Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

20. February 2019.

REGIOSTARS – evropska nagrada za najinovativnije regionalne projekte

REGIOSTARS je godišnji konkurs koji se organizuje od strane Opšte uprave za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije sa ciljem da se identifikuju pozitivni primeri u regionalnom razvoju, i da se istaknu originalni i inovativni projekti koji bi mogli poslužiti kao inspiracija drugim regionima i menadžerima projekata.

Pet kategorija REGIOSTARS u 2019. godini:  

 • Kategorija 1 – Pametan razvoj: Promocija digitalne transformacije;
 • Kategorija 2 – Održiv razvoj: Povezivanje zelenih, plavih i sivih područja;
 • Kategorija 3 – Inkluzivni razvoj: Borba protiv nejednakosti i siromaštva;
 • Kategorija 4 – Urbani razvoj: izgradnja gradova otpornih na klimatske promene;
 • Kategorija 5 – Tema 2019. godine: Modernizacija zdravstvenih usluga.

Nagrade
Pobednici će primiti REGIOSTARS nagradu na ceremoniji dodele nagrada u Briselu, u oktobru. Projektni menadžer i predstavnik iz Upravljačkog tela tog programa će primiti REGIOSTARS trofej kao i priznanje od strane Evropskog komesara za politiku regionalnog razvoja. Takođe, Evropska komisija će pozvati pobednike da predstave svoje projekte na tim povodom organizovanoj konferenciji za medije. 

Pravo učešća
Pravo učešća imaju svi projekti koji se implementiraju u okviru programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i projekti implementirani u okviru prethodnog programa (2007-2013) – IPA CBC Mađarska-Srbija, koji su sufinansirani nakon 1. januara 2007. godine. 
Detaljne informacije u vezi sa pravom učešća su dostupna u  Guide for applicants (Smernice za kandidate).

Proces podnošenja prijave
Potrebno je da projektni menadžeri podnesu prijave isključivo putem REGIOSTARS  online platforme, najkasnije do 9. maja 2019. godine u 23:59:59 časova po srednjeevropskom vremenu, uz odobrenje odgovornog Upravljačkog tela.

Pre podnošenja prijave, projektni menadžeri koji su zainteresovani za učešće moraju kontaktirati sa Upravljačkim telom Programa radi dobijanja odobrenja: Zsuzsanna Törő-Ihász, menadžer programa: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu

U okviru jednog operativnog programa mogu se podneti najviše 5 projava. Upravljačko telo ima pravo da proces selekcije sprovede po slobodnom izboru, pružajući podršku kandidatima unutar njihovog regiona ili države.
Obrazac Pisma za odobrenje i Smernice za kandidate su dostupni na internet stranici REGIOSTARS.

 

Informacije navedene u ovom članku, kao i propratna fotografija preuzete su sa internet stranice REGIOSTARS.

Ostale vesti

 • 09. Maj 2023.
  Info-dani 1. Javnog poziva - najava!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zakazao 4 Info-dana. Saznajte više u ovoj vesti.
  Saznajte više
 • 12. April 2023.
  Novi Program: Objavljena dokumentacija prvog Javnog poziva za projekte!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zvanično objavio svoj prvi Javni poziv za prikupljanje predloga projekata. Srećno!
  Saznajte više
 • 09. Decembar 2022.
  Do Nove godine, još 5 projekata završava implementaciju!
  Ciljna ravnina. Od ukupno 118 ugovorenih projekata, 105 je kompletirano, a ovde navedenih 5 projekata završavaju implementaciju do 31.12.2022. Pročitajte više ovde >>>
  Saznajte više