Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

30. Mart 2017.

Važno obaveštenje: rezultati formalne procene – Prioriteti 1 i 2 u okviru Drugog poziva

Zajednički sekretarijat  i Antena Zajedničkog sekretarijata su obavili formalnu procenu prijava podnetih u okviru Prioriteta 1 (PO 1) i Prioriteta 2  (PO 2) Drugog poziva za podnošenje predloga projekata. 

IMIS 2014-2020 Aplikacioni modul automatski je poslao obaveštenja o statusu  prijava u okviru PO 1 i PO 2 osobama koje su u prijavi navedene kao kontakt. 

Prijave koje su uspešno prošle formalnu procenu očekuje kvalitativna procena.

Prijave koje nisu nisu uspešno prošle formalnu procenu su odbijene. Pored automatskog obaveštenje, organizacije navedene u ovim prijavama kao Vodeći korisnik biće obaveštene o rezultatima formalne procene putem pošte.  U slučaju da ove organizacije nisu primile obaveštenje ili ukoliko imaju pitanja, potrebno je da kontaktiraju sa Zajedničkim sekretarijatom i Antenom ZS

Zajednički sekretarijat će blagovremeno obavestiti podnosioce prijava u okviru Prioriteta 3 (PA 3) i Prioriteta 4 (PA 4) o rezultatima njihove formalne procene.

Ostale vesti

 • 26. Juni 2020.
  Treći poziv za podnošenje predloga projekata – odabrani projekti
  Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je nadzorni odbor (ZNO) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija 18. Juna 2020 doneo je odluku godine o odabiru projekata za finansiranje koji su podneti u okviru Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata.
  Saznajte više
 • 18. Maj 2020.
  Projekat HUSRB/1602/31/0084 – tenderska procedura
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekt HUSRB/1602/31/0084.
  Saznajte više
 • 13. Maj 2020.
  Tender Procedure - Hungarian First Level Control
  The following announcement contains information about procurement procedure to be conlculed by the Hungarian First Level Control.
  Saznajte više