Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

17. Decembar 2018.

Projekat HUSRB/1602/31/0197 – tenderska procedura

Datum najave: 16. novembar 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0197.

 • ID projekta: HUSRB/1602/31/0197
 • Naziv projekta: Noćno nebo Vojvodine i Bač-Kiškuna kao nova turistička atrakcija
 • Korisnik koji raspisuje tender: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet 
 • Naziv tendera: Nabavka pick-up vozila za projekat VOBANISTA
 • Vrsta procedure: Konkurentni postupak sa pogađanjem („Competitive negotiation procedure”)
 • Tenderski dosije je dostupan na: https://vobanista.com/tenderska-dokumentacija/
 • E-mail: mrdjad@df.uns.ac.rs  
 • Rok za podnošenje prijava: 17. decembar 2018. godine, 12:00 časova po lokalnom vremenu 

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više