Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

24. Juni 2016.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata biće lansiran 3. oktobra 2016. godine!

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata biće lansiran 3. oktobra 2016. godine.

Drugi poziv, od ukupno tri koja su planirana u okviru programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, biće namenjen širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i aktivnosti, u poređenju sa prvo lansiranim Strateškim pozivom.

Drugi poziv će obuhvatiti sve četiri Prioritetne ose Programa:

 • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • PO 2: Smanjivanje broja uskih grla u prekograničnom saobraćaju;
 • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i kulturnog nasleđa;
 • PO 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz razvoj vođen inovacijama.

Detaljne informacije o Drugom pozivu, kao i Prijavni paket biće objavljeni na dan lansiranja poziva. Takođe, odmah po lansiranju Poziva, datumi za Info dane, seminare namenjene podnosiocima predloga projekata, biće objavljeni na veb-sajtu Programa, kao i ostalim kanalima komunikacije Programa.

U međuvremenu, organizacije koje traže partnerske organizacije za razvijanje i podnošenje predloga projekata mogu da se registruju putem elektronskog alata Partner Search na veb-sajtu programa. Takođe, mogu da prate najnovije informacije putem veb-sajta Programa i putem stranica na društvenim mrežama Fejsbuk i LinkedIn i da se prijave za elektronski bilten Programa.

Organizacijama koje žele da podnesu predlog projekta savetuje se da se upoznaju sa projektima koji su implementirani u okviru  IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija (2007-2013) putem publikacija Katalog Projekata i Primeri dobre saradnje koji su dostupni u elektronskoj formi na engleskom, mađarskom i srpskom jeziku.

Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, koji je lansiran 29. marta 2016. godine, namenjen je projektima od strateškog značaja za Programsku oblast koji stoga zahtevaju više iznose IPA sredstava. Strateški poziv će biti otvoren do 26. avgusta 2016 godine, do 00:00 časova po centralnoevropskom vremenu (tj. do 16:00 časova po centralnoevropskom vremenu u slučaju ličnog dostavljanja predloga projekata). U toku Strateškog poziva, podnosiocima predloga projekata se savetuje da posete sekciju Frequently Asked Questions (Često postavljana pitanja) ili da kontaktiraju sa Zajedničkim sekretarijatom (ZS) i Antenom Zajedničkog  sekretarijata (Antena ZS) u slučaju dodatnih pitanja.

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više