Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

20. February 2020.

Radionice u Mađarskoj i on-line upitnik povodom sledećeg programa

Ministarstvo za evropske integracije Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i ekonomije Mađarske  u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da doprinesu pripremi Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe. 

U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenja se prikupljaju i putem upitnika. 

Radionice će biti održane: 

Čongradska županija
Vreme: od 9:30 a.m. do 2:30 p.m., 05 Marta 2020
Mesto: Segedin, Zgrada Čongradske županije, Tisza Lajos krt. 2-4.

Bačko-kiškunska županija
Vreme: od 10:00 a.m do 3:00 p.m., 12 Marta 2020
Mesto: Kečkemet, zgrada Bačko-kiškunske županije, Deák Ferenc tér 3.

Na radionicu se možete registrovati na sledećem linku: https://forms.gle/N3uPskuktWvSHpg1A

On-lajn upitnik može će pronaći sa sledećim linkovima:

https://forms.gle/YUoyb9sk5z8ryAc58 (na srpskom jeziku);
https://forms.gle/gica5CWnW93vY9pG8 (na mađarskom jeziku).

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više