Skip navigation

Autorska prava

Veb-sajt je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržaj ovog veb-sajta je direktno odgovoran Zajednički sekretarijat Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija i njegova institucija-domaćin, neprofitno d.o.o. Programska kancelarija Sečenji.

Informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu ne predstavljaju zvaničnu poziciju Evropske komisije ili drugih institucija EU. Inicijatori veb-sajta nastoje da pruže precizne, ažurne i kompletne informacije kroz ovaj veb-sajt. Međutim, oni ne garantuju na bilo koji način za sadržaj ili tačnost materijala koji se nalaze na veb-sajtu.