  Početak projekta:  1. oktobar 2017. godine;

  Kraj projekta:  30. septembra 2019. godine;

  Vodeći korisnik:  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Korisnik 1:  Nacionalni univerzitet za javne službe (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

  Korisnik 2: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 3:  Javno preduzeće Palić-Ludaš

  Korisnik 4: Udruženje za zaštitu ptica "KIskunság" (Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Adresa: Kozaračka 2a, 2400 Subotica, Srbija                          

  Kontakt osoba: dr Mirjana Horvat

  Email: isic.mirjana@gmail.com

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je razvoj politike za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, oslanjajući se na hidro-ekološki zdrav sistem za praćenje, u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU, i zahtevima Natura2000 / Ramsar ciljevima.

  Evolucija ovog sistema za praćenje bi budućim donosiocima odluka omogućila da imaju temeljnije razumevanje pomenutog sliva, i samim tim omogućila kompetentnije upravljanje slivom.

  Predloženi sistem za praćenje će pokušati da prenese dobru praksu koja se primenjuje putem postojećeg sistema za praćenje jezera Kolon u Mađarskoj.

  Kako bi se predložila odgovarajuća politika za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, biće sprovedena dva seta kampanja za multidisciplinarno terensko merenje  u slivu Palić-Ludaš i u jezeru Kolon. Pored toga, imajući u vidu da se sliv Palić-Ludaš nalazi i na teritoriji Mađarske i na teritoriji Srbije, projekat će proceniti funkciju regionalnog sistema drenažnih kanala kao ekološkog koridora.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY - HUSRB/1602/11/0225

  Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja

  Akronim: ODRŽIVO SPREČITI POPLAVE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0225

  Ukupan budžet projekta: 938.462,48 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 797.693,10 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Opština Baja)

  Korisnik 1: OPŠTINA NOVI BEČEJ

  Kontakt informacije:

  Opština Baja

  Adresa: 1 Szentháromság trg 6500 Baja, Mađarska

  Kontakt osoba: g. Zoltán Keszei

  Email: keszei.zoltan@bajavaros.hu

  Telefon: +3679527141; +36304881716

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj povećanje kapaciteta Opštine Baja i Opštine Novi Bečej u oblasti prevencije i odbrane od poplava kroz: razvoj ključne infrastrukture, razvoj alata za smanjenje rizika od katastrofa zasnovanih na tehnologiji, aktivnosti planiranja, sprovođenje obuka i drugih aktivnosti koje za cilj imaju povećanje nivoa svesti građana. Uzimajući u obzir geografski položaj,  zaštita od poplava je od velike važnosti za opštine Novi Bečej i Baja. Obe opštine su nadležne za odbranu definisanih sektora duž reka koje kroz njih protiču i cilj im je da povećaju efikasnost sistema zaštite od poplava.

  Problemi na čije je rešavanje projekat usmeren su:

  1. Loše stanje fizičke infrastrukture
  2. Zastarela tehnologija u oblasti prevencije poplava
  3. Nedostatak obuka i nizak nivo svesti.

  Projekat čine infrastrukturne i kao i aktivnosti koje nisu vezane za infrastrukturu a koje su grupisane prema četiri  ishoda, koji se u velikoj meri nadopunjuju. Četiri osnovna stuba projekta su:

  Ishod 1: Poboljšano stanje fizičke infrastrukture i tehničke opremljenosti;

  Ishod 2: Uvedena i implementirana nova pametna rešenja. Aktivnosti vezane za ovaj ishod će imati za rezultat funkcionalni, integrisani pametni sistem za poboljašnu zaštitu od poplava u Baji i Novom Bečeju;

  Ishod 3: Projektno-tehnička dokumentacija za bolju zaštitu od poplava od strane oba partnera na projektu/Korisnika;

  Ishod 4: Obučeni poverenici civilne zaštite i povećan nivo svesti građana kroz  realizaciju treninga i komunikacionih aktivnosti.

  Ove aktivnosti će biti realizovane uz jasno definisano projektno upravljanje od strane oba partnera na projektu/Korisnika. Primarna ciljna grupa su oni građani, privrednici i druga pravna lica  u Baji i Novom Bečeju na koje projektne aktivnosti imaju direktan uticaj. Drugu ciljnu grupu čini lokalna zajednica, dok  treću ciljnu grupu čine poverenici civilne zaštite u oba naselja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  HEALTH-TOUR – HUSRB/1602/31/0084

  Naziv projekta: Zdravstveni turizam-dobar turizam: Zajednički razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije

  Akronim: ZDRAVSTVENA TURA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0084

  Ukupan budžet projekta: 503.345,21 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 427.843,43 EUR

  Početak projekta: 1. jul 2018. godine  

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Županijsko veće Bač-Kiškun

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj,međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Adresa: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

  Kontakt osoba: g László Feledi

  Email: feledi.laszlo@bacskiskun.hu

  Telefon: +36 30 535 4901

   

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta HEALTH-TOUR je unapređenje privrede pograničnog regiona Mađarske i Srbije privlačenjem većeg broja turista iz susednih zemalja Centralne Evrope za duže boravke u regionu putem zajedničkog razvoaj turizma zasnovanog na zdravstvenim, medicinskim i banjsko-terapeutskim turističkim potencijalima pograničnog regiona Mađarske i Srbije, odnosno Programske oblasti Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa.

  Kapaciteti zdravstvenog i medicinskog turizma pograničnog regiona Mađarske i Srbije su izuzetni.  S jedne strane, ovi kapaciteti se zasnivaju na visokim termalno-geološkim kapacitetima i shodno tome, bogatim izvorima mineralne vode i dugogodišnjoj tradiciji njihovog korišćenja u terapeutske svrhe. S druge strane, zasnivaju se na visokim standardima medicinske obuke i dostupnosti određenog tipa visokokvalitetnih medicinskih usluga, po znatno nižim cenama nego u drugim zemljama, što je pogodno za razvoj  medicinskog turizma u pograničnom regionu.

  Uprkos postojećim kapacitetima, region se još uvek suočava sa slabom popunjenošću, odnosno nedovoljnom iskorišćenosti raspoloživih kapaciteta, iz nekoliko razloga:

  1. nedovoljna istraženost tržišta i kapaciteta;
  2. slab intenzitet jedinstvenog brendiranja i efikasnih marketinških aktivnosti;
  3. nedostatak adekvatne strategije razvoja medicinskog i zdravstvenog turizma
  4. potreba za infrastrukturnim razvojem.

  Projekat rešava ove probleme kroz sledeće aktivnosti:

  1. razvoj integrisane marketinške strategije i akcionog plana za zdravstveni i medicinski turizam, sa odgovarajućim marketinškim instrumentima za pograničnog regiona Mađarske i Srbije.
  2. zajedničko predstavljanje identiteta i  marketinškog imidža pograničnog regiona Madjarske i Srbije i njegovih potencijala u zdravstvenom i medicinskom turizmu na sajmovima turizma i dogadjajima u vezi sa projektom, unutar i izvan programske oblasti.
  3. prekogranični prenos stručnog znanja izmedju Madjarske i Srbije, u vezi sa izradom predloga za unapredjenje medicinskog turizma u pograničnom regionu.  
  4. izradu razvojnog koncepta i razvojnih planova kako bi se doprinelo zajedničkom održivom razvoju  zdravstvenih, medicinskih i banjsko-terapeutskih tursitičkih potencijala i kapaciteta u pograničnom regionu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CB BASKET – HUSRB/1602/32/0004

  Naziv projekta: Prekogranične košarkaške utakmice

  Akronim: CB BASKET

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0004

  Ukupan budžet projekta: 165.646,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 140.799,10 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine

  Vodeći korisnik: Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Korisnik 1: Omladinski Košarkaški Klub „Spartak“

  Kontakt informacije:

  Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Adresa: Lenkei u. 3, 6800 Hodmezevašarhelj, Mađarska

  Kontakt osoba: András Elek 

  Email: dr.elekandras@t-online.hu

  Telefoni: +36 62 242 683; +36 30 338 0569

   

  Opis projekta:

  Partneri na ovom projektu su dve košarkaške organizacije čija je misija podsticanje zdravog angažovanja mladih. Promocija košarke, timskog duha i zdravog života u društvenoj zajednici primarni je princip rukovodstva ova dva kluba.

  Svrha ovog projekta je izgradnja institucionalnog okvira koji podstiče dugoročnu saradnju između zajednica, kroz održive investicije u mlade ljude iz dveju susednih zemalja.

  Glavni cilj projekta je uspostavljanje prekograničnog okvira koji olakšava društvenu uključenost i pruža mogućnosti za saradnju kroz aktivno angažovanje mladih ljudi iz pograničnog područja u sportskim aktivnostima.

  Glavna ciljna grupa projekta u obe zemlje su mladi igrači godišta 2003/2004 i 2005/2006 koji će direktno učestvovati u svim aktivnostima i događajima. Pored toga, odrasli igrači iz dve zemlje, koji učestvuju u sportskim događajima, biće uključeni u obuku mladih igrača. Sportski eksperti, treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja, sportski menadžeri iz obe susedne zemlje predstavljaju ciljnu grupu baze znanja.

  Projekat se sastoji od sledećih glavnih aktivnosti:

  • Košarkaški turniri za dve starosne grupe. Ukupno šest  turnira biće organizovano u obe zemlje;
  • Seminari (napredna obuka) za trenere i nastavnike biće održani u dva navrata u obe zemlje;
  • Zajednički pripremni kampovi za dve starosne grupe. Jedan od njih biće organizovan u Hodmezvašarhelju, a drugi u Subotici.
  • Porodični dani, vikendi razonode i Street Ball događaji na otvorenom biće organizovani – jedan u Srbiji i jedan u Mađarskoj;
  • Promotivni trening od strane srpskih trenera i igrača biće održan za decu iz škola u Vašarhelju.

  Realizacijom ovih aktivnosti, projekat će ojačati vezu između zajednica dve susedne zemlje, posebno u pogledu dece i na taj način će značajano doprineti  dugoročnim ciljevima Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TISATUR - HUSRB/1602/32/0020

  Naziv projekta: Ekoturizam i zaštita životne sredine - Veslamo u istom čamcu

  Akronim: TISATUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0020

  Ukupan budžet projekta: 125.030,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 106.276,16 EUR

  Početak projekta: 01. maj 2018. godine  

  Kraj projekta: 30. jun 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Kanjiža

  Korisnik 1: Opština Alđe

  Kontakt informacije:

  Opština Kanjiža

  Adresa: Glavni trg 1, 24420 Kanjiža

  Kontakt osoba: Kristina Molnar Makai

  Email: kristina@kanjiza.rs

  Telefon: +381 62 305 474; +381 24 873 151

  Opis projekta:

  Projekat se sprovodi u okviru partnerstva Opštine Kanjiža u Srbiji i Opštine Alđe u Mađarskoj.

  Osnovni ciljevi projekta su edukacija mladih u duhu očuvanja prirode, promocija dela Tise koji pripada aglomeraciji Alđea i Kanjiže, kao i pružanje podrške osobama oštećenog vida kako mogle da iskuse  turističke atrakcije u regionu.

  Da bi se ti ciljevi postigli, projekat će uključiti sledeće elemente:

  • Dva kampa u Alđeu i u Kanjiži koji promovišu rečni turizam i zaštitu životnog okruženja. Radi pružanja kvalitetnog iskustva tokom kampovanja, u okviru projekta će biti nabavljeni šatori, oprema za kampovanje, oprema za kuvanje, oprema za kajak i slično.
  • Dve konferencije na temu zaštite životnog okruženja kao i jednodnevna praktična tura u Alđeu. Baviće se održivim turizmom iz aspekta zaštite životnog okruženja.
  • Internet stranica koja će biti dostupna i osobama sa oštećenim vidom. Table sa informacijama na Brajevoj azbuci će biti postavljene na obalu Tise kod Alđea.

  Iz projekta će nastati tri publikacije:

  • mapa rečnih ruta u regionu (na delu Tise između Alđea i Kanjiže)
  • informativna brošura o prirodnom blagu teritorije
  • letci

  Ciljne grupe u okviru projekta su:

  • Deca i mladi starosne dobi između 10 i 16 godina. Oni će steći teorijska i praktična znanja koja će uticati na promenu njihove percepcije o zaštiti životne sredine i podstaći ih da očuvaju postojeće znanje o  zaštiti prirode.
  • Starije generacije – projekat ima za cilj da utiče na pozitivne promene u njihovim stavovima.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WOMEN-TO-SAVE – HUSRB/1602/42/0073

  Naziv projekta: Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima

  Akronim:  SPAS ZA ŽENE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0073

  Ukupan budžet projekta: 207.134,4 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 176.064,24 EUR

  Početak projekta: 15. mart 2018. godine  

  Kraj projekta: 14. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Grad Sombor

  Korisnik 1: Centar za proizvodnju znanja i veština

  Korisnik 2: Centar za socijalni rad

  Korisnik 3: Halasi Média

  Kontakt informacije:

  Grad Sombor

  Adresa: Trg cara Uroša 1, 25101 Sombor, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Kristina Harjung

  Email: harjung.kristina@gmail.com

  Telefon: +381 62 49 4551; +381 25 468 160

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je socijalno i ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih oblasti kako bi postale pokretačka snaga u svojim zajednicama. Projekat će uspostaviti nove mogućnosti i povećati kapacitete za razvoj socijalnog preduzetništva kroz nove i inovativne modele za prenos znanja i veština za žene u ruralnim oblastima pograničnog regiona Mađarske i Srbije čime će se povećati društvene i poslovne mogućnosti za nezaposlene žene iz navedenog područja. 

  Prema podacima Poljoprivredne stručne službe  iz Sombora 96 % teritorije Zapadne-bačkog okruga  je pogodno za uzgajanje lavande. Projekat će pokrenuti socijalno preduzeće za uzgoj i proizvodnju lavande – Srpski klaster za uzgoj lavande. Lavanda je dugogodišnja biljka, sa životnim vekom od 12- 15 godina. Može se uzgajati čak i na malim parcelama u dvorištu, pa stoga nema potrebe za ulaganjem u velike plantaže. Žene u ruralnim područjima koje će se pridružiti klasteru za uzgajanje lavande i moći će da rade produktivnije, udruživanjem napora za promovisanje novih proizvoda na standardnom i na internet tržištu. 

  Projekat ima za cilj da doprinese razvoju celog pograničnog regiona, čime bi se intenzivirala ekonomska saradnja i prenos znanja, kroz održivo korišćenje postojećih prirodnih resursa, kao što su plodno zemljište i povoljni klimatski uslovi. Implementacija projektnih aktivnosti će doprineti jačanju rasta društvenih sposobnosti žena u ruralnim područjima, a uložiće se napori da se u projektne aktivnosti uključe žene korisnice socijalne pomoći. 

  Uzgajanjem lavande će se predstaviti nova liniju proizvoda i usluga u regionu, te će biti primenjene nove, ekološki prihvatljive tehnologije za preradu lavande. Poboljšaće se socijalni položaj žena u ruralnim područjima, jer će socijalno osnaživanje smanjiti stereotipe i diskriminaciju, kao i poboljšati njihov ekonomski položaj jer će smanjiti stopu nezaposlenosti. Sve navedene aktivnosti će dovesti do harmonizovanog socijalnog i ekonomskog razvoja regiona, te će promovisati prekograničnu saradnju među ženama koje žive sa obe strane granice.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ECO-SCHOOL - HUSRB/1602/32/0213

  Nazivprojekta: ECO-SCHOOL-Ekološka škola-obrazovna mreža za ekološki svestan, održivi život

  Akronim: ECO-SCHOOL

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0213

  Ukupan budžet projekta: 182.103 EUR

  Iznos sredstava Evropskeunije (IPA): 154.787,54 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2019. godine

  Vodeći korisnik: EcoCenter Fondacija za pružanje podrške

  Korisnik 1: Društvo intelektualaca Braća Tan

  Kontakt informacije:

  EcoCenter Fondacija

  Adresa: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140

  Kontakt osoba: Ms Enikő Dióssy 

  Email: info@ecocenter.hu

  Telefon: +36 1 467 03 56

   

  Opis projekta:

  Formalno obrazovanje igra ključnu ulogu u obrazovanju i podizanju svesti o životnoj sredine. Iskustvo partnerskih organizacija na ovom projektu je pokazalo da nastavni planovi škola pružaju opšte znanje iz oblasti životne sredine umesto da povećaju svest o životnoj sredini i razvijaju održive prakse.

  S druge strane, ekološka svest stanovništva u pograničnom regionu Mađarske i Srbija je prilično niska i u svakodnevnom životu ljudi i dalje nedostaje ekološki odgovorno ponašanje.

  Ovaj projekat se zasniva na snažnom uverenju projektnih partnera da obrazovanje i umrežavanje mogu doprineti održivosti životne sredine kroz razvijanje ekološkog i održivog načina života. Da bi se postigao ovaj cilj, projekat kombinuje učenje sa praktičnim iskustvima i primjenjuje inkluzivan, participativni pristup koji uključuje decu školskog uzrasta, stručnjake i tutore – iz Mađarske i Srbije.

  Glavne aktivnosti projekta uključuju:

  • razvoj virtuelnog centra znanja ECO-SCHOOL;
  • razvoj eksperimentalnih treninga i edukativnih programa;
  • stvaranje interaktivne internet stranice i aplikacije za pametne telefone;
  • organizovanje školskih studijskih putovanja i dana u prirodi;
  • snimanje filmova o određenim temama;
  • kampanje koje koriste različite komunikacione kanala kao što su Fejsbuk i onlajn PR članke.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WATERatRISK - HUSRB/1602/11/0057

  Naziv Projekta: Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove

  Akronim: WATERatRISK

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0057

  Ukupan budžet projekta: 852.085,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 724.272,25 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 1: Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (University of Novi Sad, Faculty of Sciences)

  Korisnik 3: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

  Korisnik 4: Javno Vodoprivredno Preduzeće Vode Vojvodine (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Adresa: 13 Dugonics square 6720 Szeged, Hungary (Mađarska)

  Kontakt osoba: Mr János Bajusz (Janoš Bajus)

  Email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +3662546711;  +36205094699

  Internet stranica projekta: http://www.geo.u-szeged.hu/wateratrisk/?q=sr 

   

  Opis Projekta:  

  Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani usled klimatskih promena, mogu i sve češće dovode do manifestacije hidroloških hazarda (nepogoda). Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u pograničnom području Mađarske i Srbije. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Budući da su već pomenuti izazovi regionalnog karaktera i pogađaju jugo-istočnu Mađarsku i Vojvodinu, u Srbiji, rešenja je moguće dobiti samo zajedničkim delovanjima.

  Ovaj projekat ima za primarni cilj razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi se omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe. Sam vrhunac zajedničkih istraživanja biće osnivanje zajedničkog HUSRB-CB centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje.

  Rezultati projekta će u mnogome doprineti prekograničnom upravljanju vodama, sistemu prevencije kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, minimiziranju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim varijacijama.

  Projakat je osmišljen i koncipiran tako da ga mogu implementirati najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri u regionu (Univerzitet u Segedinu (SZTE),Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (UNSPMF) i Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (UNSFA) u saradnji sa relevantim organizacijama za upravljenje i menadžment vodama u obe države (Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - „Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság” - ATIVIZIG i Javnog Vodoprivrednog Preduzeća Vode Vojvodine). Stručnost i iskustvo partnera na projektu/Korisnika osiguraće uspešno ostvarivanje zadatih ciljeva kao i realizaciju naučnih, operativnih i komunikacionih zadataka.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TRANSDIA – HUSRB/1602/42/0248

  Naziv projekta: Transformisanje smetnji u radne sposobnosti

  Akronim: TRANSDIA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0248

  Ukupan budžet projekta: 98.190 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 83.461,5 EUR

  Početak projekta: 1. februar  2018. godine

  Kraj projekta: 30. april  2019. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitno Udruženje za Autizam „Szivárvány”

  Korisnik 1: 

  Kontakt informacije: Neprofitno Udruženje za Autizam „Szivárvány”

  Adresa: 6771 Segedin, Szerb u. 192. , Mađarska

  Kontakt osoba: Jusztina Harter Árpádné

  Email:  szivarvanyauti@gmail.com

  Telefon: +36 20 484 1028

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je da se unapredi društveno prihvatanje zapošljavanja ljudi sa smanjenim radnim sposobnostima. Projekat se bavi unapređenjem životnih prilika ljudi sa smetnjama u razvoju putem obezbeđivanja zaposlenja. U okviru ovog projekta, u saradnji sa organizacijama koje se bave ljudima sa smetnjama u razvoju biće obezbeđena obuka mentora koji će biti most između kompanija i ljudi sa smetnjama i koji će pomoći da se pronađe odogovarajuće zaposlenje za njih. Istovremeno, projektom će biti obezbeđeno zaštićeno radno okruženje za ljude sa višestrukim smetnjama, koji nemaju realnu šansu za zaposlenje na otvorenom tržištu rada. 

  Projektne aktivnosti

  Istraživanje

  Oblasti istraživanja:

  • postojanje volje za među radnim organizacijama za zapošljavanjem osoba sa smanjenom radnom sposobnošću;
  • poznavanje informacija u vezi sa zapošljavanjem;
  • kvalitet uslova rada;
  • identifikacija faktora koji pomažu, odnosno otežavaju zapošljavanje i prihvatanje osoba sa smanjenim radnim sposobnostima.

  Trening za obuku mentora

  Individualni programi za pomoć osobama sa smanjenim radnim sposobnostima na tržištu rada.

  Senzitizacija poslodavaca

  Metodom pružanja informacija (pojam, kategorije osoba sa promenjenim radnim
  sposobnostima, specifični elementi ciljne grupe, uslovi zapošljavanja, uslovi koji pomažu uklapanje, pravni uslovi, faktori rizika, prednosti koje se mogu realizovati)

  Pružanje mentorskih usluga akterima na tržištu rada

  Razvoj zaštićenog okruženja

  Studijsko putovanje

  U okviru projekta stručnjaci iz Mađarske i Srbije će ići na trodnevno studijsko putovanje sa ciljem da prouče funkcionisanje socijalne farme koja zapošljava osobe sa smanjenim radnim sposobnostima i razmene iskustava radi kasnije adaptacije.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CBS - CD - HUSRB/1602/32/0022

  Naziv projekta: Prekogranični zvuk za osobe sa invaliditetom

  Akronim: CBS - CD

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0022

  Ukupan budžet projekta: 113.448,36 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 96.431,1 EUR

  Početak projekta: 1. septembar 2018. godine  

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” sa domom učenika

  Korisnik 1: Egyesült Út Alapitvány

  Kontakt informacije:

  Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” sa domom učenika

  Adresa: Braće Ribnikar 32, 21000 Novi Sad

  Osoba za kontakt: Svetlana Kekić 

  Email: svetlana.kekic@smp.edu.rs

  Telefon: +381 69 880 4534

  Opis projekta:

  Cilj projekta je podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva mladih sa invaliditetom u oblasti muzike, upotrebom novih tehnologija i omogućavanjem njihove aktivne uloge u kulturnom životu zajednice u pograničnom području.

  Projekat će pružiti priliku mladima sa invaliditetom da aktivno učestvuju u kulturnim i javnim događajima u svojim zajednicama, poboljšaže njihov vizibilitet predstavljanjem  njihovih veštine sviranja instrumenata i doprineće stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa invaliditetom i uklanjanju povezanih psiholoških i socijalnih barijera.

  Ciljevi projekta će se postići putem nabavke muzičkog sistema „Soundbeam", koji  je zasnovan na upotrebi senzorskih tehnologija koje otkrivaju i najmanja kretanja tela putem ultrazvučnih talasa i pretvaraju ih u muziku i zvuk. Uz pomoć specijalnog softvera, ovaj  uredjaj se koristi kao klasična tastatura klavira. On omogućava osobama sa ograničenim pokretima i učenicima da aktivno učestvuju u kreiranju muzike i na taj način neguju njihovu socijalnu uključenost. Upotreba takvog instrumenta biće jedinstvena u pograničnom regionu i biće od koristi za obe institucije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.

  Vodeži korisnik na projektu biće odgovoran za prenošenje znanja o Soundbeam sistemu partnerskoj instituciji u Mađarskoj. Tokom projekta organizovaće se individualni i zajednički nastupi koji će predstaviti dostignuća djece u upotrebi savremenih tehnologija.

  Prekogranični efekat ovog projekta će biti pojačan integrisanjem folklornih motiva i tradicionalne muzike obe zemlje u kreiranju muzike tokom nastupa, radi učenja o prihvatanju tradicije drugih. Projekat će pomoći u uklanjanju barijera i poštovanju prava na ravnopravno učešće u oblasti umetnosti.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  RILIAM – HUSRB/1602/41/0012

  Naziv projekta: Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku

  Akronim: RILIAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0012

  Ukupan budžet projekta: 250.198,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 212.668,30 EUR

  Početak projekta: 01.07.2018.

  Kraj projekta: 29.02.2020.

  Vodeći korisnik: Visoka tehnička škola strukovnih studija

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 2: Inženjerska komora Okruga Čongrad (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

  Korisnik 3: Poslovni inkubator Subotica

  Kontakt informacije: Visoka tehnička škola strukovnih studija

  Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Igor Fürstner

  Email: ifurst@vts.su.ac.rs

  Telefon: +381 24 655 202

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta RILIAM je podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.

  U okviru projekta, razviće se dve laboratorije inovacionih kompetencija. Jedna laboratorija će biti locirana u prostorijama Univerziteta u Segedinu. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za primenu industrijske robotike i automatizacije u prehrambenoj industriji. Druga laboratorija će biti locirana u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za automatizaciju i robotizaciju proizvodnih tehnologija.

  Laboratorije će služiti kao podrška MSP u oblastima primene inovacionih tehnologija.

  Predviđeni rezulati projekta su:

  • Povećano interesovanje mladih prema sticanju znanja i prakse i unapređenjeprofesionalnih veštinau modernim i inovativnim laboratoijama.
  • Razvijena on-line baza podataka, koja će služiti kao repozitorijum informacija i predstavljaće vezu između projektnih partnera, drugih korisnika i svih zainteresovanih građana
  • Mreža između postojećih kompanija u pograničnoj oblasti i novoosnovanih MSP, mladih istraživača i studenata.
  • Interaktivni kanal razmene informacija između učesnika putem kog će mladi inžinjeri imati mogućnost rešavanja kompleksnih tehničkih problema.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ECOWAM - HUSRB/1602/11/0010

  Naziv projekta Ekološki usmereno upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnom regionu

  Akronim:  ECOWAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0010

  Ukupni budžet projekta: 1.758.447,43 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA)1.494.680,31 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Korisnik 1: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“

  Korisnik 2:  Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Adresa: Stefánia 4 Pf. 390, 6720 Szeged, Hungary

  Kontakt osoba: gospodin Szabolcs Frank

  Email: franksz@ativizig.hu

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je prevencija negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za unapređivanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i županiji Čongrad. Glavni cilj će biti postignut kroz specifične ciljeve:

  1. Poboljšanje vodnog bilansa Jegričke reke (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km)  i glavnog kanala Kurca (4+487 km-9+997 km) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije  izmuljavanjem, građevinskim radovima i uklanjanjem prekomerne vegetacije iz korita reke;
  2. Razvoj zajedničkog sistema za analiziranje i praćenje radi očuvanja kvaliteta vode i biodiverziteta u regionu prekogranične saradnje;
  3. Definisanje dugoročnih rešenja radi prevencije degradacije kvaliteta vodnih tela.

  Glavni rezultati koje je potrebno postignuti:

  1. Prevencija prekomernog zadržavanja vode postignuta kroz revitalizaciju vodnih tela Jegrička i Kurca i oblasti oko njihovih korita;
  2. Sprovedene hidro-biološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja u Jegričkoj reci i glavnom kanalu Kurca na odabranim lokacijama pre/nakon izmuljavanja u skladu sa Članom 8  Okvirne direktive EU o vodama;
  3. Razmena iskustava u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode između partnera na projektu iz Mađarske i Srbije;
  4. Dugoročna rešenja razvijena na osnovu pruženih studija uticaja površinskih i podzemnih voda na parkove prirode;
  5. Razvijena zajednička baza podataka sa relevantnim informacijama u vezi sa praćenjem i evaluacijom kvaliteta voda, koja će biti osnova za buduću saradnju u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode;
  6. Podignut nivo svesti i znanje ciljnih grupa u pograničnom regionu.

  Ciljne grupe projekta su: institucije uključene u upravljanje vodama, farmeri, stanovništvo ugroženo prekomernim količinama vode, deca, regionalni/lokalni relevantni subjekti i turističke organizacije.

  Projekat će doprineti harmonizovanom razvoju regiona sa intenziviranjem ekonomske saradnje kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa tako što će raditi na očuvanju biodiverziteta i unaprediti kvalitet vode, što se uklapa u sveukupni cilj Programa.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PROSOCENT – HUSRB/1602/42/0210

  Naziv projekta: Popularizacija socijalnih preduzeća u Srbiji i Mađarskoj

  Akronim: PROSOCENT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0210

  Ukupan budžet projekta: 216.575,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 184.088,75 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara)

  Korisnik 1: Poslovni inkubator d.o.o Senta

  Korisnik 2: Regionalno istraživačko društvo za društvene nauke Južne ravnice (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged)

  Kontakt informacije:

  Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara)

  Adresa: Párizsi körút 8-12., 6721 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Mikloš Jojart

  Email: info@mszkik.hu

  Telefoni: +36 70 452 2233; +36 70 452 2233

   

  Opis projekta:

  Socijalna preduzeća mogu da pruže odlične mogućnosti za osobe sa mentalnim i fizičkim invaliditetom, da ojačaju njihovo samopouzdanje i da im omoguće da se bave korisnim radom – da zarade novac baveći se društveno korisnim radom.

  Cilj ovog projekta je da inovacijama da društveni karakter, i na taj način ostvari rezultate  od praktične koristi za pojedince, kao i za celo društvo. Projekat ima za cilj da podstakne razvoj socijalnog preduzetništva u pograničnom regionu na osnovu prakse u Mađarskoj, kao i da skrene pažnju na to da su ugrožene osobe jednako važni članovi društva.

  Sistem socijalnog preduzetništva Mađarske se dosta razvio, posebno u oblasti zapošljavanja ugroženih osoba. Međutim, ovakva vrsta preduzeća i zapošljavanja su u maloj meri prisutni u Srbiji, zbog nedostatka zakonske regulative u ovom polju.

  U okviru projekta,  partnerske organizacije će kreirati inovativni model-centar za socijalno preduzetništvo u Senti.  Reč je o jedinici sa neophodnom infrastrukturom za pružanje tvrde i meke pomoći inicijativama za pokretanje socijalnih preduzeća. Pored prostora, ovaj Centar će zainteresovanim stranama pružati  pravne i druge vrste saveta.  Takođe, u okviru projekta razviće se pilot projekat sa ciljem da pokrije čitav proces razvoja – od ideje do realizacije. Nakon ovog perioda, ovo socijalno preduzeće če nastaviti da služi kao dobar primer.

  Ovaj primer socijalnog preduzeća, koje će biti osnovano u Senti, zapošljavaće 10 osoba sa invaliditetom, dok će na mađarskoj strani postojeća preduzeća biti unapređena zapošljavanjem dodatnih 10 osoba.

  Pilot projekat socijalnog preduzeća, koji će biti osnovan u Senti, zapošljavaće 10 osoba sa invaliditetom, dok će se na Mađarskoj strani postojeće kompanije dalje razvijati i zaposliti dodatnih 10 zaposlenih.

  U okviru projekta, udruženje DARTKE će upravljati savetodavnim centrom za socijalna preduzeća u Segedinu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AGRINNO – HUSRB/1602/41/0042

  Naziv projekta: Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu

  Akronim: AGRINNO

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0042

  Ukupan budžet projekta: 325.536,75 evra

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 276.706,23 evra

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 30. novembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Korisnik 1: Institut za ratarstvo i povrtarstvo

  Korisnik 2: Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Korisnik 3: Neprofitno d.o.o. „Za razvoj županije Čongrad”

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: Predrag Rajić

  Email: prajic@skupstinavojvodine.gov.rs

  Telefon: +381 21 487 4120

   

  Opis projekta:

  Teritorija sa obe strane granice karakteriše se velikim procentom nezaposlenog stanovništva, od kojih značajan broj živi u seoskim sredinama. Nizak nivo obrazovanja i preovlađujuće starije stanovništvo otežavaju već postojeće regionalne disparitete. Međutim, činjenica da ruralno stanovništvo poseduje zemljište odličnog kvaliteta u svojim okućnicama daje mogućnost za uvođenje novog modela poljoprivrednog poslovanja, koji ima za cilj podizanje produktivnosti i postizanje samozapošljavanja.

  Najvažnija ciljna grupa ovog projekta je nezaposleno stanovništvo u seoskim i poluseoskim sredinama u pograničnom području koje poseduje kuće sa zemljištem veličine od 500 do 1000 m2 po domaćinstvu. Oni iako se bave poljoprivrednom proizvodnjom, to je samo za sopstvene potrebe i nemaju zadovoljavajuće kapacitete i veštine da bi bili konkurentni na tržištu. Stoga će tokom projekta biti osnovani inkubatori u tri poljoprivredne škole unutar svakog okruga u Vojvodini, koji će biti centar za organizaciju događaja, okupljanje članova i razmenu iskustava. Tokom projekta takođe će biti  organizovana radionica na eksperimentalnim poljima, okrugli stolovi, dva velika seminara i međunarodna konferencija. Prvi seminar „Uzgoj biljaka u okućnicama“ biće održan u Vršcu, Rumi i Futogu, kada će polaznici obuke sem teorijskog znanja dobiti i kvalitetno seme za svoje bašte. Pored toga, organizovaće se i seminar u Segedinu sa ciljem da se proizvođačima predstavi mogućnosti za kreiranje gotovog proizvoda i plasiranje istog na tržište.

  Poljoprivredni proizvođači u pograničnom području obilaziće ogledna polja, te će biti podstaknuti za samozapošljavanje i postati potencijalni poslodavci, budući da će im ovaj projekat pružiti mogućnost da steknu samostalnost i poboljšaju kvalitet života i životni standard. Dugoročni cilj su širenje i promocija rezultata u praksi i povezivanje ovih ljudi sa pijacama, prodavnicama i tržnim centrima, u cilju uspostavljanja saradnje u regionu, smanjenja troškova transporta i postizanja konkurentnih cena.