Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

03. Maj 2019.

Projekat HUSRB/1602/11/0225 – tenderska procedura

Datum najave: 26. mart  2019. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/11/0225.

 • ID projekta: HUSRB/1602/11/0225
 • Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja
 • Akronim: PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Opština Novi Bečej
 • Naziv tendera: Nabavka smart sistema sa instalacijom
 • Vrsta procedure: Competitive negotiated
 • Tenderski dosije je dostupan  na: www.novibecej.rs
 • E-mail: novibecejipaflood@gmail.com
 • Rok za podnošenje prijava: 3. maj 2019. godine (petak), 12:00 časova

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više