Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

25. April 2018.

Projekat HUSRB/1602/32/0085 – tenderska procedura

Datum najave: 19. april 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta. Potencijalni podnosioci tenderske ponude mogu da izraze interesovanje za učešće na tenderu putem elektronske pošte poslate na adresu navedenu niže:

 • ID projekta:  HUSRB/1602/32/0085
 • Naziv projekta: Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju
 • Korisnik koji raspisuje tender:  Srednja ekonomska škola Sombor (Közgazdasági Középiskola, Zombor)
 • Naziv tendera:  „Procurement of ICT equipment“  (Nabavka ICT opreme)
 • Vrsta procedure: „Single tender procedure”
 • E-mail: natalija@ekonomskaso.edu.rs
 • Rok za izražavanje interesovanja: 25. april 2018. godine (sreda), 12:00 časova po lokalnom vremenu.

Ostale vesti

 • 26. Decembar 2019.
  Projekat HUSRB/1601/11/0001 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 25. novembar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1601/11/0001.
  Saznajte više
 • 28. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/41/0172 – tenderska procedura
  Datum objavljivanja: 28. oktobar 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172. 
  Saznajte više
 • 18. Novembar 2019.
  Projekat HUSRB/1602/31/0252 – tenderska procedura
  Datum najave: 18. oktobar, 2019. godine Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/31/0252.
  Saznajte više