Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

25. Decembar 2017.

Projekat HUSRB/1601/21/0003 – tenderska procedura

Datum najave: 18. decembar 2017. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta: HUSRB/1601/21/0003
 • Naziv projekta: Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU) - Rabe (SRB) area
 • Korisnik koji raspisuje tender: JP Zavod za urbanizam Vojvodine (PE Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina)
 • Naziv tendera: Expert services for modification of Main project design for the rehabilitation and enhanced maintenance of road connecting Djala – Novi Kneževac – Čoka and Novi Kneževac–Banatsko Aranđelovo – Rabe for project “Development of a Road Border Crossing at Kübekháza (HU) - Rabe (SRB) area”
 • Vrsta procedure: „Competitive negotiated“
 • E-mail: zvtamara@gmail.com  
 • Datum objave: 25. decembar 2017. godine, 13:00 časova

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više