Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

20. February 2019.

REGIOSTARS – evropska nagrada za najinovativnije regionalne projekte

REGIOSTARS je godišnji konkurs koji se organizuje od strane Opšte uprave za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije sa ciljem da se identifikuju pozitivni primeri u regionalnom razvoju, i da se istaknu originalni i inovativni projekti koji bi mogli poslužiti kao inspiracija drugim regionima i menadžerima projekata.

Pet kategorija REGIOSTARS u 2019. godini:  

 • Kategorija 1 – Pametan razvoj: Promocija digitalne transformacije;
 • Kategorija 2 – Održiv razvoj: Povezivanje zelenih, plavih i sivih područja;
 • Kategorija 3 – Inkluzivni razvoj: Borba protiv nejednakosti i siromaštva;
 • Kategorija 4 – Urbani razvoj: izgradnja gradova otpornih na klimatske promene;
 • Kategorija 5 – Tema 2019. godine: Modernizacija zdravstvenih usluga.

Nagrade
Pobednici će primiti REGIOSTARS nagradu na ceremoniji dodele nagrada u Briselu, u oktobru. Projektni menadžer i predstavnik iz Upravljačkog tela tog programa će primiti REGIOSTARS trofej kao i priznanje od strane Evropskog komesara za politiku regionalnog razvoja. Takođe, Evropska komisija će pozvati pobednike da predstave svoje projekte na tim povodom organizovanoj konferenciji za medije. 

Pravo učešća
Pravo učešća imaju svi projekti koji se implementiraju u okviru programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i projekti implementirani u okviru prethodnog programa (2007-2013) – IPA CBC Mađarska-Srbija, koji su sufinansirani nakon 1. januara 2007. godine. 
Detaljne informacije u vezi sa pravom učešća su dostupna u  Guide for applicants (Smernice za kandidate).

Proces podnošenja prijave
Potrebno je da projektni menadžeri podnesu prijave isključivo putem REGIOSTARS  online platforme, najkasnije do 9. maja 2019. godine u 23:59:59 časova po srednjeevropskom vremenu, uz odobrenje odgovornog Upravljačkog tela.

Pre podnošenja prijave, projektni menadžeri koji su zainteresovani za učešće moraju kontaktirati sa Upravljačkim telom Programa radi dobijanja odobrenja: Zsuzsanna Törő-Ihász, menadžer programa: zsuzsanna.toro@mfa.gov.hu

U okviru jednog operativnog programa mogu se podneti najviše 5 projava. Upravljačko telo ima pravo da proces selekcije sprovede po slobodnom izboru, pružajući podršku kandidatima unutar njihovog regiona ili države.
Obrazac Pisma za odobrenje i Smernice za kandidate su dostupni na internet stranici REGIOSTARS: https://uat.regiostarsawards.eu/.

 

Informacije navedene u ovom članku, kao i propratna fotografija preuzete su sa internet stranice REGIOSTARS.

Ostale vesti

 • 21. February 2019.
  Digitalizacija nacionalne baštine
  In 2018, the European Year of Cultural Heritage, the Ministry of European Integration of the Republic of Serbia, which represents the Serbian National Authority of the Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme, launched an online platform www.srbija-projektieu.rs, dedicated to several important national cultural monuments in Serbia.
  Saznajte više
 • 17. January 2019.
  Interreg-IPA CBC Mađarska–Srbija na šestoj Nacionalnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji
  Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije – srpsko Nacionalno telo Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska–Srbija, organizovalo šestu Nacionalnu konferenciju o prekograničnoj saradnji 14. novembra 2018. godine, u Beogradu. Program je učestvovao na konferenciji.
  Saznajte više
 • 17. January 2019.
  Doprinos Programa Evropskoj godini kulturnog nasleđa
  U okviru obeležavanja završetka Evropske godine kulturnog nasleđa, program Interact je 5. decembra 2018. godine u Beču (Austrija) organizovao događaj umrežavanja „Aktiviranje kulturnog nasleđa u Interregu„ za Interreg programe i projekte. Predstavnici Zajedničkog sekretarijata Programa i projekti koji su predstavljeni u publikaciji „Povezivanje kultura, povezani građani“ učestvovali su u ovom događaju. 
  Saznajte više