Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

28. Juni 2018.

Budućnost Interreg programa

Ključne informacije sa godišnjeg sastanka Interreg (Brisel, 18.-19.06.2018.) od predstavnika Zajedničkog sekretarijata Programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija.

Svake godine u junu Evropska Komisija okuplja predstavnike Upravljačkih tela  i Zajedničkih sekretarijata svih Interreg programa na sastanak koji služi kao prilika da se razmotri napredak u implementaciji programa, kao i da se prodiskutuje o najvažnijim pitanjima vezanim  za implementaciju programa (u skladu sa članom 51 EU Regulative br. 1303/2013).

Fokus ovogodišnjeg sastanka bio je predlog Evropske Komisije za Interreg program za period nakon 2020.godine. U tom smislu, na događaju su obrađene brojne teme vezane za budućnost Interreg programa, koji su od velikog interesa ne samo za Programska tela, već i za krajnje korisnike fondova – Korisnike .

Tokom dvodnevnog događaja predstavljene su glavne karakteristike novopredloženih regulativa. Svi koraci su usmereni ka pojednostavljivanju procedura, što predstavlja jedan od glavnih prioriteta Evropske komisije, a odnosi se na moderne investicije, kao i fleksibilnost i pojednostavljenje administrativnih procedura za sve regione, bez obzira na njihov nivo razvoja.

Za detaljne informacije i snimak događaja posetite internet stranicu Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/etc2018/.

Ostale vesti

 • 21. February 2019.
  Digitalizacija nacionalne baštine
  In 2018, the European Year of Cultural Heritage, the Ministry of European Integration of the Republic of Serbia, which represents the Serbian National Authority of the Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme, launched an online platform www.srbija-projektieu.rs, dedicated to several important national cultural monuments in Serbia.
  Saznajte više
 • 20. February 2019.
  REGIOSTARS – evropska nagrada za najinovativnije regionalne projekte
  REGIOSTARS je godišnji konkurs koji se organizuje od strane Opšte uprave za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije sa ciljem da se identifikuju pozitivni primeri u regionalnom razvoju, i da se istaknu originalni i inovativni projekti koji bi mogli poslužiti kao inspiracija drugim regionima i menadžerima projekata. Prijave se mogu podneti do 9. maja 2019. godine.
  Saznajte više
 • 17. January 2019.
  Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija na šestoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji
  Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije – srpsko Nacionalno telo Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, organizovalo šestu Nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji 14. novembra 2018. godine, u Beogradu. Program je učestvovao na konferenciji.
  Saznajte više