Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

23. February 2018.

Projekat HUSRB/1601/21/0003 – tenderska procedura

Datum najave: 23. januar 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0225
 • Naziv projekta: Increasing the efficiency of municipal flood protection through smart metering 
 • Korisnik koji raspisuje tender: Opšina Novi Bečej 
 • Naziv tendera: „Technical documentation”
 • Vrsta procedure: „Competitive negotiated”
 • E-mail: novibecejipaflood@gmail.com 
 • Rok za izražavanje interesovanja za učešće na tenderu: 23. februar 2018. godine (petak), 12:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 29. Juni 2022.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/34/0029
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta SAILING, HUSRB/1903/34/0029
  Saznajte više
 • 25. Mart 2022.
  Second Phase Evaluation of the Programme scheduled
  The Second Phase Evaluation of the Interreg IPA CBC Programme Hungary-Serbia has been scheduled by the relevant authorities. Please read more, here >>>
  Saznajte više
 • 11. Mart 2022.
  Hungary National Day / JS office closed on March 14th & 15th
  The JS office will be closed on March 14th & 15th, due to the National holiday in Hungary.
  Saznajte više