Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

02. February 2017.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: opcije za dostavu dokumenta Certification

Nakon podnete prijave, potrebno je da Potencijalni korisnici dostave Zajedničkom sekretarijatu u zapečaćenoj koverti dokument pod nazivom Certification, koji generiše IMIS 2014-020 aplikacioni modul, a koji takođe treba da uključi potpise pravnih zastupnika svih potencijalnih korisnika. 

Potencijalni korisnici su u obavezi da ovaj dokument dostave na način opisan u Smernicama za podnosioce predloga projekata (Guidelines for Applicants) u okviru Drugog poziva za podnošenje predloga projekata.

Obavezne informacije na koverti:

 • Adresa na koju je potrebno dostaviti dokument Certification;
 • Kompletan naziv organizacije koja predstavlja Vodećeg korisnika i njena adresa;
 • ID projekta koju je generisao IMIS 2014-2020 aplikacioni modul;
 • Akronim Prijavnog formulara (kako je naznačeno u  Prijavnom formularu);
 • Napomena, na engleskom jeziku: » HUSRB/1602 Project Application – Not to be opened before the Opening Session: Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia «

 

Opcije za dostavu:

 • Dostava putem preporučene pošte ili kurirske dostave do 24:00 (ponoći) po centralnoevropskom vremenu 7. februara 2017. godine – vreme i datum se verifkuju putem poštanskog žiga;
 • Lična dostava do 16:00 po centralnoevropskom vremenu 7. februara 2017. godine.

 

Adresa dostave (na engleskom jeziku):

Joint Secretariat, Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Hungary-Serbia

Szechenyi Program Office Nonprofit Llc.

H-1053 Budapest, Szép utca 2, 4. em

Hungary

 

Ukoliko je dokument Certification dostavljen na bilo koji način drugačiji od naznačenog (npr. faksimil, e-mail i sl.) neće biti prihvaćen.

Potencijalni korisnici se mogu obratiti Zajedničkom sekretarijatu za sve dodatne informacije ili pojašnjenja.

Ostale vesti

 • 09. Maj 2023.
  Info-dani 1. Javnog poziva - najava!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zakazao 4 Info-dana. Saznajte više u ovoj vesti.
  Saznajte više
 • 12. April 2023.
  Novi Program: Objavljena dokumentacija prvog Javnog poziva za projekte!
  Interreg VI-A IPA program Mađarska - Srbija je zvanično objavio svoj prvi Javni poziv za prikupljanje predloga projekata. Srećno!
  Saznajte više
 • 09. Decembar 2022.
  Do Nove godine, još 5 projekata završava implementaciju!
  Ciljna ravnina. Od ukupno 118 ugovorenih projekata, 105 je kompletirano, a ovde navedenih 5 projekata završavaju implementaciju do 31.12.2022. Pročitajte više ovde >>>
  Saznajte više