Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

26. Decembar 2018.

Projekat HUSRB/1602/11/0225 – tenderska procedura

Datum najave: 23. novembar 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/32/0032.

 • ID projekta:  HUSRB/1602/32/0032
 • Naziv projekta: Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica
 • Korisnik koji raspisuje tender: Pokrajinski secretarijat za sport i omladinu  
 • Naziv tendera:Javni poziv za organizaciju javnih događaja
 • Vrsta procedure: „Simplified”
 • Tenderski dosije je dostupan  na: https://activegirls.eu/tenders/
 • E-mail: marko.adamovic@vojvodina.gov.rs
 • Rok za izražavanje interesovanje: 26 novembar 2018. (ponedeljak), 09:00 (lokalno vreme)
 • Rok za podnošenje prijava: 26. decembar 2018. (sreda), 12:00 (lokalno vreme)

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više