Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

11. Novembar 2016.

Info dani – seminari za potencijalne podnosioce predloga projekata u okviru Drugog poziva

Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa će na obe strane mađarsko-srpske granice organizovati Info dane, četiri celodnevna seminara koji su namenjeni potencijalnim podnosiocima predloga projekata u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata.

Raspored događaja:

1.       Segedin – 24. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

Fakultetski centar József Attila (József Attila Tanulmányi és Információs Központ)

Ady tér 10, 6722 Segedin, Mađarska

2.       Novi Sad – 28. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Vladike Platona bb, 21000 Novi Sad, Srbija

3.       Subotica – 29. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

OTVORENI UNIVERZITET SUBOTICA

Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Srbija

4.       Kečkemet – 30. 11. 2016., 09:30–16:00 (lokalno vreme)

PRIVEDNA KOMORA BACS-KISKUN OKRUGA

Árpád bulevar 4., 6000 Kecskemét, Mađarska

Napomena: nije potrebna registracija pre događaja. Potrebno je da se učesnici registruju na samom događaju, u terminu određenom za registraciju.

Niže se može preuzeti nacrt Agende ovih događaja.

Tokom Info dana potencijalnim podnosiocima predloga projekata će biti predstavljene karakteristike Programa, njegov sveukupni cilj i što je najvažnije - proces podnošenja prijave. Ovi događaji predstavljaju odličnu priliku za pitanja i direktnu konsultaciju sa Programskim menadžerima.

Potencijalnim podnosiocima predloga projekata će za dalju konsultaciju i asistenciju biti na raspolaganju Zajednički sekretarijat i Antena Zajedničkog sekretarijata Programa.

Možete preuzeti sledeća dokumenta:
Infodays_Draft Agenda infodays-draft-agenda.pdf

Ostale vesti

 • 14. Mart 2018.
  RegioStars Awards 2018 kampanja za izbor najinovativnijih i najinspirativnijih projekata finansiranih od Evropske Unije
  Pravo učešća imaju svi projekti implementirani u okviru programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i projekti realizovani u okviru prethodnog programa (2007-2013) – IPA CBC Mađarska-Srbija, koji su sufinansirani nakon 1. Januara 2008. godine. Prijave moraju biti podnete putem online platforme do 15. aprila 2018. godine.
  Saznajte više
 • 10. January 2018.
  Evropska komisija je otvorila  javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije
  Evropska komisija (u daljem tekstu Komisija) je danas otvorila javne konsultacije o fondovima EU u oblasti kohezije, sa ciljem da prikupi mišljenja svih zainteresovanih strana o tome kako maksimalno iskoristiti svaki evro iz budžeta EU. Konsultacije koje su u obliku onlajn upitnika, dostupnog na 23 jezika koji se koriste u EU, biće otvorene do 8. marta 2018. godine za sve građane i relevantne subjekte zainteresovane za Kohezionu politiku.
  Saznajte više
 • 30. Novembar 2017.
  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti Prioritetne ose 3 i Prioritetne ose 4
  Zajednički nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija održao je sastanak 13. novembra 2017. godine u Kečkemetu, u Mađarskoj i odabrao projekte za finansiranje koji su podneti u okviru Prioritetne ose 3 (PO 3) i Prioritetne ose 4 (PO 4) Drugog poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više