Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

19. Novembar 2018.

Projekat HUSRB/1602/11/0225– tenderska procedura

Datum najave: 16. oktobar 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/11/0225.

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0225
 • Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Opština Novi Bečej
 • Naziv tendera: Nabavka smart sistema sa instalacijom
 • Vrsta procedure: Competitive negotiated
 • Tenderski dosije je dostupan  na: www.novibecej.rs
 • E-mail: novibecejipaflood@gmail.com
 • Rok za podnošenje prijava: 19. novembar 2018 (Ponedeljak), 12:00

Ostale vesti

 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/31/0005 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/31/0005.
  Saznajte više
 • 27. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum najave: 27. avgust, 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više
 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više