Skip navigation

Poziv za podnošenje predloga projekata

Najvažnije informacije u vezi sa Pozivima za podnošenje predloga projekata

Sekcija često postavljana pitanja

FAQ
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)
  Pregled

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija  lansirao je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata 29. marta 2016. godine. Ovo je bio prvi poziv za podnošenjepredloga projekata u okviru ovog Programa, koji je odobren Odlukom Evropske komisije C(2015)9488, 15. decembra 2015. godine.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnom brojem HUSRB/1601 i sredstvima u iznosu od 24.800.000 evra, bio je namenjen projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije – projekte koji su bili usklađeni sa relevantnim nacionalnim i regionalnim strategijama i koji su imali kapacitet da ostvare veliki uticaj i unaprede kvalitet života u pograničnom regionu.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata  HUSRB/1601 je bio otvoren  do 30. septembra 2016. godine. Tokom tog perioda Program je pružao pomoć podnosiocima predloga projekata putem Zajedničkog sekretarijata (ZS) i Antene ZS, kao što je navedeno u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata (Guidelines for Applicants). Pored toga, potencijalni podnosioci predloga projekata imali su mogućnost da pronađu partnere za projekte putem elektronskog alata Partner Search na internet stranici Programa.

   
  Prijavni paket

  Prijavni  paket za preuzimanje

  Prijavni paket se sastojao od sledećih dokumenata:

  • Poziv za podnošenje predloga projekata
  • Smernice za podnosioce predloga projekata i prateći aneksi
  • Pravila o prihvatljivosti troškova
  • Prijavni formular i prateći aneksi

   

  Dužina trajanja poziva

  Od 29. marta 2016. godine do 30. septembra 2016. godine do 24:00 po centralnoevropskom vremenu (CET),  što je bilo evidentirano putem datuma na poštanskom žigu. Ukoliko su se prijave podnosile lično ili putem kurirske službe, bilo je obavezno da stignu u ZS do 30. septembra 2016. godine do 16:00 po centralnoevropskom vremenu.

  NAPOMENA: Prvobitni rok za podnošenje predloga projekata  u okviru Strateškog poziva je bio 26. avgust 2016. godine do 24:00 po centralnoevropskom vremenu (odnosno do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi lično). Rok je produžen 11. jula 2016. godine na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO). 

  Programska oblast

  Odabrani projekati su se obavezali  da budu implementirani unutar Programske oblasti, koja je definisana u dokumentu Program saradnje (Cooperation Programme) u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III), i to:

  • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
  • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem.

   

  Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

  Sledeće organizacije su bile kvalifikovane da se prijave za dobijanje sredstava koja se dodeljuju kroz Program:

  • državne institucije
  • tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama
  • neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama – kao opšte pravilo

  Za detaljne informacije o kvalifikovanim podnosiocima predloga projekata, bile su dostupne u Poglavlju 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Budžet

  Iznos sredstava koji je bio dostupan za Strateški poziv za podnošenje predloga projekata iznosio je 24.800.000 evra. Indikativna raspodela sredstava po Prioritetnim osama (PO), zajedno sa minimalnim iznosom subvencija, izgledala je ovako:

  • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika – minimalni iznos IPA doprinosa je 4.000.000 evra;
  • PO 2: Smanjivanje broja uskih grla u prekograničnom saobraćaju – minimalni iznos IPA doprinosa je 2.000.000 evra;
  • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa - minimalni iznos IPA doprinosa je 3.000.000 evra.

  Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji je dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva je mogao varirati, u zavisnosti od procene i odabira prijavljenih predloga projekata.

   

  Stopa sufinansiranja

  Na nivou projekta, IPA pokriva do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova, dok se preostalih 15% finansira iz nacionalnih izvora. Važno je napomenuti da se troškovi finansiranja razlikuju u slučaju korisnika iz Mađarske i onih iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da Vodeći korisnik zaključio Ugovor o Sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat se automatski odobrava iz doprinosa EU.

   

  Trajanje projekta

  Zahtevalo se da planirani period implementacije projekta ne sme biti kraći od 15 meseci i ne duži od 36 meseci.

   

  Podnošenje predloga projekata

  Zahtevalo se da Prijavni formular i relevantna prateća dokumenta budu podneseni u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata Zajedničkog sekretarijata (ZS). 

   

  Proces odabira

  Opis procesa procene predloga projekata naveden je u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Rezultati Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata

  Okvirni datum za obaveštavanje o rezultatima naveden u toku  Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata bio je januar 2017. godine. 

  U prilogu se mogu preuzeti rezultati Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata, prema odluci Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO) Programa.

   

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Results of the Strategic Call for Proposals results-of-the-strategic-call-for-proposals.pdf
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)
  Pregled

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra bio je namenjen širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 je bio otvoren do 31. januara 2017. godine. Tokom ovog perioda, Program je pružao pomoć  podnosiocima predloga projekata kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS, kao što je opisano u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Ovo je Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, koji je usledio nakon Strateškog poziva, a koji je zatvoren 30. septembra 2016. godine.

   
  Prijavni paket

  Preuzmite Prijavni paket

  Prijavni paket za Drugi poziv za podnošenjepredloga projekata se sastojao od sledećih dokumenata:

  • Drugi poziv za podnošenjepredloga projekata (HUSRB 2nd Call for Proposals);
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (HUSRB 2nd CfP Guidelines for Applicants);
  • Aneks I Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex I of Application Form);
  • Aneks II Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex II of Application Form);
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures);
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (HUSRB 2nd CfP Annex I of GfA Model Subsidy Contract)
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (HUSRB 2nd CfP Annex II of GfA Model Partnership Agreement);
  • Priručnik za korisnike (HUSRB Users' Manual).

  Zajedno sa dokumentima iz Prijavnog paketa i Priručnik za korisnike za sistem IMIS 2014-2020 je bio dostupan za preuzimanje.

   

  Dužina trajanja poziva

  3. oktobar 2016. godine – 31. januar 2017. godine, 00:00 (ponoć) po centralnoevropskom vremenu

   
  Programska oblast

  Uslov za podržane projekte je bio da se  sprovedu u okviru Programske oblasti, koja je definisana u okviru dokumenta Program saradnje, u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III) i to:

  • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
  • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem

   

  Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

  Neprofitne javne ili privatne organizacije čije se centrale ili regionalna/lokalna predstavništva nalaze u Programskoj oblasti mogle su da se prijave za sredstva koja su se dodeljivala kroz Program.

  Za detaljan opis kriterijuma podobnosti za podnosioce predloga projekata pogledati Poglavlje 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Prioriteti i akcije Programa
  • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika
  • Akcija 1.1: Sistemi za upravljanje vodama i zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova
  • Akcija 1.2: Zaštita prirode i očuvanje vodnih staništa

   

  • PO 2:  Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži
  • Akcija 2.1: Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  • Akcija 2.2: Unapređenje usluga u javnom drumskom i železničkom prevozu

   

  • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa
  • Akcija 3.1: Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  • Akcija 3.2: Saradnja u oblasti kulturnih događaja, događaja koji organizuju zajednice i događaja u sferi zabave, sporta i zaštite prirode

   

  • PO 4Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama
  • Akcija 4.1: Unapređivanje inovacija kroz saradnju između MSP i istraživačkih institucija koje uključuju mlade ljude
  • Akcija 4.2: Stimulisanje i razvoj socijalnog preduzetništva

  Za indikativnu listu aktivnosti i njihov detaljan opis pogledati Poglavlje 1.3 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Budžet

  Objavljene aktivnosti i raspoloživa indikativna sredstva: indikativni iznos od 21.500.00 evra bio je na raspolaganju u okviru Drugog poziva za podnošenjepredloga projekata.

  Za indikativnu raspodelu sredstava po odgovarajućim Prioritetnim osama (PO) i Akcijama pogledati Poglavlja 1.3 i 1.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji je dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva može varirati, u zavisnosti od procene i odabira aplikacija.

   

  Stopa sufinansiranja

  Na nivou projekta, EU pokriva do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova.

  Preostalih 15% se finansira iz nacionalnih izvora.

  NAPOMENA: Izvori finansiranja se razlikuju za korisnike iz Mađarske i one iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da  je Vodeći korisnik zaključio Ugovor o sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat je bio automatski odobren iz doprinosa EU.

   

  Trajanje projekta

  Obavezni period sprovođenja projekta bio je ne kraći od 6, ni duži od 24 meseca.

   

  Podnošenje prijava

  Prijave su se podnosile obavezno elektronskim putem , putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu se moglo pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  Rok za prijave bio je 31. januar 2017. godine, do 00:00 časova (ponoć) po centralnoevropskom vremenu

  NAPOMENA:  IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul  je blokirao  prijave podnete nakon isteka roka, tako da nakon navedenog roka nije postojala druga mogućnost za prijavljivanje.

  Tokom prijavljivanja,  IMIS 2014-2020 Aplikacioni modula je generisao Sertifikat, koji je bilo potrebno da overi/e i potpiše/u zakonski predstavnik/predstavnici svih korisnika projekta. Originalni Sertifikat se morao dostaviti putem pošte na sledeću adresu:

  Joint Secretariat

  of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia

  Széchenyi Program Office Nonprofit LLC.

  Szép utca 2, 4.em

  H-1053 Budapest, Hungary

  do 7. februara 2017. godine, što će biti evidentirano putem datuma na poštanskom žigu

   

  Proces odabira

  Opis procesa ocenjivanja je naveden u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Info dani

  Zajednički sekretarijat i Antena ZS su organizovali nekoliko celodnevnih događaja prema sledećem rasporedu:

  1. Segedin – 24. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)
  2. Novi Sad – 28. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)
  3. Subotica – 29. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)
  4. Kečkemet – 30. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)
   
  Dodatni izvori informacija za podnosioce predloga projekata

  Potencijalnim podnosiocima predloga projekata se savetovalo da posete stranicu Preuzimanje dokumenata na veb sajtu Programa, gde su se mogla preuzeti  ostala relevantna dokumenta, kao što su: Program saradnje; Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja; publikacije u kojima je dat pregled projekata koji su sprovedeni u okviru prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija i još mnogo toga.

  Odeljak za Često postavljana pitanja na veb sajtu Programa je bio redovno ažuriran tokom poziva i tu su mogle pronaći dodatne informacije, objašnjenja ili smernice za potencijalne podnosioce predloga projekata.

  Onlajn alatka Partner Search bila je na raspolaganju organizacijama koje traže partnerske organizacije sa ciljem razvoja zajedničkih predloga projekata.

   

  Pored redovne podrške koju su pružali  Zajednički sekretarijat i Antena ZS, potencijalnim podnosiocima predloga projekata su mogli biti od koristi i Saveti menadžera Projekta, serijal koji je sedmično je ZS sedmično objavljivao na Fejsbuk LinkedIn stranicama Projekta, gde su Programski menadžeri na osnovu svog iskustva pružali korisne informacije podnosiocima predloga projekata (i Korisnicima).

   

  Rezultati Drugog poziva za podnošenje predloga projekata

  Okvirni datum za obaveštavanje o rezultatima Drugog poziva za podnošenje predloga bio jun 2017. godine.

  U prilogu se mogu preuzeti rezultati Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, prema odluci Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO) Programa.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Results of the Second Call for Proposals results-of-the-second-call-for-proposals-874.pdf
 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)
  Pregled

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine.

  Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10,38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

   

  Dužina trajanja poziva

  1. jun 2019. godine – 30. septembar 2019. godine, 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

  Tokom ovog perioda, Program će pružati pomoć  podnosiocima predloga projekata kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS, kao što je opisano u Poglavlju 8.2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Prijavni paket

  Preuzmite Prijavni paket

  Prijavni paket se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Application Package - zip. File
  • HUSRB_3rd Call for Proposals
  • HUSRB_3rd CfP Annex I of GfA_Draft Subsidy Contract
  • HUSRB_3rd CfP Annex II of GfA_Draft Partnership Agreement
  • HUSRB_3rd CfP Guidelines_for_Applicants
  • HUSRB_3rd CfP_Annex I of Application_Form_CORRIGENDUM
  • HUSRB_3rd CfP_Annex II of Application_Form
  • HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures

  Zajedno sa dokumentima iz Prijavnog paketa i Priručnik za korisnike za sistem IMIS 2014-2020 je dostupan za preuzimanje.

   

  Podnošenje prijava

  Prijave se podnose isključivo elektronski, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionom modulu može se pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  Rok za prijavu je 30. septembar 2019. godine, do 15:00 časova po srednjeevropskom vremenu

   

  NAPOMENA:  Prijave podnete nakon isteka roka, neće biti prihvaćene ni dalje razmatrane.

  Tokom prijavljivanja,  IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul generiše Sertifikat, koji je treba da overi/e i potpiše/u zakonski predstavnik/predstavnici svih korisnika u okviru projekta. Originalni Sertifikat treba dostaviti putem pošte na sledeću adresu:

  Joint Secretariat

  of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia

  Széchenyi Program Office Nonprofit LLC.

  Szép utca 2, 4.em

  H-1053 Budapest, Hungary

  do 24:00 časova (ponoći), 8. oktobra 2019. godine, što će biti evidentirano putem datuma na poštanskom žigu.

   

  Programska oblast

  Uslov za podržane projekte je da se  implementiraju u okviru Programske oblasti, koja je definisana u dokumentu Program saradnje, u području NUTS III nivoa (ili ekvivalentnom NUTS III) i to:

  • U Mađarskoj: županije Čongrad i Bač-Kiškun;
  • U Srbiji: okruzi Zapadna Bačka, Severna Bačka, Severni Banat, Južna Bačka, Srednji Banat, Južni Banat i Srem

   

  Kvalifikovani podnosioci predloga projekata

  Sledeće organizacije se mogu prijaviti za sredstva koja se dodeljuju kroz Program:

  • javne institucije
  • tela koja posluju u skladu sa zakonima o javnim institucijama
  • neprofitne organizacije koje posluju u skladu sa zakonima o privatnim kompanijama – kao opšte pravilo

  Detaljne informacije o kvalifikovanim podnosiocima predloga projekata, dostupne su u Poglavlju 2 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Neophodno je da partnerstvo čine organizacije sa obe strane granice koje ispunjavaju ove kriterijume.

  Partnerstvo treba da sačinjava barem Vodeći korisnik i najmanje jedan partner sa druge strane granice. Projekat može imati najviše šest organizacija u partnerstvu, uključujući Vodećeg korisnika.

   

  Prioriteti i akcije Programa

  PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika

  • Akcija 1.1: Sistemi za upravljanje vodama i zaštitu od ekstremnih vremenskih uslova
  • Akcija 1.2: Zaštita prirode i očuvanje vodnih staništa

   

  PO 2:  Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži

  • Akcija 2.1: Granični prelazi, putevi i biciklističke staze
  • Akcija 2.2: Unapređenje usluga u javnom drumskom i železničkom prevozu

   

  PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa

  • Akcija 3.1: Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu
  • Akcija 3.3: Saradnja u oblasti kulturnih događaja, događaja koji organizuju zajednice
  • Akcija 3.4: Saradnja u oblasti sporta, rekreacije i manjih akcija u vezi sa zaštitom prirode

   

  PO 4Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama

  • Akcija 4.2: Stimulisanje i razvoj socijalnog preduzetništva
  • Akcija 4.3: Stimulisanje inovacija u preduzetništvu koje uključuju istraživačke institucije kroz stipendije za mlade 

  Za indikativnu listu aktivnosti i njihov detaljan opis pogledati Poglavlje 1.3 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Budžet

  Indikativni  budžet za Treći poziv za podnošenje predloga projekata iznosi 10.38 miliona evra.

  Indikativna raspodela sredstava po odgovarajućim Prioritetnim osama (PO) i Akcijama dostupna je u Poglavljima 1.3 i 1.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  Važno je napomenuti da konačni iznos sredstava koji će biti dodeljen projektima na osnovu ovog Poziva može varirati, u zavisnosti od procene i odabira aplikacija.

   

  Stopa sufinansiranja

  Na nivou projekta, EU pokriva do 85% ukupnih kvalifikovanih troškova. Preostalih 15% se finansira iz nacionalnih izvora.

  Napomena:  Izvori finansiranja se razlikuju za korisnike iz Mađarske i one iz Srbije, kao što je opisano u Poglavlju 6 Smernica za podnosioce predloga projekata. U slučaju da  je Vodeći korisnik zaključio Ugovor o sufinansiranju sa Upravljačkim telom (UT), avans u maksimalnom iznosu do 15% od ukupnog iznosa dodeljenih IPA sredstava za projekat biće automatski odobren iz doprinosa EU.

   

  Trajanje projekta

  Obavezni period sprovođenja projekta ne sme biti kraći od šest meseci, ni duži od 18 meseci.

   

  Proces odabira

  Opis procesa ocenjivanja je naveden u Poglavlju 9 Smernica za podnosioce predloga projekata.

   

  Info dani

  Tokom poziva, Zajednički sekretarijat će organizovati seminare Info dani

  Info dani u Mađarskoj:

  • Kečkemet30. jula 2019. godine, od 09:30 do 16:45 časova, u Provrednoj komori (Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara), 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  • Segedinu27. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:45 časova - Art Hotel, Somogyi ulica16, 6720 Segedin

  Info dani u Srbiji:

  • Novi Sad14. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova u hotelu Sheraton Novi Sad, Polgar Andraša 1, 21000 Novi Sad
  • Subotica28. avgusta 2019. godine, od 09:30 do 16:00 časova - Velika većnica u Gradskoj kući, Subotica, Trg Slobode 1, 24000 Subotica

  Zbog velikog interesovanja i kapaciteta mesta održavanja događaja, neophodno je da se zainteresovani registruju pre događajaputem e-maila na adresu: dban@interreg-ipa-husrb.com, precizirajući  seminar kome žele da prisustvuju, ime organizacije i ime/imena učesnika.

   
  Dodatni izvori informacija za podnosioce predloga projekata

  Potencijalni podnosioci predloga projekata mogu posetiti stranicu Preuzimanje dokumenata na internet stranici Programa, gde se mogu preuzeti  ostala relevantna dokumenta, kao što su: Program saradnje; Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja; publikacije u kojima je dat pregled projekata koji su sprovedeni u okviru prethodnog IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija i još mnogo toga.

  Odeljak za Često postavljana pitanja na internet stranici Programa će uskoro biti dostupan.

  Onlajn alatka Partner Search je na raspolaganju organizacijama koje traže partnere radi razvijanja zajedničkih predloga projekata.

  Do sada, Program je objavio Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (od 29. marta do 30. Septembra 2016. godine) i Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (od 3. oktobra  2016. godine do 31. januara 2017. godine).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Results of the Third Call for Proposals results-of-the-third-call-for-proposals.pdf
  Results of the Third Call for Proposals - updated results-of-the-third-call-for-proposals-updated.pdf
  Results Third Call, Reserved project to be contracted results-third-call-reserved-project-to-be-contracted.pdf