Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. Avgust 2018.

Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura

Datum najave: 11. jun 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da posete niže navedenu internet stranicu:

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0010
 • Naziv projekta: Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti
 • Akronim: ECOWAM
 • Korisnik koji raspisuje tender: Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad
 • Naziv tendera: “Dredging of the Jegricka River within the ECOWAM project” (Izmuljivanje reke Jegričke u okviru projekta ECOWAM)
 • Vrsta procedure: „ Local open tender procedura”
 • Tenderski dosije je dostupan:  na zvaničnoj internet stranici Javnog vodoprivrednog preduzeća"Vode Vojvodine" Novi Sad: 

http://www.vodevojvodine.com/JavneNabavke/Nabavke?group=active&active=True&sort=DateDescending

 • Rok za podnošenje prijava: 10. avgust  2018. godine (petak), 12:00 časova po lokalnom vremenu

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više