Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Septembar 2018.

Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura

Datum najave: 30. jul 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. 

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0010
 • Naziv projekta: Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti
 • Akronim: ECOWAM
 • Korisnik koji raspisuje tender: Donja Tisa Uprava za vode (ATIVIZIG)
 • Naziv tendera: „Reconstruction of the Kurca main channel”
 • Vrsta procedure: „ Local open tender procedure”
 • Uputstvo za tenderski dosije: Dosije tendera se može pristupiti putem e-pošte poslatom na: drmolnareva@mkbt.eu
 • Rok za podnošenje prijava: 28. september 2018. godine (petak), 14:00 časova, po lokalnom vremenu

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više