Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

29. Mart 2018.

Projekat HUSRB/1602/12/0132 – tenderska procedura

Datum najave: 22. mart 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta: HUSRB/1602/12/0132
 • Naziv projekta: Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
 • Naziv tendera: Monitoring pollen concentration in the air”
 • Vrsta procedure: „Single tender”
 • E-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs
 • Rok za izražavanje interesovanja29. mart 2018. godine (četvrtak), 11:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 23. Novembar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/12/0049 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/12/0049.
  Saznajte više
 • 23. Novembar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/11/0070 - tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/11/0070
  Saznajte više
 • 15. Oktobar 2020.
  Projekat HUSRB/1903/12/0049 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1903/12/0049.
  Saznajte više