Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

03. Oktobar 2016.

Lansiran Drugi poziv za podnošenje predloga!

Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata  HUSRB/1602, sa IPA sredstvima u ukupnom iznosu od 21.500.000 evra, koja su namenjena za širok dijapazon podnosilaca predloga projekata i akcija u okviru pograničnog regiona Mađarska-Srbija.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata  će biti otvoren do 31. januara 2017. Godine. Namenjen je projekatima koji za cilj imaju ostvarivanje pozitivnog uticaja u Programskoj oblasti tako što će pozabaviti jednim od četiri prioriteta Programa:

 • PO 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika;
 • PO 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži;
 • PO 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa; ili
 • PO 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Prijave se moraju podneti elektronski, putem  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula i samo je sertifikat koji ovaj sistem generiše potrebno dostaviti poštom.

Projekti moraju posedovati prekogranični element –u njima treba da učestvuje barem jedna organizacija iz Mađarske i jedna iz Srbije – da obe organizacije imaju svoja sedišta u Programskoj oblasti – da podnesu predlog projekta zajedno i ako budu odabrane, da ga zajedno sprovedu.

Trajanje finansiranih projekta ne može biti kraće od 6, ni duže od 24 meseca.

Okvirni rok za objavljivanje rezultata Drugog poziva za podnošenje predloga je jun 2017. godine.

Detaljne informacije, Prijavni paket i Priručnik za korisnike za proces prijavljivanja su dostupni u odeljku Drugi poziv za podnošenje predloga projekata.

Tokom perioda podnošenja predloga projekata, Program će  podnosiocima predloga projekata pružati pomoć kroz Zajednički sekretarijat (ZS) i Antenu ZS. Pored toga, potencijalni podnosioci predloga projekata će imati mogućnost da potraže partnerske organizacije kroz onlajn alatku Partner Search.

Saopštenje za medije kojim je najavljeno lansiranje Drugog poziva za podnošenje predloga projekata se može naći ovde

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više