Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

10. Juni 2019.

Projekat HUSRB/1602/31/0068 – tenderska procedura

Datum najave: 10. maj 2019. godine.

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0068.

 • ID projekta: HUSRB/1602/31/0068
 • Naziv projekta: Kištelek-Kanjiža dopunski turistički razvoj koji se zasniva na prirodnim resursima kao međusobno povezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema – OASIS
 • Korisnik koji raspisuje tender: Fond „Evropski poslovi“ Autonomne Pokrajine Vojvodine
 • Naziv tendera: Javna nabavka za scenografiju kampa
 • Vrsta procedure: Simplified
 • Tenderski dosije je dostupan na: http://www.vojvodinahouse.eu/src/javne-nabavke
 • E-mail: dobric@vojvodinahouse.eu i sreckov@vojvodinahouse.eu
 • Rok za podnošenje prijava: 10. jun 2019. godine (ponedeljak) u 12:00 časova (lokalno vreme)

Ostale vesti

 • 06. February 2020.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 29.  januar  2020. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više
 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više