Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

24. Avgust 2017.

Projekat HUSRB/1601/22/0002 – tenderska procedura

Datum najave: 11. avgust 2017. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta: HUSRB/1601/22/0002
 • Naziv projekta: Elaboration of Technical Documentation of Subotica-Baja Railway Line
 • Korisnik koji raspisuje tender: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Autonomna pokrajina Vojvodina, Republika Srbija
 • Naziv tendera: Usluge vezane za PRAG ekspertizu i implementaciju procedura nabavki (Services related to PRAG expertise and implementation of procurement procedures)
 • Vrsta procedure: „Competitive negotiated“
 • E-mail: dragan.micic@vojvodina.gov.rs i/lil endre.surjan@vojvodina.gov.rs
 • Rok za izražavanje interesovanja za učešće na tenderu: 24. avgust 2017. godine (četvrtak), do 12:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više