Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

24. April 2017.

Zahtev za pojašnjenje - Procena kvaliteta prijava u okviru Prioritetne ose 1 i 2 Drugog poziva za podnošenje predloga projekata

Prijave u okviru Prioritetne ose 1 (PO 1) i Prioritetne ose 2 (PA 2)  u sklopu Drugog poziva za podnošenje predloga projekata koje su uspešno prošle kroz proces Formalne procene sada prolaze kroz proces Procene kvaliteta.

13. aprila 2017. godine, u ime procenjivača kvaliteta, Zajednički sekretarijat je elektronskom poštom dostavio Zahtev za pojašnjenje osobama koje su navedene kao kontakt osobe u okviru Prijava podnetih u okviru Prioritetne ose (PO) 1 i Prioritetne ose 2 u sklopu Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, koje je potrebno dodatno pojasniti. Treba napomenuti da pojašnjenje nije potrebno za sve Prijave.

Potrebno je da organizacija Vodećeg korisnika elektronskom poštom dostavi pojašnjenje u ime svih Korisnika u okviru prijave imenovanom Programskom menadžeru u Zajedničkom sekretarijatu do ponedeljka, 24. aprila 2017. godine, najkasnije do 12:00  časova (podne).

Ovaj proces se u potpunosti sprovodi van IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula za podnošenje predloga projekata i Zahtev za pojašnjenje su prosleđeni elektronskom poštom Kontakt osobama koje su navedene u prijavama, a ne osobama koje su registrovane kao "Korisnici" u IMIS sistemu.

Za sva pitanja, Vodeći korisnici mogu kontaktirati sa Zajedničkim sekretarijatom.

Ostale vesti

 • 29. Juni 2022.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/34/0029
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta SAILING, HUSRB/1903/34/0029
  Saznajte više
 • 25. Mart 2022.
  Second Phase Evaluation of the Programme scheduled
  The Second Phase Evaluation of the Interreg IPA CBC Programme Hungary-Serbia has been scheduled by the relevant authorities. Please read more, here >>>
  Saznajte više
 • 11. Mart 2022.
  Hungary National Day / JS office closed on March 14th & 15th
  The JS office will be closed on March 14th & 15th, due to the National holiday in Hungary.
  Saznajte više