Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

27. Septembar 2019.

Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura

Datum najave: 27. avgust, 2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/31/0005.

 • ID projekta: HUSRB/1601/31/0005
 • Naziv projekta: Šarenolika saradnja
 • Akronim: ColourCoop
 • Korisnik odgovoran za tender: Grad Novi Sad – Gradska uprava za kulturu
 • Naziv tendera: Usluge organizacije događaja za projekat „Šarenolika saradnja“
 • Vrsta procedure: Konkurentni postupak
 • Tenderski dosije je dostupan  na: http://www.kultura.novisad.rs/cyr/dokumenta-elektronska-oglasna-tabla
 • Rok za podnošenje tendera: 27. septembar 2019. godine , 13:00 časova

Ostale vesti

 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više
 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više