Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Septembar 2018.

Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura

Datum najave: 30. jul 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. 

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0010
 • Naziv projekta: Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti
 • Akronim: ECOWAM
 • Korisnik koji raspisuje tender: Donja Tisa Uprava za vode (ATIVIZIG)
 • Naziv tendera: „Reconstruction of the Kurca main channel”
 • Vrsta procedure: „ Local open tender procedure”
 • Uputstvo za tenderski dosije: Dosije tendera se može pristupiti putem e-pošte poslatom na: drmolnareva@mkbt.eu
 • Rok za podnošenje prijava: 28. september 2018. godine (petak), 14:00 časova, po lokalnom vremenu

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više