Skip navigation

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás és a gyakran ismételt kérdések főbb jellemzői

FAQ
 • Stratégiai pályázati felhívást
  Pályázati csomag - Stratégiai pályázati felhívás (lezárult)
  Áttekintés

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én  stratégiai pályázati felhívást tett közzé. Az Európai Bizottság C(2015)9488 számú határozatával 2015. december 15-én jóváhagyott Programnak ez az első pályázati felhívása.


  A HUSRB/1601 számú és 24 800 000 euró keretösszegű stratégiai pályázati felhívás a Magyarország-Szerbia határtérség szempontjából olyan stratégiai jelentőségű projektekmegvalósítását támogatja, amelyek igazodnak a vonatkozó nemzeti és regionális stratégiákhoz, és amelyek a határtérségbeli életminőséget nagyban befolyásolni és javítani képesek.

  A HUSRB/1601 számú stratégiai pályázati felhívás 2016. szeptember 30-án zárulEzen időszak alatt a Program – a Pályázói útmutató 8.2 fejezetének megfelelően – a Közös Titkárságon (KT) és a KT Antennán keresztül segítséget nyújt a Pályázóknak a pályázati folyamatban. A potenciális pályázók ezen túlmenően a Program honlapján található online Partnerkereső segítségével is kereshetnek maguknak projektpartnereket.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag letöltése

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból áll: 

  • Pályázati felhívás 
  • Pályázati útmutató és mellékletei
  • A kiadások elszámolhatósági szabályai
  • Pályázati adatlap és mellékletei

  A felhívás időtartama

  A pályázatok 2016. március 29. és 2016. szeptember 30-án 24:00 (CET) között adhatók postára. A személyesen vagy futárszolgálat útján benyújtott pályázatoknak 2016. szeptember 30-án 16:00-ig (CET) meg kell érkezniük a KT-hez.

  MEGJEGYZÉS: A stratégiai felhívás projektpályázatainak eredeti benyújtási határideje 2016. augusztus 26-án 24:00 (CET) volt (a személyesen leadott pályázatoké pedig 16:00 (CET)). A KMB 2016. július 11-én meghosszabbította ezt a határidőt. 
   

  Területi korlátozás

  A támogatott projekteket a Programnak az Együttműködési Program című dokumentumában meghatározott jogosult területén kell végrehajtani, vagyis a következő NUTS III szintű (NUTS III szinttel egyenértékű) területeken:

  • Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék;
  • Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

   

  Pályázók köre

  A Programra elkülönített pénzeszközökre a következő szervezetek jogosultak pályázatot benyújtani: 

  • állami hatóságok 
  • közjogi intézmények 
  • magánjogi non-profit szervezetek -  főszabályként

  A pályázói jogosultság részletes leírását a Pályázói útmutató 2. fejezete tartalmazza.

   

  Költségvetés

  A stratégiai pályázati felhívás rendelkezésére álló keret összeg 24 800 000 euró. Az egyes prioritástengelyekre (PA) lebontott indikatív pénzügyi juttatások és a minimális támogatási összegek a következők:

  • PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása – a minimális IPA-hozzájárulás összege 4 000 000 euró; 
  • PT 2: A határon átmenő forgalom akadályozó tényezőinek csökkentése – a minimális IPA-hozzájárulás összege 2 000 000 euró; 
  • PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése– a minimális IPA-hozzájárulás összege 2 000 000 euró;

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projektek jelen felhívás szerint megítélt pénzügyi juttatásai a pályázatok elbírálása és kiválasztása után változhatnak.

   

  A támogatás forrásai

  Az IPA-támogatás mértéke projektszinten az összes elszámolható kiadás 85%-a, a maradék 15% nemzeti forrásból finanszírozandó. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a finanszírozási források a Pályázati útmutató 6. fejezetében leírtak szerint eltérőek a magyarországi és a szerbiai kedvezményezetteknél. 
  Ha a vezető kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal (IH), akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból legfeljebb 15%g előleg automatikusan jára kedvezményezetteknek.

   

  A projekt időtartama

  Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 12, de legfeljebb 36 hónap lehet.

   

  Pályázatok benyújtása 

  A megfelelő alátámasztó dokumentumokkal ellátott pályázatokat a Pályázói útmutató 8.5 fejezetében meghatározott szabályok szerint a Közös Titkársághoz (KT) kell benyújtani. 

   

  Kiválasztási folyamat


  Az elbírálási folyamat leírását a Pályázói útmutató 9. fejezete tartalmazza. 

   

  A stratégiai pályázati felhívás eredményei

  A stratégiai pályázati felhívás eredményeinek közlésére várhatóan 2017 januárjában kerül sor.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  anchor-position-guide anchor-position-guide.pdf
 • Második pályázati felhívását
  Második pályázati felhívás (lezárult)
  Áttekintés

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia) 2016. október 3-án megnyitotta a második pályázati felhívását.

  A HUSRB/1602 számú pályázati felhívás, 21 500 000 eurós keretösszeggel széles pályázói körnek szól, sokféle tevékenység megvalósítására a Programterületen.

  A HUSRB/1602 számú második pályázati felhívásra 2017. január 31-éig lehet pályázatokat benyújtani. Ezen időszak alatt a Program – a Pályázói útmutató 8.2 fejezetének megfelelően – a Közös Titkárságon (KT) és a JS Antennán keresztül nyújt segítséget a pályázóknak.

  A második pályázati felhívás a 2016. szeptember 30-án lezárult stratégiai felhívást követi.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag letöltése

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból áll:

  • HUSRB 2. pályázati felhívás;
  • HUSRB 2. PF pályázati útmutatója;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap I. melléklete;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap II. melléklete;
  • Költségek elszámolhatósági szabályai;
  • HUSRB 2. PF Pályázati Útmutató I. melléklete – minta támogatási szerződés;
  • HUSRB 2. PF  Pályázati Útmutató  II. melléklete –  minta partnerségi megállapodás;
  • HUSRB Felhasználói kézikönyv.

  A Pályázati csomag dokumentumaival az IMIR 2014-2020 rendszer felhasználói kézikönyve is letölthető.

   

  A felhívás időtartama

  2016. október 3 – 2017. január 31 24:00 (éjfél) CET

   

  Támogatható terület

  A támogatott projekteket a Programnak az Együttműködési Program című dokumentumában meghatározott jogosult területén kell végrehajtani, a következő NUTS III besorolású (vagy NUTS III szinttel egyenértékű) területeken:

  • Magyarországon: Csongrád és Bács-Kiskun megyék;
  • Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

   

  Pályázók köre

  A Program által nyújtott támogatásra  főszabályként a következő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • állami hatóságok
  • közjogi intézmények
  • magánjogi non-profit szervezetek

  A pályázói jogosultság részletes leírását a Pályázói útmutató 2. fejezete tartalmazza.

   

  A Program prioritásai és akcióterületei
  • PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása
  • 1.1. akció: Vízgazdálkodás és szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem
  • 1.2. akció: Természetvédelem és a vizes élőhelyek megőrzése

   

  • PT 2: Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése
  • 2.1. akció: Határátkelőhelyek, utak és kerékpárutak
  • 2.2. akció: A tömegközlekedési szolgáltatások és a vasútvonalak fejlesztése

   

  • PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése
  • 3.1. akció: A kulturális és természeti örökségen alapuló idegenforgalmi termékek, szolgáltatások és látnivalók
  • 3.2. akció: Együttműködés a kulturális, közösségi események, a sport, a szabadidős tevékenységek és a természetvédelem terén

   

  • PT 4KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel
  • 4.1. akció: Az innováció erősítése a KKV-k és a kutatóintézetek közötti együttműködéssel, valamint  fiatalok bevonásával
  • 4.2. akció: A szociális vállalkozás ösztönzése és fejlesztése

  A tevékenységek tájékoztató jellegű listája és részletes leírásuk a Pályázati útmutató 1.3. fejezetében található.

   

  Költségvetés

  Meghirdetett akcióterületek és rendelkezésre álló indikatív allokáció: A második pályázati felhívásban 21 500 000 euró indikatív IPA támogatás áll rendelkezésre.

  Az egyes prioritástengelyek és akcióterületek indikatív allokációi a Pályázati útmutató 1.3. és 1.5. fejezetében olvashatóak.

  Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek támogatása a pályázatok elbírálása és kiválasztása során változhat a benyújtott pályázathoz képest.

   

  Társfinanszírozási arány

  Az uniós hozzájárulás mértéke projektszinten a teljes elszámolható költségek maximum 85%-a.

  A maradék 15% nemzeti forrásból finanszírozandó.

  MEGJEGYZÉS: a finanszírozási források a Pályázati útmutató 6. fejezetében leírtak szerint eltérőek a magyarországi és a szerbiai kedvezményezetteknél. Ha a Vezető Kedvezményezett támogatási szerződést köt az Irányító Hatósággal, akkor a projektre jutó teljes IPA-támogatásból legfeljebb 15%-os előlegösszeg automatikusan jár a kedvezményezetteknek. 

   

  A projekt időtartama

  Adott projekt tervezett végrehajtási ideje legalább 6, de legfeljebb 24 hónap lehet. 

   

  Pályázatok benyújtása 

  A Pályázati útmutató 8.5 fejezetében foglalt szabályok szerint a pályázatokat online kell benyújtani az IMIR 2014-2020 pályázati modulban.

  Az IMIR 2014-2020 pályázati modul a következő linken férhető hozzá:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  A benyújtási határidő 2017. január 31 24:00 (éjfél) CET

  MEGJEGYZÉS: Az IMIR 2014-2020 pályázati modul blokkolja a határidő utáni benyújtásokat, a határidő után pályázat benyújtására nincs mód.

  A pályázat elektronikus benyújtásakor az IMIR 2014-2020 generál egy igazoló dokumentumot, amelyet a projekt valamennyi Kedvezményezettje jogi képviselőjének/képviselőinek alá kell írnia és le kell pecsételnie. Az eredeti igazoló dokumentumot postán be kell nyújtani a következő címre:

  az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program

  Közös Titkársága

  Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

  Szép utca 2, 4. em.

  H-1053 Budapest, Magyarország

  2017. február 7-ig,

  a benyújtás időpontjának a levélküldeményen szereplő postára adás időpontját tekintjük (postai pecsét dátuma).

   

  Kiválasztási folyamat

  Az elbírálási folyamat leírását a Pályázói útmutató 9. fejezete tartalmazza. 

   

  A második pályázati felhívás eredményei

  A második pályázati felhívás eredményeiről várhatóan 2017. júniusában küldünk értesítést. 

   

  Információs napok

  A Közös Titkárság és a JS Antenna közösen szervez egész napos Információs napokat a következő beosztás szerint:

  1.       Szeged – 2016. November 24., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)

  RENDEZVÉNY HELYSZÍNE ÉS CÍME: hamarossan frissül

  2.       Újvidék – 2016. November 28., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)

  VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELOHÁZA

  Platon vladika sz.n., 21000 Újvidék, Szerbia

  3.       Szabadka – 2016. November 29., 09:30–16:00 (helyi idő szerint)

  SZABADKAI SZABADEGYETEM

  Jovan Nenad cár tere 15, 24000 Szabadka

  4.       Kecskemét – 2016. November 30., :30–16:00 (helyi idő szerint)

  BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

  6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

   

  További hasznos információk a pályázóknak

  Javasoljuk, hogy a leendő pályázók keressék fel a Program weboldalának Letöltések menüpontját, ahonnan letölthető az Együttműködési Program; az Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához; a korábbi Magyarország Szerbia IPA CBC Programban megvalósított projekteket összefoglaló kiadványok és számos más fontos dokumentum.

  A Program weboldalának Gyakran ismételt kérdések című részét rendszeresen frissítjük a pályázati időszakban, és a leendő pályázók itt további tájékoztatást, magyarázatot vagy iránymutatást találhatnak.

  Az online Partnerkereső fórum a közös pályázáshoz partnerszervezeteket kereső szervezeteknek áll rendelkezésre.

  A Közös Titkárság és a KT Antenna mellett további segítséget jelenthetnek a Programmenedzserek tanácsai – a Program Facebook és LinkedIn oldalain hetente közzétett posztok, amelyekben a programmenedzserek hasznos tapasztalataikat osztják meg a pályázókkal (és kedvezményezettekkel).