Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

03. Maj 2019.

Projekat HUSRB/1602/11/0225 – tenderska procedura

Datum najave: 26. mart  2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/11/0225.

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0225
 • Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja
 • Akronim: PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Opština Novi Bečej
 • Naziv tendera: Nabavka smart sistema sa instalacijom
 • Vrsta procedure: Competitive negotiated
 • Tenderski dosije je dostupan  na: www.novibecej.rs
 • E-mail: novibecejipaflood@gmail.com
 • Rok za podnošenje prijava: 3. maj 2019. godine (petak), 12:00 časova

Ostale vesti

 • 23. Novembar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/12/0049 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/12/0049.
  Saznajte više
 • 23. Novembar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/11/0070 - tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/11/0070
  Saznajte više
 • 15. Oktobar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/12/0049 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/12/0049.
  Saznajte više