Skip navigation

Preuzimanje dokumenata

Pregledajte i preuzmite programska dokumenta i relevantane materijale

 • 21. Juli 2023.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2022. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2022. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2022. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2022. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2022 interreg-ipa-cbc-husrb-air-2022-742.pdf
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2022-Citizens' Summary interreg-ipa-cbc-husrb-air-2022-citizens-summary-971.pdf
 • 22. Maj 2023.
  Evaluation reports
  2.faza evaluacije - procena efektivnosti, efikasnosti i procena uticaja programa

  Svrha 2.faze evaluacije programa je procena efektivnosti i efikasnosti upravljanja i provođenja programa kao i procena uticaja programa. 

  Evaluaciju je provela Central European Service for Cross-Border Initiatives - CESCI a Zajednički nadzorni odbor programa ju je odobrio 22 Maja 2023. godine.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC Hngary Serbia - 2nd Phase Evaluation interreg-ipa-cbc-hngary-serbia-2nd-phase-evaluation.pdf
 • 10. Novembar 2022.
  Programska dokumenta
  Odobren Interreg program (IP) dokument za Interreg VI-A IPA Hungary Serbia program

  Ovde možete pronaći programski dokument (IP) za program Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia odobrenog od strane Evropske komisije 14 Oktobra 2022.godine.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg VI-A IPA Hungary - Serbia-Adopted interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-adopted-682.pdf
  Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Programme_HU interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-programme-hu-450.pdf
  Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Programme_SRB interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-programme-srb-95.pdf
 • 06. Maj 2022.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2021. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2021. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2021. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2021. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2021 interreg-ipa-cbc-husrb-air-2021.pdf
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2021-Citizens' Summary interreg-ipa-cbc-husrb-air-2021-citizens-summary.pdf
 • 14. April 2022.
  Programska dokumenta
  Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA) za 2021-2027

  Strateška procena uticaja na životnu sredinu za program Interreg VI-A IPA Mađarska Srbija za period 2021-2027 u tri jezika.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg VI-A IPA HU-SRB - Strategic Environmental Assessment - Eng interreg-vi-a-ipa-hu-srb-strategic-environmental-assessment-eng.pdf
  Interreg VI-A IPA HU-SRB - Strategic Environmental Assessment - Hu interreg-vi-a-ipa-hu-srb-strategic-environmental-assessment-hu.pdf
  Interreg VI-A IPA HU-SRB - Strategic Environmental Assessment -Srb interreg-vi-a-ipa-hu-srb-strategic-environmental-assessment-srb.pdf
 • 14. April 2022.
  Programska dokumenta
  Predat Interreg program (IP) - dokument za Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia program

  Ovde možete pronaći Interreg program (IP) - dokument u tri jezika (engleski, srpski i mađarski) za Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia program koji je predat Evropskoj komisiji 1. Aprila 2022.godine.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Programme-Eng interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-programme-eng.pdf
  Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Programme-Hu interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-programme-hu.pdf
  Interreg VI-A IPA Hungary Serbia Programme-Srb interreg-vi-a-ipa-hungary-serbia-programme-srb.pdf
 • 14. April 2022.
  Programska dokumenta
  Beleške sa sastanaka Programskog komiteta (2021-2027)

  Ovde se nalaze beleške na engleskom jeziku sa svih sastanaka Programskog komiteta.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  MINUTES of the 1st PC minutes-of-the-1st-pc-815.pdf
  MINUTES of the 2nd PC minutes-of-the-2nd-pc.pdf
  MINUTES of the 3rd PC minutes-of-the-3rd-pc-394.pdf
  MINUTES of the 4th PC minutes-of-the-4th-pc-358.pdf
  MINUTES of the 5th PC minutes-of-the-5th-pc-82.pdf
 • 28. February 2022.
  Programska dokumenta
  'Do no significant harm' Report for the Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia Programme

  "Do no significant harm" Report for the Interreg VI-A IPA Hungary-Serbia Programme prepared in parallel to the Interreg Programme document for the next 2021-2027 programme.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  DNSH Report for the Interreg VI-A IPA HU-SRB dnsh-report-for-the-interreg-vi-a-ipa-hu-srb.pdf
 • 16. Avgust 2021.
  Programska dokumenta
  Javne konsultacije u vezi programa Interreg-IPA prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije za period 2021-2027

  Nakon što je programski odbor odobrio dokumente budućeg programa prekogranične saradnje Interreg-IPA između Mađarske i Srbije, objavljujemo nacrt Interreg programa (temeljni dokument narednog programskog perioda) i izveštaja o životnoj sredini, Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SEA).

   

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  DER_HUSRB_SRB der-husrb-srb-126.pdf
  Interreg Programme IPA3 HU-SRB 1st Draft_SR interreg-programme-ipa3-hu-srb-1st-draft-sr-326.pdf
 • 06. Juli 2021.
  Monitoring system
  INTERREG+ Priručnici za korisnike

  Za praćenje Interreg programa koji se provode sa mađarskim Upravljačkim telom uveden je novi informacioni sistem.

  Platforma INTERREG + (I +) biće korištena se za izveštavanje korisnika trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.

  Struktura i ekrani novog sistema slični su prethodnom (IMIS 2014-2020), a na osnovu iskustva stečenog prethodnih godina, njegov izgled i rad su znatno poboljšani. Glavni cilj programera bio je stvaranje lako razumljive operacije jednostavne za korištenje.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  INTERREG+_Beneficiary_Report_Front _Office_User_manual_HUSRB interreg-beneficiary-report-front-office-user-manual-husrb-86.pdf
  INTERREG+_Project_Report_Front _Office_User_manual_HUSRB interreg-project-report-front-office-user-manual-husrb-509.pdf
  User Manual for Front Office Users - INTERREG+ User Management Tool user-manual-for-front-office-users-interreg-user-management-tool-124.pdf
 • 22. Juni 2021.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2020. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2020. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2020. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2020. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2020 interreg-ipa-cbc-husrb-air-2020.pdf
  Interreg-IPA CBC HUSRB AIR 2020-Citizen’s summary interreg-ipa-cbc-husrb-air-2020-citizens-summary.pdf
 • 15. January 2021.
  Programska dokumenta
  Updated Project Implementation Handbook and Annexes

  The Project Implementation Handbook contains guidelines and information about administrative and financial management, monitoring and reporting procedures, as well as other requirements within the framework of the Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Annex I_Project Report_template annex-i-project-report-template.pdf
  AnnexII_AfR_template annexii-afr-template.pdf
  Project_Implementation_Handbook project-implementation-handbook-646.pdf
 • 12. Novembar 2020.
  Programska dokumenta
  Politika zaštite i obrade podataka

  Svrha politike o zaštiti i obradi podataka je da definiše principe zaštite i obrade podataka vezanih za delovanje programa. Dokument specifičan za Program je dostupan na tri jezika.

  Službenik za zaštitu podataka kojeg je imenovala kompanija (Széchenyi Programme Office Nonprofit LLC.) koja je institucija domaćin Zajedničkog sekretarijata i prvostepene kontrole:

  Ime:                                             Réka Selmeczi dr.

  Poštanska adresa:                    1053 Budapest, Szép utca 2. 4. em.

  Adresa elektronske pošte:      adatvedelmitisztviselo@szechenyiprogramiroda.hu

   

  Obaveštavamo vas da su ažurirani sledeći dkoumenti: „Informacije o zaštiti podataka” vezano za naš Program i „Informacije o zaštiti podataka u programskom periodu 2014-2020”

  koji je izdalo Upravljačko telo (Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine u Mađarskoj), kao kontrolor podataka.

  Dokumenti su ažurirani u 2023 godini, dostupni su ovde:

  http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/downloads-menu/data-protection-information-in-the-2014-2020-programming-period/

   

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Data protection policy_HUSRB_EN_2023 data-protection-policy-husrb-en-2023.pdf
  MA_Data_protection_ERFA_EN_2023 ma-data-protection-erfa-en-2023.pdf
 • 21. Oktobar 2020.
  Programska dokumenta
  Territorial Analysis of the next Hungary-Serbia INTERREG IPA CBC programme

  Hungary-Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme proudly presents the publication of the new Territorial Analysis of the next Hungary-Serbia INTERREG IPA CBC programme.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA-CBC HU-SRB Territorial analysis interreg-ipa-cbc-hu-srb-territorial-analysis-657.pdf
 • 30. April 2020.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2019. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2019. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2019. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2019. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  AIR_2019-Citizen’s summary air-2019-citizens-summary-631.pdf
  Interreg-IPA-CBC-Hu-SRB AIR-2019 interreg-ipa-cbc-hu-srb-air-2019.pdf
 • 17. Mart 2020.
  Saopštenje za medije
  Guidance of the Managing Authority with regard to the impact of COVID-19 pandemic

  The Managing Authority (MA), the National Authority (NA), the Joint Secretariat (JS) and the First Level Control (FLC) of the Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia programme have recently received a number of queries related to cancelled events, travels, undelivered equipment, etc. because of the COVID-19 pandemic. In many cases, the questions are linked to the eligibility of related expenditures.  In this regard, the MA/JS provide the guidance to all Lead Beneficiaries, Beneficiaries and control bodies of the programme.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HU-SRB COVID19 Guidance interreg-ipa-cbc-hu-srb-covid19-guidance.pdf
 • 22. January 2020.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2018. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2018. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2018. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2018. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  AIR of Interreg-IPA CBC HUSRB 2018 air-of-interreg-ipa-cbc-husrb-2018-879.pdf
  Citizens’ summary 2018_SR citizens-summary-2018-sr.pdf
 • 15. Novembar 2019.
  Evaluation reports
  1. faza evaluacije - operativna evaluacija - evaluacija efikasnosti i učinkovitosti programa

  Svrha operativne evaluacije programa je procena efektivnosti i efikasnosti upravljanja i provođenja programa. Efektivnost se odnosi na meru u kojoj su postignuti zacrtani ciljevi i ciljne vrednosti. Efikasnost se odnosi na korištenje finansijskih i administrativnih resursa u odnosu na outpute i rezultate. Ova evaluacija predstavlja 1. fazu procesa evaluacije programa.

  Evaluaciju je provela Central European Service for Cross-Border Initiatives - CESCI a Zajednički nadzorni odbor programa ju je odobrio 7 Oktobra 2019. godine.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Evaluation of efficiency and effectiveness of the Interreg-IPA CBC Hu-Srb programme evaluation-of-efficiency-and-effectiveness-of-the-interreg-ipa-cbc-hu-srb-programme.pdf
 • 30. Oktobar 2019.
  Programska dokumenta
  Informacije o zaštiti podataka u programskom periodu 2014-2020

  Ažuriran: 29. oktobra 2020. godine

  Podaci kontrolora:

  Naziv: Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Mađarske

  Registrovana kancelarija: Bem rakpart 47, 1027 Budimpešta

  Ime službenika za zaštitu podataka: dr. Szilvia Molnar-Friedrich

  Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka: szmolnar-friedrich@mfa.gov.hu  

  Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine („Kontrolor“) upravlja podacima fizičkih lica ( „Subjekti podataka“) u vezi sa zahtevima za dodelu bespovratnih sredstava za Interreg V-A program saradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, Interreg V-A program saradnje Rumunija -Mađarska, Interreg V-A program saradnje Slovačka-Mađarska, Interreg V-A program saradnje Austrija-Mađarska i Interreg V-A program saradnje Slovenija-Mađarska kao kontrolor podataka. Svrha ovog dokumenta je pružanje informacija o obradi ličnih podataka i pravima koja se odnose na lične podatke.   

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Info on data protection_MFA_Interreg_EN_2022_07_26 info-on-data-protection-mfa-interreg-en-2022-07-26.pdf
 • 05. Avgust 2019.
  Prezentacije
  Info Dani - prezentacije

  Info dani u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata su održani u:

  • Kečkemetu 30. jula 2019. godine
  • Novom Sadu 14. avgusta 2019. godine

  sa ciljem da potencijalne korisnike informišu o procesu prijavljivanja i relevantnim praviima, kao i o karakteristikama Programa.

  Dodatni seminari Info dani biće održani 27. avgusta u Segedinu i 28. avgusta 2019. godine u Subotici.

  U prilogu su prezentacije sa ovih seminara. Za dodatne informacije, Zajednički sekretarijat i Antena ZS su na raspolaganju potencijalnim korisnicima.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Info Day_Presentations info-day-presentations.pdf
 • 29. Juli 2019.
  Programska dokumenta
  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa – ažurirana verzija

  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa (u daljem tekstu: Priručnik) je vodič kroz standarde brenda Programa, zahteve i pravila za upotrebu njegovih elemenata.

  Priručnik je prvenstveno namenjen profesionalnim grafičkim dizajnerima, koji će se kreirati dizajn rešenja za informativni i promotivni materijal Programa, kao i za Korisnike/projekte u okviru Programa koji će ga koristiti kao vodič za kreiranje komunikacijskog materijala.

  Priručnik se sastoji iz dva poglavlja:

  • Poglavlje 1 - Program – uključujući i elemente vizuelnog identiteta Programa, pravila njihove upotrebe, kao i primere njihove primene u dizajn rešenjima;
  • Poglavlje 2 - Projekti – informacije za Korisnike i pravila za upotrebu obaveznih elemenata.

  Priručnik za vizuelni identitet je osmišljen kao „živi dokument“. Stoga je moguće da će povremeno biti revidiran, kako bi uključio nove ili izmenjene zahteve i kako bi bio bolje prilagođen korisnicima.

  NAPOMENA: Ova verzija Priručnika je ažurirana 31. maja 2019. godine. Izmene u prethodnoj verziji se odnose na precizranje dimenzija za privremeni bilbord i trajnu informativnu ploču, kao i Napomenu ili Disclaimer (radi usklađivanja sa verzijom koja se nalazi u dokumentu HUSRB/1903 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg_visual_identity_manual_updated 2019 interreg-visual-identity-manual-updated-2019.pdf
 • 23. Juli 2019.
  Programska dokumenta
  PraG – nova verzija dostupna od 15. jula 2019. godine

  Nova verzija PraG vodiča je dostupna od 15. jula 2019. godine. Korisnici ovog programa su u obavezi da primene ovu verziju za sve procedure u okviru kojih je datum obaveštenja o tenderu 15. jul 2019. godine.

  Izmene u odnosu na prethodnu verziju će biti objavljene naknadno. Važno je napomenuti da pragovi nisu izmenjeni. Za relevantne procedure, potrebno je da korisnici koriste anekse koji su dostupni u okviru ove najnovije verzije, koja se može preuzeti putem ovog linka: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

  Dokumentacija za „single tender“ je dostupna na internet stranici programa i poglavlja PraG vodiča koja se odnose na dokumentacija za „single tender“ su neizmenjena.

 • 31. Maj 2019.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  HUSRB/1903 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja

  HUSRB/1903 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines) je dokument namenjen projektima sa kojima će biti sklopljen ugovor o finansiranju u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata za program Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija. Ovaj dokument sadrži relevantne informacije i uputstva za Vodećeg korisnika/korisnike, koji će biti korišćeni tokom sprovođenja projekata.

  Projekti koji sklope ugovor o finansiranju u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata za Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija koristiće formulare za izveštavanje – Before Project Event (Pre projektnog događaja) i After Project Event (Nakon projektnog događaja). Detaljna uputstva za korišćenje ovih formulara se nalaze u dokumentu HUSRB/1903 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines). 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB1903 Information and Publicity - After Project Event husrb1903-information-and-publicity-after-project-event-369.pdf
  HUSRB1903 Information and Publicity - Before Project Event husrb1903-information-and-publicity-before-project-event-520.pdf
  HUSRB1903_Information and Publicity Guidelines husrb1903-information-and-publicity-guidelines-888.pdf
 • 31. Maj 2019.
  Prijavni paket - Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Prijavni Paket – Treći poziv za podnošenje predloga projekata

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija je lansirao Treći poziv za podnošenje predloga projekata 1. juna 2019. godine. Treći poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1903, sa budžetom IPA fonda od 10.38 miliona evra namenjen je širokom dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

  Treći poziv za podnošenje predloga projekata biće otvoren do 30. septembra 2019. godine.

   

  NAPOMENA – Aneks I Prijavnog formulara (HUSRB_3rd CfP_Annex I of Application_Form)

  Aneks I Prijavnog formulara je korigovan 17. jula 2019. godine. Ova izmena se odnosi na odeljak u kom se od podnosilaca predloga projekata traži da potvrde da nisu uključeni u više od tri partnerstva kada podnose prijavu u okviru aktuelnog poziva za podnošenje predloga projekata.  

  Prijavni paket

  Prijavni paket za Treći poziv za podnošenje predloga projekata se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Application Package - zip. File
  • HUSRB_3rd Call for Proposals
  • HUSRB_3rd CfP Annex I of GfA_Draft Subsidy Contract
  • HUSRB_3rd CfP Annex II of GfA_Draft Partnership Agreement
  • HUSRB_3rd CfP Guidelines_for_Applicants
  • HUSRB_3rd CfP_Annex I of Application_Form_CORRIGENDUM
  • HUSRB_3rd CfP_Annex II of Application_Form
  • HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures

  Prijave se moraju podneti elektronski, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu se može pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  3rd CfP Package 3rd-cfp-package-700.zip
  HUSRB_3rd Call for Proposals husrb-3rd-call-for-proposals-945.pdf
  HUSRB_3rd CfP Annex I of GfA_Draft Subsidy Contract husrb-3rd-cfp-annex-i-of-gfa-draft-subsidy-contract-890.pdf
  HUSRB_3rd CfP Annex II of GfA_Draft Partnership Agreement husrb-3rd-cfp-annex-ii-of-gfa-draft-partnership-agreement-346.pdf
  HUSRB_3rd CfP Guidelines_for_Applicants husrb-3rd-cfp-guidelines-for-applicants-537.pdf
  HUSRB_3rd CfP_Annex I of Application_Form_CORRIGENDUM husrb-3rd-cfp-annex-i-of-application-form-corrigendum.doc
  HUSRB_3rd CfP_Annex II of Application_Form husrb-3rd-cfp-annex-ii-of-application-form-238.doc
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures husrb-eligibility-rules-of-expenditures-505.pdf
 • 26. February 2019.
  Programska dokumenta
  Druga modifikacija Programa saradnje

  Evropska komisija (EK) je odobrila drugi adendum Programa saradnje (Cooperation Programme - CP) 12. februara 2019. godine. Detaljne informacije se nalaze u dokumentu u prilogu.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg IPA HU-SRB_2nd CP Modification_Final interreg-ipa-hu-srb-2nd-cp-modification-final.pdf
 • 30. January 2019.
  Prezentacije
  Seminar za Korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Korisnike, koji  je održan 28. januara 2019. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  srpske Prvostepene  kontrole (prezentacije su na srpskom jeziku), kao i predstavnici Antene Zajedničkog Sekretarijata.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Oslobađanje od PDV-a i carine JANUAR 2019 (2) oslobadjanje-od-pdv-a-i-carine-januar-2019-2.ppt
  Osnovna pravila izveštavanja osnovna-pravila-izvestavanja-235.pdf
  Primer PPO PDV obrasca za elektronsku aplikaciju PURS INTERREG HUSRB primer-ppo-pdv-obrasca-za-elektronsku-aplikaciju-purs-interreg-husrb.doc
 • 16. January 2019.
  Programska dokumenta
  Infografika o implementaciji projekta

  Infografika u prilogu je dostupna za preuzimanje: 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Intervenciona logika orijentisana ka rezultatima intervenciona-logika-orijentisana-ka-rezultatima.pdf
  Izmena projekta tokom implementacije izmena-projekta-tokom-implementacije.pdf
  Izveštavanje izvestavanje.pdf
  Javne nabavke javne-nabavke.pdf
  Projektni događaji projektni-dogadjaji.pdf
 • 28. Novembar 2018.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2017. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2017. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2017. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2017. godine, pozivamo vas da pogledate „Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  AIR-OF-INTERREG-IPA-CBC-HUSRB-FOR-2017 air-of-interreg-ipa-cbc-husrb-for-2017-820.pdf
  Citizens' summary_2017_SR citizens-summary-2017-sr-947.pdf
 • 17. Avgust 2018.
  Programska dokumenta
  Nova verzija „Nabavke i donacije za eksterne akcije Evropske unije – praktičan vodič (PRAG)

  Evropska komisija je 2. avgusta 2018. godine izdala novu verziju „Nabavke i donacije za eksterne akcije Evropske unije – Praktični vodič (PRAG)“. Nova verzija se može preuzeti putem sledećeg linka: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

  Nova pravila je neophodno primeniti u okviru procedure javnih nabavke pokrenutih nakon 2. avgusta 2018. godine. Takođe, važno je napomenuti da se prag procedura nabavki nije promenio. U slučaju svih procedura čiji prag prevazilazi prag „single tender“ procedure, neophodno je da se primene novi/izmenjeni aneksi. Što se tiče dokumentacije za „single tender“ procedure, ove izmene se odnose samo na odeljak 2 obrazca tenderskog formulara, gde su samo izmenjeni brojevi navedenih PraG poglavlja koje je potrebno modifikovati prema strukturi nove verzije PraG (Poglavlje 2.3.3 se sada vodi pod brojem 2.6.10.1 i Poglavlje 2.4.14 se sada vodi pod brojem 2.5.6). Ova dokumenta su ažurirana i dostupna su na ovoj internet stranici.

  Ovaj praktični vodič o procedurama ugovora za eksterne akcije Evropske unije (PRAG) pruža praktičnu pomoć u pripremi i sprovođenju ugovora o nabavkama i donacijama u oblasti eksterne akcije – stranama koje potpisuju ugovor, s jedne strane, i ponuđačima, kandidatima, podnosiocima ponuda i izvođačima usluga, s druge strane.

 • 26. Juli 2018.
  Prezentacije
  Seminar za Korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Korisnike, koji  je održan 24. jula 2018. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  srpske Prvostepene  kontrole (prezentacije su na srpskom jeziku), kao i predstavnici Antene Zajedničkog Sekretarijata.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Oslobađanje od PDV-a i carine oslobadjanje-od-pdv-a-i-carine-283.pdf
  Osnovna pravila izveštavanja osnovna-pravila-izvestavanja-29.pdf
  PPO PDV obrazac IPA 2014-2020 CBC HUNGARY-SERBIA JUL 2018 ppo-pdv-obrazac-ipa-2014-2020-cbc-hungary-serbia-jul-2018-755.pdf
 • 29. Juni 2018.
  Programska dokumenta
  Vodič za Vodeće korisnike za Izveštaje o napretku projekta u IMIS 2014-2020 Modulu za izveštavanje

  Ovaj Vodič je namenjen Vodećim korisnicima programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija i ima za cilj da pruži smernice za upotrebu IMIS 2014-2020 sistema za monitoring i informisanje, uključujući:

  • opise za popunjavanje i dostavljanje izveštaja o napretku projekta (Progress Reports) i
  • praktične informacije tehničke prirode o unošenju podataka.
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Project Report Manual for IMIS Interreg-IPA HU-SRB project-report-manual-for-imis-interreg-ipa-hu-srb.pdf
 • 15. Juni 2018.
  Prezentacije
  Seminar za Vodeće korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Vodeće korisnike, koji  je održan 12. juna 2018. godine u Segedinu, u Mađarskoj.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici Zajedničkog Sekretarijata Programa, kao i predstavnik Odseka za koordinaciju monitoring sistema (IMIS).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Általános információk a Programról altalanos-informaciok-a-programrol.pdf
  IMIR 2014-2020 bemutatása imir-2014-2020-bemutatasa.pdf
  Information and Publicity requirements information-and-publicity-requirements.pdf
  Módosítások megvalósítás során modositasok-megvalositas-soran.pdf
  Projektmegvalósítás projektmegvalositas.pdf
  Projektszintű jelentések projektszintu-jelentesek.pdf
 • 08. Maj 2018.
  Programska dokumenta
  Izveštavanje od strane Korisnika – Vodič za korisnike za IMIS 2014-2020

  Dokument u prilogu je namenjen Korisnicima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Beneficiary Report Manual for IMIS Interreg-IPA CBC HU-SRB beneficiary-report-manual-for-imis-interreg-ipa-cbc-hu-srb.pdf
 • 03. Maj 2018.
  Prezentacije
  Prvostepena kontrola Mađarska  – prezentacija sa Info dana namenjenog Korisnicima

  Prezentaciju u prilogu  je pripremio tim Prvostepene  kontrole iz Mađarske. Prezentacija je održana tokom Info dana namenjenog Korisnicima, koji je održan 26. aprila 2018. godine u Segedinu.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_infonap husrb-infonap-283.pdf
 • 23. Mart 2018.
  Programska dokumenta
  Završni implementacioni izveštaj (FIR) za prethodni program (2007-2013)

  Završni implementacioni izveštaj (Final Implementation Report - FIR) IPA prekograničnog programa Mađarska – Srbija predstavlja detaljni pregled aktivnosti izvršenih za prethodni program između Mađarske i Srbije.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  FIR HUSRB 2007-13 fir-husrb-2007-13.pdf
 • 23. Mart 2018.
  Prezentacije
  Seminar za Vodeće korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Vodeće korisnike, koji  je održan 21. marta 2018. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  Odseka za koordinaciju monitoring sistema (IMIS), kao i predstavnici Zajedničkog Sekretarijata Programa. Ove prezentacije su dostupne na engleskom.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Implementation and reporting_Lead Beneficiary Seminar implementation-and-reporting-lead-beneficiary-seminar.pdf
  Info & Publicity_Lead Beneficiary Seminar info-publicity-lead-beneficiary-seminar.pdf
  Reporting in IMIS_Lead Beneficiary Seminar reporting-in-imis-lead-beneficiary-seminar.pdf
 • 23. Mart 2018.
  Prezentacije
  Seminar za Korisnike iz Srbije – prezentacije

  Prezentacije za preuzimanje su izložene na Seminaru za Korisnike, koji  je održan 20. marta 2018. godine u Subotici.

  Na seminaru su prezentovali predstavnici  srpske Prvostepene  kontrole (prezentacije su na srpskom jeziku), predstavnik Odseka za koordinaciju monitoring sistema (IMIS) (prezentacija je na engleskom jeziku), kao i predstavnik Antene Zajedničkog Sekretarijata (prezentacija je na srpskom jeziku).

  Napomena: Prezentacije srpske Prvostepene Kontrole u prilogu su ažurirane 26. jula 2018. godine:

  • Oslobađanje od PDV-a i carine
  • Osnovna pravila izveštavanja
  • PPO PDV obrazac IPA 2014-2020 CBC HUNGARY-SERBIA JUL 2018
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Javne nabavke javne-nabavke-.pdf
  Oslobađanje od PDV-a i carine oslobadjanje-od-pdv-a-i-carine-989.pdf
  Osnovna pravila izveštavanja osnovna-pravila-izvestavanja-739.pdf
  PPO PDV obrazac IPA 2014-2020 CBC HUNGARY-SERBIA JUL 2018 ppo-pdv-obrazac-ipa-2014-2020-cbc-hungary-serbia-jul-2018.pdf
  Reporting in IMIS_Beneficiary Seminar reporting-in-imis-beneficiary-seminar.pdf
  Templates templates.zip
 • 26. February 2018.
  Programska dokumenta
  Infografika o Programu

  Infografika u prilogu je dostupna za preuzimanje: 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Implementacija Projekta implementacija-projekta.pdf
  Ključni koraci za uspešan projekat kljucni-koraci-za-uspesan-projekat.pdf
  Pregled Programa pregled-programa.pdf
  Šta čini naziv Programa? sta-cini-naziv-programa.pdf
  Životni vek projekta zivotni-vek-projekta.pdf
 • 13. February 2018.
  Programska dokumenta
  Prvostepena kontrola Mađarska  – prezentacija sa Info dana namenjenog Korisnicima

  Prezentaciju u prilogu  je pripremio tim Prvostepene  kontrole iz Mađarske. Prezentacija je održana tokom Info dana namenjenog Korisnicima, koji je održan 6. februara  2018. godine u Segedinu.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_infonap husrb-infonap-242.pdf
 • 07. February 2018.
  Programska dokumenta
  Nacionalni priručnici o kvalifikovanosti

  Sledeća dokumenta su dostupna za preuzimanje:

  • Priručnik za mađarske korisnike (na mađarskom jeziku), pripremljen od strane Prvostepene kontrole iz Mađarske je dostupan za preuzimanje.

   

  • Priručnik za srpske korisnike (na engleskom jeziku), pripremljen od strane Prvostepene kontrole iz Srbije je dostupan za preuzimanje.

   

  Oba priručnika sadrže informacije relevantne za pripremu Izveštaja korisnika (Beneficirary Reports) i detalje koje Prvostepena kontrola proverava u dokumentaciji.

  Za dodatne informacije, obratite se Prvostepenoj kontroli.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HU_Elszámolási segédlet hu-elszamolasi-segedlet.pdf
  SRB_FLC Manual and Annexes srb-flc-manual-and-annexes-54.pdf
 • 07. Avgust 2017.
  Programska dokumenta
  Godišnji izveštaj o implementaciji Programa za 2016. godinu

  Godišnji izveštaj o implementaciji Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programa (Annual Implementation Report - AIR) za 2016. godinu pruža detaljan pregled aktivnosti koje su sprovedene u okviru Programa do kraja 2016. godine.

  Za sažet pregled aktivnosti sprovedenih do kraja 2016. godine, pozivamo vas da pogledate Sažetetak izveštaja namenjen građanima“ (Citizens' Summary).

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  AIR of Interreg-IPA CBC HUSRB for 2016 air-of-interreg-ipa-cbc-husrb-for-2016.pdf
  Citizens' summary_Serbian citizens-summary-annex-srb.pdf
 • 29. Juni 2017.
  Programska dokumenta
  Priručnik za implementaciju projekata i Aneksi

  Priručnik za implementaciju projekata  (Project Implementation Handbook) sadrži uputstva i informacije o administrativnom i finansijskom vođenju projekta, monitoringu, izveštavanju, kao i ostalim komponentama u okviru Interreg IPA CBC Mađarska-Srbija Programa.    

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Annex I_Project Report_model_template annex-i-project-report-model-template.pdf
  AnnexII_AfR_model_template annexii-afr-model-template.pdf
  Interreg HU-SRB Modification Request interreg-hu-srb-modification-request.xlsx
  Project_Implementation_Handbook project-implementation-handbook.pdf
 • 10. Mart 2017.
  Programska dokumenta
  „​Single Tender” paket dokumenata sada dostupan na engleskom, mađarskom i srpskom

  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na mađarskom i srpskom jeziku. Takođe, postojeća dokumenta na engleskom jeziku su korigovana – možete ih preuzeti niže.

  Za svaku proceduru „single tender“ nabavki tokom faze implementacije, kao i tokom pripremne faze, ova dokumentacija se mora koristiti u skladu sa poglavljem 4 dokumenta „Eligibility Rules of expenditures”. U suprotnom slučaju dati trošak neće biti prihvaćen. Korisnici iz Mađarske mogu da koriste englesku i mađarsku verziju ovih dokumenata, a korisnici iz Srbije englesku i srpsku verziju.

  Paketi (zip. file) sadrže sledeća dokumenta: „Request and information”, „Tender Form“, „Single Tender report“ i „Contract template“. Upotreba dokumenta „Contract template“ je opcionalna, dok je je upotreba ostala tri dokumenta obavezna.

  Napomena: Korisnik uvek može da koristi proceduru koja je višeg ranga u skladu sa pravilima javnih nabavki (PraG), što u ovom slučaju prestavlja „Competitive Negotiated“ procedura.

  Napomena: dokumenta u prilogu, pod nazivom „Single Tender Files“, ažurirana su 2. avgusta 2018. godine.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Single Tender documentation_ENG_02082018 single-tender-documentation-eng-02082018.zip
  Single Tender documentation_HU_02082018 single-tender-documentation-hu-02082018.zip
  Single Tender documentation_SRB_02082018 single-tender-documentation-srb-02082018.zip
 • 26. January 2017.
  Programska dokumenta
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module character-limit-of-the-fields-in-the-imis-2014-2020-application-module.pdf
 • 29. Decembar 2016.
  Programska dokumenta
  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na engleskom jeziku

  *Napomena: Ova dokumentacija je u međuvremenu ažurirana i aktuelne verzije se nalaze u sekciji: „​Single Tender” paket dokumenata sada dostupan na engleskom, mađarskom i srpskom.

  Dokumentacija za „single tender“ procedure sada je dostupna na engleskom jeziku. Svaki dokument (Services, Supply i Works) sadrži sledeća četiri dokumenta: ‘Request and information’, ‘Tender Form’ i ‘Single Tender Report’ kao i šablon forme za dokumenta ’Contract’ ili ’Order Letter’. Prva tri dokumenta su obavezna kada je reč o nabavkama u minimalnom neto iznosu od 2.500 evra i maksimalnom neto iznosu od 20.000 evra (poglavlja: 4.4, 4.5 i 4.6 u dokumentu ‘Eligibility Rules of Expenditures’ su modifikovana 5. decembra 2016. godine).

  Šablon forme za dokumenta ’Contract’ i ’Order Letter’ su samo smernice i njihova upotreba je proizvoljna. Međutim u slučaju „single tender “procedure obavezni su ugovor ili pismo porudžbine radi pravdanja troškova. 

 • 05. Decembar 2016.
  Prezentacije
  Info Dani - prezentacije

  Info dani u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata održani su u Segedinu, Novom Sadu, Subotici i  Kečkemetu između 24. i 30. novembra 2016. godine, sa ciljem da Potencijalne korisnike informišu o Programu, procesu prijavljivanja i relevantnim praviima.

  U prilogu su prezentacije sa ovih seminara. Za dodatne informacije, na raspolaganju su Zajednički sekretarijat i Antena ZS.  

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Info Days_all presentations info-days-all-presentations.pdf
 • 23. Novembar 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  HUSRB1601 i HUSRB1602 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja – ažurirane Smernice

  Ažurirane Smernice

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event-40.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event-137.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602_Guidelines_October 2016 husrb1601-1602-guidelines-october-2016.pdf
 • 23. Novembar 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa

  Priručnik za vizuelni identitet Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija Programa (u daljem tekstu: Priručnik) je vodič kroz standarde brenda Programa, zahteve i pravila za upotrebu njegovih elemenata.

  Priručnik je prvenstveno namenjen profesionalnim grafičkim dizajnerima, koji će se kreirati dizajn rešenja za informativni i promotivni materijal Programa, kao i za Korisnike/projekte u okviru Programa koji će ga koristiti kao vodič za kreiranje komunikacijskog materijala.

  Priručnik se sastoji iz dva poglavlja:

  • Poglavlje 1 - Program – uključujući i elemente vizuelnog identiteta Programa, pravila njihove upotrebe, kao i primere njihove primene u dizajn rešenjima;
  • Poglavlje 2 - Projekti – šabloni za Korisnike, pravila za njihovu upotrebu i korišćenje obaveznih elemenata.

  Priručnik za vizuelni identitet je osmišljen kao „živi dokument“. Stoga je moguće da će povremeno biti revidiran, kako bi uključio nove ili izmenjene zahteve i kako bi bio bolje prilagođen korisnicima.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Visual_Identity_Manual_Interreg-IPA CBC HUSRB visual-identity-manual-interreg-ipa-cbc-husrb.pdf
 • 06. Oktobar 2016.
  Programska dokumenta
  Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija - Brošura
  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg-IPA CBC HUSRB _Brochure_srb interreg-ipa-cbc-husrb-brochure-srb-215.pdf
 • 03. Oktobar 2016.
  Prijavni paket - Drugi poziv
  Prijavni Paket – Drugi poziv za podnošenje predloga projekata

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija (Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija) je lansirao Drugi poziv za podnošenje predloga projekata 3. oktobra 2016. godine.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem  HUSRB/1602, sa budžetom od 21.500.000 evra namenjen je širem dijapazonu podnosilaca predloga projekata i akcija  u Programskoj oblasti.

  Drugi poziv za podnošenje predloga projekata HUSRB/1602 biće otvoren do 31. januara 2017. godine.

  NAPOMENA - Ispravke u Pravilima o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures)

  Pored tehničkih modifikacija, korigovani dokument Pravilia o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures) sadrži dve glavne izmene: 1) ukoliko se odabere opcija flat rate za troškove vezane za zaposlene (Staff Cost) (ova opcija nije postojala u okviru Strateškog poziva), takođe se mogu planirati i putni troškovi i troškovi vezani za smeštaj (Travel and accommodation costs); 2) izmene vezane za prag i zahteve javnih nabavki.

  Molimo da imate u vidu da se ovaj dokument, uključujući sve izmene, odnosi na sve podnete prijave u okviru Programa.

   

  Prijavni paket

  Prijavni paket za Drugi poziv za podnošenje predloga projekata se sastoji od sledećih dokumenata:

  • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata (HUSRB 2nd Call for Proposals);
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (HUSRB 2nd CfP Guidelines for Applicants);
  • Aneks I Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex I of Application Form);
  • Aneks II Prijavnog formulara (HUSRB 2nd CfP Annex II of Application Form);
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures_05122016) - korigovan dokument;
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of expenditures_outdated) - prethodni dokument, koji više nije validan;
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (HUSRB 2nd CfP Annex I of GfA Model Subsidy Contract)
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (HUSRB 2nd CfP Annex II of GfA Model Partnership Agreement);
  • Priručnik za korisnike (HUSRB Users' Manual).

  Prijave se moraju podneti elektronski, putem IMIS 2014-2020 Aplikacionog modula, u skladu sa pravilima koja su navedena u Poglavlju 8.5 Smernica za podnosioce predloga projekata.

  IMIS 2014-2020 Aplikacionog modulu se može pristupiti putem sledećeg linka:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB_2nd Call for Proposals husrb-2nd-call-for-proposals.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex I of GfA_Model Subsidy Contract husrb-2nd-cfp-annex-i-of-gfa-model-subsidy-contract.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex II of GfA_Model Partnership Agreement husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-gfa-model-partnership-agreement.pdf
  HUSRB_2nd CfP Guidelines_for_Applicants husrb-2nd-cfp-guidelines-for-applicants.pdf
  HUSRB_2nd CfP_Annex I of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-i-of-application-form.doc
  HUSRB_2nd CfP_Annex II of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-application-form.doc
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_05122016 husrb-eligibility-rules-of-expenditures-05122016.pdf
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_outdated husrb-eligibility-rules-of-expenditures-outdated.pdf
  HUSRB_Users_manual husrb-users-manual.pdf
  Second CfP_Application package second-cfp-application-package.zip
 • 29. Mart 2016.
  Prijavni paket - Strateški poziv
  Prijavni paket – Strateški poziv za podnošenje predloga projekata (zatvoren)

  Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska–Srbija lansirao je Strateški poziv za podnošenje predloga projekata 29. marta 2016. godine.

  Poziv će biti otvoren  do 30. septembra 2016. godine do ponoći  po centralnoevropskom vremenu (CET),  što će biti evidentiranom putem datuma na poštanskom žigu, ili do  16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi u ZS lično ili putem kurirske službe.

  Napomena: prvobitni rok za podnošenje predloga projekata  u okviru Strateškog poziva bio je 26. avgust 2016. godine do ponoći po centralnoevropskom vremenu (odnosno do 16:00 po centralnoevropskom vremenu u slučaju da se prijava podnosi lično). Rok je prodžen 11. jula 2016. godine na osnovu odluke Zajedničkog nadzornog odbora (ZNO).

  Ovo je prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Projekta koji je odobren Odlukom Evropske komisije C(2015)9488 15. decembra 2015. godine.

  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata, pod referentnim brojem HUSRB/1601, sa sredstvima u iznosu od 24.800.000 evra, je namenjen  je projektima od strateške vrednosti za pogranični region Mađarske i Srbije. 

  Dodatne informacije su dostupne na stranici Poziv za podnošenje predloga projekata (Call for Proposals). Ovde možete preuzeti Prijavni paket za Strateški poziv, koji sadrži sledeća dokumenta:

  Prijavni paket -  zip fajl,
  ili
  Pojedinačni fajlovi iz Prijavnog paketa.
  Informativno su uključene i ranije verzije dokumenata Strateški poziv za podnošenje predloga projekata i Smernice za podnosioce predloga projekata (Strategic Call for Proposals and Guidelines for Applicants ), u okviru zip foldera.

  • Prijavni formular (Application Form);
  • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata – ISPRAVKA – ODLOŽENI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA;
  • Smernice za podnosioce predloga projekata (SzA) -  ISPRAVKA – ODLOŽENI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA;
  • Pravila o prihvatljivosti troškova (Eligibility Rules of Expenditures);
  • Aneks I – Model ugovora o subvenciji (Annex I of the GfA – Model Subsidy Contract);
  • Aneks II – Model sporazuma o partnerstvu (Annex II of the GfA – Model Partnership Agreement);
  • Aneks I Prijavnog formulara – Izjava podnosioca predloga projekta (Annex I of the Application Form – Declaration by the Applicant);
  • Aneks II Prijavnog formulara – Izjava podnosioca predloga projekta o State Aid (samo za mađarske podnosioce predloga projekata) Izjava Države podnosioca o relevantnosti pomoći (Annex II of the Application Form – Declaration by the Applicant State aid relevance);
  •  Strateški poziv za podnošenje predloga projekata i Smernice za podnosioce predloga projekata – prethodna verzija (zip fajl).

   

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Annex I of Application_Form_Declaration by the Applicant annex-i-of-application-form-declaration-by-the-applicant-54.doc
  Annex I of GfA_Model Subsidy Contract annex-i-of-gfa-model-subsidy-contract-140.pdf
  Annex II of Application_Form_Declaration by the Applicant_State aid relevance annex-ii-of-application-form-declaration-by-the-applicant-state-aid-relevance-633.doc
  Annex II of GfA_Model Partnership Agreement annex-ii-of-gfa-model-partnership-agreement-970.pdf
  Application Package application-package-817.zip
  Eligibility Rules of expenditures eligibility-rules-of-expenditures-709.pdf
  Guidelines_for_Applicants_CORRIGENDUM_POSTPONED DEADLINE guidelines-for-applicants-corrigendum-postponed-deadline-674.pdf
  Interreg HU-SRB Application Form interreg-hu-srb-application-form-803.xlsx
  Strategic Call for Proposals_CORRIGENDUM_POSTPONED_DEADLINE strategic-call-for-proposals-corrigendum-postponed-deadline-831.pdf
 • 29. Mart 2016.
  Dokumenta za sprovođenje aktivnosti iz oblasti informisanja i promocije
  HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja

  HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines) je dokument namenjen projektima sa kojima će biti sklopljen ugovor o finansiranju u okviru Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata za program Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija. Ovaj dokument sadrži relevantne informacije i uputstva za Vodećeg korisnika/korisnike, koji će biti korišćeni tokom sprovođenja projekata.

  Projekti sa kojima bude sklopljen ugovor o finansiranju u okviru Strateškog poziva za podnošenje predloga projekata za Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija koristiće formulare za izveštavanje – Before Project Event (Pre projektnog događaja) i After Project Event (Nakon projektnog događaja). Detaljna uputstva za korišćenje ovih formulara se nalaze u dokumentu HUSRB/1601 Smernice za projekte za sprovođenje mera informisanja i promovisanja (Information and Publicity Guidelines). 

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  HUSRB1601 Guidelines for Implementation of Information and Publicity Measures for Projects husrb1601-guidelines-for-implementation-of-information-and-publicity-measures-for-projects.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event.pdf
 • 15. Decembar 2015.
  Programska dokumenta
  Evropska Komisija je odobrila program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

  Evropska Komisija (EK) je dana 15. decembra 2015. godine prihvatila novi program prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije – program Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija. 


  Ukupna vrednost doprinosa programu od strane Evropske Unije (ERFA/IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć) iznosi 65.124.000 evra. Uzimajući u obzir nacionalni doprinos (uključujući i doprinos projektnih partnera), ukupni budžet programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija iznosi 76.616.474 evra.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Interreg IPA HU-SRB_final_adopted_15 12 2015_HU interreg-ipa-hu-srb-final-adopted-15-12-2015-hu.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015 EN interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-en.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015_SRB interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-srb.pdf
 • 28. Oktobar 2015.
  Programske publikacije
  Primeri dobre saradnje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

  IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ponosom predstavlja publikaciju Primeri dobre saradnje, koja predstavlja primere dobre saradnje između organizacija iz Mađarske i Srbije koje su implementirale projekte u okviru programa 2007-2013.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Primeri dobre saradnje primeri-dobre-saradnje-404.pdf
 • 30. Septembar 2015.
  Programske publikacije
  Katalog projekata IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

  Sa ponosom vam predstavljamo Katalog projekata, programsku publikaciju koja sumira rezultate saradnje organizacija iz Mađarske i Srbije, koje su učestvovale u projektima u okviru prekograničnog partnerstva. Ova publikacija takođe sumira rezultate dobro osmišljenog zajedničkog rada brojnih institucija iz Mađarske i Srbije, kao i programskih tela nadležnih za implementaciju programa.

  Možete preuzeti sledeća dokumenta:
  Katalog projekata HUSRB IPA CBC husrb-ipa-cbc-project-catalogue-srb.pdf