Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

04. January 2019.

Projekat HUSRB/1602/41/0172– tenderska procedura

Datum najave: 4. decembar 2018. godine

Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/41/0172.

 • ID projekta: HUSRB/1602/41/0172
 • Naziv projekta: Inovaciono-tehnološki centar za metalsku industriju
 • Akronim: ITC MInd
 • Korisnik koji raspisuje tender: Vojvodina Metal Klaster  
 • Naziv tendera: Javni poziv za uslugu razvoja E-knowledge learning platforme
 • Vrsta procedure: „Simplified”
 • Tenderskom dosijeu se može pristupiti putem slanja zahteva na e-mail adresu: mtomin@vmc.rs  
 • Rok za podnošenje prijava: 4. januar 2019. godine (petak), 15:00 (lokalno vreme)

Ostale vesti

 • 04. Juni 2019.
  Projekat HUSRB/1602/21/0102 – tenderska procedura
  Datum najave: 1. april 2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/21/0102.
  Saznajte više
 • 28. Maj 2019.
  Project HUSRB/1601/21/0003– Tender Procedures
  Announcement Date: 28 March 2019. The following announcement contains information about the procurement procedures planned by a Beneficiary of this Programme, as a part of the implementation of the Project HUSRB/1601/21/0003.
  Saznajte više
 • 21. Maj 2019.
  Projekat HUSRB/1602/21/0061 – tenderska procedura
  Datum najave: 21. mart  2019. godine. Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta HUSRB/1602/21/0061.
  Saznajte više