Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

29. Juni 2018.

Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura

Datum najave: 27. april 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta: HUSRB/1601/11/0001
 • Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan
 • Akronim: BABECA
 • Korisnik koji raspisuje tender: Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad
 • Naziv tendera: Radovi na prevodnici Bezdan i ustavi i prevodnici Šebešfok
 • Vrsta procedure: „Local open tender procedure”
 • Tenderski dosije je dostupan na zvaničnoj internet stranici Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad: http://www.vodevojvodine.com/JavneNabavke/Nabavke?group=active&active=True&sort=DateDescending
 • Rok za podnošenje prijava: 29. jun 2018. godine (petak), 12:00 časova po lokalnom vremenu

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više