Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Avgust 2018.

Projekat HUSRB/1602/31/0176– tenderska procedura

Datum najave: 21 avgust 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta:  HUSRB/1602/31/0176
 • Naziv projekta: Razvoj turizma zasnovan na lokalnim kulturnim i prirodnim resursima
 • Korisnik koji raspisuje tender: Mesna Zajednica Svetozar Miletić  
 • Naziv tendera: Nabavka drvenih štandova/kućica i drvenih info panela (Supply of wooden stands and wooden info panels)
 • Vrsta procedure: „Single tender procedure”
 • Tenderskom dosijeu se može pristupiti putem slanja zahteva na e-mail mzlemes@gmail.com
 • E-mail: mzlemes@gmail.com
 • Rok za izražavanje interesovanja: 28. avgust 2018. godine (utorak), 13:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 06. February 2020.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 29.  januar  2020. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.
  Saznajte više
 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više