Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

12. Novembar 2020.

Politika zaštite i obrade podataka

Svrha ove Politike zaštite i obrade podataka je definisanje principa zaštite i obrade podataka u vezi sa realizacijom Program, kojim upravlja Programska kancelarija Sečenji – neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću za konsalting i usluge (Széchenyi Programme Office Consulting and Service Non-Profit Limited Liability Company), te će stoga licu na koje se odnose podaci biti pružene odgovarajuće informacije o obrađenim podacima od strane Kompanije ili obrađivača podataka angažovanog od strane Kompanije, izvoru podataka, svrsi obrade, pravnoj osnovi obrade, periodu obrade, nazivu i adresi obrađivača podataka angažovanog od strane rukovaoca podacima, aktivnosti rukovaoca podacima u vezi sa obradom podataka, te o tome gde se podaci o ličnosti prenose, o pravnom osnovu za takav prenos i o primaocu prenosa podataka o ličnosti.

Dokument specifičan za Program je dostupan na tri jezika:

http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/downloads-menu/politika-zastite-i-obrade-podataka/

 

Pored toga, želimo da obavestimo da je ažuriran dokument „ Informacije o zaštiti podataka u programskom periodu 2014-2020” koji je, kao kontrolor podataka, izdalo Upravljačko telo (Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine u Mađarskoj). 

Ažurirana verzija dokumenta je dostupna ovde:

http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/downloads-menu/data-protection-information-in-the-2014-2020-programming-period/

 

Ostale vesti

 • 29. Decembar 2020.
  Interreg+, the new information and monitoring system
  A new information and monitoring system is introduced for the Interreg programmes implemented with Hungarian Managing Authority. The INTERREG+ (I+) platform will be used for reporting by the Beneficiaries of the 3rd Call for Proposals.
  Saznajte više
 • 29. Decembar 2020.
  New projects in contracting phase
  40 projects will start or have already started the implementation within the 3rd Call for Proposals.
  Saznajte više
 • 28. Decembar 2020.
  Projects making a difference - BABECA
  BABECA project has multiple significance with improving the functioning of the Baja-Bezdan Canal.
  Saznajte više