Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

19. February 2020.

Radionice u Srbiji i on-line upitnik povodom sledećeg programa

Ministarstvo za evropske integracije Srbije i Ministarstvo spoljnih poslova i ekonomije Mađarske u saradnji sa CESCI-jem (Central European Service for Cross-border Initiatives) poziva zainteresovane za prekograničnu saradnju da doprinesu pripremi Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sa ciljem odabira tematskih prioriteta koji će na najbolji način odslikavati lokalne potrebe. 

U tu svrhu biće održane dve radionice, a mišljenja se prikupljaju i putem upitnika. 

Radionice će biti održane: 

1.    28. februara 2020. u Novom Sadu, sala broj 1, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine, Vladike Platona bb, od 9:30 do 14:30 časova;  

2.    2. marta 2020. u Subotici, sala 213 (prvi sprat), Otvoreni univerzitet, Trg Cara Jovana Nenada 15, od 9:30 do 14:30 časova.

Poziv važi za sve zainteresovane, uključujući i one koji su prisustvovali ranijim radionicama. Molimo Vas da svoje učešće prijavite Relji Burzanu i Dejanu Vujnoviću na telefon: +381 (0)24 559-797, , ili putem imejla:  relja.burzan@mei.gov.rs and dejan.vujnovic@mei.gov.rs.


On-line upitnik može će pronaći sa sledećim linkovima:
1.    https://forms.gle/YUoyb9sk5z8ryAc58 (na srpskom jeziku);
2.    https://forms.gle/gica5CWnW93vY9pG8 (na mađarskom jeziku).

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više