Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

02. Septembar 2019.

Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura

Datum najave: 16. jul 2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.

 • ID projekta:  HUSRB/1601/11/0001
 • Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan Korisnik koji raspisuje tender:  Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja (ADUVIZIG)
 • Naziv tendera: Snabdevanje sledećih građevinskih mašina za Direkciju za vodoprivredu Donjeg Podunavlja (ADUVIZIG):
  • Lot no 1: mobilni bager, 1kom
  •  Lot no 2: teleskopski utovarivač, 1kom
 • Vrsta procedure:  Local open tender procedura
 • Tenderski dosije je dostupan  nahttp://kozzetetel.mkbt.eu/ i https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.
 • E-mail: drladanyi@mkbt.eu
 • Rok za podnošenje prijava: 2. septembar 2019. godine, 14:00 časova

Ostale vesti

 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više
 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/31/0005.
  Saznajte više
 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više