Skip navigation

Prvostepena kontrola

Stranica namenjena Prvostepenoj kontroli programa 

 • 07. February 2019.
  Izveštavanje od strane Korisnika – Vodič za korisnike za IMIS 2014-2020 - dopunjena verzija

  Dokument u prilogu je namenjen Korisnicima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Reć je o dopunjenoj verziji ovog Vodiča.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  FO_Users_Manual_BR_HUSRB EN_updated with Tenders fo-users-manual-br-husrb-en-updated-with-tenders.pdf
 • 30. January 2019.
  Seminar za Korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Korisnike, koji  je održan 28. januara 2019. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  srpske Prvostepene  kontrole (prezentacije su na srpskom jeziku), kao i predstavnici Antene Zajedničkog Sekretarijata.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Oslobađanje od PDV-a i carine JANUAR 2019 (2) oslobadjanje-od-pdv-a-i-carine-januar-2019-2-385.ppt
  Osnovna pravila izveštavanja osnovna-pravila-izvestavanja-323.pdf
  Primer PPO PDV obrasca za elektronsku aplikaciju PURS INTERREG HUSRB primer-ppo-pdv-obrasca-za-elektronsku-aplikaciju-purs-interreg-husrb-780.doc
 • 26. Juli 2018.
  Seminar za Korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Korisnike, koji  je održan 24. jula 2018. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  srpske Prvostepene  kontrole (prezentacije su na srpskom jeziku), kao i predstavnici Antene Zajedničkog Sekretarijata.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Oslobađanje od PDV-a i carine oslobadjanje-od-pdv-a-i-carine-222.pdf
  Osnovna pravila izveštavanja osnovna-pravila-izvestavanja-931.pdf
  PPO PDV obrazac IPA 2014-2020 CBC HUNGARY-SERBIA JUL 2018 ppo-pdv-obrazac-ipa-2014-2020-cbc-hungary-serbia-jul-2018-961.pdf
 • 08. Maj 2018.
  Izveštavanje od strane Korisnika – Vodič za korisnike za IMIS 2014-2020

  Dokument u prilogu je namenjen Korisnicima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Beneficiary Report Manual for IMIS Interreg-IPA CBC HU-SRB beneficiary-report-manual-for-imis-interreg-ipa-cbc-hu-srb-909.pdf
 • 13. February 2018.
  Prvostepena kontrola Mađarska  – prezentacija sa Info dana namenjenog Korisnicima

  Prezentaciju u prilogu  je pripremio tim Prvostepene  kontrole iz Mađarske. Prezentacija je na mađarskom jeziku i održana je tokom Info dana namenjenog Korisnicima 6. februara 2018. godine u Segedinu.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_infonap husrb-infonap.pdf
 • 02. February 2018.
  Nacionalni priručnik o kvalifikovanosti

  Priručnik za srpske korisnike (na engleskom jeziku), pripremljen od strane Prvostepene kontrole iz Srbije je dostupan za preuzimanje.

  Priručnik sadrži informacije relevantne za pripremu Izveštaja korisnika (Beneficirary Reports) i detalje koje Prvostepena kontrola proverava u dokumentaciji.

  Za dodatne informacije, obratite se Prvostepenoj kontroli.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  SRB_FLC Manual and Annexes srb-flc-manual-and-annexes.pdf