Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

16. Mart 2017.

Formalna procena u okviru Drugog poziva – Zahtevi za dopunu

Nakon Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, koji je zatvoren 31. januara 2017. godine, Zajednički sekretarijat (ZS) i Antena Zajedničkog sekretarijata (ZS Antena) započeli su formalnu procenu prijava podnetih putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula.

Kao prvi korak formalne procene pristiglih prijava, ZS i ZS Antena su obavili formalnu procenu prijava u okviru Prioritetne ose 1 i Prioritetne ose 2.

Vodeći korisnici (IMIS Front Office Users) projekata čije prijave zahtevaju dopunu obavešteni su 6. marta 2017. godine putem e-mail obaveštenja generisanog putem IMIS 2014-2020 sistema da je potrebno da dopune prijavu do 24:00 (po centralno evropskom vremenu) 16. marta 2017. godine

Vodeći korisnici koji su primili ovo obaveštenje  traba da se obrate Zajedničkom sekretarijatu Programa.

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više