Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

15. Avgust 2017.

Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura

Datum najave: 9. avgust 2017. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na niže navedenu adresu:

 • ID projekta: HUSRB/1601/31/0005
 • Naziv projekta: Colourful Cooperation
 • Korisnik koji raspisuje tender: Egy-Másért Community Development Association of Youth
 • Naziv tendera: „Execution of project management tasks according PraG rules“
 • Vrsta procedure: „Single tender“
 • E-mail: info.egymasert@gmail.com
 • Rok za izražavanje interesovanja za učešće na tenderu: 15. avgust 2017. godine (utorak), do 16:00 časova po srednjevropskom vremenu (CET).

Ostale vesti

 • 26. February 2021.
  Health - tour projekat - promo video
  Health - tour projekat (HUSRB 1602/31/0084) je s ponosom objavio promo film na Youtube kanalu.
  Saznajte više
 • 08. February 2021.
  Otvarajuća konferencija - Popeye
  U petak, 5.2.2021. godine, u prostorijama Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, održana je otvrajuća konferencija projekta POPEYE- Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane (Interreg-IPA-CBC HUSRB/1903/33/0004).
  Saznajte više
 • 15. January 2021.
  Updated Implementation Handbook and Annexes
  Project Implementation Handbook and Annexes are udated
  Saznajte više