Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

14. Mart 2018.

RegioStars Awards 2018 kampanja za izbor najinovativnijih i najinspirativnijih projekata finansiranih od Evropske Unije

RegioStars Awards je godišnji konkurs koji se organizuje od strane Opšte uprave za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije sa ciljem da se identifikuju pozitivni primeri u regionalnom razvoju, i da se istaknu originalni i inovativni projekti koji bi mogli poslužiti kao inspiracija drugim regionima i menadžerima projekata.

Izbor za RegioStars Awards 2018 vrši se u sledećih pet kategorija:

Kategorija 1 – Podrška pametne industrijske tranzicije

Kategorija 2 -  Postizanje održivosti životne sredine uz nisku emisiju ugljen-dioksida

Kategorija 3 – Realizacija povoljnijih pristupa javnim uslugama

Kategorija 4 – Rešavanje migracionih pitanja

Kategorija 5 – Tema godine 2018: Investicije za očuvanje kulturnog nasleđa

 

Pravo učešća

Pravo učešća imaju svi projekti implementirani u okviru Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i projekti ostvareni u okviru prethodnog programa (2007-2013) – IPA CBC Mađarska-Srbija, koji su sufinansirani nakon 1. januara 2008. godine.

Detaljne informacije u vezi sa pravom učešća u programu možete naći u Guide for applicants (Smernice za kandidate).

Proces podnošenja zahteva

Potrebno je da projektni menadžeri podnesu prijave isključivo putem online platforme do 15. aprila 2018. godine, uz odobrenje odgovornog upravljačkog tela.

Pre podnošenja prijave, projektni menadžeri koji su zainteresovani za učešće moraju kontaktirati Upravljačko telo programa radi dobijanja odobrenja: Zsuzsanna Törő, menadžer programa: zsuzsanna.toro@me.gov.hu

U okviru jednog operacionog programa mogu se podneti samo dva zahteva po kategoriji. Upravljačko telo ima pravo da proces selekcije sprovede po slobodnom izboru, ali istovremeno da pruži podršku kandidatima unutar njihove regije ili države.

Obrazac Pisma za odobrenje, Često postavljena pitanja (FAQ), kao i Smernice za kandidate su dostupni na službenoj internet stranici RegioStars Awards: https://www.regiostarsawards.eu/login.php.

Informacije navedene u ovom članku, kao i propratna fotografija preuzete su sa službene internet stranice RegioStars Awards.

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više