Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

16. Juli 2018.

Projekat HUSRB/1602/31/0128 – tenderska procedura

Datum najave: 5. jul 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

ID projekta: HUSRB/1602/31/0128

Naziv projekta: Rehabilitacija zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa zarad budućeg razvoja regiona

Akronim: Rehab NatCult Heritage

Korisnik koji raspisuje tender:  Opština Novi Bečej

Naziv tendera: Nabavka usluga PRAG eksperta

Vrsta procedure: „Single tender“

Tenderski dosije je dostupan  na: http://www.novibecej.rs/index.php/2862-projekat-rehab-natcult-heritage-id-husrb-1602-31-0128-javna-nabavka

Rok za podnošenje prijava: 16. jul 2018. godine (ponedeljak), u12:00

E-mail: natcultheritage@gmail.com

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više