Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

02. Septembar 2019.

Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura

Datum najave: 16. jul 2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.

 • ID projekta:  HUSRB/1601/11/0001
 • Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan Korisnik koji raspisuje tender:  Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja (ADUVIZIG)
 • Naziv tendera: Snabdevanje sledećih građevinskih mašina za Direkciju za vodoprivredu Donjeg Podunavlja (ADUVIZIG):
  • Lot no 1: mobilni bager, 1kom
  •  Lot no 2: teleskopski utovarivač, 1kom
 • Vrsta procedure:  Local open tender procedura
 • Tenderski dosije je dostupan  nahttp://kozzetetel.mkbt.eu/ i https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.
 • E-mail: drladanyi@mkbt.eu
 • Rok za podnošenje prijava: 2. septembar 2019. godine, 14:00 časova

Ostale vesti

 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više
 • 22. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0068 – tenderska procedura
  Datum najave: 21. jun 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0068.
  Saznajte više