Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. Juni 2019.

Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura

Datum najave: 10. maj 2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/11/0010.

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0010
 • Naziv projekta: Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti
 • Akronim: ECOWAM
 • Korisnik koji raspisuje tender: JVP Vode Vojvodine Novi Sad
 • Naziv tendera: : Izgradnja inspekcijske staze L= 1500m na desnoj obali Jegričke
 • Vrsta procedure: „Simplified“
 • Tenderski dosije je dostupan na sledećem linku: http://www.vodevojvodine.com/Kategorije/Kategorija/24-Oстале_набавке
 • Rok za podnošenje prijava: 10. jun 2019. godine (ponedeljak), 12:00 (lokalno vreme)

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više