Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Avgust 2018.

Projekat HUSRB/1602/31/0176– tenderska procedura

Datum najave: 21 avgust 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta:  HUSRB/1602/31/0176
 • Naziv projekta: Razvoj turizma zasnovan na lokalnim kulturnim i prirodnim resursima
 • Korisnik koji raspisuje tender: Mesna Zajednica Svetozar Miletić  
 • Naziv tendera: Nabavka drvenih štandova/kućica i drvenih info panela (Supply of wooden stands and wooden info panels)
 • Vrsta procedure: „Single tender procedure”
 • Tenderskom dosijeu se može pristupiti putem slanja zahteva na e-mail mzlemes@gmail.com
 • E-mail: mzlemes@gmail.com
 • Rok za izražavanje interesovanja: 28. avgust 2018. godine (utorak), 13:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 22. Septembar 2020.
  Manual of Beneficiary Reports for the Hungarian Beneficiaries
  The Manual for Hungarian Beneficiaries issued by the Hungarian First Level Control has changed. The new templates and rules are applicable from 21 September 2020.
  Saznajte više
 • 03. Septembar 2020.
  Konferencija - On-line B2B sastanci malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije
  U okviru projekta ITC Mind- Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju, 22. septembra 2020, Vojvodina Metal Klaster sa partnerima SzSzC Deri Miksa iz Segedina i Edukativni trening centar iz Novog Sada organizuje On-line B2B sastanke izmedju malih i srednjih preduzeća iz metalne industrije. Podršku u realizaciji dogadjaja je pružila Evropska mreža predzetništva Srbija, Kancelarija Poslovnog inkubatora Novi Sad.
  Saznajte više
 • 21. Avgust 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Datum najave: 21 Avgust 2020 Navedena najava sadrži informacije o postupku nabavke koju je planirao Korisnik ovog Programa, kao deo realizacije projekta.
  Saznajte više