Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

24. April 2017.

Zahtev za pojašnjenje - Procena kvaliteta prijava u okviru Prioritetne ose 1 i 2 Drugog poziva za podnošenje predloga projekata

Prijave u okviru Prioritetne ose 1 (PO 1) i Prioritetne ose 2 (PA 2)  u sklopu Drugog poziva za podnošenje predloga projekata koje su uspešno prošle kroz proces Formalne procene sada prolaze kroz proces Procene kvaliteta.

13. aprila 2017. godine, u ime procenjivača kvaliteta, Zajednički sekretarijat je elektronskom poštom dostavio Zahtev za pojašnjenje osobama koje su navedene kao kontakt osobe u okviru Prijava podnetih u okviru Prioritetne ose (PO) 1 i Prioritetne ose 2 u sklopu Drugog poziva za podnošenje predloga projekata, koje je potrebno dodatno pojasniti. Treba napomenuti da pojašnjenje nije potrebno za sve Prijave.

Potrebno je da organizacija Vodećeg korisnika elektronskom poštom dostavi pojašnjenje u ime svih Korisnika u okviru prijave imenovanom Programskom menadžeru u Zajedničkom sekretarijatu do ponedeljka, 24. aprila 2017. godine, najkasnije do 12:00  časova (podne).

Ovaj proces se u potpunosti sprovodi van IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula za podnošenje predloga projekata i Zahtev za pojašnjenje su prosleđeni elektronskom poštom Kontakt osobama koje su navedene u prijavama, a ne osobama koje su registrovane kao "Korisnici" u IMIS sistemu.

Za sva pitanja, Vodeći korisnici mogu kontaktirati sa Zajedničkim sekretarijatom.

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više