Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

20. February 2020.

Radionice u Mađarskoj i on-line upitnik povodom sledećeg programa

Ministarstvo za evropske integracije Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova i ekonomije Mađarske  u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da doprinesu pripremi Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe. 

U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenja se prikupljaju i putem upitnika. 

Radionice će biti održane: 

Čongradska županija
Vreme: od 9:30 a.m. do 2:30 p.m., 05 Marta 2020
Mesto: Segedin, Zgrada Čongradske županije, Tisza Lajos krt. 2-4.

Bačko-kiškunska županija
Vreme: od 10:00 a.m do 3:00 p.m., 12 Marta 2020
Mesto: Kečkemet, zgrada Bačko-kiškunske županije, Deák Ferenc tér 3.

Na radionicu se možete registrovati na sledećem linku: https://forms.gle/N3uPskuktWvSHpg1A

On-lajn upitnik može će pronaći sa sledećim linkovima:

https://forms.gle/YUoyb9sk5z8ryAc58 (na srpskom jeziku);
https://forms.gle/gica5CWnW93vY9pG8 (na mađarskom jeziku).

Ostale vesti

 • 22. February 2021.
  Dokument sa opštim savetima
  Zajednički sekretarijat je pripremio dokument sa opštim savetima koji je kreiran sa ciljem da pomogne korisnicima našeg programa u implementaciji projekata.
  Saznajte više
 • 25. January 2021.
  Lead Beneficiary Seminars
  The Joint Secretariat of the Interreg-IPA CBC HU-SRB Programme organises Lead Beneficiary Seminars for the projects of the 3rd Call for Proposals. The current special circumstances require special way of organization. Therefore, the Seminars will be held online. Keeping the tradition, the Joint Secretariat organizes one Seminar for the Lead Beneficiaries from Hungary and another one for the Lead Beneficiaries from Serbia.
  Saznajte više
 • 29. Decembar 2020.
  Interreg+, the new information and monitoring system
  A new information and monitoring system is introduced for the Interreg programmes implemented with Hungarian Managing Authority. The INTERREG+ (I+) platform will be used for reporting by the Beneficiaries of the 3rd Call for Proposals.
  Saznajte više