Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

25. April 2018.

Projekat HUSRB/1602/32/0085 – tenderska procedura

Datum najave: 19. april 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta:  HUSRB/1602/32/0085
 • Naziv projekta: Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Srednja ekonomska škola Sombor (Közgazdasági Középiskola, Zombor)
 • Naziv tendera:  „Procurement of ICT equipment“  (Nabavka ICT opreme)
 • Vrsta procedure: „Single tender procedure”
 • E-mail: natalija@ekonomskaso.edu.rs
 • Rok za izražavanje interesovanja: 25. april 2018. godine (sreda), 12:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 02. Septembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum najave: 16. jul 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 29. Avgust 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084– tenderska procedura
  Datum najave: 15. avgust 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 24. Juli 2019.
  Projekat HUSRB/1602/11/0010 – tenderska procedura
  Announcement date: 25 June 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project  HUSRB/1602/11/0010.
  Saznajte više