Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Juni 2018.

Budućnost Interreg programa

Ključne informacije sa godišnjeg sastanka Interreg (Brisel, 18.-19.06.2018.) od predstavnika Zajedničkog sekretarijata Programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija.

Svake godine u junu Evropska Komisija okuplja predstavnike Upravljačkih tela  i Zajedničkih sekretarijata svih Interreg programa na sastanak koji služi kao prilika da se razmotri napredak u implementaciji programa, kao i da se prodiskutuje o najvažnijim pitanjima vezanim  za implementaciju programa (u skladu sa članom 51 EU Regulative br. 1303/2013).

Fokus ovogodišnjeg sastanka bio je predlog Evropske Komisije za Interreg program za period nakon 2020.godine. U tom smislu, na događaju su obrađene brojne teme vezane za budućnost Interreg programa, koji su od velikog interesa ne samo za Programska tela, već i za krajnje korisnike fondova – Korisnike .

Tokom dvodnevnog događaja predstavljene su glavne karakteristike novopredloženih regulativa. Svi koraci su usmereni ka pojednostavljivanju procedura, što predstavlja jedan od glavnih prioriteta Evropske komisije, a odnosi se na moderne investicije, kao i fleksibilnost i pojednostavljenje administrativnih procedura za sve regione, bez obzira na njihov nivo razvoja.

Za detaljne informacije i snimak događaja posetite internet stranicu Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/etc2018/.

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više