Skip navigation

Prvostepena kontrola

Stranica namenjena Prvostepenoj kontroli programa 

 • 08. Maj 2018.
  Izveštavanje od strane Korisnika – Vodič za korisnike za IMIS 2014-2020

  Dokument u prilogu je namenjen Korisnicima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Beneficiary Report Manual for IMIS Interreg-IPA CBC HU-SRB beneficiary-report-manual-for-imis-interreg-ipa-cbc-hu-srb-909.pdf
 • 13. February 2018.
  Prvostepena kontrola Mađarska  – prezentacija sa Info dana namenjenog Korisnicima

  Prezentaciju u prilogu  je pripremio tim Prvostepene  kontrole iz Mađarske. Prezentacija je na mađarskom jeziku i održana je tokom Info dana namenjenog Korisnicima 6. februara 2018. godine u Segedinu.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_infonap husrb-infonap.pdf
 • 02. February 2018.
  Nacionalni priručnik o kvalifikovanosti

  Priručnik za srpske korisnike (na engleskom jeziku), pripremljen od strane Prvostepene kontrole iz Srbije je dostupan za preuzimanje.

  Priručnik sadrži informacije relevantne za pripremu Izveštaja korisnika (Beneficirary Reports) i detalje koje Prvostepena kontrola proverava u dokumentaciji.

  Za dodatne informacije, obratite se Prvostepenoj kontroli.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  SRB_FLC Manual and Annexes srb-flc-manual-and-annexes.pdf