Skip navigation

Projekti

Pregled ugovorenih projekata za svaki od Poziva za podnošenje predloga projekata u okviru programa Interreg- IPA CBC Mađarska–Srbija

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  FAB - HUSRB/1903/34/0020

  Naziv projekta: „Fudbal preko granice“

  Akronim: FAB

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0020

  Ukupan budžet projekta: 117 980,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 100 283,00 EUR

  Pocetak projekta: 01. nov. 2020. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2022. godine

  Vodeci korisnik: Sportski klub Bordány (Bordány Sportkör)

  Korisnik 1: Fudbalski klub Vinogradar Hajdukovo

  Kontakt informacije:

  Sportski klub Bordány

  Adresa: Szent István tér 1, 6795 Bordanj, Madjarska

  Kontakt osoba: Péter Kiss-Patik

  Email: bordanysportkor@gmail.com

  Telefoni: +36307472068, +36306765910

   

  Opis projekta:

  Naselja iz udaljenih ekonomskih i socijalnih centara teže su ukljuciti u krvotok dogadjaja. Stoga su mogucnosti za socijalnu ukljucenost stanovnika ovih naselja ogranicene. Amaterski sportski klubovi, koji igraju važnu ulogu u zajednickom životu sela, kao osnovu za fizicku vežbanje, slobodno vreme i dobro zdravlje mladih. Stoga je projekat namenjen stvaranju okvirnih uslova za sportsku pripremu i takmicenje u masi, preko kojih ce ciljna grupa oživeti tradicionalne vrednosti i promovisati CBR. Glavni cilj projekta je podsticanje saradnje izmedju mladog stanovništva prekogranicnog regiona organizovanjem zajednickih sportskih aktivnosti i dogadjaja u cilju razvijanja medjuregionalnih odnosa i partnerstva. Glavna ciljna grupa projekta su adolescenti i juniori igraci, ukljucujucci clanove devojackih timova iz obe zemlje, koji ce direktno ucestvovati u svim aktivnostima i dogadjajima. Dodatnu direktnu ciljnu grupu cine strucnjaci za sport odraslih koji ce prisustvovati profesionalnim treninzima.

  Glavne aktivnosti projekta su:

  - U Srbiji ce biti organizovan zajedni?ki trening kamp za ADOLESCENTE,

  - U Madjarskoj ce biti organizovan zajednicki trening kamp za JUNIORE,

  - Zajednicki trening kamp za ADOLESCENTE i JUNIORE u SRB-u.

  - Procena zdravstvenog stanja dece tokom zajednickog trening kampa u Srbiji.

  - Obuka trenera u obe zemlje.

  - Organizovana CB liga za ADOLESCENTE u obe zemlje, dva puta,

  - CB liga za JUNIORE u obe zemlje, dva puta,

  - Porodicni dani otvorenih vrata za fudbal u oba naselja.

  Glavna prednost projekta je interakcija održive saradnje izmecu ljudi koji žive u prekogranicnim podrucjima, a koja se sastoji u zajednickoj organizaciji, pripremi i sprovodjenju sportskih aktivnosti.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  IDE - HUSRB 1903/31/0083

  Naziv projekta: Incredible Destinations Events (IDE)

  Akronim: IDE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB1903/31/0083

  Ukupan budžet projekta: 377.568,80 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 320.933,48 EUR

  Početak projekta: 1. februar 2021

  Kraj projekta: 31. maj 2022

  Vodeći korisnik: Fondacija EXIT

  Korisnik 1: ONTE Nacionalni park baštine, Szoborkert 68, 6767, Opustaser, Mađarska

  Kontakt informacije: Fondacija EXIT

  Adresa: Kisačka 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Ida Siljanović 

  Email:  ida.siljanovic@exit-festival.org

  Telefon: +381 64 9367 524

   

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je razvoj inovativne platforme koja će promovisati turističke destinacije i kulturno nasleđe pograničnog regiona Mađarske i Srbije, uz učešće popularnih međunarodno priznatih muzičkih i di-džej zvezda i uz pomoć kreativne industrije i inovativnih digitalnih i video alata atraktivnih za mladu populaciju i turiste.

  Prva faza projekta biće realizovana na dve destinacije, na tvrđavi Bač u Srbiji i u Parku nacionalne baštine Opusztaszer u Mađarskoj. Tom prilikom održaće se na pomenutim lokacijama dva inovativna turistička događaja sa ciljem privlačenja šire publike putem interneta nego što je to slučaj sa tradicionalnim onlajn platformama. Ideja iza ovakve vrste događaja je brendiranje i promovisanje destinacija kroz nastupe popularnih i međunarodno priznatih muzičkih zvezda.

  Snimci nastupa izvođača biće prikazani kroz atraktivni video materijal, uključujući i snimke dronom koji će pružiti neverovatne kadrove iz različitih uglova same lokacije, uz emitovanje događaja putem mreža EXIT festivala i ONTE, partnerskih medija i popularnih jutjubera i influensera. Video snimci celih događaja biće dostupni i na YouTube platformi, dok će skraćene verzije biti korištene za promociju putem društvenih mreža. Osim toga, kroz pogranični region Mađarske i Srbije biće realizovana turneja umetnika u trajanju od 5 + 5 dana kako bi se nadgradili rezultati projekta.

  Sve aktivnosti u okviru ovog projekta težiće uspostavljanju novog vida turističke promocije regiona u cilju povećanja broja posetilaca, te ekonomske i socijalne održivosti. Projekat je pre svega usmeren ka mlađoj i lokalnoj populaciji, turistima, kao i predstavnicima turističkih i kreativnih industrija.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  WSCRoute - HUSRB/1903/31/0019

  Naziv projekta: Znamenite žene u nauci i kulturi: dizajniranje iskustva kroz zajedničku turističku rutu i proizvod

  Akronim: WSCRoute

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/31/0019

  Ukupan budžet projekta: 463 064 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 393 604,4 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2021

  Kraj projekta: 30. jun 2023

  Vodeći korisnik: Muzej grada Novog Sada

  Korisnik 1: Segedinski muzej na otvorenom i REOK javna organizacija  

  Korisnik 2: Eurotender Udruženje

  Kontakt informacije: Muzej grada Novog Sada

  Adresa: Tvrđava 4 21131 Petrovaradin Serbia

  Kontakt osoba: Ms Vesna Iković 

  Email:  jovicicvesna@gmail.com

  Telefoni: +381216432055, +381691351983

   

  Opis projekta:

  Projekat se bavi problemom nedovoljne promocije i prepoznavanja kulturnog nasleđa u vezi sa znamenitim ženama u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije. U skladu s tim, glavni cilj projekta je jačanje i diverzifikacija prekogranične turističke ponude kroz stvaranje zajedničke turističke rute u vezi sa znamenitim ženama u nauci i kulturi.  

  Ova ruta će 1) povećati broj posetilaca, 2) poboljšati turističko iskustvo i 3) promovisati kulturno nasleđe u vezi sa znamenitim ženama prekograničnog regiona Srbije i Mađarske. Na ovaj način, projekat će doprineti jačanju odnosa između dve države u kontekstu promocije kulturnih vrednosti i nasleđa u vezi sa znamenitim ženama, multikulturalizmom i ukupnim razvojem turizma. Turistička ruta će započeti u Novom Sadu, a završiti u Segedinu, povezujući na taj način važna mesta, muzeje i galerije koja su u vezi sa životom i radom znamenitih žena.  

  Na ruti će biti dve velike multimedijalne stalne izložbe: Mileva Marić Ajnštajn u Novom Sadu i izložba posvećena trima važnim ženskim figurama (fotografkinja Manci Bek, slikarka Nana Kukovec i bibliotekarka Agota Fišhof) u Segedinu. Muzejsko iskustvo zajednički će se stvarati pomoću savremenih digitalnih alata, poput 3D projekcija i proširene stvarnosti. Projekat će izraditi strateški dokument turističke rute, ali i neke digitalne alate za zajedničku implementaciju i promociju projekta. Mobilna aplikacija rute pružaće zanimljive informacije o znamenitim ženama i srodnim mestima na ruti, sa pričama o njihovom životu i dostignućima (priče će biti povezane sa lokacijom). Promociju i održivost rute takođe će omogućiti zajednička platforma za brendiranje. Dodatna vrednost projekta je podizanje svesti o ulozi žena u kulturi i nauci u prekograničnom regionu kroz obilazak muzeja prilagođenih različitim vrstama publike.  

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  NAFUTURE - HUSRB/1903/34/0034

  Naziv projekta: Priroda za budućnost bez granica

  Akronim: NAFUTURE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0034

  Ukupan budžet projekta: 212.314,33 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 180.467,17 EUR

  Početak projekta: 01. Oktobar 2020. godine

  Kraj projekta: 31. Decembar 2021. godine

  Vodeći korisnik: Crveni krst Srbije - Crveni krst Vojvodine

  Korisnik 1: Crveni krst Mađarske, filijala okruga Čongrad

  Kontakt informacije:

  Crveni krst Srbije - Crveni krst Vojvodine

  Adresa: Pionirska 8, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Mr Boško Mitrašinović

  Email: sekretar@ckv.org.rs

  Telefoni: +38163321052; +38121422454

   

  Opis projekta:

  Projekat „Priroda za budućnost bez granica“ započet je kao ideja i zajednička inicijativa dva partnera. Projekat se prvenstveno bavi decom od 7 do 18 godina i teži povećanju njihove mobilnosti kroz uključivanje u sportske aktivnosti, aktivno korišćenje slobodnog vremena, aktivnosti iz oblasti zaštite prirode, kao i kroz izgradnju kapaciteta omladinskih organizacija i javnih institucija i uspostavljanju savremenih promotivnih alata na komunikacijskim mrežama između mladih u prekograničnom regionu.

  Partneri su se složili da je jedno od glavnih pitanja kojima će se baviti ovaj projekat nedostatak mobilnosti i komunikacije mladih u prekograničnom regionu. Sve aktivnosti koje treba preduzeti u okviru ovog projekta (organizacija zabavnih manifestacija, akcije zaštite prirode i sportsko-rekreativne manifestacije - 8 događaja, 4 u Srbiji i 4 u Mađarskoj sa ukupno 240 mladih) odvijaće se na otvorenom, uz minimalno prisustvo modernih tehnologija i sa jakim naglaskom na jednakim mogućnostima za sve.

  Partneri su takođe primetili nedostatak direktne komunikacije između dece školskog uzrasta sa njihovim najbližim prijateljima i sa mladima preko granice. Većinu komunikacije imaju putem društvenih mreža. Stoga je ideja oba partnera povećanje mobilnosti među mladima i podizanje ekološke svesti.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  FILMYing - HUSRB/1903/33/0102

  Naziv projekta: Filmska umetnost povezuje prekogranični region

  Akronim: FILMYing

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0102

  Ukupan budžet projekta: 139.155,66 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 118.282,31 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2021. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2022. godine

  Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Korisnik 1: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo

  Kontakt informacije:

  Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Vladimir Perović

  Email: vladperovic@openunsubotica.rs

  Telefoni: +381 63597245; +381 24554600

   

  Opis projekta:

  Prekograničnom regionu nedostaje strateška i razvojna saradnja između interesnih grupa koje deluju na području filmske umetnosti. Osim nedostatka saradnje, što rezultira nedostatkom informacija o filmskim programima, filmskim događajima i kinematografiji susedne zemlje, značajan problem predstavlja i nedostatak kreativnih i aktivnosti umrežavanja u filmskoj umetnosti koje bi uticale na povezivanje stanovništav prekograničnog regiona. Nedostatak poznavanja istorijskih veza u oblasti filmske umetnosti doprinosi odsustvu saradnje između filmskih radnika u prekograničnom regionu. Nedostatak adekvatne ponude neformalnog filmskog obrazovanja u prekograničnom regionu pruža ciljnim grupama samo skromne mogućnosti za razvijanje umetničkog duha i veština bez obzira na njihov talenat i interesovanja. Mladi iz prekograničnog regiona, kao stalni korisnici modernih tehnoloških uređaja kao što su mobilni telefoni, treba da budu motivisani i edukovani kako da koriste ovu vrstu alata za kreativni rad i razvijanje veština snimanja filmova. Saradnja između filmskih festivala ne samo da će poboljšati filmske programe, nego će biti i jedina mogućnost za podršku od strane EU u budućnosti, jer će se MEDIA program fokusirati na finansiranje mreža filmskih festivala pre nego pojedinačnih festivala.

  Prepoznavši sve ove probleme, dve parnerske institucije iz Subotice i Segedina su pripremile niz međusobno povezanih aktivnosti koje će animirati i povezati široku ciljnu grupu, posebno mlade ljude i kreirati nove kulturne događaje što će rezultirati konkretnim razvojem filmske umetnosti u prekograničnom regionu. Projekat se bazira na 4 stuba saradnje – saradnja i umrežavanje filmskih festivala iz regiona, promovisanje kinematografija partnerske zemlje, organizacija inovativne edukacije u procesu snimanja filma i istraživanje i promovisanje istorijskih veza regiona u oblasti filmske umetnosti. Ciljne grupe će imati priliku da uživaju u filmskoj umetnosti i razviju svoje talente kroz edukaciju, praktičan rad, razmenu iskustava i saradnju sa kolegama iz inostranstva.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  HandCraft - HUSRB/1903/31/0089

  Project Title: Future from the Past - Development of Cross-border Heritage Tourism Based on Handicrafts

  Acronym: HandCraft

  Project ID: HUSRB/1903/31/0089

  Total Project budget: 412 227 EUR

  EU contribution (IPA): 352 942,95 EUR

  Start Date: 01.07.2021

  End Date: 31.12.2022

  Lead Beneficiary: BÁNÁT Serbian Cultural Association

  Beneficiary 1: ’TALENTUM’ Art Association

  Contact information:

  Address: Deszk H6772, Széchenyi u.41.

  Contact person: Mr. Krisztifor Brczán, president

  Email:  banatdeszk@gmail.com

  Telephone: +36206208956

   

  Project summary:

  The project aims to expand the range of folk culture touristic programs, develop and offer handicraft programs based on traditional folk crafts and material culture, to those interested in cross-border heritage tourism. As there is a permanent interest in folk art and folk culture, their elements and varieties are valuable and interesting regarding tourism: practicing, cultivating and teaching handicrafts, preserving techniques/motifs and introducing them to a wider audience on both sides of the border.

  The project will provide thematic handicraft workshops, regular and online photo exhibitions, to introduce and archive folk handcraft activities. Furthermore, animated films with tourism marketing purposes in folk art will be created, as well as courses in the field of handicrafts. A total of 18 workshops, 3 camps in Deszk and Horgos, 3 exhibitions will be organized, as well as festivals (Ajvár Fests, Palicsi Magyar Sokadalom, Banatski Sabort, Children's Solo Dance Competitions).

  The project includes the construction of handcraft workshop building of about 200m2 by the Lead Beneficiary in Deszk to hold open workshops.  Project partners will purchase tools, costumes and various materials and offer knowledge-transfer of certain techniques and motifs to representatives of other associations by joint workshops.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  CBC-BIKE - HUSRB/1903/21/0063

  Naziv projekta: Horgoš-Reske-Segedin – Dobar put spaja ljude

  Akronim: CBC-BIKE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/21/0063

  Ukupan budžet projekta: 399.900,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 339.915,00 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2020. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2022. godine

  Vodeći korisnik: Opština Kanjiža, Srbija

  Korisnik 1: Opština Reske, Mađarska

  Korisnik 2: Lokalna samouprava županijskog grada Segedina, Mađarska

  Kontakt informacije:

  Opština Kanjiža

  Adresa: Glavni trg 1., 24420 Kanjiža, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Jožef David 

  Email: cbcbike.husrb@gmail.com

  Telefoni: +381 63315569

   

  Opis projekta:

  Horgoš, Reske i Segedin su mesta usko povezana jedna sa drugima zbog uslova života i rada. Ove lokalne samouprave i njihovi stanovnici i privreda, ali i životna sredina, zajedno se suočavaju sa posledicama nedostatka međusobno povezanih biciklističkih staza.

  Projektom je predviđena izgradnja deonice biciklističke staze, kao i izrada dokumentacije, koja će omogućiti da se biciklistička staza završi kako bi postala jedna celina na relaciji Horgoš- Reske- Segedin, a nastaviće se dalje do drugih naselja u budućnosti . U celom projektu, možda najvažniji deo je granični prelaz Horgoš II - Reske II, koji će doneti mnogo prednosti kada se poveže biciklističkom stazom.

  Prateća infrastruktura u obliku biciklističkih odmorišta i biciklističkih servisa samo će povećati značaj i efekat staze, posebno u pogledu turizma. U ovom konkretnom slučaju povezivanjem ovih naselja sa najpopularnijom turističkom destinacijom na tom području – Morahalomom.

  S obzirom na važnost projekta i njegove rezultate i efekat, predviđene su i promotivne aktivnosti. One će informisati javnost o projektu, a takođe i o značaju biciklizma i biciklističkih staza, o sigurnosti i o pratećoj infrastrukturi.

  Glavne projektne aktivnosti:

  -              Izgradnja 1830,39 m biciklističke staze u naselju Horgoš

  -              Priprema kompletnog plana licenciranja zajedno sa sektorskim planovima za biciklističku stazu između graničnog prelaza Reske II i trga Szent Antal u Reskeu, kao i priprema izvršnog plana neophodnog za sprovođenje izgradnje

  -              Izgradnja odmorišta za bicikliste na relaciji Reske - Morahalom. Prostor za odmor uključuje sistem hlađenja vodenom maglom, sa stolovima, klupama i informativnom tablom, fontanom za piće, i igralištem. Deo ovog odmorišta biće samouslužni servis za popravku bicikala.

  -              Postavljanje samouslužnih servisa za bicikle koji sadrže fiksnu opremu (ključ, pumpa, itd.) za održavanje i popravku bicikala, tako da svako može popraviti svoje bicikle. Jedan će biti postavljen unutar odmorišta za bicikliste, a drugi direktno na graničnom prelazu

  -              Dizajn i izgradnja dve biciklističke stanice duž segedinske deonice biciklističke staze EUROVELO 11

  -              Organizacija događaja za otvaranje i zatvaranje projekta, promotivnih biciklističkih događaja, konferencija za štampu i promotivnog dečijeg takmičenja

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  RILIAM I-4.0 - HUSRB/1903/43/0051

  Naziv projekta: Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku – Industrija 4.0

  Akronim: RILIAM I-4.0

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/43/0051

  Ukupan budžet projekta: 398.978,75 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 339.131,93 EUR

  Početak projekta: 1. feb 2021. godine

  Kraj projekta:        31. jul 2022. godine

  Vodeći korisnik: VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA

  Korisnik 1: Szegedi Tudományegyetem

  Korisnik 2: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

  Korisnik 3: Poslovni Inkubator Subotica

  Kontakt informacije:

  VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA SUBOTICA

  Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica, Serbia.

  Kontakt osoba: dr. Laslo Gogolak

  Email: gogolaklaslo@gmail.com

  Telefoni: +38124655235; +381692822558

   

  Opis projekta:

  Projekat RILIAM I-4.0 nadograđuje se na rezultate postignute prethodno implementiranim projektom RILIAM. RILIAM I-4.0 namerava da ojača i proširi saradnju i umrežavanje koji su uspostavljeni tokom RILIAM projekta između visokoškolskih ustanova (VTS i SZTE) i ostalih partnera iz konzorcijuma, kompanija, MSP, mladih preduzetnika, studenata i drugih koji su bili uključeni u projektne aktivnosti RILIAM-a.

  Opšti cilj je podsticanje konkurentnosti MSP-a putem prekograničnog programa pripravništva. Razmena znanja, umrežavanje i izgradnja profesionalnog iskustva odvijaće se kroz prekograničnu mobilnost u okviru stažiranja, studijskih poseta, radionica i konferencija studenata i malih i srednjih preduzeća.

  Kroz teorijske i praktične obuke u susednim institucijama i kompanijama, studenti, mladi stručnjaci i preduzetnici će steći praktično znanje i uvid u uspešno preduzeće u zemlji partneru.

  U okviru projekta biće organizovano nekoliko događaja koji olakšavaju poslovanje i saradnju, kao što su konferencije koje povezuju potrebe istraživanja i razvoja i mlade istraživače, sastanci o inovacijama, industriji i informacionim tehnologijama. U oblasti automatizacije, kroz jačanje specifičnih veština mladih MSP-a, poboljšana Laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku će se fokusirati na inovativan i jedinstven pristup. Projekat će pozitivno uticati na razvoj profesionalnih veština i kompetencija radne snage, a time i na zapošljavanje bez granica.

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  CBC Chess - HUSRB/1903/34/0005

  Naziv projekta: Jačanje prekogranične saradnje u promociji šahovskog sporta i šahovskom obrazovanju mladih

  Akronim: CBC Chess

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0005

  Ukupan budžet projekta: 110 989,05 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 94 340,69 EUR

  Početak projekta: 2021.01.01.

  Kraj projekta: 2022.06.30.

  Vodeći korisnik: Maróczy Geza Sportegyesület

  Korisnik 1: Šahovski Klub „Senta”

   

  Kontakt informacije:

  Adresa: 6728 Szeged, Baktói u. 95.

  Kontakt osoba: Róbert Kopasz

  Email:  info@maroczygezase.hu

  Telefoni: +36 20 999 5109

   

  Opis projekta:

   

  Sportsko udruženje Maróczy Géza (Maroczy SE) i Šahovski Klub "Senta" (ŠK Senta) nameravaju da izvedu 18-mesečni kompleksni projekat u cilju promocije šahovskog sporta koji uključuje šahiste sa obe strane granice. Saradnja koja će se uspostaviti će uključiti decu osnovnoškolskog uzrasta, napredne mlade igrače, amatere i profesionalne šahiste. Saradnja se odvija kroz organizaciju niza zajedničkih šahovskih događaja i programa, uključujući školovanje u šahu u osnovnim školama, organizaciju šahovskih kampova, sprovođenje šahovskih takmičenja, obuku naprednih igrača i organizaciju šahovskih dana sa programima promocije šaha.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  INPUTRANS - HUSRB/1903/22/0121

  Naziv projekta: Poboljšanje usluga javnog prevoza u prekograničnom regionu integrisanjem modusa javnog prevoza, razvojem železničke infrastrukture i harmonizacijom transportnih procesa

  Akronim: INPUTRANS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/22/0121

  Ukupan budžet projekta: 1.389.567,21 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 1.181.132,12 EUR

  Početak projekta: 01/01/2021

  Kraj projekta: 30/06/2022

  Vodeći korisnik: Gradska samouprava Kiškunhalaš

  Korisnik 1: Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije"  Beograd

  Korisnik 2: Naučni Institut Saobraćaja Nonprofitno d.o.o.  Budimpešta

  Korisnik 3: Grad Subotica

  Korisnik 4: Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Alma Mons doo. Novi Sad

  Kontakt informacije: Gradska Samouprava Kiškunhalaš

  Adresa: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Hungary

  Kontakt osoba: Valéria Tóth-Godó projektmenadžer

  Email:  valigod@gmail.com

  Telefoni: +36203578806

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj razvoj železničke infrastrukture i transportnih usluga  radi poboljšanja javnog prevoza putnika u prekograničnom području. Ovo će biti postignuto kroz unapređenje održivog integrisanog sistema javnog prevoza, intermodalnog železničkog saobraćaja i smanjenje uskih grla u operacijama prevoza.

  Projekat će doprineti povećanoj frekvenciji i kapacitetima ekoloških železničkih linija u prekograničnom putničkom i teretnom javnom transportu. Razvojem integrisanog sistema javnog prevoza, pripremom dokumentacije za intermodalna transportna rešenja uključujući izradu  studija izvodljivosti, tehničkih planova , idejnih rešenja i idejnih projekata u  logističkim centrima  Kiškunhalaš, Subotica i Novi Sad, projekat će stvoriti uslove za smanjenje uskih grla. Projekat će takođe doprineti pojednostavljenju procedura za prelazak granice i uvođenju pametnih rešenja u logistici i transportu.

  Projekat je u skladu sa strateškim projektom rekonstrukcije 350 km železničke pruge Budimpešta-Beograd. Prvenstveno će biti od koristi javnom putničkom prevozu i privrednom sektoru - kompanijama i logističkim operaterima, lokalnim samoupravama i okruzima Bač-Kiškun, Bačka i Srem, kao i čitavom prekograničnom području. Inovativni karakter projekta se oslanja na uvođenje pametnih informacionih tehnologija u transportu, na sisteme dvoslojnih mreža i logističkih  usluga na višem nivou. Mogućnost integrisanog javnog prevoza, smanjenje vremena putovanja putnika i bolje korišćenje raspoloživosti pruge, će omogućavati  veću propusnu moć pruge i rast teretnog prometa. To će obezbediti održivost i otvoriti mogućnosti za replikaciju projektnih aktivnosti. Rezultati projekta će biti ugrađeni u buduće investicije i služiće daljem unapređenju sistema javnog prevoza putnika i planiranih logističkih centara.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  SCHOLAR-SME - HUSRB/1903/43/0008

  Naziv projekta: Povećanje ekonomske konkurentnosti i inovativni razvoj MSP kroz stipendiranje mladih u programu Morahalom-Zrenjanin

  Akromin: SCHOLAR-SME

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/43/0008

  Ukupan budžet projekta: 862 362,94 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 733 008,48 EUR

  Početak projekta:: 1. novembra 2020

  Kraj projekta: 30. april 2022

  Vodeći korisnik: Lokalna samuprava Morahalom

  Korisnik 1: Grad Zrenjanin

  Kontakt informacije:

  Lokalna Samouprava Morahalom

  Adresa: Trg Szentháromság 1., 6782 Morahalom

  Kontakt osoba: dr. Grofica Agnes Toth

  Email: grofagi@morahalom.hu

  Telefoni: + 3662 / 281-219, +3620/4069121

   

  Opis projekta:

   

  Primarni cilj zajedničkog projekta dva korisnika, tj. lokalne samouprave Morahalom i grada Zrenjanina je podsticanje saradnje i umrežavanja između istraživača, studenata i preduzeća radi promocije razmene znanja i prekograničnih komercijalnih aktivnosti. Projekat će podržati razmenu znanja, umrežavanja, kao i izgradnju profesionalnog iskustva, koja pomaže u promociji R&D&I aktivnosti, a biće sprovedena kroz primenu prekograničnog programa stipendiranja.

  Tokom programa stipendiranja u susednoj zemlji, studenti će steći praktično znanje iz relevantnog poslovnog sektora kao što jeindustrija, proizvodnja, istraživanje i razvoj i  poljoprivredno-prehrambena industrija. Studenti će steći uvid u uspešno poslovanje u partnerskoj zemlji što će im pomoći u sticanju znanja o novim tehnologijama i novim rezultatima istraživanja,poznavanju proizvoda i usluga koje proizvode mala i srednja preduzeća, čistih i zelenih tehnologija i raznih procesa koji promovišu zaštitu životne sredine.

  Tokom projekta, 17 srpskih studenata u Mađarskoj i 17 mađarskih studenata u Srbiji imaće priliku da učestvuje u programu stipendiranja. Da bi se obezbedilo stanovanje studenata koji učestvuju u programu stipendiranja, izgradiće se studentski hostel u Morahalomu.  Za to vreme u Zrenjaninu biće renoviran već postojeći objekat kako bi se smestili učestnici u programu stipendiranja iz Mađarske.

  Partneri će sprovoditi program stipendiranja za ukupno 34 studenta, u periodu od 6 meseci po studentu, uz uključivanje mentora, kako bi se steklo dovoljno iskustva na terenu tokom njihovog vremena u partnerskoj zemlji u oblasti istraživanja-razvoja i inovacije.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  POPEYE - HUSRB/1903/33/0004

  Naziv projekta: Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane

  Akronim: POPEYE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0004

  Ukupan budžet projekta: 198 787.55 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 168 969.41 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2020. godine

  Kraj projekta: 31. april 2022. godine

  Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

  Korisnik 1: Univerzitet Gál Ferenc

  Korisnik 2: Opština Novi Kneževac

  Kontakt informacije:

  Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

  Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Pavle Jovanov 

  Email: pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 62520259; +381 214853790

   

  Opis projekta:

  Nedostatak društvenih aktivnosti, nedovoljna fizička aktivnost i loša ishrana mogu prouzrokovati mnoge zdravstvene probleme kod dece poput gojaznosti, visokog krvnog pritiska i usamljenosti što dovodi do socijalne izolacije. Dodatni izazov za adolescente predstavlja nedostatak turističke ponude u ruralnim delovima prekograničnog regiona. S tim u vezi, mladi adolescenti su prepoznati kao ciljna grupa ovog projekta, zajedno sa svojim roditeljima i celokupnom lokalnom zajednicom. Podizanje svesti i znanja dece u ranoj adolescenciji o fizičkom vaspitanju i zdravoj ishrani putem edukativnih seminara biće jedan od glavnih ciljeva projekta. Ovi seminari će biti realizovani kroz zajedničke kooperativne aktivnosti i sinergijsku stručnost učesnika istraživačkog projekta iz obe susedne zemlje. Stečena svest i znanje o fizičkom vaspitanju i zdravoj ishrani koristiće se u organizovanju dečjeg sajma POPEYE kao nova turistička manifestacija koja će doprineti obrazovnoj turističkoj ponudi u ruralnom delu CB regije. Osnivanje sajma POPEYE, kao nove turističke destinacije, može poslužiti kao model multiplikacionog efekta za dečji obrazovni turizam, dok se obrazovni program fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane može primeniti u školski program u celoj Evropi. Projekat je osmišljen da učini uključivanje dece u društveni život udobnijim i pruži mogućnost vršnjacima iz susednih zemalja da sklapaju prijateljstva čime se postavljaju temelji za buduću prekograničnu saradnju. Takođe je stvoren kako bi se osiguralo uključivanje ranjivih grupa i vodilo računa o zaštiti životne sredine.

   

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  SAILING - HUSRB/1903/34/0029

  Naziv projekta: Jačanje saradnje u jedrenju na vodi u prekograničnom regionu

  Akronim projekta: SAILING

  Reg. br.: HUSRB/1903/34/0029

  Vodeći korisnik: Jedriličarski Klub Palić

  Korisnik 1: Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT)

  Početak projekta: 01.09.2021.

  Kraj projekta: 30.11.2022.

   

  Iznos donacije EU: 92.060,31 EUR

  Sopstveno učešće: 11.160,94 EUR

  Iznos učešća Republike Mađarske: 5.085,00 EUR

  UKUPAN budžet projekta: 108.306,25 EUR

   

  Cilj projekta je da se implementira jačanje saradnje u jedrenju na vodi u prekograničnoj regiji saradnjom Palića i Segedina, koristeći prednosti njihove blizine u prostornom pogledu kao i višegodišnje iskustvo u zajedničkim projektima. Zahvaljujući postojanju jezera, naselje Palić se već stotinjak godina može pohvaliti iskustvom u jedrenju na vodi, dok grad Segedin nema povoljne mogućnosti za bavljenje ovim divnim sportom, iako za tim postoji potreba. KERT poseduje višedecenijsko iskustvo na polju nauke sporta, koje se javlja kao važan zahtev treniranja na Paliću. Partneri su prepoznali potrebu i mogućnost razvoja jedrenja na vodi u regionu u okvirima projekta, naročito među decom i omladinom kao ciljnim grupama. Projekat ima za cilj da u trenira mlade iz obeju zemalja sa različitim kulturnim nasleđem, koji su već razvili dugogodišnju saradnju. U tom smislu, razvijen je višefazni sistem, zasnovan prvenstveno na obuci trenera, organizovanju zimskog kondicionog treninga i zajedničkih trening kampova. Takođe, organizovaće se i škola jedrenja na Paliću, namenjena deci iz Segedina i Subotice tj. Palića, a krajem sezone, učesnici projekta će na otvorenom takmičenju moći prikazati naučeno. Nadalje, organizovaće se radionice vezano za upoznavanje sa regatnim pravilima, a samo jedrenje kao sport će se promovisati preko javnih aktivnosti. Jedriličarski klub Palić će nabaviti deo opreme neophodnog za realizaciju jedriličarskog kampa i takmičenja tokom trajanja projekta (čamac za spasavanje i čamac za jedrenje). Kao rezultat projekta, više od stotinu ljudi će biti u stalnom kontaktu za vreme zajedničkih aktivnosti, stvarajući zajednicu udaljenu manje od 40 km, istovremeno eliminišući ulogu same granice, kao cilj saradnje u zajedničkim treninzima i takmičenju nakon završetka projekta.

   

   

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  FPFSS - HUSRB/1903/34/0007

  Naziv projekta: Fer igra u sportu i društvu

  Akronim: FPFSS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0007

  Ukupan budžet projekta: 99.196,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 84.316,60 EUR

  Početak projekta: 27.09.2020.

  Kraj projekta: 26.03.2022.

  Vodeći korisnik: Soltvadkerti Testedző Egyesület STE

  Korisnik 1: STK Banat Zrenjanin

  Kontakt informacije:

  Adresa: 6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 1., Madarska

  Kontakt osoba: Tímea Ambrus

  Email:  topspinproject2@gmail.com

  Telefon: +36204233236

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat predstavlja odličnu priliku za popularizaciju stonog tenisa među mladima i drugim ranjivim grupama. Kroz niz zabavnih događaja i aktivnosti vezanih za stoni tenis, projekat podržava razvoj sporta i promoviše aktivno korišćenje slobodnog vremena u cilju povećanja blagostanja stanovništva. Projekat takođe promoviše integraciju grupa koje su u riziku od socijalne isključenosti.

  Opšte je poznato da fizička aktivnost ublažava simptome depresije i anksioznosti, poboljšava raspoloženje i psihološko blagostanje. Obzirom na to, projekat teži da promoviše zdrav životni stil stanovništva u prekograničnom regionu. Projekat će promovisati stoni tenis u ruralnim područjima i nerazvijenim mestima. Ciljne grupe ovog projekta su pre svega mladi ljudi, žene i osobe sa invaliditetom te će stoga različiti projektni događaji će biti kreirani da zadovolje njihove potrebe. Tokom projekta biće organizovano ukupno 18 događaja: 9 turnira, 7 trening kampova, škola stonog tenisa u osnovnim školama u Vojvodini i 2 seminara. Među 9 turnira, partneri će organizovati posebne turnire za osobe sa invaliditetom i žene u obe zemlje. Igrači sa obe strane granice zajednički će sarađivati kako bi postigli rekord igrajući stoni tenis tokom 24 sata bez pauze. Još jedan simboličan događaj biće postavljanje takozvane "Bitke legendi" između poznatih bivših stonotenisera. Igranje sa živim legendama iz stonoteniskog sveta biće inspiracija mladim igračima i postaviće kurseve za buduće sportske nosioce uspešnih igrača. Glavni rezultati projekta biće: veće učešće školske dece u sportskim aktivnostima, veće učešće osoba sa invaliditetom i žena na sportskim događajima i uspostavljeni kanali komunikacije između škola, klubova i udruženja. Na osnovu analize potreba ciljnih grupa u okviru projekta biće razvijena metodologija za uključivanje mladih i ranjivih grupa kroz sportske aktivnosti. Dodata vrednost projekta ogleda se u sticanju međukulturnog iskustva učesnika projekta.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  NATURAL HEALTH - HUSRB/1903/34/0120

  Naziv projekta: NATURAL HEALTH – za zdravlje kroz zaštitu prirodnog nasleđa

  Akronim: NATURAL HEALTH

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0120

  Ukupan budžet projekta: 130 872 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 111 241,2 EUR

  Početak projekta: 2021.01.01.

  Kraj projekta: 2021.10.31.

  Vodeći korisnik:  Ecocenter Alapítvány

  Korisnik 1:  Društvo Intelektualaca Braća Tan

  Kontakt informacije: Društvo Intelektualaca Braća Tan

  Adresa: 21220 Bečej, Braće Tan 5-7

  Kontakt osoba: Silvia Šulc Barta

  Email:  office@than.rs

  Telefoni: +381603331261

   

  Opis projekta:

  Tradicionalna evropska medicina za očuvanje zdravlja holističkim pristupom, zasniva se na prirodnom nasleđu. Područje obuhvaćeno projektom bogato je prirodnim i kulturnim vrednostima, sa tradicionalnim stilovima života i proizvodima usklađenim sa prirodom. Međutim, životnom stilu stanovništva nedostaje svest o zdravstvenim aspektima prirode i znanje o važnosti zaštite prirodnih vrednosti.

  Opšti cilj projekta je razvoj i razmena stavova o zdravlju kroz korišćenje interaktivnih metoda za očuvanje zdravlja zasnovanih na prirodi i prekograničnu komunikacionu kampanju za podizanje svesti. Projekat se fokusira na zaštitu prirodnih vrednosti, svesno korišćenje pejzažnih vrednosti za promociju zdravlja, razvoj i širenje holističkih metoda očuvanja zdravlja specifičnih za projektno područje (lekovita moć vode, lekovitog bilja, zdrava ishrana, terapija renderiranjem, sport i aktivnosti). Ključne aktivnosti projekta uključuju radionice, interaktivne izložbe, tematske koncepte praćenja i razvoja, tematske vikende i programe za prirodno zdravlje, programe znanja i umrežavanje i izgradnju internetske zajednice.

  Učesnici su osnovci i mlade odrasle osobe, stručnjaci, lokalni lideri mišljenja, relevantne nevladine organizacije i zainteresovane strane iz Mađarske i Srbije.

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  HUSRB/1903/11/0070 - SafeForest

  Naziv projekta: Poboljšanje gazdovanja šumama u ravničarskom području u zoni Dunava u HU-SRB CBC području  

  Akronim: SafeForest

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0097

  Ukupan budžet projekta: 354 121,61 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 301 003,36 EUR

  Početak projekta: 01.10.2020.

  Kraj projekta: 31.03.2022.

  Vodeći korisnik: Javno preduzeće „Vojvodinašume” Petrovaradin

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

  Korisnik 2: Vodoprivredna direkcija za Donji Dunav

  Kontakt informacije:

  Javno preduzeće „Vojvodinašume”

  Adresa: Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Bojan Tubić 

  Email: btubic@vojvodinasume.rs

  Telefoni: +381 628005255; +381 21431144

   

  Opis projekta:

  Rizik od poplava u regionu je jedan od najvećih u Evropi. Zbog klimatskih promena očekuje se porast učestalosti i veličine poplava u budućnosti. Brojne aktivnosti gazdovanja šumama u šumskim i vodnim staništima u plavnim područjima duž Dunava su značajno pogođene poplavnim talasima. Planiranje radnih operacija u zonama ugroženim poplavama (pošumljavanje, seča šuma, gazdovanje divljači) i aktivnosti od javnog interesa (turizam zasnovan na prirodi, lov, ribolov i dr.) u tim okolnostima je otežano. Radne operacije zavise od razumevanja dinamike promene nivoa vode i lokalnnih ograničenja ili mogućnosti povezanih sa poplavnim događajima.

  Glavni cilj projekta je postizanje značajnog povećanja sposobnosti reagovanja na katastrofe povezane sa rizikom od poplava u prekograničnom području između Mađarske i Srbije i pružanje rešenja koje omogućava razvoj i održavanje sistema za efikasne prognoze i upozorenja u vezi sa poplavom šuma. Projekat će se izvoditi na dve pilot površine u Mađarskoj (između rkm 1433-1560) i Srbiji (Koviljsko-Petrovaradinski Rit) smeštene duž Dunava, u okviru UNESCO-ovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Ukupna površina šuma od 2614 (HU) +1079 (SRB) = 3693 ha biće pokrivena projektnim aktivnostima. Na osnovu digitalnog modela terena dobijenog tehnologijom LiDAR, i periodičnih evidencija nivoa vode i dinamičnog, poplavnog modela biće razvijena web platforma. Ova  platforma je  namenjena krajnjim korisnicima za pravovremeno planiranje aktivnosti u šumama proučavanih područja, uključujući pošumljavanje, gajenje šuma, seču šume, zaštita divljači itd. Uspostavljanje web platforme zasnovane na sistemu ranog upozoravanja na poplave i dinamike vode omogućiće pravovremene aktivnosti kao što su utvrđivanje lokacija stovarišta drveta, evakuaciju, korišćenje šuma, evakuaciju divljih životinja, planiranje upravljanja staništima itd. Osim toga, izradiće se Studija o mogućnostima za razvoj sistema prognoziranja i upozoravanja kako bi se poboljšale aktivnosti gazdovanja šumama u pilot području.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  BEE-Student - HUSRB/1903/43/0012

  Naziv projekta: Izgradnja preduzetničkog ekosistema – studentsko preduzetništvo preko granica

  Akronim: BEE-Student

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/43/0012

  Ukupan budžet projekta: 237.526,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 201.897,10 EUR

  Početak projekta: 01.11.2020.

  Kraj projekta: 30.04.2022.

  Vodeći korisnik: Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

  Korisnik 1: Privredna komora županije Čongrad, Segedin, Mađarska

  Kontakt informacije: Tehnološki fakultet Novi Sad, Novi Sad, Srbija

  Adresa: Bul. cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: prof. Dr Zita Šereš

  Email:  zitas@tf.uns.ac.rs, deantf@uns.ac.rs, durovic.eva@csmkik.hu

  Telefoni: +381 63 454 410; +36 30 8946995

   

  Opis projekta:

   

  Inovativni i istraživački potencijal u pograničnom regionu Srbija-Mađarska, kome gravitira projekat, je nedovoljno iskorišćen, pri čemu ogromna većina preduzeća (pogotovo malih i srednjih preduzeća), trenutno nema nikakvu vezu sa nekom naučno-istraživačkom institucijom. S druge strane, i naučno-istraživačke institucije i mladi naučnici i inovatori bore se da pronađu pogodnog partnera za primenu novih ideja i koncepata, što je rezultiralo činjenicom da samo oko 5% novih ideja finalizuje svoj put u vidu konkretnog proizvoda ili usluge na tržištu. Ova situacija se mora poboljšati kako bi se obezbedio održivi razvoj pograničnog regiona koji je dobro poznat po proizvodnji hrane. Upravo je to i osnovna ideja vodilja projekta pod nazivom „Izgradnja preduzetničkog ekosistema - studentsko preduzetništvo preko granica“, koji se sprovodi u okviru programa Interreg IPA CBC međugranične saradnje Mađarske i Srbije, a realizuje se u saradnji Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada i Privredne komore županije Čongrad sa sedištem u Segedinu. Osnovna ideja projekta je formiranje Studentskog centra za inovacije, transfer i preduzetništvo u oblasti prehrambenog inženjerstva - SCITE-FOOD. Cilj je da se kroz pomenuti centar, studenti i mladi stručnjaci, kroz seriju treninga i radionica, kao i kroz mentorski rad sa ekspertima iz oblasti prehrambenog inženjerstva pripreme da budu deo preduzetničkog ekosistema.

  Krоz rаdiоnicе i оbukе, studеnti ćе imаti priliku dа sе upоznајu sа zаkоnоdаvstvоm ЕU u oblasti prehrambene industrije, stаndаrdimа pri оznаčаvаnju i deklarisanju prehrambenih proizvoda, оdrživim rаzvојеm i smеrnicаmа zа zaštitu živоtne srеdine i aspektima pоslоvnоg plаnirаnjа u prеhrаmbеnој industriјi. U оkviru prојеktа, uspеšni prеduzеtnici u Srbiјi pоdеlićе svоја iskustvа sа studеntimа. Nа dоgаđајimа će se promovisati i dati podrška žеnskоm prеduzеtništvu. Sama skrаćеnicа BЕЕ-Studеnt оdnоsi sе nа еnglеski nаslоv prојеktа (Building Еntrеprеnеuriаl Еcоsistеm), аli istоvrеmеnо ukаzuје nа tо dа su studеnti i mlаdi zаprаvо „vrеdnе i pametne pčеlice“ sа mnоgо dоbrih idеја kоје zаslužuјu pоdršku.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  HERINFUTUR - HUSRB/1903/33/0110

  Naziv projekta: Mladi i nasleđe - tradicija i budućnost u prekograničnom regionu

  Akronim: HERINFUTUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0110

  Ukupan budžet projekta: 130.156,14 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 110.632,71 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2020. godine

  Kraj projekta: 30. april 2022. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

  Korisnik 1: Samouprava županije Čongrad-Čanad

  Korisnik 2: Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Filip Jovanović 

  Email: filip.jovanovic@vojvodina.gov.rs

  Telefon: +381214874739

   

  Opis projekta:

  Kulturna raznolikost i duga tradicija odražavanja autentične kulturne baštine iznedrili su specifično kulturno nasledje koje Srbija i Madjarska danas imaju. Polazeći od činjenice da je kulturno nasleđe u multietničkim zajednicama prepoznato kao sredstvo komunikacije i medjusobnog uvažavanja, te da se prenosi sa generacije na generaciju, projekat „Mladi i nasleđe - tradicija i budućnost u prekograničnom regionu“ - HERINFUTURE osmišljen je da bi kulturno nasleđe prekograničnog regiona učinio pristupačnijim mladoj populaciji Južnobačkog okruga i Čongrad-Čanad županije, kao ciljnoj grupi projekta.

  Problemi očuvanja kulturnog nasleđa su brojni: nemar, nedostatak nacionalne strategije u ovoj oblasti, nedostatak finansijskih sredstava i odgovarajućeg broja stručnih radnika. Stoga su projektne aktivnosti usmerene na približavanje kulturnog nasleđa mladima u njihovom svakodnevnom životu, kao i na njihovo intenzivnije uključivanje u procese zaštite i dugoročnog očuvanja.

  Projekat ima za cilj povećanje nivo znanja mladih generacija u oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa fokusom na očuvanje i restauraciju koje će se postići kreiranjem obrazovnog materijala prilagođenog mladima i realizacijom radionica na kojima će biti predstavljeno materijalno kulturno nasleđe Južnobačkog okruga i Čongrad-Čanad županije, kao i nematerijalno kulturno nasleđe Županije Čongrad-Čanad, te studijskim putovanjem gde će imati prilike da vide primere uspešnih  metoda očuvanja i restauracije.

  Projekat će unaprediti međukulturnu razmenu i interakciju, podstaknuće mlade ljude da istražuju i dele, kao  i da se upoznaju sa  kulturnim nasleđem druge države. 

  Kako je kulturno nasleđe resurs za budućnost koji treba čuvati, unapređivati i promovisati, podizanju svesti mladih generacija potrebno je pristupati na savremen način uz uvođenje njima bliskih digitalnih tehnologija.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  BACROUTE - HUSRB/1903/31/0066

  Naziv projekta: "Ukusi Bačke, avantura i razvoj kulturnih vrednosti" - forniranje prekogranične turističke rute koja predstavlja gastronomiju i lokalne proizvode

  Akronim: BACROUTE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/31/0066

  Ukupan budžet projekta: 424 933,96 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 361 193,86 EUR

  Početak projekta: 2021. 02. 01.

  Kraj projekta: 2022. 07. 31.

  Vodeći korisnik: Szank Községi Önkormányzat

  Korisnik 1: Lokalna Samouprava Opštine Mali Iđoš

  Kontakt informacije: Szank Községi Önkormányzat

  Adresa: 6131 Szank, Béke utca 33., Hungary

  Kontakt osoba: Nagy Klára 

  Email:  nagyklara@szank.hu

  Telefoni: +36-77-495-087; +36-70-332-8436

   

  Opis projekta:

  Projekat radi na razvoju nove tematske gastronomske rukotvorinske rute pod zajedničkim brendom implementiran u prekograničnoj turističkoj destinaciji koju zajednički koordiniraju lokalna opština Mali Iđoši (uključujući 3 naselja: Mali Iđoš, Feketići i Lovćenac) iz Srbije i 5 lokalnih samouprava iz Mađarska (Szank, Kiskunmajsa, Csólymospálos, Móricgát, Jászszentlászló). Cilj je stvaranje inovativnog turizma, proizvod zasnovan na zajedničkom kulturnom i prirodnom nasleđu, olakšavajući tako iskorišćavanje ekoloških resursa koji su održivi i dodaju vrednost. Aktivnosti projekta usmerene su na promociju održivog korišćenja i razvoja: prirodno i kulturno nasleđe, ali takođe ističu kapitalizaciju i trajnost rezultata . Ruta se povezuje majstore projektnog područja, koji proizvode svoje proizvode koristeći prirodne materijale  iz regiona.

  Glavne karakteristike projekta su sledeće: postojeće partnerstvo će se razviti na viši nivo; Identični izgled i bliska saradnja su presudni za uspeh zajedničkih inicijativa; Sve aktivnosti su primenjen u prekograničnoj saradnji, sa prekograničnim uticajem; Aktivnosti će obavljati partneri u sinergiji, sa nekoliko inovativnih elemenata.

  Glavne aktivnosti su: zajedničko planiranje i zajedničke publikacije izajednička destinacija, zajednički nastup na mađarsko-srpskim turističkim festivalima, organizovana studijska putovanja u „katalizatore“ izvan ciljanog regiona, razvoj nove off-line i tematske mape na mreži, razvoj sistema audio vodiča (Upotreba QR koda i AR sadržaj), organizacija radionica kuvanja, priprema digitalne knjige kuvara, organizacijavođene biciklističke ture iz ekološki prihvatljivih razloga, organizacija zanatskih kampova za osobe u nepovoljnom položaju, organizacija obuka za lokalne proizvođače za efikasniju prodaju svojih turističkih proizvoda, postavljanje informativnih punktova na mestima lokalnih proizvođača itd.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  EduWine - HUSRB/1903/43/0073

  Naziv projekta: Razvoj prekogranične vinske učeće regije

  Akronim: EduWine

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/43/0073

  Ukupan budžet projekta: 434.455,90 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 369.287,51 EUR

  Početak projekta: 01.12.2020.

  Kraj projekta: 31.05.2022.

  Vodeći korisnik: EDUCONS Univerzitet

  Korisnik 1: DKMT Dunav-Koroš-Maroš-Tisa Evroregionalna razvojna agencija

  Korisnik 2: Srednja stručna škola "Borislav Mihajlović – Mihiz" Irig

   

  Kontakt informacije:

  Adresa: Vojvode Putnika 87, 21208 Sremska Kamenica, Srbija

  Kontakt osoba: Vladica Vojinović

  Email:  vladica.vojinovic@educons.edu.rs

  Telefon: +381643513154

   

  Opis projekta:

  Područje prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je široko prepoznato po svojoj dugoj tradiciji u proizvodnji vina. Međutim, ukupna ekonomska situacija sprečava zainteresovane strane u vinskom sektoru da podignu nivo i kvalitet proizvodnje vina. Iako bogat potencijalima, ovaj prekogranični sektor vina suočava se sa problemom standardizacije kvaliteta vina. Vinogradari i vinari suočeni su sa nedostatkom opreme, primene savremenih tehnika, potrebnog znanja i promocije za svoje proizvode, kako bi mogli da se prilagode zahtevnim potrebama tržišta. Podsticanje njihovog umrežavanja i saradnje, podržavanje njihovih inicijativa i pružanje stručnih konsultacija, omogućilo bi im da stvore veće pogone za preradu i tako postanu konkurentniji. Stoga će „Razvoj prekogranične vinske učeće regije“ ojačati ekonomiju zasnovanu na povećanju konkurentnosti i potencijalima za zapošljavanje pojedinačnih proizvođača, mladih profesionalaca kao i malih i srednjih preduzeća, kroz razvoj i prilagođavanje novih tehnologija, procesa, proizvoda i usluga u vinogradarskom sektoru prekograničnog regiona. Pored toga, stanovništvo u ovom prekograničnom regionu godišnje troši približno 40 litara vina po osobi, što se smatra visokim nivoom potrošnje. Kao što je već rečeno, proizvođači vina često imaju poteškoće u obezbeđivanju potrošačima konstantan nivo kvaliteta vina, što je u ovom projektu i uzeto u obzir. Obe zemlje takođe nemaju razvijen i funkcionalan sistem sektorskog i strateškog planiranja i sistema upravljanja razvojem vinskog sektora. S tim u vezi, razvijena strategija „Vinska učeća regija“ predstavljaće inovativan koncept multi-stejkholdera, međusektorskog pristupa rešavanju problema, usmeren na poboljšanje performansi malih i srednjih preduzeća i ljudskog potencijala u vinskom sektoru na nivou destinacije. Takođe, ono što je veoma značajno jeste da su proizvodi od vina takođe važan element u turizmu. U prilog tome govori činjenica da je ovaj prekogranični region široko prepoznatljiv po vinskom turizmu, takođe tražeći standardizovane i visokokvalitetne vinske proizvode.

   

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  LIVES 2 - HUSRB/1903/33/0003

  Naziv projekta: Živi arhivi – Sećanje na prošlost zbog budućnosti

  Akronim: LIVES 2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0003

  Ukupan budžet projekta: 202.163,00 eura

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 171.838,55 eura

  Početak projekta: 1. avgust 2021.

  Kraj projekta: 30. novembar 2022.

  Vodeći korisnik: Istorijski Arhiv, Senta

  Korisnik 1: Neprofitna organizacija od javnog značaja Nacionalni istorijski spomen park Opustaser D.O.O. (Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.)

  Kontakt informacije:

  Istorijski arhiv Senta

  Adresa: Glavni trg 1/II, 24400 Senta, Srbija

  Kontakt osoba: Ištvan Fodor

  Email: zentarhiv@gmail.com

  Telefon: +381 24 811 037

  Internet stranica projekta: http://ipalives.com/

   

  Glavni zadatak projekta je da predstavi način života čoveka koji je tu živeo na prelazu sa 19. na 20. vek sa posebnim osvrtom na poljoprivredu u plavnom području, tradicionalni ribolov, seču šuma i brodogradnju. Nacionalni istorijski spomen-park u Opustaseru će prikazati, odnosno osvežiti više izložbi na otvorenom, dok će Istorijski Arhiv u Senti nastaviti sa svojim ranije započetim istraživanje arhivske građe. Rezultate istraživanja će obraditi i na različitim događajima, javnim skupovima, u promotivnim materijalima, publikacijama i kroz omladinske kampove predstaviti predstavnici društvenih nauka (arhivisti, etnografi i istoričari). Stari, do sada ne objavljivani spisi, kao i njihova interpretacija pružaju naučnu podlogu za razumevanje ekonomske, industrijske i društvene situacije regiona. Zahvaljujući saradnji, količina dostupnih podataka o zajedničkom kulturnom nasleđu znatno raste, dok se krug delatnosti institucija partnera širi i postaje sve raznovrsniji.

  Saradnja obuhvata sledeće aktivnosti:

  •             prikupljanje podataka, detaljno istraživanje arhivske građe,

  •             proširenje baze podataka koja sadrži rezultate istraživanja,

  •             izdavanje tri knjige, predstavljanje knjiga i organizaciju dana otvorenih vrata,

  •             organizaciju dečijih i omladinskih kampova,

  •             kreiranje putujuće izložbe,

  •             organizaciju naučne konferencije,

  •             formiranje izložbe koja  verodostojno prikazuje privredu plavnog područja i ribarstvo,

  •             predstavljanje tradicionalni način transporta i obrade drveta,

  •             restauraciju postavke na otvorenom koja je posvećena radu tisanskih brodotesara,

  •             rehabilitaciju okoline izložbenog prostora (jezero, vegetacija).

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  OPTI-BIKE 2 - HUSRB/1903/21/0098

  Naziv projekta: Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni, planiranje i izgradnja biciklističkih staza

  Skraćeni naziv projekta: OPTI-BIKE 2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB 1903/21/0098

  Ukupan budžet projekta: 456.203,71 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 387.775,69 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2020.

  Kraj projekta: 30. april 2022.

  Vodeći korisnik: Grad Subotica, Subotica, Srbija

  Korisnik: Lokalna samouprava grada Tompa, Tompa, Mađarska

  Kontakt informacije: Grad Subotica, Subotica, Srbija

  Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica

  Kontakt osoba: G-đa Andrea Kikić

  E-mail: ler@subotica.rs

  Telefon: +381 24 626745

   

  Opis projekta:

  Cilj OPTI BIKE 2 projekta je, u prvom redu, da se rasterete granični prelazi Horgoš-Reske, Tompa-Kelebija i Bački Vinogradi-Ašothalom omogućavanjem alternativnog načina putovanja biciklom u svrhu prelaska preko granice. Na osnovu ranije izrađene tehničke dokumentacije, Subotica će izgraditi 1,5 kilometara biciklističke staze, dok će Tompa izgraditi približno 494 metara staza. Sa implementacijom projekta će se poboljšati saradnja Mađarske i Srbije, kao i imaće povoljne efekte na razvoj privrednih i međuljudskih odnosa koji proizlaze iz te saradnje. Projekat je od velikog značaja za privredu mikroregije, prvenstveno za turizam, a takođe i za razvoj infrastrukture i zaštitu životne sredine.

  Među važnim ciljnim grupama koje imaju korist od projekta su biciklisti, oko 700.000 stanovnika županija Bač-Kiškun i Čongrad, i oko 350.000 stanovnika Severne Bačke. Takođe, poboljšana infastruktura puteva će rezultirati bolje uslove za strana ulaganja, što podrazumeva da će investitori takođe imati korist od projekta. Olakšan pristup i povoljniji uslovi saobraćaja doprineće većim mogućnostima za otvaranje novih radnih mesta, što znači da će se isti povoljno odraziti i na položaj nezaposlenih lica. Nadalje, razvijena infrastruktura će u velikoj meri probuditi interesovanje za posetu regionu, što će domaćim i stranim turistima omogućiti lakši pristup regionalnim znamenitostima. Konačno, poljoprivredni proizvođači će imati olakšan pristup tržištima za svoje proizvode, pod značajno unapređenim uslovima koje projekat obezbeđuje.

  Tok projekta je obeležen brojnim događajima namenjenim širokoj javnosti u vidu stručnih konferencija, sa obezbeđenim promotivnim materijalom i medijskom praćenošću.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Baja-Sombor Tourism4All - HUSRB/1903/31/0075
  Naziv projekta: Razvoj turizma bez prepreka u prekograničnom području Baja-Sombor
   

  Akronim: Baja-Sombor Toursim4All

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/31/0075

  Ukupan budžet projekta: 705 840,57 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 599 964,47 EUR

  Početak projekta: 01.01.2021.

  Kraj projekta: 30.06.2022.

  Vodeći korisnik: Grad Baja

  Korisnik 1: Grad Sombor

  Kontakt informacije:

  Grad Baja

  Adresa: Szentháromság tér 1. 6500 Baja,

  Kontakt osoba: dr. Kapitány Vivien

  Email: Kapitany.Vivien@bajavaros.hu

  Telefoni: +36 79 886 200; +36 79 527 144

  Opis projekta:

  Turizam je važan ekonomski sektor, jer u velikoj meri doprinosi lokalnom ekonomskom razvoju, razvoju međunarodnih odnosa, poznavanju i razumevanju različitih kultura. Međutim, pristup turističkim proizvodima i uslugama nije uvek jednak: ljudi sa različitim invaliditetom često imaju malo ili nimalo pristupa tim uslugama.  Projekt  „Turizam za sve” ima za cilj,  da osigura svima jednak pristup turističkim destinacijama. Pored toga, turizam bez prepreka ima za cilj i da smanji ili ukloni prepreke vezane za putovanja, kako bi se turistička iskustva učinila jednako dostupnim svima.

  Primarna ciljna grupa projekta su osobe sa invaliditetom: u okviru toga želimo da turističku ponudu i iskustva regije Baja-Sombor učinimo dostupnijim invalidima, osobama sa oštećenim vidom i sluhom. Pored glavne ciljne grupe, sekundarnu ciljnu grupu čine ososbe starijeg doba (65+), i osobe koje koriste kolica ili kolica za bebe. Procenjuje se, da broj onih koji su ograničeni u svojoj delatnosti u širem smislu, može doseći i do 30% stanovništva.

  Stoga, cilj projekta je da se u prekograničnom području Baja-Sombor razvije mogućnosti turizma bez prepreka  i na taj način obezbedi svima jednak pristup sadržajima.

  Ovoj svrsi služe, sa strane grada Baje: kupovina specijalnih vozila (mini bus prilagođen osobama sa invaliditetom, specijalne bicikle), na Petefi sigetu će se obnoviti i prilagoditi osobama sa invaliditetom opštinska praznična zgrada, koja je takođe jedno od mesta turističkih aranžmana, tematskih putovanja, tura i događaja, gde se održava veliki broj obuka i promocija pružalaca turističkih usluga. Paralelno sa tim u Somboru, na strani prekograničnog partnera iz Srbije, otvara se mogućnost za nadogradnju i dalji razvoj već prethodno sprovedenog Interreg projekta, koji je vezan za kajakaški centar. Ovom prilikom će se nabaviti oprema (takođe mini bus prilagođen osobama sa invaliditetom, katamaran, prikolica i motorni čamac, kao i prikolica za transport kajaka), ujedno će se izraditi i mobilna aplikacija, kojom će se predstaviti turistička ponuda bez prepreka u ovoj regiji.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  EcoBikeNet - HUSRB/1903/21/0113

  Naziv projekta: Zajednički razvoj prekogranične mreže  biciklističkih staza koja ima pristup prirodi

  Akronim: EcoBikeNet

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/21/0113

  Ukupan budžet projekta: 353 735,70 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 300 675,34 EUR

  Početak projekta: 01. decembar 2020.

  Kraj projekta: 31. maj 2022.

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 2: Kompanija za nacionalni razvoj infrastukture – NIF

  Kontakt informacije:

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16

  Kontakt osoba: Milan Iličić

  Email: milan.ilicic@vojvodina.gov.rs

  Telefoni: +38 1 21 487 4315

   

  Opis projekta:

   

  Cilj projekta je razvoj međunarodnog biciklističkog koridora "Eurovelo 11", EV11. Ovaj koridor je definisala Evropska biciklistička federacija sa ciljem da poveže sever i jug evropskog kontinenta. "Eurovelo 11" biciklisti ga zovu "Najbolje na istoku", zbog činjenice da se proteže od krajnje tačke hladne severoistočne Norveške, preko Evrope do sunčane Grčke, u dužini od oko 6000 km. U Srbiji, ova ruta se uglavnom proteže kroz centralne delove. Ruta ulazi u Srbiju kod Horgoša i vodi niz reku Tisu do Zrenjanina a potom do Beograda. U centralnoj Srbiji ona ide dužinom reke Morave a onda ulazi u Preševsku dolinu odakle odlazi u Makedoniju. Dužina rute je 213,2 km. Više od polovine rute se prostire duž nasipa na rekama Tisa i Dunav. Tako su biciklisti blizu reka i prirode, izbegavajući preopterećene puteve. Najveća mana ove rute je loša zemljana staza duz nasipa, što zahteva izgradnju asfaltiranih biciklističkih staza na njima. Da bi se ovo postiglo, neophodna je tehnička dokumentacija. Kako bi se adekvatno ustanovile biciklističke rute i biciklističke staze u okviru rute, neophodno je uskladiti studiju o pravljenju ruta, a nakon toga projekat - tehnička dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza. Za EV11 biciklističku rutu izrađena je studija izvodljivosti i sprovedena je biciklistička signalizacija. Dalji razvoj koridora biće moguć jedino izgradnjom biciklističkih staza, koje će omogućiti biciklistima da koriste koridor u svim vremenskim uslovima i dogišnjim dobima.  Dalje, bezbednost biciklista će se unaprediti jer više neće koristiti autoputeve. Kao preduslov za izgradnju biciklističkih staza, neophodno je izraditi odgovarajuću projektno tehničku dokumentaciju i dobiti sve potrebne dozvole za izgradnju. Cilj projekta je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističkih staza.

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  CULTCAP - HUSRB/1903/33/0013

  Naziv projekta: Očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti u regionu Kanjiže i Segedina

  Akronim: CULTCAP

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0013

  Ukupan budžet projekta: 197 600.80 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 167 960.68 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2021.

  Kraj projekta: 30. april 2022.

  Vodeći korisnik: Fondacija AGORA

  Korisnik 1: Opština Kanjiža

   

  Kontakt informacije:

  Fondacija AGORA

  Adresa: Ulica Doža 2., 6720 Segedin

  Kontakt osoba: Gđica Đenđike Mikola 

  Email: agoracultcap@gmail.com

  Telephone: +36305027143

   

  Opis projekta:

  CULTCAP – “ Očuvanje prirodnih i kulturnih vrednosti u regionu Kanjiže i Segedina” je nastavak projekata CULTSTREAM i CULTRAIL.  Cilj novog projekta je da se održe i nastave rezultati prethodnih projekata i da se sprovede serija novih multimedijalnih manifestacija i nekoliko multimedijskih produkcija. Programi su izgrađeni na zajedničkim istorijskim, kulturnim i ekonomskim tradicijama regiona. Ovaj projekat će se sprovesti u saradnji vodećeg partnera Fondacije Agora i opštine Kanjiža. Centralna tema će biti reka Tisa i prirodna i kulturna baština pograničnog regiona Kanjiža- Segedin, ali će fokus biti na otkrivanju i predstavljanju sinematskog nasleđa regiona, kao i razvoju regionalnog filmskog stvaralaštva i adaptacije najnovijih oblika multimedije i AR tehnologije (proširene stvarnosti) u reinterpretaciji kulture.

   

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  R2C - HUSRB/1903/33/0060

  Project Title: Rivers2Communities – Reviving idnetity of river communities

  Acronym: R2C

  Project ID: HUSRB/1903/33/0060

  Total Project budget: 201,387.90 EUR

  EU contribution (IPA): 171,179.70 EUR

  Start Date: 1 August 2021.

  End Date: 31 Januray 2023.

  Lead Beneficiary: Udruženje CINEMA CITY (Association “CINEMA CITY”)

  Beneficiary 1: Asocijacija Kulturanova (Association Kulturanova)

  Beneficiary 2: KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány (Cinéma-TheARTre Foundation)

  Beneficiary 3: DDTG Duna Fejleszt? Transznacionális Csoport Nonprofit Kft (Danube Development Transnational Group nonprofit limited liability)

  Beneficiary 4: Pro Progressione Non-profit Kft. (Pro Progressione Non-profit Ltd.)

  Contact information:

  Udruženje CINEMA CITY (Association “CINEMA CITY”)

  Address: Bogoboja Atanackovi?a 8, 21 000 Novi Sad, Republic of Serbia

  Contact person: Hana Ljiljak 

  Email: hana.ljiljak@cinemacity.org

  Telephone: +381 648236495

   

  Project summary:

  The project’s main objective is to further strengthen cooperation between contemporary cultural and creative scenes of Hungary and Serbia and among the societies, citizens in the bordering region by focusing on our mutual cultural identity represented in the rivers. Historically, rivers are not only a main sources and center of life, but carriers of meaning for human interaction. This project will bring the rivers and their use in the focus, creating cultural events on the banks of the rivers in Hungary and Serbia, as a tool to attract people to the rivers. The focus of our work is the identity of Tisza and Danube.

  The focus of the project is the strengthen cooperation between Hungarian and Serbian contemporary cultural and creative scenes by enhancing professional competencies, artistic production and transfer of knowledge between young cultural managers and artists through a series of educational, networking and cultural promo events.

  The project will encourage effective and substantial cultural cross-border cooperation thanks to the implementation of altogether 26 jointly organized cultural and professional activities such as educational and networking event, presentations and productions the projects. 

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  LT-LV-LF - HUSRB/1903/42/0105

  Naziv projekta: Lokalni ukusi - Lokalne vrednosti – Lokalna hrana

  Akronim: LT-LV-LF

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0105

  Ukupan budžet projekta: 235 188,3 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199 910,05 EUR

  Početak projekta: 1. februar 2021. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2022. godine

  Vodeći korisnik: Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Bácsalmás Municipality Public Benefit Nonprofit Ltd.)

  Korisnik 1: DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

  (DDTG Danube Development Transnational Group nonprofit limited liability company)

  Korisnik 2: UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA PAČIR

  Korisnik 3: «Асоцијација за развој општине Бачка Топола – Topolya Község Fejlesztési Társulása – Асоцияция за развой општини Бачка Тополя – Asociácia pre rozvoj obce Báčska Topoa»

  Kontakt informacije:

  DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

  (DDTG Danube Development Transnational Group nonprofit limited liability company)

  Adresa: Mađarska 7621 Pécs, Anna ulica 19. fsz.1.

  Kontakt osoba: Emőke Hölbling 

  Email: holbling.emoke@gmail.com

  Telefoni: +36703675212

                                                                                                                 

  Opis projekta:

  Projekat se nadovezuje na rezultate prekograničnog projekta Lokalni ukusi-Lokalne vrednosti (LT-LV), čiji je cilj bio da proširi bazu znanja i  da kroz saradnju ojača ulogu aktera i postavi temelje mreže socijalne ekonomije. Dok se nadovezuje na nastojanja LT-LV projekta projekat LT-LV-LF se više fokusira na nacionalni i prekogranični razvoj i razvoj marketinga lokalnih proizvoda. Ovaj projekat počiva na tri stuba.

  Prvi stub projekta je stvaranje platforme znanja. Nakon procene potreba lokalnih ekonomskih aktera, partneri će ažurirati baze podataka koje su pripremili u okviru projekta LT-LV i sprovesti 4 kreativne radionice za povećanje ekonomske efikasnosti socijalnih zadruga i lokalnih proizvođača. Drugi stub je razvoj lokalne usluge za marketing proizvoda, uključujući vizuelne smernice i marketinšku strategiju, odnosno stvaranje priručnika za lokalne proizvođače, koji će ih voditi kroz procese i usluge koje nude centri lokalnih proizvoda. Lokalni proizvođači će kroz projekat učestvovati  na sajmovima u Mađarskoj i Srbiji, gde će moći promovisati i prodavati svoje proizvode. Treći stub ima za cilj razvoj centara lokalnih proizvoda formiranih u okviru prethodnog projekta, stvarajući posebne prostorije za pakovanje i za skladištenje. Partneri će obratiti posebnu pažnju na ekološki prihvatljiv dizajn proizvoda i ambalaže, kako bi povećali marketinšku vrednost proizvoda. Pored toga, proizvođači u obe zemlje imaće priliku da promovišu i prodaju svoje proizvode u centrima lokalnih proizvoda. Rad centara lokalnih proizvoda biće proširen uslugama vezanim za sajmove. Biće nabavljena oprema za štandove i minibus sa 9 sedišta koje će moći da koriste za putovanja, kao i za prevoz proizvoda između prekograničnih centara lokalnih proizvoda i u inostranstvu.

  Otvarajući i zatvarajući projektni događaji, festivali, prikazivanje projektnih video zapisa i Kuvarica sastavljena na osnovu lokalnih sastojaka, obezbediće promociju socijalnih zadruga i lokalnih proizvoda.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  TIMSUM - HUSRB/1903/33/0040

  Naziv projekta: Stil Historicizma određuje arhitektonski profil Subotice i Baje

  Akronim: TIMSUM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0040

  Ukupan budžet projekta: 232 264,37 euro

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 197 424,71 euro

  Početak projekta: 01.09.2020

  Kraj projekta: 28.02.2022

  Vodeći korisnik: 

  Korisnik 1: Gradski Muzej Subotica

  Kontakt informacije:

  Adresa: Deák F. utca 1. 6500 Baja

  Kontakt osoba: Emilia Pasztor

  Email: pasztoremilia@tolna.net

  Telefoni: +36 30 207 0057

   

  Opis projekta:

  Stil historicizma određuje arhitektonski profil Subotice i Baje, a u muzejskim zbirkama ima mnogo predmeta koji još uvek nisu dovoljno profesionalno obrađeni i predstavljeni stručnoj i široj javnosti. Ova era je bila u značajnoj meri prisutna  u razvoju i urbanizacije oba grada Baje i Subotice,  od druge polovine XIX. veka, na prelazu vekova i delimično između dva svetska rata.

  Bilo je perioda kada su odnosi između Baje i Subotice procvetali a ovaj projekat pruža jedinstvenu mogućnost i priliku za predstavljanje zajedničkih tačaka u razvoju i istoriskim vezama između dva grada, ne samo njihovim žiteljima nego i turistima koji dolaze ovde. Ova saradnja između dva muzeja Tir Ištvan iz Baje i Gradskog muzeja u Subotici je još jedna stranica dugogodišnje uspešne realizacije niza projekata dveju ustanove kulture. Tokom implementacije projekta očekuje se značajan porast broja turističkih poseta i povećanje interesovanja ne samo stručne nego i šire javnosti o vrednostima raznolikog kulturnog nasleđa oba naselja. Radi prikaza specifičnosti nasleđa historicizma organizovaće se izložbe u oba muzeja, sa pratećim katalogom, na temu „Historicizam u Baji i Subotici“. Takođe će se realizovati međunarodna konferencija na istu temu, posle koje će se i objaviti publikacija o konferenciji. Pored letnjeg kampa za srednjoškolce biće predavanja i šetnja gradovima kao i vođene turističkih ruta sa modnim revijama,  savremenog dizajna sa projekcijom autententičnih arhivskih fotografija kao jedinstvene turističke atrakcije. Da bi privukli pažnju mlade generacije kao i stranih turista promocija projekta i njegovih aktivnosti kao i aktuelnih programa, vesti  i dešavanja biće dostupna svima putem mobilne aplikacije, onlajn muzejskih vodiča, kratkih filmova o istorijskim zgradama i muzejskim artefaktima Subotice i Baje. Deca osnovnih škola uživaće u programu kroz  kreativne muzejske radionice.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CETTVYP - HUSRB/1602/32/0001

  Naziv projekta: Balašća i Torda održavanjem kulturnih događaja prenose tradiciju i tradicionalne vrednosti mladima

  Akronim: CETTVYP

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0001

  Ukupan budžet projekta: 100.000 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 85.000 EUR

  Početak projekta:  1. avgust 2018. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Balašća

  Korisnik 1: Mesna Zajednica Torda

  Kontakt informacije:

  Adresa: Rákoczi street 5, 6764 Balašća, Mađarska

  Kontakt osoba: gđa Éva Fehér

  Email: sales@intelligensregio.hu

  Telefon: +36 62 444 188

   

  Opis projekta:

  Uprkos činjenici da globalizacija može imati dobrih strana, može se konstatovati da  ona može uticati na gubitak tradicionalnih vrednosti i jedinstvenih što može dovesti do nestajanja kulturnih vrednosti.

  Partneri na ovom projekta – Opština Balašća u Mađarskoj i Mesna zajednica Torda u Srbiji obe imaju manje od 5.000 stanovnika. Putem ovog projekta oni planiraju da stimulišu razmenu znanja, jedinstvenih lokalnih običaja i kulture među stanovnicima pograničnog regiona, kao i da integrišu zaštitu prirode u njihove rekreativne događaje.

  Projektne aktivnosti će uključiti različite događaje koji jačaju veze između ljudi iz ove dve zemlje, naroćito među mladima. Događaji će biti organizovani tako da omoguće mladima  iz ovih gradova da posete naselje na drugoj strani granice, učestvuju u dogašajima redi sticanja znanja o kulturi, zaštiti prirode i tradiciji priutnoj u tom mestu.

  U okviru projekta, biće organizovano 12 događaja u Balašći i pet događaja u Tordi.

  Događaji koji će biti održani u Balašći:

  • Porodični festival zanatstva i lokalnih specijaliteta zdrave hrane;
  • Bundeva kao razonoda, budneva kao hrana i proizvod;
  • Snaga zajedničkog rada i Sveti Antonije i zajednica kao porodica na višem nivou i smanjenje njene ranjivosti;
  • Mladi i divlji – kreativni i sportski dan sa vrednostima lokalne prirode;
  • Festival kulture lokalnih stilova života i dani jahanjasa takmičenjem u veštinama za mlađe i starije;
  • Prekogranične  prijateljsko-porodični fudbalske utakmice na otvorenom u obe zemlje;
  • Dani zdravlja – zdravi ljudi –  zdravo društvo;
  • Prekogranične  prijateljsko-porodični fudbalske utakmice u zatvorenom u novogodišnjoj noći;
  • Oproštaj od zime izrada kostima mladih sa ocenjivanjem žirija i veče prijateljstva sa lutrijom;
  • Životinje blizu tela;
  • Dan dece;
  • Dan mladih i umetnosti;

  Događaji koji će biti održani u Tordi:

  • Teen Star Music Competition;
  • Tradicionalni festival kukuruza;
  • Tradicionalni Dan sela i hodočašće;
  • Kulturni dani Torde;
  • Prekogranične prijateljske porodične fudbalske utakmice u obe zemlje.
 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  BirdPROTECT - HUSRB/1903/12/0049

  Naziv projekta: Zaštitimo divlje ptice = Zaštitimo staništa = Zaštitimo ljude

  Akronim BirdPROTECT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/12/0049

  Ukupan budžet projekta: 358 228,89 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 304 494,55 EUR

  Početak projekta:  01.10.2020. godine

  Kraj projekta:  31.03.2022. godine

  Vodeći korisnik: Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad”, Novi Sad, Srbija

  Korisnik 1: Državne šume “GEMENC CPLC.”, Baja, Mađarska

  Korisnik 2: Javnopreduzeće „Vojvodinašume” Petrovaradin, Novi Sad, Srbija

  Kontakt informacije:

  Naučni insttut za veterinarstvo „Novi Sad”

  Adresa: Rumenački put 20, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Diana Lupulović

  Email: diana@niv.ns.ac.rs

  Telefoni: +381 602124133; +381 214895322

   

  Opis projekta:

  Klimatske promene i ranjivost ekosistema dovele su do opasnosti pojave različitih patogenih agenasa koji imaju veliki uticaj na divlje ptice i zdravlje ljudi. Divlje ptice igraju važnu ulogu kao rezervoari domaćini i prenosioci zoonotskih emergentnih virusa u Centralnu Evropu, uključujući prekogranične regione Srbije i Mađarske.

  Opšti cilj ovog projekta je da se obezbedi očuvanje i održivost populacija divljih ptica praćenjem prisustva virusa ptičjeg gripa (AIV) i virusa zapadnog Nila (WNV) u zaštićenim vodenim staništima pokrajine Vojvodine u Srbiji i okruga Bacs-Kiskun u Mađarskoj. Posebna korist projekta ogleda se u praćenju prisustva i vrste prisutnih virusa među divljim pticama što pruža informacije o mogućoj pretnji od novih epidemija. Takođe, projekat podiže svest, jača kapacitete za kontrolu novih zoonotskih virusa i poboljšava bazu naučnog znanja. Rezultati uključuju prekogranično praćenje divljih ptica i analizu koja rezultira izradom Procene rizika i studije izvodljivosti  koja pruža buduća uputstva za upravljanje rizikom, kao i GIS bazom podataka koja služi kao osnova za inicijativu u politici očuvanja prirode i dalji naučni razvoj. Projekat će takođe doprineti jačanju tehničkih kapaciteta za praćenje emergentnih zoonotskih bolesti partnerskih institucija.

  Teritorija obuhvaćena projektom obuhvata posebne rezervate prirode sa vodenim staništima: Deliblatska peščara, Gornje Podunavlje, Obedska bara i Koviljsko-Petrovaradinski rit na srpskoj strani i pogranično područje u Mađarskoj koje obuhvata posebne rezervate prirode i lovišta. Ova područja svojim vodenim biotopima pružaju pogodna staništa retkim i zaštićenim divljim pticama stanaricama i selicama (vodene ptice i ptice grabljivice / ptice pevačice). Mnoge od ovih ptica služe kao rezervoari za zoonotske infektivne bolesti, uključujući AIV i WNV.

  Prekogranični uticaj: Prekogranična teritorija obuhvaćena ovom saradnjom pruža pogodna staništa za retke i zaštićene vrste divljih ptica stanarica i selica. Mnoge od ovih ptica služe kao rezervoari za zoonotske infektivne bolesti koje se sa ptica mogu preneti na ljude. Budući da ovaj problem ne poznaje državne granice, negativne posledice utiču na zdravlje divljih ptica (a time i ljudi) sa obe strane granice. Kako zdravstveni rizik postoji u obe zemlje, očigledno je da je prekogranični uticaj od ogromne važnosti.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Free crossing Backa - HUSRB/1903/21/0092

  Naziv projekta: Razvoj prekograničnog prelaza Santovo- Bački Breg sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji  teretnog saobraćaja

  Akronim: Free crossing Backa 

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/21/0092

  Ukupan budžet projekta: 469.925,50 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 399.436,67 EUR

  Početak projekta: 01/02/2021

  Kraj projekta: 31/07/2022

  Vodeći korisnik: NIF Nemzeti Infrastruktúra Zártkörűen működő Részvénytársaság

  Korisnik 1: Javno preduzece „Putevi Srbije”

  Korisnik 2: JP Zavod Za Urbanizam Vojvodine, Novi Sad

   

  Kontakt informacije:

  Adresa: Váci út 45, Budapest, HU-1134

  Kontakt osoba: Mariann Bacsa-Fodor

  Email:  bacsa-fodor.mariann@nif.hu

  Telefoni: +36-20-277-6873

   

  Opis projekta:

   

  Cilj projekta je razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg kako bi se omogućilo korišćenje ovog graničnog prelaza za teretni saobraćaj. Ovaj granični prelaz trenutno se koristi samo za automobile i vozila ispod 3,5 tone. Da bi postojeći granični prelaz prihvatio neograničeni teretni saobraćaj, potrebna je obimna dokumentacija.

   

  U okviru projekta, projektni partneri će u obe države pripremiti dokumentaciju neophodnu za prekogranični teretni saobraćaj. Ova dokumentacija uključuje različite planove, nacrte i studije koji predstavljaju preduslov za proširenje graničnog prelaza Hercegszanto-Backi Breg za teretni saobraćaj. Proširene usluge graničnog prelaza omogućiće lakši pristup naseljima i zadovoljiće potrebe poljoprivrede i za mađarske i za srpske korisnike. Takođe, doprineće smanjenju zagušenja drumskog saobraćaja. Značajan deo onih koji doprinose stvaranju gustog saobraćaja imaće priliku da koristi deo puta koji je povezan sa ovim graničnim prelazom i zbog toga će doživeti udobnije putovanje i trgovinu između dve zemlje. Štaviše, projekat će osigurati preduslove za dalju izgradnju puteva i razvoj pograničnog područja.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  SALVAGE - HUSRB/1903/33/0103

  Naziv projekta: Vrednije od svega! – Revalorizacija kulturnog nasleđa Bačke

  Akronim: SALVAGE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0103

  Ukupan budžet projekta: 220 475,5 evra

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 187 404,17 evra

  Početak projekta: 01.12.2020

  Kraj projekta: 31.05.2022

  Vodeći korisnik: Türr István Múzeum (Muzej Ištvan Tir), Baja

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici

  Korisnik 2: Zavod za kulturu vojvođanskih mađara

   

  Kontakt informacije:

  Adresa: Deák Ferenc utca 1, 6500 Baja

  Kontakt osoba: Emilia Pasztor

  Email: pasztoremilia@tolna.net

  Telefoni: +36 30 207 0057

   

  Opis projekta:

  Tradicionalni folklor  predstavlja riznicu održivog razvoja. Ostvarenjem ovog projekta, želja nam je da otvorimo taj kovčeg sa blagom, kako bi ponudili izvor neograničenih mogućnosti za turizam i obrazovanje, koji služi održivom razvoju.

  Verujemo da zajednički čuvano nasleđe u provinciji predstavlja izvor koji nudi potencijalna, a još neotkrivena rešenja za krize koje su zadesile savremeni svet. Mi možemo da crpimo ideje i učimo iz  iskustva naših predaka i njihovog praktičnog načina razmišljanja.  Priroda i tradicija nas s vremena na vreme uče poštovanju, originalnosti i štedljivosti. Realizacijom ovog projekta želimo da prikažemo vredosti tradicionalnih životnih zajednica koje su u prethodnim vekovima zaboravljene. One uključuju snagu za preporod koja je sadržana u sačuvanom znanju i tradiciji u selima i u provinciji, a koje sa strpljenjem i poniznošću ponovo možemo uzeti u posed.

  Projekat će postići očekivane rezultate kroz tri glavne grupe aktivnosti: ETHNO LORE i TOURISM, istraživanja za ETHNO LORE i ETHNO LORE i OBRAZOVANJE.

  U grupi aktivnosti ETHNO LORE i TOURISM, postavićemo jedinstvenu izložbu, pod nazivom „Revalorizacija tokom milenijuma”. Kroz organizaciju takmičenja u ponovnom korišćenju stare odeće, modne revije i prezentacije proizvoda koji se ponovno mogu koristiti, projekat će omogućiti kupovinu ovog preporođenog blaga. Gradske festivale ćemo obogatiti neobičnim predavanjima o zanatima, a srdačno očekujemo dolazak porodica na našu manifestaciju Porodični dani. Nova mobilna aplikacija će omogućiti pravovremeno informisanje o našim programima.

  Istraživanja za ETHNO LORE nećemo vršiti isključivo u bibliotekama, već ćemo praviti intervjue sa ljudima, koji u svom sećanju još uvek čuvaju to, bogatstva vredno znanje.

  Kao rezultat svega toga, nastojaćemo da formiramo takvu bazu podataka, koja će predstavljati  riznicu našeg zajedničkog, multikulturalnog duhovnog nasleđa, a oslanjajući se na to, napisaćemo online vodič kroz muzej kao i knjigu kako bi to blago podelili i sa drugima.

  U okviru ETHNO LORE i OBRAZOVANJE organizovaćemo zanatske prezentacije fokusirane na temu revalorizacije, kao i omladinski kamp u cilju podučavanja mlade generacije, kako bi bili svesni svoje baštine. Organizovaćemo i stručno usavršavanje za profesore, kako bi nas pomogli u našoj misiji, a uključićemo i stručnjake koji se bave zaštitom nasleđa. Organizovaćemo i međunarodnu konferenciju o revalorizaciji, kako bi ponudili faktografske, naučno utemeljene informacije u  cilju održivog razvoja.

  Realizacija projekta će osnažiti saradnju između tri stručne institucije, baziranu na zajedničkom kulturnom nasleđu.

   

   

   

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  AGRINNO 2 - HUSRB/1903/42/0059

  Naziv projekta: Unapređenje preduzetništva i mogućnosti za zapošljavanje u prekograničnom regionu kroz poljoprivrednu praksu zasnovanu na inovacijama

  Akronim: AGRINNO 2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0059

  Ukupan budžet projekta: 226.318,27 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 192.370,51 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2021. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2022. godine

  Vodeći korisnik: Institut za ratarstvo i povrtarstvo „Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju“

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Korisnik 2: Fond ,,Evropski poslovi” AP Vojvodine

  Korisnik 3: Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad

  Kontakt informacije:

  Institut za ratarstvo i povrtarstvo „Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju“

  Adresa: Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Tijana Zeremski 

  Email: tijana.zeremski@ifvcns.ns.ac.rs

  Telefoni: +381 648706035; +381 214898453

   

  Opis projekta:

  Cilј projekta je da se uz upotrebu inovacija u poljoprivredi pomogne nezaposlenim osobama koje žive u ruralnim oblastima u prekograničnom području. Projekat će nezaposlenima pomoći da zasnuju ili unaprede proizvodnju u svojim baštama i okućnicama i tako povećaju produktivnost i isplativost proizvodnje.

  Ideja projekta je da se kroz transfer znanja i inovativnih tehnologija uzgoja lekovitih i aromatičnih bilјaka i začina omogući proizvodnja visokokvalitetnih finalnih proizvoda. Adekvatno prerađene lekovite i aromatične biljke predstavlјaju proizvod sa dodatom vrednošću koji je veoma cenjen na tržištu. Cilј projekta će se postići uspostavlјanjem demo parcela sa opremom za uzgajanje i sušenje lekovitih i aromatičnih biljaka i začina na pet različitih lokacija u Vojvodini. Parcele će biti locirane u relevantnim institucijama poput polјoprivrednih škola i udruženja usmerenih na ekonomsko osnaživanje nezaposlenih žena u ruralnim oblastima. Škole će biti baza tri inkubatora koji će okuplјati i ujediniti nezaposlene osobe i predstavnike drugih ranjivih grupa.

  Cilјne grupe projekta uključuju polјoprivredne škole, udruženja, ranjive grupe, proizvođače i mala i srednja preduzeća (MSP). Projekat omogućava ciljnim grupama da dobiju savremeno znanje o uzgoju i preradi lekovitih bilјaka, kao i znanje i iskustva mađarskih proizvođača o preradi i tržišnom plasmanu. Projekat pruža podršku cilјnim grupama da sagledaju svoju budućnost u polјoprivrednoj praksi i da na najbolјi mogući način iskoriste svoje raspoložive resurse. Pored toga, projekat će podići svest šire javnosti i ostalih zainteresovanih strana o važnosti pružanja podrške ranjivim grupama u ruralnim područjima. Posebno će biti naglašena važnost samozapošljavanja nezaposlenih osoba sa akcentom na pravilno korištenje sopstvenih resursa i efikasno upravljanje resursima u skladu sa evropskom zajedničkom poljoprivrednom politikom (CAP). Postavlјanje demo parcela je srž održivosti projekta, jer se na taj način stiču uslovi da inkubatori uključeni u projekat dugoročno privlače pojedince zainteresovane za sticanje znanja o novim modelima polјoprivrede, proizvodnji hrane i brendiranju.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  IDENTIS – HUSRB/1602/31/0048

  Naziv projekta: Integralni razvoj prirodnog i kulturnog turizma u regionu Tise

  Akronim: IDENTIS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0048

  Ukupan budžet projekta: 242.709,70 evra

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 206.303,24 evra

  Početak projekta: 1. Maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Vodeći korisnik: Turistička organizacija Vojvodine (TOV)

  Korisnik 1: Županija Čongrad

  Kontakt informacije:

  Turistička organizacija Vojvodine (TOV)

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Nataša Pavlović 

  Email: natasa.pavlovic@vojvodinaonline.com

  Telefoni: +381 21 420 758

  Opis projekta:

  Reka Tisa obiluje prirodnim lepotama i poseduje izuzetan potencijal za razvoj turizma koji bi omogućio celokupni društveno-ekonomski razvoj regiona. Ovaj projekat ima za cilj povećanje broja poseta destinacijama sa kulturnim nasleđem u ovom području, kao i povećanje broja noćenja, što bi za rezultat imalo povećanje prihoda u turističkom sektoru u pograničnom regionu.

  Ciljne grupe kojima se projekat bavi su: predstavnici kompanija iz turističke industrije, predstavnici medija, domaćinstava i smeštajnejedinice, ljudi iz lokalnih sredina i šira javnost.

  Imajući u vidu da region Vojvodine i Županije Čongrad do sada nisu imali zajednički definisane proizvode i usluge koji bi bili zajednički brendirani promovisani, ovaj projekat ima za cilj da  stvori novu i inovativnu osnovu za budući zajednički razvoj i promociju turizma. Aktivnosti koje prjekat namerava da sprovede su sledeće:

  • izrada zajedničkog dokumenta razvoja strategije turizma;
  • kreiranje digitalnih baza podataka;
  • razvijanje mobilnih aplikacija i vodiča;
  • razvijanje višejezičnog veb portala;
  • organizovanje tematskih seminara i radionica za relevantne aktere na temu promocije, brendiranja i korišćenja EU fondova;
  • stvaranje prekogranične turističke mreže IDENTIS;
  • promovisanje i definisanih tematskih obilazaka i ruta na sajmovi turizma i u medijima.

  Primarna aktivnost biće razvijanjestrateškog dokumenat za definisanje koraka koje treba preduzeti u zajedničkoj akciji. Projekat namerava da uključi različite aktere u marketinške aktivnosti u vezi sa proizvodima i rutama.

  Projekat namerava da obezbedi održivi razvoj oblasti obuhvažene projektom. To će postići uključivanjem i promovisanjem jedinstvenih turističkih ponuda. Neke od ovih ponuda uključuju: posmatranje Tiskog cveta; tematske rute koje uključuju biciklizam, trčanje, ili šetnje kako bi se bolje upoznali sa prirodnim vrednostima;

  Razgledanje posebnoe flore i faune u zoološkim vrtovima  u Paliću i Segedinu i Rezervatu bivola kod jezera Nađsekšoš; posete mestima koja se smatraju kulturnom baštinom, kao što su katedralei  muzeji.

  Marketinške aktivnosti projektaće uključiti digitalnu i nedigitalnu promociju kao i upotrebu android iOS platformi.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  INCIRCLE - HUSRB/1903/42/0053

  Naziv projekta: Unutar kruga - diverzitet i integracija

  Akronim: INCIRCLE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/42/0053

  Ukupan budžet projekta: 148.700,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 126.395,00 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2020. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2022. godine

  Vodeći korisnik: Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža, Srbija

  Korisnik 1: Szivárvány Neprofitno Udruženje za Autizam, Mađarska

  Kontakt informacije:

  Centar za pružanje usluga socijalne zaštite opštine Kanjiža

  Adresa: ul. Petefi Šandora br.44, 24 420 Kanjiža, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Ibolja Sakač 

  Email: incircle.husrb@gmail.com

  Telefoni: +381 691878870; +381 244878870

   

  Opis projekta:

  Osnovni cilj projekta je da potpomogne integraciju marginalizovanih i osoba sa smanjenim radnim sposobnostima (OSRSS) na tržište rada.

  Glavni cilj projekta je da pomogne uspešnom i dugoročnom učešću OSRSS na tržištu rada, kao i da unapredi postojeće uslove u pograničnom regionu povezivanjem zainteresovanih strana.

  Za unapređenje indikatora zapošljavanja potrebne su precizne i čvrste smernice kao i blagovremeno informisanje.  Projekat će to ostvariti uz pomoć obuka, poslovnih konferencija, studijskih poseta, foruma, pripreme i obezbeđivanja preduslova, uspostavljanja veb šopa, kao i uz upotrebu brojnih sredstava komunikacije.

  Do sada su preduzete brojne mere, međutim nema sveobuhvatne i opsežne mreže koja pruža potrebne informacije, a to je ono što projekat pokušati da promeni.

  Projekat pridonosi:

  • Uspešnom učešću OSRSS na otvorenom tržištu rada uz uključivanje članova njihove porodice i pedagoga koji rade sa njima.
  • Unapređenju kapaciteta socijalnih preduzeća i organizacija koje se bave drugim poslovnim aktivnostima na ovom polju.
  • Poticanju interesovanja OSRSS, kao i međusobnom razumevanju ciljnih grupa, kao i stvaranju mogućnosti za veći stepen prihvatanja.

  Glavne aktivnosti projekta:

  • Podrška OSRSS i njihovim porodicama, pronalaženje njihovih potencijala, obuka od strane stručnjaka.
  • Dodatno unapređivanje znanja i kompetencija predavača koji rade u školama u cilju uspešnog zapošljavanja OSRSS.
  • Pružanje pomoći različitim socijalnim preduzećima koje funkcionišu u prekograničnom regionu u pristupu tržištu, u postizanju adekvatnih profesionalnih kapaciteta, razvoju veština i kompetencija, podrška infrastrukturi na polju unapređenja saradnje.
  • Povezivanje drugih poslovnih jedinica sa socijalnim preduzećima, predavanje informacija u cilju razumevanja / prihvatanja OSRSS u vezi sa potrebama vezanim za posao i važnost zaposlenja.
  • Informisanje stanovnika pograničnog regiona o okolnostima u kojima žive OSRSS u cilju prihvatanja i podrške socijalnih preduzeća.

  U okviru projekta će 20 OSRSS dobiti mogućnost za obuku, za učešće na različitim forumima i time će im biti olakšano uspešno pojavljivanje na otvorenom tržištu rada. U cilju uspešnog zapošljavanja OSRSS, biće osnovana četiri bezbedna radna okruženja / radionice – staklena bašta, radionica za grnčariju, radionica za šivenje i uzgajanje gljiva.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Danube Wine Route – HUSRB/1602/31/0209

  Naziv projekta: Razvoj i pozicioniranje Dunavskog puta vina kao turističkog i kulturnog brenda u prekograničnom regionu

  Akronim: Danube Wine Route

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0209

  Ukupan budžet projekta: 377.040 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 320.484 EUR

  Početak projekta: 1. jul 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine

  Vodeći korisnik: Županijsko veće Bač-Kiškun

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama

  Korisnik 2: Opština Sremski Karlovci

  Korisnik 3: Udruženje Fruškogorski klaster vinogradara i vinara "Alma Mons", Sremski Karlovci

  Korisnik 4: Organizacija Putevi vina u dunavskom vinskom regionu

  Kontakt informacije:

  Županijsko veće Bač-Kiškun

  Adresa: Trg Deák Ferenc 3, H-6000 Kecskemét, Mađarska

  Kontakt osoba: László Feledi

  Email: ipa@bacskiskun.hu

  Telefoni: +36 76 513 873

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta Dunavski vinski put je stvaranje održive tematske vinske rute duž reke Dunav. Inicijatori projekta su dve regionalne vlade – okrug Bač-Kiskun i AP Vojvodina, kao i dva vinarska udruženja i jedna lokalna samouprava sa ciljem povezivanja i uključivanja proizvođača vina iz pograničnog regiona Mađarske i Srbije. Oba regiona imaju dugu tradiciju u pogledu proizvodnje vina, međutim, vinarije su u nepovoljnijem položaju u poređenju sa zapadnim konkurentima.

  Projektni partneri će se raditi na stvaranju novog brenda kako bi se obnovio identitet Podunavskog vinskog regiona, čime će se podići svest o visokokvalitetnim vinima u regionu. Podunavska vinski region ima veliki potencijal na međunarodnom vinskom tržištu zbog popularnosti laganih i voćnih vina širom sveta u kojima ovaj vinski region prednjači, zahvaljujući peščanom i glinovitom tlu na kom se grožđe uzgaja.

  Projekat će uključiti sledeće aktivnosti:

  • Zajednička razvojna i marketinška strategija;
  • Izložba Istorija vina o vinogradarskom nasleđu i regionalnim vinarima;
  • Međunarodno studijsko putovanjeu Bač-Kiskunu i Vojvodini;
  • Obuka za vinski marketing;
  • Degustacije vina i takmičenja;
  • Kulturno istorijski događaji;
  • Nastupi na festivalima vina;
  • Vinski maraton.

  Razvoj proizvoda u okviru projekta će uključiti sledeće aktivnosti:

  • Novu zajedničku publikaciju o vinima i mapu;
  • Promotivni film o regionalnim vinarima;
  • Internet stranicu;
  • Izgradnju broda kao mobilne platforme za vinski turizam.
 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  SoundDancePaint - HUSRB/1903/33/0024

  Naziv projekta: Prekogranični zvuk, ples i slika za osobe sa invaliditetom

  Akronim: ZvukPlesSlika

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0024

  Ukupan budžet projekta: 120 671 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 102.570,35 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2020. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2022. godine

  Vodeći korisnik: Fondacija Ujedinjeni put (Egyesült Út Alapítvány)  Baja, Republika Madjarska

  Korisnik 1: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović” sa domom učenika

  Kontakt informacije: Egyesült Út Alapítvány

  Adresa: 6500 Baja, Barátság tér 18, Hungary

  Kontakt osoba: Metzinger Péter Andrásné

  Email: egyesultut@gmail.com

  Telefon: +36703336375

   

  Opis projekta:

  Glavni korisnik projekta je Fondacija Ujedinjeni put, a partner je srpska institucija - Škola za osnovno i srednje obrazovnje  „Milan Petrović“ sa domom učenika. Dve institucije su tokom 2018/2019. sprovele uspešan projekat tokom koga su se upoznavale sa Saundbim (Soundbeam) uređajem i isprobavale njegove mogućnosti. Veštine su usavršavane uz podršku srpskog partnera.

  Osnovni cilj projekta je muzičko obrazovanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Projekat koristi  novu tehnologiju i metod koji stvara mogućnost da mađarske i srpske obrazovne institucije sarađuju, međusobno upoznaju kulturu i život zajednice u pograničnim oblastima .

  Kupovinom i upotrebom novog instrumenta SOUNDBEAM, pored već poznatih tehnika, testiraće se i nova metoda. Ona će ispitati uticaj različitih zvukova, efekata, muzičkih detalja, pokreta, veština i aktivnosti prikazivanja u obliku terapijskih, razvojnih sesija. Ove sesije će se održavati 1-2 puta nedeljno, u malim grupama, pod vođstvom defektologa.

   

  U okviru projekta analiziraćemo postignute rezultate. Procenjivaćemo uticaj koji navedene aktivnosti imaju na početku i na kraju projekta. Biće uključeno oko 150 dece i mladih, od vrtića do srednjoškolskog obrazovanja, u mađarskim i srpskim obrazovnim institucijama.

  Događaji u okviru projekta - konferencije, koncerti, konsultacije, posete, letnji kamp - pomažu i podržavaju horizontalno učenje između dve zemlje, upoznavanje i usvajanje dobrih praksi i širenje profesionalne saradnje u zemlji i inostranstvu.

  Realizacija projekta stvara šansu za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom. Planirani javni muzički događaji služe za senzibilizaciju neposrednog okruženja i jačanje inkluzivnog stava.

   

   

   

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PALMCULTURE - HUSRB/1602/31/0026

  Naziv projekta: Kultura na dlanu - Palm Culture

  Akronim: PALMCULTURE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0026

  Ukupan budžet projekta: 124.035 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 105.429,75 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2019. godine

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Korisnik 1: Prirodno-matematički fakultet

  Kontakt informacije:

  Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Adresa: Kossuth Lajos sgt. 97. H-6724, Szeged

  Kontakt osoba: Zsolt Péter Függ

  Email: fuggzs@gmail.com

  Telefoni: +36 30 236 6396

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da se na osnovu izučavanja istorijske kulturne baštine Novog Sada i Segedina kroz temeljnu studiju (terenski rad i istraživanje) uspostavi integralna, sistematski kategorizovana baza podataka (sa fotografskom dokumentacijom) o kulturnom nasleđu i sadržajima na teritoriji pomenutih gradova. Na osnovu baze podataka, razviće se i interaktivni internet portal sa navedenim kulturnim nasleđem.

  Projekat se takođe bazira na aktuelnoj savremenoj kulturnoj ponudi Novog Sada i Segedina (festivali, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, drugi događaji), razvrstanoj i prezentovanoj u privlačnoj formi. Biće naveden i spisak lokalnih klubova i umetničkih grupa, sa naznakom da li su otvoreni za građane koji bi želeli da im se pridruže ili se informišu o načinu na koji oni rade.

  Portal će biti promovisan na nekoliko načina, putem: brošure, letaka, novinskih članaka i kampanja na društvenim medijima.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Senior-In - HUSRB/1903/42/0078

  Naziv projekta: "Prekogranični preduzetnički inkubator za starije"

  Akronim: Senior-In

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0097

  Ukupan budžet projekta: 213.638,70 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 181.592,89 EUR

  Početak projekta: 1. septembar  2020. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2022. godine

  Vodeći korisnik: Gerontološki centar: socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih lica

  Korisnik 1: Centar za socijalnu brigu u Sentešu

  Kontakt informacije:

  Gerontološki centar Subotica

  Adresa: Aleja Maršala Tita 31, 24000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Aleksandar T. Lovčanski 

  Email: lovcanski@gmail.com

  Telefon: +381 62788903

   

  Opis projekta:

  Kao odgovor na narastajuće demografske izazove sa kojima se suočavaju lokalne ekonomije u prekograničnom regionu, Projekat ima za cilj da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva nudeći model tzv. inkluzivnog preduzetništva kao jedan od načina u prevazilaženju posledica starenja stanovništva.

  Ovim projektom,  Gerontološki centar iz Subotice i Centar za socijalnu brigu iz Senteša postaće prve institucije socijalne zaštite u regionu koje će uspostaviti prekogranični mehanizam za podršku osobama sa preko 50 godina starosti u njihovim preduzetničkim inicijativama. U tu svrhu, partnerske institucije su predvidele nekoliko ključnih projektnih aktivnosti.

  Najznačajnija projektna aktivnost je osnivanje prvog regionalnog Inkubatora za preduzetništvo starijih, odnosno njegovih filijala u Subotici i Sentešu, potpuno opremljenog i stavljenog na raspolaganje starijim osobama i osobama sa invaliditetom za razvoj njihovih preduzetničkih ideja. Pored ovog resursa,  projekat će razviti potpuno novi višejezični internet portal putem kojeg će stariji preduzetnici imati mogućnost da plasiraju svoje proizvode i usluge na širem tržištu i na taj način osiguraju održivost sopstvenog biznisa.

  Ostale projektne aktivnosti uključuju:

  • Procenu i istraživanje preduzetničkog potencijala kod ove socijalne grupe, uključujući i njihova znanja i kompetencije;
  • Obuku zainteresovanih lica u bavljenju preduzetništvom:
  • Edukativno-promotivnu kampanju; i sl.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  MILLS’ ROUTE – HUSRB/1602/31/0252

  Naziv projekta: GRINDING MILLS, BINDING ROADS- HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmill

  Akronim: MILLS’ ROUTE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0252

  Ukupan budžet projekta: 514.852,14 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 437.624,31 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine 

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma (Kiskun Museum)

  Korisnik 1: ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

  Korisnik 2: Narodni muzej Kikinda (National Museum of Kikinda)

  Korisnik 3: Mesna Zajednica Orom (Local Community Orom)

  Korisnik 4: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (Municipality of Hódmezővásárhely)

  Kontakt informacije:

  Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma (Kiskun Museum)

  Adresa: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9. Hungary

  Kontakt osoba: Márta Mészáros, director of Kiskun Museum 

  Email: meszmarta@kiskunmuzeum.hu

  Telefon: +36 76 461 468

  Opis projekta:

  Očuvanje i upoznavanje sa našim arhitektonskim nasleđem je važan zadatak, jer očuvane građevine predstavljaju vrednosti naše prošlosti i nose znanje naših predaka.

  Glavni cilj ovog projekta je očuvanje posebne oblasti arhitektonskog nasleđa za buduće generacije –mlinovi i vetrenjače koji su nekada bile karakteristične ekonomske građevine u Vojvodini, a koje su se prvenstveno koristile za mlevenje hlebnih žitarica. Te žitarice su i danas osnova ljudske ishrane, te je poznavanje njihove istorije i obrade veoma važno. U pograničnom regionu Mađarske i Srbije očuvani su različiti tipovi mlinova, a projekat MILLS’ ROUTE (Put mlinova) će ih predstaviti u okviru zajedničkog turističkog programa. Ova tematska ruta povezuje i predstavlja zaštićene mlinove koji su pod zaštitom u pet naselja u kojima su smeštene partnerske organizacije. Osnovu projekta čini prikazivanje raznovrsnosti, tehničkih razlika i snalažljivosti naših predaka.

  Kroz Put mlinova, zainteresovani će imati priliku da se upoznaju sa različitim tipovima mlinova, vetrenjača i mlinova za papriku, rekonstrukcijom i renoviranjem građevina koji pružaju mogućnost za upoznavanje sa njihovim ekonomskim delovanjem, sa uzgojem i obradom žitarica, različitim zanatima, navikama u ishrani i tradicijom. Posetioce očekuju raznovrsni programi na različitim lokacijama u Mađarskoj - Kiškunfeleđhaza, Opustaser i Hodmezevasarhelj i u Srbiji – Kikinda i Orom.

  Posetioci se takođe moći da se upoznaju i sa tradicijama vezanim za posebno arhitektonsko nasleđe na naučnim savetovanjima, porodičnim programima, tematskim danima i festivalima. Pored ovih manifestacija, Put mlinova će biti dostupan i na onlajn platformama, pa se i na taj način može upoznati sa brojnim očuvanim građevinama u regionu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  K3CI - HUSRB/1602/32/0063

  Naziv projekta: Kaleidoskop savremene kulture i kreativne industrije

  Akronim: K3CI

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0063

  Ukupan budžet projekta: 207.470,26 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 176.349,72 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje Cinema City

  Korisnik 1:  Kulturanova

  Korisnik 2: KÉP-SZÍN-HÁZ

  Korisnik 3: MASZK Egyesület

  Kontakt informacije:

  Association Cinema City

  Adresa: Bogoboja Atanackovića 8, 21 000 Novi Sad, Republic of Serbia

  Kontakt osoba: Hana Ljiljak

  Email: hana.ljiljak@cinemacity.org

  Telefoni: +381 21 633 62 36

  Internet stranica projekta: https://k3ci.net/

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je jačanje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena Mađarske i Srbije unapređenjem profesionalnih kompetencija, umetničkom produkcijom i prenosom znanja između 70 mladih kulturnih menadžera i umetnika.

  Кroz serijal od osam obrazovnih i promotivnih događaja takođe kao što su Forumi proizvođača (2), Umetničke rezidencije (2), koncerti i projekcije (4), projekti nameravaju da učvrste znanje unutar kreativnog sektora, pokrenu umetničku saradnju između lokalnih scena, naglase ulogu mladih umetnika  i omoguće veću vidljivost kulturnih proizvoda među publikom u pograničnom regionu, intenzivirajući osećaj pripadnosti zajedničkoj oblasti.

  Osim toga, očekuje se da će poboljšani kvalitet kulturne produkcije imati višestruke pozitivne efekate na lokalnu turističku ponudu – od savremenih izložbi i festivala do predstavljanja atraktivne mešavine lokalne kulture i globalnih trendova, identiteta i gostoprimstva.

  Projekat će se prvenstveno fokusirati na umrežavanje i izgradnju kapaciteta kulturnih radnika iz Srbije i Mađarske, omogućavajući njihovo susretanje, razmenu praksi i znanja kroz radionice, predavanja i sastanke (Producers Forum 1.0 u Novom Sadu i Producers Forum 2.0 u Segedinu). Stručnjaci će moći da se međusobno upoznaju kroz neobaveznu ali i radnu atmosferu, moći će da raspravljaju o aktuelnim projektima i da razvijaju nove, saznaju nove tendencije u razvoju publike, a sve to uz korišćenje najsavremenijih tehnologija za pripremu kulturnih događaja kao i inovativnih načina finansiranja događaja.

  Drugi nivo ovog projekta uključuje stvaranje platforme za promociju i saradnju mladih umetnika. Putem četiri javna događaja, projekat će predstaviti sveže filmove, muziku, vizuelne radove i performanse koji komuniciraju univerzalnim jezikom i predstavljaju popularan i efikasan mediji za izražavanje ljudske genijalnosti. Takođe, projekat će ponuditi dve umetničke rezidencije kao mesto za razmenu iskustava i zajedničku produkciju umetničkih dela.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  LT-LV – HUSRB/1602/42/0112

  Naziv projekta: Lokalni ukusi – lokalne vrednosti

  Akronim: LT-LV

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0112

  Ukupan budžet projekta: 234.584,84 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199.397,11 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik:  Javno komunalno preduzeće d.o.o. opštine Bácsalmás (HU)

  Korisnik 1: Udruženje poljoprivrednih proizvođača Pačir (SRB)

  Kontakt informacije:

  Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft.

  Adresa: Bezdán ulica 10, 6430 Bačalmaš, Mađarska

  Kontakt osoba: Ágnes Gáll Barta Tiborné

  Email: bartanekozszolg@gmail.com

  Telefoni: + 36 30 646 9387

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je unapređenje znanja aktera socijalnog preduzetništva u pograničnom regionu. Projekat stremi jačanju prekogranične saradnje između socijalnih preduzeća, kreiranjem mreže koja im pomaže da izgrad kapaciteta i stvore stabilne tržišne pozicije. Radionice, studijska putovanja i druge prilike za razmenu znanja u sklopu projekta imaju za cilj da motivišu sadašnje i potencijalne aktere socijalnog preduzetništva, kao i da ih obuče u zastupanju svojih interesa.

  Drugi važan elemenat projekta je izrada studija sa obe strane granice vezane za (nekad) karakteristična stara zanimanja u prekograničnom regionu radi sticanja znanja o ovim zanimanjima. Njihova svrha je podizanje svesti o zanatima tipičnim za ovaj region, kao i definisanje njihovih potencijala na lokalnom tržištu rada. Putem procene studija, identifikovanjem mogućnosti za socijalno preduzetništvo u regionu i putem društvenih mreža, projektni partneri će elaborirati strategije i podeliće ih  sa relavantnim vladinim institucijama i dati preporuke za promociju važnosti aktera socijalnog preduzetništva za razvoj tržišta lokalnih prehrambrenih proizvoda i zanatskih proizvoda.

  Radi promocije lokalnih proizvoda projektni partneri će organizovati razne manifestacije, sajmove i degustacije, kroz koje će učesnici imati priliku da se upoznaju sa tradicionalnom hranom, ukusima i proizvodima sa druge strane granice. Pored kratkih filmova i štampana brošura, projektni partneri će putem društvenih mreža predstaviti aktere socijalnog preduzetništva, lokalne proizvode i tradicionalne zanate iz obe zemlje. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PREDIHUSRB - HUSRB/1602/32/0064

  Naziv projekta: Predviđanje uspeha dece u sportu bez granica

  Akronim: PREDIHUSRB

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0064

  Ukupan budžet projekta: 90.235,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 76.699,75 EUR

  Početak projekta1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje SUTEAM

  Korisnik 1: Ülles Omladinska sportska organizacija

  Kontakt informacije:

  Udruženje SUTEAM

  Adresa: Pavla Štosa 2/28, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Dakić Srđan

  Email: s.dakic@gmail.com

  Telefon: +381 65 652 8501

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj repoznavanje, podršku i razvoj mladih sportskih talenata u prograničnom regionu, kao i podržavanje procesa razvijanja sportskog identiteta i odnosa prema sportu.

  Ciljevi projekta su:

  • Razvijanje održivog, inovativnog i zajedničkog sportsko-strateškog proizvoda zasnovanog na rezultatima specijalnih testova mladih sportista koji će doprineti zajedničkom brendu programskog područja, stoga i povećanju broja mladih sportista.
  • Podizanje prekogranične saradnje u domenu sporta među decom i sportskim stručnjacima na viši nivo.
  • Upoznavanje sportskih stručnjaka sa modernim tehnologijama u razvoju sportista.

  Ciljne grupe u okviru projekta su:

  • Direktna ciljna grupa – pretežno početnici. 70-100 igrača/klubova, koji su u osnovi mladi igrači (4-12 godina starosti);
  • Indirektna ciljna grupa – publika, sportski navijači, porodice sportista/profesionalaca, drugi sportski klubovi i njihovi članovi, kao i mediji.

  Aktivnosti obuhvataju:

  • Otvarajuća konferencija sa dečjim sportskim festivalom i takmičenjem;
  • Turnir u malom street-fudbalu;
  • Zajednički trening kamp za decu;
  • Seminari za trenere i nastavnike;
  • Turnir u fudbalu;
  • SuTeam olimpijske igre za mlade sportiste;
  • Zajednički treninzi;
  • EURO CUP sa završnom konferencijom.

  Rezultati koje projekat namerava da postigne:

  • Bolje prepoznavanje programske oblasti kao opšteg sportskog područja (na lokalnom i međunarodnom nivou);
  • Stvaranje jedinstvene sportske strategije za razvoj mladih sportista;
  • Sportski treneri i mladi sportisti stiču nove veštine i znanja i povećavaju svoje profesionalne performanse;
  • Obnavljanje opreme i poboljšanje stručnog obrazovanja potrebnih za razvoj sporta.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SocioAgro – HUSRB/1602/42/0152

  Naziv projekta: Društveno preduzetništvo i poljoprivredna zajednica - borba protiv dugoročne nezaposlenosti

  Akronim: SocioAgro

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0152

  Ukupan budžet projekta: 222.514,22 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 189.137,08 EUR

  Početak projekta: 2. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 1. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitna organizacija Katház

  Korisnik 1: Fondacija Poverello

  Kontakt informacije:

  Neprofitna organizacija Kathaz

  Adresa: Dugonics ter 12, 6720 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Barnabaš Gergelj 

  Email: katolikushaz@gmail.com

  Telefon: +381 63 845 0335

   

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj da pomogne porodicama koje imaju finansijske poteškoće (npr. nezaposlenost), kao i deci sa nezaposlenim roditeljima kojima je neophodna pomoć po pitanju obrazovanja. Cilj projekta je da putem modela socijalnog preduzeća u Drljanu, kroz mogućnosti za zaposlenje, treninge, obuke i kroz edukaciju dece poboljša životne uslove ciljne grupe.

  Aktivnosti u okviru ovog projekta počivaju na dva principa: obrazovanju/edukaciji i snazi zajednice. Najvažniji elemenat projekta je obrazovanje, koji u velikoj meri određuje delotvornost i održivost projekta. Projekat će primenjivati razne obrazovne metodologije, poput stručnih kurseva, treninga za takozvane meke veštine (soft skills) i studijska putovanja.

  Stručne edukacije (teorijske osnove poljoprivrednog plastenika i proizvodnje povrća) će predavati iskusni poljoprivredni stručnjaci. Projektni partneri će primenjivati primeniti tzv. neformalnu metodologiju, naime učesnici će samostalno primenjivati stečeno znanje u plastenicima primenom metode  učenje kroz praksu (learning by doing).

  Pored stručnog obrazovanja, projektni partneri će držati obuke za razvijanje mekih veština na polju efikasnog upravljanja vremenom, preduzetništva, razvoja poslovne etike i samopouzdanja. Razvijanjem ovih osnovnih veština učesnici će postati uspešni u svom poslu, čak i nakon dužeg perioda bez posla.

  Razvijanjem preduzetničkih sposobnosti učesnici će postati preduzetnici koji će nastaviti poslovanje i nakon završetka projekta (upravljanje rizikom, ulaganja i štednje, itd.).

  Druga metodološka osnova ovog projekta je snaga zajednice. Putem kompleksnog pristupa stvoriće potrebne osnove za početak poljoprivredne delatnosti. Delotvornost i promovisanje  pozitivnih primera u okviru zajedniceosiguraće održivost ovog projekta.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  Digital Meets Culture - HUSRB/1903/33/0094

  Naziv projekta: Spoj digitalnog stvaralaštva i kulture: Promocija prekograničnog nasleđa kroz digitalnu prizmu

  Akronim: Spoj digitalnog stvaralaštva i kulture

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0094

  Ukupan budžet projekta: 181 988.15 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 154 689.92 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2020. godine

  Kraj projekta: 30. novembar 2021. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje Digitalna regija

  Korisnik 1: Udruženje SZÓ-TÉR

  Kontakt informacije:

  Udruženje Digitalna regija

  Adresa: Kizur Ištvana 64, 24000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Tomislav Dedović Tomić 

  Email: udig.regija@gmail.com

  Telefon: +381 63503022

   

  Opis projekta:

   

  Projekat pod nazivom „Spoj digitalnog stvaralaštva i kulture: Promocija prekograničnog nasleđa kroz digitalnu prizmu“ (Digital Meets Culture: Promotion of the Cross-Border Heritage through Digital Prism), realizuje se u okviru IPA Interreg programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a organizacije koje sprovode Projekat su Udruženje Digitalna regija iz Subotice, kao vodeći korisnik,  i Udruženje SZÓ-TÉR iz Segedina kao partner u realizaciji Projekta.

  Osnovna ideja partnerskih organizacija tokom razvijanja projektne ideje bio je doprinos daljem jačanju već uspostavljenih kanala komunikacije u prekograničnom regionu, koji bi promovisali očuvanje kulturnog nasleđa pružajući mladima znanje i učeći ih veštinama starih zanata, dok bi kreiranje digitalnih alata  učinilo rezultate projekta dostupnim lokalnim zajednicama u prekograničnom regionu. Projekat ima potencijal da indirektno podstakne veću otvorenost stanovništva, da pospeši interesovanje za kulturološke sličnosti i stvori mogućnost prihvatanja razlika i specifičnih vrednosti.

  Projekat je koncipiran na način da omogući dubinsku medijsku promociju zajedničkog kulturnog nasleđa prekograničnog regiona putem produkcije, distribucije i emitovanja zajedničkog televizijskog serijala o tradiciji starih zanata. Kako bi se zajedničko kulturno nasleđe sačuvalo u novom digitalnom dobu, biće izrađena veb stranica „E-Handcraft“ koja će služiti kao obrazovna platforma, nudeći priručnike o veštinama starih zanata i paralelno promovišući njihov turistički potencijal.

   

   

   

   

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Baja-Sombor Greenways – HUSRB/1602/31/0227

  Naziv projekta: Razvoj ekoturističkih destinacija u Baja-Sombor prekograničnom regionu razvojem tematskih zelenih ruta i turističkih proizvoda

  Akronim: Baja-Sombor Greenways

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0227

  Ukupan budžet projekta: 403.971,55 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 343.375,81 EUR

  Početak projekta: 1. maj. 2018. godine 

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Grad Baja

  Korisnik 1: Grad Sombor

  Korisnik 2: Baja TDM

  Kontakt informacije: 
  Grad Baja
  Adresa: 6500 Baja, Trg Svetog Trojstva 1.
  Kontakt osoba: Wolfárt Orsolya
  Email: wolfart.orsolya@bajavaros.hu
  Telefon: +36 79 527 185

  Opis projekta:
  Glavni cilj projekta je razvoj turističke destinacije Baja-Sombor putem izgradnje mreže jedinstvenih turističkih ruta kroz manji razvoj infrastrukture i druge aktivnosti, kao što su: strategija razvoja, mobilna aplikacija, trening i sportski i turistički događaji.

  Projekat ima za cilj da oformi prekogranične turističke destinacije, koje bi se koordinirale zajednički, tako da se osigura održiv turistički razvoj i da se podrže aktivnosti saradnje kroz kulturu, rekreaciju, sport i zaštitu prirode. Saradnja i zajednički događaji će takođe promovisati prihvatanje kulturoloških razlika.

  Projekat je zasnovan na ekološki prihvatljivim aktivnostima. Takođe, projekat će jasno komunicirati o ekološkoj odgovornosti turista i pružalaca turističkih usluga u okviru komunikacijskih aktivnosti, događaja i treninga. Dodatno, projekat će raditi na podizanju svesti  o prirodnim resursima i kulturnoj baštini ovih područja, kao i koristima od aktivnosti koje su u skladu sa prirodom. Planiranjem strategije i razmenom znanja, partneri na projektu će moći da ostvare održivost zajedničkog razvoja ove prekogranične destinacije.

  Projektom su obuhvaćene sledeće aktivnosti: 

  • Izgradnja sunčane terase bez barijere na obali Šugovice u Baji;
  • Izgradnja multifunkcionalnog centra za biciklizam i vodeni turizam u Baji;
  • Izgradnja Kajak Centra u Somboru; 
  • Postavljanje  dve biciklističke servisne stanice na delu „Eurovelo 6“na teritoriji grada Sombora.
  • Dvosmerna biciklistička trka „U poseti susedima“;
  • Baja-Sombor Ultramaraton;
  • Kajak avantura.

  Projekat će takođe uključiti pripremu detaljno istraživanje u oblasti turizma, plan aktivnosti, prezentaciju o aktivnoj turističkoj destinaciji i učešće na regionalnom turističkom sajmu.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  MultiSport HUSRB - HUSRB/1903/34/0062

  Naziv projekta: MultiSport preko granice

  Akronim: MultiSport HUSRB

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0062

  Ukupan budžet projekta: 119 130,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 101 260,50 EUR

  Početak projekta: 01. nov 2020. godine

  Kraj projekta:        28. feb 2022. godine

  Vodeći korisnik: Sportsko Udruženje Njerš Ištvan Akademia

  Korisnik 1:  Sportsko Udruženje Tompa

  Kontakt informacije:

  Sportsko Udruženje Njerš Ištvan Akademia

  Adresa: Košutova 4, 24427 Totovo Selo, Serbia 

  Kontakt osoba: Robert Kis

  Email: kicsokiss@gmail.com

  Telefoni: +381631661738

   

  Opis projekta:

  Ruralna područja sa obe strane granične suočavaju sa zajedničkim izazovima u smislu zaostajanja u razvojnim procesima u oblasti ekonomije, socijalnih pitanja i kulturne sfere. Sportska saradnja uglavnom se fokusira na samo jednu granu, čime se ograničavaju mogućnosti za širu strukturu. Međutim, projekat Multisport namenjen je okupljanju tri sportske grane i tako stvaranju šireg okvira za ciljnu grupu za izgradnju dobrosusedskih odnosa organizovanjem zajedničkih sportskih i rekreativnih događaja u pograničnom regionu.

  Fudbalski, džudo i rukometni timovi koji učestvuju u zajedničkim aktivnostima glavna su meta ovog projekta. Deca između 10 i 18 godina su direktni učesnici. Tokom projekta, u tri sportske sekcije i tri aktivnosti približno 370 mladih igrača će biti direktno uključeno iz obe zemlje. Na poslednjem velikom događaju, festivalu masovnog sporta, nameravamo da uključimo oko 200 ljudi.

  Organizacijom fudbalskog mini kupa, usavršavanjem nastavnika sporta, zajedničkim kampovima za trening; JUDO takmičenja, kampovi, seminari; rukometni turniri, zajednički kampovi za treninge i napredne radionice za trenere i druge zajedničke sportske i zabavne manifestacije (FESTIVAL) sa obe strane granice, okupljamo potencijalne učesnike i stanovnike pograničnog područja i pružamo veću javnost regionu, usput promovirajući sportska i društvena pitanja.

   

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PANNONSTEPPES – HUSRB/1602/12/0065

  Naziv projekta  Očuvanje ključnih životinskih vrsta u Panonskoj stepi u pograničnom regionu između Mađarske i Srbije

  Akronim:  PANNONSTEPPES

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0065

  Ukupni budžet projekta:  287.039,93 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA) 243.983,93 EUR

  Početak projekta: 15. januar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik:  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Korisnik 1:  Uprava nacionalnog parka Kiškunšag (Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság)

  Korisnik 2:  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 3:  Lovačko udruženje Perjanica

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

  Adresa: Radnička 20a, 21000, Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Biljana Ilija Panjković

  Email: biljana.panjkovic@pzzp.rs

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj očuvanje dve ključne životinjske vrste koje obitavaju u panonskoj stepi i očuvanje njihovih staništa, što će pružiti značajan doprinos postizanju boljeg očuvanja za ostatke panonske stepe u obe države.

  Staništa šargana (mađarske livadske zmije  / Vipera ursini rakosiensis) će biti ponovo povezana uklanjanjem prepreke od 22 hektara, koja je sačinjena od nepodobnog gustog rastinja (šipražja i šume). Zahvaljujući tome, biće olakšana komunikacija i razmena sa populacijom i ova životinjska vrsta će imati veće šanse za dugoročno preživljavanje u svom najvažnijem staništu u Panonskoj niziji.

  Velika droplja (Otis tarda) u Srbiji je velika ptica koja je prevashodno ugrožena od strane kopnenih grabljivica i uljeza u svojim staništima. Stoga će biti podignute zaštitne ograde oko 115 lokacija na kojima se one gnezde u specijalnom rezervatu prirode „Pašnjaci velike droplje“ . Ograda će pomoći bezbednom gnežđenju i, samim time, rastu populacije u jedinom staništu velike droplje u Srbiji.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  FILMY - HUSRB/1602/32/0098

  Naziv projekta: Filmska umetnost povezuje mlade ljude

  Akronim: FILMY

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0098

  Ukupan budžet projekta: 127.996,80 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 108.797,28 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Korisnik 1: Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin Doo (Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.)

  Kontakt informacije:

  Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Vladimir Perović

  Email: vladperovic@openunsubotica.rs

  Telefoni: +381 63 597 245; +381 24 554 600

  Opis projekta:

  Pograničnom regionu Mađarske i Srbije nedostaje strateška, održiva i razvojna saradnja između institucija/organizacija kulture koje se bave filmskom umetnošću. Pored nedostatka saradnje između kulturnih organizacija i bioskopa, što rezultira u nedostatku informacija o filmski programima, filmskim događajima i kinematografiji susedne zemlje, značajan problem predstavlja i nedostatak kreativnih, inovativnih i umrežavajućih aktivnosti u filmskoj umetnosti koje bi uticale na povezivanje pograničnog regiona i njegove populacije. Nedostatak adekvatne ponude neformalnog obrazovanja u oblasti filmske umetnosti u pograničnom regionu, ostavlja ciljnoj grupi skromne mogućnosti za razvoj umetničkog duha i veština bez obzira na njihov talenat i zainteresovanost. Omladini, ljudima srednjih godina i starijim ljubiteljima filmske umetnosti nedostaju centri za edukaciju i negovanje filmske kulture, razmene mišljenja i kritičkih posmatranja života i njegovih elemenata iz perspektive filmske umetnosti.

  Prepoznajući ove probleme, dve institucije/organizacije kulture iz pograničnih gradova Subotice i Segedina, kao menadžeri dva značajna bioskopa i organizatori dva međunarodna filmska festivala, pripremili su set međusobno povezanih aktivnosti kojima će animirati i povezati široku ciljnu grupu, posebno mlade ljude i kreirati nove kulturne događaje što će rezultirati konkretnim razvojem pograničnog regiona u oblasti filmske umetnosti. Otvoreni univerzitet Subotica i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti Segedin planiraju da uspostave blisku i kontinuiranu saradnju zasnovanu na tri različita stuba saradnje – saradnja filmskih festivala, uspostavljanje filmskih klubova i uspostavljanje filmskih škola u pograničnom regionu. Putem saradnje filmskih festivala i bioskopa iz dva grada a naročito putem uspostavljanja filmskih škola i filmskih klubova u ovim gradovima i drugim Mesnim zajednicama, ciljna grupa će dobiti priliku da prati i uživa u filmskoj umetnosti kao i da razvija sopstvene talente putem edukacije, praktičnog rada, razmene iskustva i saradnje sa kolegama iz susedne države.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  HandyCraft2 - HUSRB/1602/42/0173

  Naziv projekta: Social Enterprise to integrate the Craftmen in the Cross Border Region

  Akronim: HandyCraft2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0173

  Ukupan budžet projekta: 175.275 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 148.983,74 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

  Korisnik 1: Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta”

  Kontakt informacije:

  Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

  adresa: 6721 Szeged, Sajka utca 16 ( 6721 Segedin, ul. Šajka br.16.)

  Kontakt osoba: Sánta János

  Email: santa.janos@dartke.eu

  Telefon: +36 20 852 2827

   

  Opis projekta:

  Na osnovu ranijih iskustava u oblasti promocije preduzetništva,ovaj projekat ima za cilj sledeće:

  • Promociju socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, osnaživanjem lokalnih proizvođača rukotvorina koji su u nepovoljnom socijalno-ekonomskom položaju;
  • Podizanjem nivoa zaposlenosti uključivanjen lokalne radne snage sa odgovarajućim veštinama.  

  Ovi ciljevi će se ostvariti putem strateškog plana i analize tržišta, zajedno sa analizom zakonskog sistema i razvijanjem publikacije „Priručnik za opšti imidž“. Kroz ovaj projekat, projektni partneri će uključiti lokalne preduzetnike u radionice i događaje namenjene umrežavanju.  

  Projekat se sastoji iz tri glavna elementa:

  1. Handycraft Strategija socijalnog preduzetništva (SSP) koja uključuje istraživanje tržišta, uz analizu zakonskih i institucionalnih okvira;
  2. Zajednički razvoj proizvoda (ZRP) – franšizni brend za lokalne proizvode zanatlija koji će se razviti u sklopu ovog projekta. Nakon odabira i regrutovanja lokalnih zanatlija (putem intenzivne PR kampanje), kroz zajedničku saradnju lokalnih stanovnika i eksperata razviće se grupa proizvoda od 20-20 komada prototipa koji će nositi elemente karakteristične za ovu lokaciju. Pored toga, putem mentorskog programa, zanatlije će biti informisane o ovom procesu.
  3. Pristup na tržište (PT) – uključivanje zanatlija sa lošim socio-ekonomskom položaju na lokalno tržište, proizvodnjom i plasmanom rukotvorina.
 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  NaturalValues - HUSRB/1903/34/0002

  Naziv projekta: SARADNJOM DO OČUVANJA ZAJEDNIČKIH PRIRODNIH VREDNOSTI I NJIHOVOG POPULARISANJA

  Akronim: NaturalValues

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0002

  Ukupan budžet projekta: 234 263,65 euro

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199 124,09 euro

  Početak projekta: 01.09.2020

  Kraj projekta: 28.02.2022

  Vodeći korisnik: Televizije Kečkemet Neprofit d.o.o.

  Korisnik 1: FONDACIJA "PANONIJA"

  Kontakt informacije:

  Adresa: Szabadság trg, 26000 Kecskemét,

  Kontakt osoba: Emília Pásztor

  Email: pasztoremilia@tolna.net

  Telefoni: +36 30 207 0057

   

  Opis projekta:

  Cilj mađarsko-srpske saradnje u ovom projektu je očuvanje zajedničkih prirodnih vrednosti, kroz doprinos  njihovom upoznavanju u pograničnom regionu i popularisanju iskorišćenosti u okvirima turizma koji neguje vrednosti prirode. Cilj je, takođe, dalje jačanje dugoročne saradnje između Televizije Kečkemet doo i Fondacije Panonija – Panon RTV-a, koja već ima značajnu i uspešnu predistoriju. Istaknuti ciljevi su u službi očuvanja prirode i održivog razvoja regiona.

  Ostvarujući  ovaj projekat korisnici se prihvataju teške misije. Želja im je da promene način na koji ljudi  posmatraju i pristupaju zajedničkim prirodnim vrednostima. Činjenicama i naučno zasnovanim informacijama radiće na podizanju zajedničkog osećaja odgovornosti o očuvanju prirode. Uticaj nastoje da podrže činjenicama i istraživanjem javnog mnjenja.

  Postavljeni  cilj žele da postignu zajednički pripremljenim dvojezičnim serijalom emisija magazinskog tipa koje će pokrenuti od oktobra 2020. godine. Serijal bi sadržao 36 emisija magazinskog tipa, u trajanju od 20 do 25 minuta, koje bi bile emitovane svake druge subote od 19 časova u programu Televizije Kečkemet i Panon televizije.

  Svaka emisija sadržala bi četiri do šest kraćih izveštaja i reportaža, ravnomerno prikazujući aktuelne teme iz Srbije i iz Mađarske. Pored predstavljanja zajedničke prirodne baštine, serijal će ponuditi i informacije iz oblasti ekološkog turizma, o ruralnim turističkim programima, akcijama i regionalnim uspesima. Radi podsticanja većeg uključivanja građana, a posebno mladih, sa obe strane granice biće organizovan poseban niz takmičenja u poznavanju prirodnih odlika terena. U finalu kviza na kraju projekta petočlane ekipe iz Srbije i iz Mađarske odmeriće svoje znanje u novom televizijskom studiju Panon RTV-a.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CET - HUSRB/1602/31/0081

  Naziv projekta: Zajednički napori za turizam

  Akronim: CET

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0081

  Ukupan budžet projekta: 584.349,2 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 496.696,81 EUR

  Početak projekta:  1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava Kiškunmajše (Kiskunmajsa Város Önkormányzata)

  Korisnik 1: Opština Bačka Topola

  Kontakt informacije:

  Kiskunmajsa Város Önkormányzata

  Adresa: Fő u. 82., 6120 Kiskunmajsa, Magyarország

  Kontakt osoba: Váraljai György

  Email: vgyorgy@kiskunmajsa.hu

  Telefon: +36  77 481 144

   

  Opis projekta:

  Ciljevi projekta su formiranje mreže turističkih usluga, proizvoda i dobara, zasnovanih na prirodnim vrednostima i kao i podrška lokalnim proizvođačima uključivanjem u bazu podataka za lokalne vrednosti i imovine.

  Projekat će takođe uključiti: prenos znanja, programe slobodnih aktivnosti sa kampovima, šetnjama u prirodi, treninzma, kao i knjigu pripovedaka i mobilnu aplikaciju.

  Partnerstvo će pružiti mogućnosti lokalnim proizvođačima da predstave svoje lokalne vrednosti i ručno izrađene proizvode. Putem izložbi, degustacijama lokalnih proizvoda, partneri će promovisati i podržavati lokalno kulturno nasleđe i vrednosti. 

  Takođe, projekat će sprovesti marketinške aktivnosti podržavajući elemente projekta. Uz centre za posetioce, projekat će podstaći ruralni i eko-turizam, a kroz programe i obuke za podizanje svesti sprovešće i transfer znanja. Ove aktivnosti imaju za cilj da podstaknu posetioce da duže borave u ovoj oblasti.

  Projekat će kreirati trojezičnu mobilnu aplikaciju, namenjenu i odraslima i mladima. Pored toga, projekat planira da uključi i decu putem trojezične zbirke pripovedaka.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  Naziv projekta Izrada tehničke dokumentacije za železničku liniju Subotica-Baja

  Akronim: Dream Railway 

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/22/0002

  Ukupan budžet projekta: 3.585.017,40 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 3.047.264,79 EUR

  Početak projekta: : 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: : 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Korisnik 1: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Srbija

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  Email: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kontakt osoba: Endre Šurjan

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da se izradi projektna dokumentacija koja je potrebna za izgradnju pruge na deonici Subotica-Bačaljmaš-Baja na železničkoj trasi Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja, oslanjajući se na postojeću studiju izvodivosti.

  Planiranje železničke linije Segedin-Subotica-Bačaljmaš-Baja je započeto pre nekoliko godina. 2011. godine je urađena studija izvodivosti za ovu železničku liniju, koja je finansirana kroz IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i koja je razmatrala nekoliko alternativnih trasa. U proteklih pet godina, Vlade i nadležna ministarstva iz Srbije i Mađarske održali su nekoliko sastanaka o razvoju železnice i u više navrata su izrazili svoju podršku ovom projektu.

  Trenutno, na deonici Subotica-Bačaljmaš nema nikakvog saobraćaja. Železnička linija je nekad funkcionisala, ali danas su ostali samo tragovi nekadašnje pruge.  Nepostojanje direktne saobraćajne veze je značajna prepreka za razvoj kulturnih, turističkih i društvenih veza u pograničnom regionu Mađarska-Srbija. Glavni značajovog projekta je razvoj železničke veze čime bi se eliminisale anomalije prelaska granice i omogućila rekonstrukcija železničke linije iunapredila mobilnost ljudi i dobara. Kao rezultat toga, biće optimizovano vreme putovanja potrebno da se pređe ova fizička razdaljina, a gradovi i sela ovog regiona će postati znatno pristupačniji.

  Planirane Projektne aktivnosti uključuju:

  • Predlozi dizajn rešenja (Designs for approval - DfA) i idejni projekat za železničku liniju Subotica-Čikerija-Bačaljmaš-Baja.
  • Izrada prostornog plana posebne namene za infrastrukturni koridor (Subotica-Čikerija, Bačaljmaš, Bačbokod, Bački Vinogradi.
  • Štampanje publikacija za projekat – rezime tehničke dokumentacije
  • Događaji, uključujući sastanke sa srpskim i mađarskim železničkim kompanijama, i radionice sa predstavnicima gradova i sela koja se nalaze uz železničku trasu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AREeCcDev – HUSRB/1602/31/0075

  Naziv projekta: A New Approach in Rural Ethno- and Ecotourism: Capacity and Competence Development

  Akronim: AREeCcDev

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0075

  Ukupan budžet projekta: 499.200,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 424.320,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet UNS

  Korisnik 1: Javno preduzeće "Palić-Ludaš"

  Korisnik 2: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 3: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu UNS

  Kontakt informacije:

  Zavod za farmaciju, Medicinski fakultet UNS

  Adresa: Hajduk Veljkova 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Prof. dr Biljana Božin

  Email: biljana.bozin@mf.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 60 054 4824; +381 21 422 760

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj da razvije turističke kapacitete Ludaškog jezera i uključi lokalnu zajednicu u turistički sektor kako bi se povećala atraktivnost ove lokacije na mapi eko- i etno-turizma i učinila je pogodnom za prekograničnu saradnju sa mađarskim turističkim centrima (u Moraholomu). Osim toga, projekat će se baviti i očuvanjem tradicionalne upotrebe biljaka među lokalnim stanovništvom i njihovom edukacija o tome kako primeniti zelenu tehnologiju u proizvodnji suvenira na biljnoj bazi, i kako očuvati životnu sredinu.

  Ciljne grupe ovog projekta su članovi lokalne zajednice, mali samostalni preduzetnici i zaposleni u sektoru turizma koji rade u regionu obuhvaćenom projektom. Projekat će takođe uključiti i pripadnike ranjivih grupa – decu bez roditeljskog staranja, osobe sa invaliditetom, starije osobe, samohrane roditelje, nezaposlene i raseljena lica i pružiće im obuku za proizvodnju prirodnih biljnih proizvoda "Zelena kozmetika" i "Zelena gastronomija", za kojima postoji veliko interesovanje na tržištu Evropske unije. To će im omogućiti dodatne prihode i smanjiti zavisnost od drugih i doprineti njihovoj opštoj dobrobiti.

  Ovaj projekat će takođe doprineti poboljšanju ekonomije pograničnog regiona – u svakom aspektu, počev od lokalnih trgovaca, preko turističkih agencija pa do drugih pružalaca usluga koji će imati koristi od povećane trgovine.

  Prva faza projekta biće 3D mapiranje terena specijalnog rezervata prirode "Ludaško jezero", kao i delova predela "Subotička peščara" i Specijalnog rezervata prirode "Selevenjske pustare". U okviru projekta,  mapiraće se staze zdravlja i pripremiti nacrti „antistres“ bašte i vazdušnih oaza. U ovoj fazi projekta će biti nadograđeni i kapaciteti vizitorskog centra Ludaš, kako bi se unapredili i prilagodili potrebama kasnijih faza projekta.

  Uz navedene aktivnosti, projekat će kreirati i sveobuhvatni etno-botanički upitnik za anketu među lokalnim stanovništvom. Ovo anketiranje će omogućiti sakupljanje informacija o kulturnom nasleđu i tradicionalnoj upotrebi lokalne flore. Na osnovu dobijenih podataka, u kombinaciji sa pregledom dostupne literature, projekat će organizovati radionica koje će kombinirati znanje savremene medicine sa tradicionalnim i kulturno jedinstvenim praksama stanovništva u programskoj oblasti. Ove radionice će biti prilagođene svim članovima lokalne zajednice i pružiti im potrebne veštine za upotrebu tradicionalno korištenih biljaka za kreiranje i izradu jedinstvenih suvenira, prehrambenih i proizvoda koji se mogu primenjivati u promociji zdravlja.

  Novoformiranim stazama zdravlja, „antistres“ baštama, vazdušnim banjama i malim botaničkim vrtom u kojem će se moći videti najznačajnije lekovite biljke programskog područja i suvenirima, projekat će značajno povećati turistički profil ovog područja i omogućiti lokalnom stanovništvu da iskoristi sve veći trend zdravstvenog turizma, a u isto vreme radi i na očuvanju svog kulturnog nasleđa.

  Da bi se osigurala održivost ovog projekta u budućnosti, uzimajući u obzir otvorenu politiku Evropske unije, svi rezultati dobijeni tokom implementacije projekta biće prikazani u sveobuhvatnoj onlajn trojezičnoj monografiji.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  YoungInnov - HUSRB/1903/43/0037

  Naziv projekta: Podsticanje mladih za učešće u inovacijama u preduzetništvo  kroz transferima znanja i stipendijom u SRB-HU prekograničnom regionu

  Akronim: YoungInnov

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/43/0037

  Ukupan budžet projekta: 429 850 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 365 372,50 EUR

  Početak projekta: 12.03.2021

  Kraj projekta: 11.09.2022

  Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

  Korisnik 1: Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

  Korisnik 2: Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara

  Kontakt informacije: Poštanski fah: pf.1247

  Adresa: H-6721 Szeged, Sajka utca 16. II/6

  Kontakt osoba: Gábor Dániel Nagy

  Email:  ngd@dartke.hu

  Telefoni: +36309061735

  Opis projekta:

  Projekat je namenjen razvoju kulture inicijative među mladima. Projekat teži da ohrabri mlade da budu autentični autori i akteri podstičući njihovu kreativnost, odvažnost i talenat u lokalnom aktivizmu i socijalnoj koheziji, građanstvu i solidarnosti, održivom razvoju i preduzetništvu. Projekat posebno želi da pruži obrazovnu, tehničku i finansijsku podršku mladima tokom njihovih vlastitih projekata, od početka do završetka. Kroz neformalno obrazovanje i vršnjačko učenje, projekat će razviti autonomiju, individualnu i kolektivnu odgovornost. Uključivanje omladine u društveni i javni život će pomoći njihovoj socijalnoj i profesionalnoj integraciji. Stimulisaće osnovne kompetencije i veštine kao što su izražavanje ideja, odbrana projekata, prilagođavanje u svetlu ograničenja, timski rad i individualni rad. Projekat će pružiti metodološke resurse, obuku, veb stranicu i naučnu pomoć u praćenju i proceni uticaja aktivnosti. Zajednički srpsko-mađarski žiri će ocenjivati predloge projekata. Partnerstvo na svim nivoima će pomoći u promociji programa i širenju njegovih rezultata. Korisnike stipendije će izabrati žiri, stipendija će trajati 48 meseci, od kojih će 12 stipendista iz Mađarske provesti prvih 24 meseci u Srbiji, a drugih 24 meseci će 12 stipendista iz Srbije provesti u Mađarskoj.

   

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Rehab NatCult Heritage - HUSRB/1602/31/0128

  Naziv projekta: Rehabilitacija zajedničkog prirodnog i kulturnog nasleđa zarad budućeg razvoja regiona

  Akronim: Rehab NatCult Heritage

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0128

  Ukupan budžet projekta: 557.602,2 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 473.961,87 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 31.mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Opština Šandorfalva

  Korisnik 1: Opština Novi Bečej

  Kontakt informacije: Opština Šandorfalva

  Adresa: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

  Kontakt osoba: Gajdosné, Pataki Zsuzsanna

  Email: polghiv@sandorfalva.hu  

  Telefon: +36 6 257 2963

  Opis projekta:

  Stepen privrednog razvoja kao i uslovi života u Novom Bečeju u Srbiji i Šandorfalvi u Mađarskoj su slični, a na razvoj oba naselja uticala je blizina zaštićenih prirodnih dobara. Obe lokalne samouprave stavljaju akcenat na razvoj turizma, a naročito ekoturizma.

  Saradnja je  započeta  2013. godine, kada su predstavnici dve lokalne samouprave prepoznali slične probleme sa kojima se suočavaju i definisali prilike za buduću saradnju i dalji razvoj.

  Glavni cilj projekta je ekoturizam u područjima sa zaštićenim prirodnim dobrom, kao i revitalizacija turizma, privrede i života u zajednici i jačanje veza u pograničnom regionu.

  Projektni partneri nameravaju da sprovedu sledeće aktivnosti u okviru ovog projekta:

  • razvoj infrastrukture zaštićenog prirodnog dobra  kroz elaboriranje strategije ekoturizma,  koji se odnosi na ova dva područja;
  • promocija prodaje lokalnih proizvoda i iniciranje obuke za proces standardizacije i uspostavljanje nadzornog tela;
  • organizovanje pet kulturnih događaja koji predstavljaju vrednosti Slanog kopova;
  • nastup na sajmovima turizma;
  • rehabilitacija područja zaštićenog prirodnog dobra na jezeru Nadaš, dozvoljavanjem upotrebe područja za ispašu bivola  iz  Nacionalnog parka Kiškunšag, kao i  kreiranjem različitih vodenih površina pogodnih za posmatranje ptica;
  • povezivanje Šandorfalva i jezera Nadaš prirodnim putem sa interaktivnim elementima;
  • organizovanje nekoliko događaja usmerenih ka promovisanju lokalnih prirodnih i kulturnih vrednosti;
  • studija o diverzifikaciji divljih životinja na jezeru Nadaš;
  • aktivnosti u oblasti marketinga i komunikacija.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CRAMANTOUR – HUSRB/1602/32/0087

  Naziv projekta: „Zanatstvo u turizmu: lokalne vrednosti u prekograničnoj perspektivi”

  Akronim: CRAMANTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0087

  Ukupan budžet projekta: 7.0541 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 59.959,85 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2019. godine

  Vodeći korisnik: Javna fondacija „Halaši čipke”

  Korisnik 1: Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „ Matija Gubec” Tavankut

  Korisnik 2: Kulturno-umetničko društvo zanatlija „ Lányi Ernő”

  Kontakt informacije:

  Javna fondacija „Halaši čipke”

  Adresa: 6400 Kiskunhalas Kossuth u. 37/A

  Kontakt osoba: Éva Szécsiné

  Email: halasicsipke@t-online.hu  

  Telefoni: +36 30 935 8499 

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da unapredi turizam u pograničnom regionu Mađarske i Srbije predstavljanjem lokalnih zanata i njihovih svetski poznatih proizvoda.

  Projektni partneri su jedna opština iz Mađarske i dve opštine iz Srbije u pograničnom regionu koje se zalažu za očuvanje lokalne tradicije i baštine i jedinstvenih zanata.

  U Tavankutu se izrađuju slike od slame, koje su jedinstvene u svetu, dok se u Subotici prastarom tehnikom izrađuje pletena čipka, a u Kiškunhalašu se izrađuje čuvena halaška čipka, koja je uvrštena u nacionalno blago Mađarske (hungarikum). Kod sve tri vrste rukotvorina izraženi su verski motivi, koji ujedno predstavljaju preovlađujuću tematiku ovog projekta. 

  U okviru projekta realizovaće se osam događaja, kao što su: izložbe verskih rukotvorina u Kiškunhalašu i u Subotici, gde će projektni partneri izložiti svoje radove; zatim, interaktivne radionice za odrasle i seminari za decu, u sve tri opštine. Izložbe će posebno biti privlačne posetiocima koji se interesuju za verske vrednosti. Projekat će takođe privući veliki broj „turista-hodočasnika“ iz Mađarske i Srbije. Putem radionica i seminara posetioci će biti u prilici da se upoznaju sa izradom rukotvorina i da se oprobaju u tehnikama njihove izrade. Svi ovi događaji će privući mnogobrojne ljubitelje rukotvorina i zanatlije.

  Saradnja parnera na ovom projektu predstavlja početak njihove dugoročne saradnje.

  Zahvaljujući zanatlijama iz tri partnerske organizacije i njihovim umetničkim rukotvorinama, projekat će pomoći razvoj turizma i povezati ljude, kako u ovim zajednicama, tako i preko granice.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  THEATRO - HUSRB/1602/32/0106

  Naziv projekta: Pozorišna umetnost kao regionalno središte za dečiju socijalizaciju

  Akronim: THEATRO

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0106

  Ukupan budžet projekta: 91,989.05 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 78,190.68 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2019. godine

  Vodeći korisnik: Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Korisnik 1: Pozorište lutaka Kövér Béla (Kövér Béla Bábszínház)

  Kontakt informacije:

  Otvoreni univerzitet Subotica Doo

  Adresa: Trg cara Jovana Nenada 15, 24 000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Vladimir Perović

  Email: vladperovic@openunsubotica.rs

  Telefoni: +381 63 597 245; +381 24 554 600

  Opis projekta:

  Uprkos postojećoj kulturnoj saradnji u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, postoji evidentan manjak znanja i informacija o kulturnom nasleđu i kulturnim programima vezanim za lutkarstvo dečijih pozorišta u regionu, posebno među decom i mladima. Projekat ima za cilj da razvije pozorišnu umetnost za decu u pograničnom regionu, unapredi saradnju zainteresovanih strana, uveća broj pozorišne i festivalske publike i kreira inovativnu online platformu koja će služiti za edukaciju, informisanje, promociju i razmenu iskustva u oblasti pozorišne umetnosti za decu. Projektni partneri su dve kulturne institucije, organizatori dva međunarodna festivala pozorišta za decu koji imaju odličnu saradnju i prethodno uspešno iskustvo na realizaciji zajedničkog projekta prekogranične saradnje.

  Projekat je baziran na četiri grupe aktivnosti, koje će biti istovremeno sprovedene:

  • Razmena festivalskih programa će služiti za saradnju i umrežavanje ciljnih grupa, razmenu iskustava, povećanje broja pozorišne publike i promociju partnerskih festivala;
  • Kreiranje i promocija izložbe, čiji je fokus na kulturnom nasleđu pograničnog regiona u oblasti pozorišne umetnosti za decu, što će omogućiti promociju i porast interesovanja za ovu temu;
  • Sveobuhvatna edukacija za decu koja se sastoji iz lutkarske radionice, lutkarskog kampa za decu, dečije pripreme pozorišne predstave i njene prezentacije na festivalima koja će omogućiti uključivanje i edukaciju dece, njihovu socijalizaciju kroz igru, razmenu ideja i razvoj kreativnosti, te na taj način omogućiti i porast interesovanja za lutkarstvo i pozorišnu umetnost kod mlađih generacija.
  • Sva ova tri rezultata doprineće promociji i ostvarenju ključnog projektnog rezultata – kreiranje web platforme, koja na inovativan i interaktivan način prezentuje kulturno nasleđe pograničnog regiona u oblasti lutkarstva i pozorišne umetnosti za decu i obezbeđuje kontinuirano informisanje o aktuelnostima i dešavanjima u oblasti pozorišne umetnosti za decu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WATERTOUR – HUSRB/1602/31/0204

  Naziv projekta: Razvijanje vodenog trurizma na plovnim putevima koji povezuju Mađarsku i Srbiju

  Akronim: WATERTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0204

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0204

  Ukupan budžet projekta: 464.553,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 394.870,7 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Srbija, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

  Korisnik 3: Univerzitet u Novom Sadu Uciteljski fakultet na madarskom astavnom jeziku u Subotici

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu

  Adresa: Trg Dugonics 13., Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba:  Anikó Bucsainé Pados 

  Email: pados.aniko@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +36 62 546 732

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je stimulisanje vodenog turizma, kao i popularizacija kulturnog nasleđa i običaja Srba i Mađara, koji zastupljeni duž prirodnih i veštačkih plovnih puteva zajedničkih reka Dunava i Tise.

  Pored toga, projekat uključuje i istraživanje prirodnih resursa i društvenih vrednosti u području reke Tise. Projekat namerava da to ostvari razvijanjem zajedničke marketinške strategije i akcionog plana za pogranički region i formulisanjem preporuke za sprovođenje marketinških aktivnosti na regionalnom nivou.

  Projekat će se sastojati iz različitih povezanih kulturnih sportskih, rekreativnih i ekoloških atrakcija.

  Pomoći će akterima da razviju pakete zajedničkih turističkih programa i identifikuju turističke usluge, na reci Tisi, time povezujući dve nacije i kulture. Pored toga, projekat će obratiti pažnju na povezivanje atrakcija, lokaliteta i objekte na obe strane granice.

  Stvaranjem nove tradicije, projekat će organizovati i sprovesti vodene ture koje takođe stvaraju mogućnosti da se studenti sa mađarskih i srpskih univerziteta upoznaju i sarađuju u okviru zajednički organizovanih programa iz oblasti njihove specijalizacije – kultura, sport, rekreacija i zaštita životne sredine. Nakon implementacije, ovi programi vodenog turizma će služiti kao modeli.

  Popularizacijom vodnog turizma i jačanjem turističkog potencijala rečnih naselja, kao i primenom rezultata projekta u praksi, projekat će doprineti unapređenju regionalno integrativne uloge reka Velika nizije u Mađarskoj i Vojvodine u Srbiji.

  Projekat će ojačati geostrateški položaj ovih regiona i takođe će podržati punu integraciju Srbije u EU. Projekat namerava da postigne taj cilj sledećim poboljšanjima:

  • Zajedničkom strategijom za razvoj vodnog turizma;
  • Vodičem za vodeni turizam na tri jezika;
  • Lecima na tri jezika;
  • Mobilnom aplikacija za preuzimanje vodenog turizma;
  • Vebsajtom za vodeni turizam;
  • Šest radionica u Segedinu;
  • Dve radionice u Novom Sadu;
  • Otvarajuća konferencija projekata u Segedinu;
  • Forum i stručna konferencija u Novom Sadu;
  • Zatvarajuća konferencija projekata u Subotici;
  • Dve stručne izložbe;
  • Pilotni program vodnog turizma sa učešćem učenika;
  • Šest publikacija na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku (povezane stručne i naučne publikacije, pisanje delova brošura, vodiča).
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Old habits in a new guise – HUSRB/1602/32/0115

  Naziv projekta:  Korišćenje zajedničkog kulturnog nasleđa kao izvor ekonomskog razvoja

  Akronim: Stare navike u novoj odeći

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0115

  Ukupan budžet projekta: 209.309,10 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 177.912,73 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Kaloča

  Korisnik 1: Opština Kula

  Kontakt informacije:

  Kalocsa Város Önkormányzata

  Adresa: 6300 Kalocsa, Szent István krt. 35.

  Kontakt osoba: Ms. dr. Magóné Tóth Gyöngyi

  Email: kalokultura@kalocsa.hu  

  Telefoni: +36 70 362 9560

   

  Opis projekta:   

  Mađarska i Srbija već vekovima dele istoriju i kulturu. Iako je do sada održan veliki broj folklornih i gastronomskih festivala sa obe strane granice, veliki ekonmski potencijal, koji obe zemlje poseduju, još uvek nije u potpunosti iskorišćen.

  Namera projekta je da istakne mogućnosti korišćenja kulture kao sredstva za ekonomski razvoj. Glavni cilj projekta je da podstakne lokalne zajednice parnerskih organizacija da neguju kulturno nasleđe i tradiciju regiona. Projekat će poseban akcenat staviti na mlađe generacije i probuditi interesovanje među njima za očuvanje kulturnog nasleđa regiona, jer oni su ti koji ga mogu negovati.

  Kroz razmenu znanja o kulturnim vrednostima i turističkim potencijalima, ovaj projekat može značajano da se utiče na mlade, kao i da stvori mogućnosti za zaposlenje, što može uticati na to da ostanu da žive u regionu.

  Imajući sve ovo u vidu, primarna ciljna grupa ovog projekta su mladi, starosne dobi od 15 do 30 godina, kao i preduzetnici koji posluju o oblastima kulture, turizma. Takođe, projekat će uključiti i predstavnike lokalnu samouprave, donosioce odluka, postojeće i nove turiste, kao i opštu populaciju pograničnog regiona Mađarske i Srbije. 

  Glavne aktivnosti koje projekat uključuje su: radionice o mogućnostima razvoja, zajednički studentski kamp, kanu tura, kulturni i gastronomski festivali, medijska kampanja, kao i knjiga.

  Kao rezultat projektne ideje „zajednički region – zajednička budućnost“ projekat vidi širenje i osnaživanje poslovnih veza u pograničnom regionu, kao i razvoj formalnih i neformalnih poslovnih umrežavanja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  QUAD SE - HUSRB/1602/42/0045

  Naziv projekta: QUAD: Socijalno preduzetništvo u pristupačnom eko-turizmu

  Akronim: QUAD SE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0045

  Ukupan budžet projekta: 227.885,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 193.702,25 EUR

  Početak projekta: 1. februar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

  Korisnik 1: Association of Disabled in Csongrád County - MCSME

  Kontakt informacije:

  Udruženje građana Leader+ Banatski Karlovac

  Adresa: Nemanjina 58/1, 26320 Banatski Karlovac, Republic of Serbia

  Kontakt osoba: Ivana Stefanović

  Email: policy@leader.org.rs

  Telefoni: +381 638776358

  Opis projekta:

  "Pristupačni turizam je ideja o tome da se svima omogući da uživaju u turističkim iskustvima. Učiniti turizam pristupačnijim nije samo društvena odgovornost - postoji i uverljiva osnova za razvoj biznisa na temeljima poboljšanja pristupačnosti, jer može povećati konkurentnost turizma u Evropi". – Generalni direktorat Evropske komisije, platforma Growth.

  Pristupačan turizam je veliko tržište. U vremenskom periodu od 18 meseci ovaj projekat će osobama sa invaliditetom i ograničenom mobilnošću omogućiti pristup u dva odabrana specijalna rezervata prirode u Banatu, putem socijalnog preduzeća QUAD. Pristupačan turizam, kao nova usluga za osobe sa ograničenom pokretljivošću, koja ostvaruje profit kroz angažovanje osoba sa invaliditetom i starijih osoba kao konzumenata turističkih destinacija i proizvoda i usluga, će doneti pozitivan uticaj  u pograničnom regionu.

  Projektni partneri će uspostaviti socijalno preduzeće za pružanje inovativnih turističkih usluga - turističke vožnje u Specijalnim rezervatima prirode i na taj način će podržati inkluziju osoba sa ograničenom mobilnošću. Na projektu će  se koristiti ATV vozila sa obnovljivim izvorima energije kao pogonom radi bezbednim za životnu sredinu. Takođe, radionice između malih i srednjih preduzeća i istraživačkih institucija za generisanje inovativnih rešenja za ATV i druge usluge u prirodnim rezervatima će imati uticaj na životnu sredinu.

  Projekat će imati jak inovativni karakter. Po prvi put u istoriji ruralnog turizma u pograničnom regionu, uvodi se turističko socijalno preduzetništvo razvija i promoviše pristupačan turizam, pokrenut obnovljivim inovativnim resursima. Socijalna inovacija leži u uspostavljanju servisa sa takozvanim "univerzalnim dizajnom", koji je pogodan za sve građane, uključujući sve one koji imaju posebne potrebe za pristupačnošću, njihove porodice i prijatelje. Na ovaj način, stvaraju se ekološki pristupačna i održiva turistička socijalna preduzeća.

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  We travel in culture - HUSRB/1903/33/0011

  Project Title: We travel in culture

  Acronym: folKulture

  Project ID: HUSRB/1903/33/0011

  Total Project budget: 189 592,2 EUR

  EU contribution (IPA): 161 153,37 EUR

  Start Date: 01.09.2021.

  End Date: 31.12.2022.

  Lead Beneficiary: Hungarian cultural center Népkör

  Beneficiary 1: Hírös Agóra Cultural and Youth Center Nonprofit Limited Liability Company

  Contact information:

  Ma?arski kulturni centar Nepker (Népkör Magyar M?vel?dési Központ

  Address: Lajoš Košut square 4 24000 Subotica

  Contact person: Hajnalka Bodrogi

  Email:  info@nepkor.rs

  Telephone: +38124557033

   

  Project summary:

  The project emphasizes the research work of Béla Bartók and Zoltán Kodály, through folk music and folk dance performances. During a series of events (folk dance expository, presentation of Bartók’s and Kodaly’s collection, seminar, world music concert, Hungarian-Serbian dance house, dance and playhouse for children, workshops, family day, etc), the citizens of Subotica and Kecskemét will have the opportunity to get to know each other and their cities, thus establishing mutual respect and understanding. Further aim of these events is to improve cultural tourism in the region by presenting unique local cultural values to visitors.

  The project’s main objective is to promote cooperation activities in the field of culture by providing opportunities for children, young generations and ethnical minorities to participate in the preservation of folk music and folk dance.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Community Footprint - HUSRB/1602/32/0247

  Naziv projekta: Volonteri i zajednice bez granica

  Akronim: Zajednički otisak

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0247

  Ukupan budžet projekta: 106.398,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 90.438,30 EUR

  Početak projekta: 2. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 1. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitna organizacija Kathaz od javnog značaja

  Korisnik 1: Fondacija Pro Porta

  Kontakt informacije: Neprofitna organizacija Kathaz od javnog značaja

  Adresa: Dugonics ter 12.

  6720 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Barnabás Gergely

  Email: katolikushaz@gmail.com

  Telefoni: +36 62 311 216/100

  Opis projekta:

  Projekat sprovode organizacije koje zastupaju iste društvene vrednosti: edukaciju omladine, osećaj odgovornosti prema mesnim grupama i podržavanje volonterskog rada. Ove dve organizacije duži niz godina učestvuju u organizaciji rada zajednice i uključivanju volontera.

  Projekat ima dva važna cilja: Integraciju u zajednicu i unapređenje volonterskog rada i aktivnosti. Do rezultata će se doći na postupan način (prihvatanjem odgovornosti, mentorskim odnosom i delegiranjem odgovornosti) i kombinovanjem  učenja kroz delovanje sa eksperimentalnim učenjem.

  Projekat se bavi rešavanjem dva usko povezana problema, koje se tiču generacija u razvitku. Prvi problem je smanjenje motivacije ili nedostatak iste za pripadnost zajednici, kao i nedostatak delovanja zarad dobrobiti zajednice i nedostatak volonterskog angažmana. Svi navedeni nedostaci vode do novih problema, kao što je nedostatak prihvatanja odgovornosti, što može da prouzrokuje negativne posledice po osobu i po zajednicu. Ovakva pojava je prisutna i na jednoj i na drugoj strani granice, što su partneri na projektu uočili u kroz svoj svakodnevni rad. Stoga, projekat predstavlja nastavak započetih aktivnosti i misije. Rešavanje ovih problema biće započeto motivisanjem omladine i predstavljenjem snage zajednice  kroz lična iskustva i volonterske aktivnosti.

  Partneri na projektu nameravaju da edukuju mlade o važnosti učešća u zajednici i o prihvatanju odgovornosti. Takođe, projekat proučava pojavu da učešća u programima kao učesnik, ad ne kao organizator.

  Aktivnosti i delovanja projekta na polju obrazovanja i organizacije programa  su otvoreni za sve mlade iz pograničnog regiona, a naročito za osobe u nepovoljnim položajaju. Učešće mladih  u zajednici podrazumeva pružanje i primanje šanse za uspostavljanje veza sa vršnjacima radi razmene iskustva. Pored toga, svaki program, aktivnost i edukacija će biti besplatna  i  promovisana putem medija i društvenih mreža radi informisanja osoba zainteresovanih za učešće u njima. Nadalje, u cilju otkrivanja i negovanja talenata projekat uzima u obzir  mogućnosti i sposobnosti svakog  pojedinca i pruža pomoć i podršku, oslanjajući se na princip jednakosti. 

 • Treći poziv za podnošenje predloga projekata
  CB Basket A to Z - HUSRB/1903/34/0061

  Naziv projekta: „Košarka bez granica“ - sport je deo naše kulture koji pomaže da se upoznamo. Programi od A do Z.

  Akronim: CB Basket A to Z

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/34/0061

  Ukupan budžet projekta: 191.269,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 162.578,65 EUR

  Početak projekta: 01. mart 2021. godine

  Kraj projekta:        31. maj 2022. godine

  Vodeći korisnik: Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Korisnik 1: Omladinski Košarkaški Klub „Spartak“

  Kontakt informacije:

  Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Adresa: Lenkei u. 3, 6800 Hodmezevašarhelj, Mađarska

  Kontakt osoba: András Elek 

  Email: dr.elekandras@t-online.hu

  Telefoni: +36 62242683; +36 303380569

   

  Opis projekta:

  Projekat "CB Basket A to Z" se nadograđuje na rezultate postignute nedavno završenim projektom  „CB Basket“. Kroz zajedničke sportske događaje projekat „CB Basket“ je ojačao partnerstvo između projektnih partnera i razvio prijateljstva među projektnim ciljnim grupama. 

  U ovom projektu projektni partneri nameravaju proširiti saradnju između ciljnih grupa iz obe zemlje. Pored učestvovanja u zajedničkim sportskim događajima, projekat "CB Basket A to Z" će omogućiti ciljnim grupama da uče o lokalnoj istoriji i kulturi. Ovo će biti ostvareno kroz kroz brojne posete znamenitostima tipičnim za pogranično područje.

  Glavni cilj projekta je je podsticanje saradnje između mladog stanovništva pograničnog regiona organizovanjem zajedničkih sportskih i rekreativnih aktivnosti i događaja. Poboljšana saradnja će doprineti daljem razvijanju međuregionalnih odnosa i partnerstva i promovisanju pograničnog područja.

  Glavna ciljna grupa projekta u obe zemlje su mladi igrači starosti između 10 i 18 godina koji će direktno učestvovati u projektnim aktivnostima i događajima. Pored omladine, sportski eksperti, treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja, treneri, sportski menadžeri iz obe susedne zemlje su ciljna grupa koja predstavlja bazu znanja.

  Projekat obuhvata sledeće glavne aktivnosti:

  • Košarkaški turniri za decu godišta između 10 i 18 godina, u Mađarskoj i Srbiji.
  • Seminari (napredna obuka) za trenere i nastavnike.
  • Zajednički pripremni kampovi za ciljnu grupu, u Mađarskoj i Srbiji.
  • Zajednički letnji raspust - odmor za ciljnu grupu, u Mađarskoj.
  • Sportsko-zdravstveni pregled učesnika.
  • Street ball (B 3x3) događaji na otvorenom, u Mađarskoj i Srbiji.
  • Dan Jednakih Mogućnosti: Konferencija i prezentacija košarke u kolicima i zajedničke igre

  Glavna korist projekta je jačanje uloge sporta u stalnom i održivom razvoju regiona.

  Jači odnosi dva kluba i ljudi koji žive u Hódmezővásárhely and Subotica smatraju se značajnim rezultatom koji će imati pozitivan uticaj i na turizam u prekograničnom području.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TASQ – HUSRB/1602/41/0146

  Naziv projekta: Tradicionalni i standardni kvalitet

  Akronim: TASQ

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0146

  Ukupan budžet projekta:  414.754,82 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  352.541,59 EUR

  Početak projekta: 1. jul 2018. godine   

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Naučni Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

  Korisnik 1: Eurotender asocijacija

  Korisnik 2: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

  Korisnik 3: Zadružni Savez Vojvodine

  Korisnik 4: Udruženje za region Homokhatsag

  Kontakt informacije:

  Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: Dr Predrag Ikonić

  Email: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs  

  Telefon: +381 21 485 3707

  Opis projekta:

  Rastuća potražnja potrošača za tradicionalno pripremljenim prehrambenim proizvodima ukazuje na potrebu za značajnim povećanjem upotrebe inovativnih proizvodnih tehnologija koje, uz očuvanje izvornih recepata i aroma, garantuju visoke standarde bezbednosti i kvaliteta hrane. Pored toga, proizvođači tradicionalne hrane (PTH) najvećim delom nisu u stanju da dopru do tržišta velikih gradova, dok su tipične prepreke vezane za nedovoljne kapacitete proizvodnje koje zahtevaju veliki lanci supermarketa, te manjkavosti proizvoda po pitanju standardizacije proizvodnog procesa, pakovanja i deklarisanja.

  Koristeći znanja i iskustva istraživačkih organizacija u okviru novouspostavljene višekanalne platforme za e-trgovinu unaprediće se konkuretnost preduzetnika u ovoj oblasti, te će se građanima Srbije i Mađarske omogućiti da nabavljaju tradicionalne proizvode sa velikim poverenjem. Nadalje, u okviru ovog projekta istraživači će razviti TASQ sistem obezbeđenja kvaliteta tradicionalne hrane koji će pomoći standardizaciju proizvodnje i osigurati njenu bezbednost i kvalitet.

  Sa idejom da konsoliduju širok spektar PTH i njihovih proizvoda u okviru zajedničkog online tržišta, rezultati ovog projekta će korisnicima pružiti neophodne alate kako bi pronašli ono što najviše odgovara njihovim željama u pogledu kvaliteta, cene, ukusa ili pak lokacije proizvoda. Krajnji kupci bi na taj način mogli da biraju ne samo na osnovu fotografije proizvoda, opisa i cenovnika, već i na osnovu preporuka drugih kupaca i stručnih mišljenja relevantnih istraživačkih institucija. Kredibilitet ovih organizacija i njihove naučne metode su ono što ovaj pristup e-trgovini čini jedinstvenim i što se očekuje da će povećati poverenje kupaca, a samim tim i prodaju tradicionalnih delikatesa.

  TASQ sistem obezbeđenja kvaliteta i platforma za e-trgovinu utiču na prevazilaženje svih navedenih prepreka istvremeno, intenzivirajući mogućnost rasta i potencijala zapošljavanja PTH kroz direktan pristup tržištu i i implementaciju novih tehnologija i procesa.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AgroCraft2 – HUSRB/1602/41/0121

  Naslov projekta: AgroCraft2 - Common brand building with quality assurance background to promote local agroproducts and farmers in the CrossBorderRegion

  Akronim: AgroCraft2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0121

  Ukupan budžet projekta: 298.115,10 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 253.397,83 EUR

  Početak projekta:  1. mart 2018. godine

  Završetak projekta:  31. avgust 2019. godine

  Vodeći korisnik: Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.

  Korisnik 1:  Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta”

  Kontakt informacije:

  Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: 6782 Mórahalom, Fesztivál köz 1.

  Kontakt osoba: Matula Anikó

  Email: matula.aniko@gmail.com

  Telefon: +36 70 459 7360 

   

  Opis projekta:

  Projekat ima za cilj osnaživanje zajedničke proizvodnje lokalnih poljoprivrednih proizvoda kreiranjem zajedničkog brenda pod franšizom sa dobro razvijenim sistema za obezbeđivanje kvaliteta u pograničnom regionu. Na ovaj način, projekat pomaže proizvođačima hrane da proizvedu kvalitetne proizvode i da ih korišćenjem brenda efikasno plasiraju na lokalno i regionalno tržište, uz stvaranje profita.

  Ovaj projekat se takođe oslanja na rezultate ranije realizovanog projekta AgroCraft.

  Projekt se sastoji iz tri glavna elementa:

  1. Kreiranje brenda pod franšizom - Nakon analize aktuelnih trendova male poljoprivredne proizvodnje pograničnog regiona, uljučujući i rezultate ranijeg pilot projekta kao i lokalne i regionalne agrarne proizvode, projekat će razviti brend, kao i zajedničku marketinšku strategiju da istakne vizuelne karakteristike brenda.Za efikasno širenje brenda pod franšizom, projekat će izraditi i platformu za kupovinu na internetu.
  2. Kreiranje sistema za osiguranje kvaliteta - Osnovni stub brenda i formiranja franšize je uspostavljanje sistema za osiguranje kvaliteta, što je zadatak pre svega mađarskog partnera u projektu. Projekat će razviti postojeću laboratoriju, koja je pogodna za hemijsko i biološko analiziranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda. Sistem za obezbeđenje kvaliteta će potrošačima pružati informacije o kvalitetu i zdravstvenoj bezbednosti hrane.
  3. Angažman - Još jedan ključni element projekta su uključivanje poljoprivrednih proizvođača sa obe strane granice i komunikacija sa potrošačima. Lokalni forumi poljoprivrednika, kao i lokalni sajmovi i pijace će služiti za angažovanje novih članova za brend i franšizu. Za komunikaciju sa potrošačima projekat će primeniti marketinškoj strategiju koja će uključiti složenu PR kampanju, promotini materijal, TV kampanju i konferencije.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PROTECT - HUSRB/1602/12/0132

  Naziv projekta  Zaštita prirode od invazivnih biljnih vrsta

  Akronim:  PROTECT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0132

  Ukupni budžet projekta:  284.491,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 241.817,34 EUR

  Početak projekta: 31. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 29. septembra 2019. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Korisnik 1:  Univerzitet Džon fon Nojman (Neumann János Egyetem)

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

  Adresa: bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: gospođa Tatjana Đurić

  Email: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

  Internet stranica projekta: http://www.cbcprotect.org/?lang=rs

   

  Opis projekta:

  U proteklih 20 godina, u smislu klimatskih promena, Panonsku niziju napadaju brojne strane invazivne biljne vrste. Najučestalija i najvažnija invazivna biljna vrsta u pograničnom regionu Mađarska-Srbija je ambrozija. S obzirom na to da nema prirodnih neprijatelja, ona se širi po zaštićenim područjima, vrši pritisak na zaštićene biljne vrste, a za njen polen se navodi da je dominantni alergen u pograničnom regionu.

  Glavni cilj projekta je smanjivanje ekoloških rizika i prevencija negativnih efekata klimatskih promena na zaštićena područja u pograničnom regionu Mađarske iSrbije kroz implementaciju zajedničkih aktivnosti praćenja i mapiranja  invazivnih vrsta i suzbijanje ambrozije kako bi se smanjilo širenje invazivnih vrsta i obezbedio bolji konzervacioni status i bezbednija životna sredina za stanovništvo i privredu. Zaštićena područja će uključivati četiri zaštićena područja u pograničnom regionu: Selevenjske pustare, Subotičku peščaru, jezera Ludaš i Palić na teritoriji Subotice i Kanjiže u Srbiji i nacionalni park Kiškunšag kod Kečkemeta u Mađarskoj.

  Očekivani rezultati projekta su:

  1. Uspostavljen sistem praćenja kao osnova za analizu rasprostranjenosti invazivnih biljnih vrsta, banka semena u tlu u projektnim oblastima, praćenje koncentracije polena i njegova interakcija sa zagađenjem vazduha u pograničnom regionu;
  2. Ambrozija tretirana i suzbijena različitim vrstama tretmana u projektnim oblastima u pograničnom regionu;
  3. Podignut nivo informisanosti relevantnih subjekata i institucija o invazivnim biljnim vrstama;
  4. Uspostavljanje ECO mreže za razmenu znanja i iskustva.

  Projekat daje doprinos sveukupnom cilju Programa i specifičnom cilju Prioritetne ose 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika, jer projekat okuplja institucije koje sarađuju na rešavanju problema invazivnih vrsta, među kojima je ambrozija. Iskorenjivanje i praćenje invazivnih vrsta osigurava ekološku održivost i bezbednost u pograničnom regionu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULHUSRBTOUR - HUSRB/1602/31/0205

  Naziv projekta: Savremena i tradicionalna kulturno turistička ruta

  Akronim: CULHUSRBTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0205

  Ukupan budžet projekta: 364.572,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 309.886,20 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Fondacija EXIT

  Korisnik 1: ONTE Park kulturne baštine

  Kontakt informacije:

  Fondacija EXIT

  Adresa: Kisačka 5, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: gđa Ida SIjanović 

  Email: projects@exit-festival.orgida.siljanovic@exit-festival.org  

  Telefon: +381 64 936 7524

  Opis projekta:

  Projekat prepoznaje opšte probleme u pograničnom regionu sledeće: neadekvatno upravljanje  turističkom ponudom, njena nedovoljna razlnolikost i kvalitet usluga, neiskorišćen potencijal za razvoj omladinskog turizma, nedovoljno uključivanje stejkholdera u kreiranju turističke ponude, nedostatak umrežavanja i razmene informacija i nizak nivo znanja o upotrebi savremenih marketinških alata.

  Cilj projekta je da koristeći kulturno nasleđe i savremenu umetnost  kao alate da:

  • uspostavi nove prekogranične veze
  • razvije turističku rutu, koja će pomoći u poboljšanju turističke ponude
  • razvije modela rukovođenja regionalnom ponudom kroz stvaranje novih turističkih proizvoda, baziranih na kulturnom i turističkom potencijalu.

  Projektni partneri će i u Srbiji i u Mađarskoj organizovati sledeće događaje:

  • četiri turistička događaja, koji uključuju muziku, vizuelne umetnosti, slikanje i fotografiju
  • četiri umetnička skupa
  • četiri radionice na temu turizma zasnovanog na kulturnoj baštini
  • četiri radionice o upravljanju događajima
  • studijska putovanja u obe partnerske države

  Ove edukativne aktivnosti će omogućiti razvijanje kapaciteta i razmenu znanja važnog za kreiranje turističke rute, novih atraktivnih programa, sadržaja i model za strateško upravljanje i promociju, kao i razvijanje strategije za nove turističke rute i virturelne turističke ture u Srbiji i Mađarskoj.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CommonHeritage - HUSRB 1602/32/0009

  Naziv projekta: Zajedno za zajedničku budućnost i kulturno nasleđe

  Akronim: CommonHeritage

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB 1602/32/0009

  Ukupan budžet projekta: 234.843,5 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199.616,97 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Tir Ištvan Muzej

  Korisnik 1: Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica

  Korisnik 2: Gradski Muzej Subotica

  Kontakt informacije:

  Tir Ištvan Muzej

  Adresa: 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1. , Republika Mađarska

  Kontakt osoba: dr Emilia Pasztor

  Email: pasztoremilia@tolna.net

  Telefoni: +36 30 207 0057

  Opis projekta:

  Istorija se ne prekida na administrativnim granicama. Spomenici kulture susednih država svedoče o zajedničkom nasleđu stanovništva sa obe strane granice, čija promena je uticala na njihov život. Istovremeno, ljudi koji žive u pograničnom regionu, stručnjaci i turisti često ne uviđaju potencijal zajedničkog kulturnog nasleđa.  

  Cilj ovog projekta je da sačuva zajedničko kulturno nasleđe županije Bač-Kiškun u Mađarskoj i severne Bačke u Srbiji i da razvije načine za njihovu održivu upotrebu putem zajednički organizovanih promocija, programa za turiste i stručnih manifestacija.

  Projekt se realizuje u saradnji Muzeja "Tir Ištvan" iz Baje,  Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i  Gradskog muzeja Subotica. Planirani aktivnosti su namenjene sledežim ciljnim grupama:

  • Stručnjaci – projekat uključuje: dve konferencije u vezi sa nepokretnim kulturnim nasleđem i dva seminara o novim restauratorskim rezultatima. Restaurira se sedam oltarnih slika koje se predstavljaju publici na izložbi. Rezultati  istraživanja o “Baroknoj Bačkoj” biče objavljeni u dve monografije;
  • Turisti – projekat uključuje: šest tematskih kulturnih ruta pod nazivom “Istorijske šetnje” i “Verski spomenici barokne Bačke”. Turisti mogu da posete putujuću izložbu i da učestvuju u radionicama restauratorskog ateljea, gde će stručnjaci prikazati svoj rad svim zainteresovanim posetiocima;
  • Mladi – projekat uključuje: 14 muzejsko-pedagoških radionica namenjenih đacima osnovnih škola i dva letnja kampa namenjena srednjoškolcima putem kojih se mogu upoznati sa kulturnim nasleđem regiona kroz zajednički rad.

  Projekt će biti promovisan u lokalnim i regionalnim medijima u obe države, na društvenim mrežama i u štampanim materijalima – i na mađarskom i na srpskom jeziku.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CORNUCOPIA – HUSRB/1602/41/0214

  Naziv projekta: Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća putem razvijanja novih proizvoda sa dodatom vrednošću zasnovanom na sadnji neinvazivnih biljnih vrsta

  Akronim: CORNUCOPIA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0214

  Ukupan budžet projekta: 352.798,58 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 299.878,79 EUR

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 30. mart 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

  Korisnik 1: Lendületben az Agro-Biotech Vállalkozás-fejlesztésért Innovatív Non-profit Alapítvány

  Korisnik 2: Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Korisnik 3: Udruženje Baštovana Senta

  Korisnik 4: Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

  Korisnik 5: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

  Kontakt:

  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

  Adresa: 2100, Gödöllő, Szent Györgyi út 4., Magyarország

  Kontakt osoba: Erzsebet Peti 

  Email: peti.erzsebet@fruitresearch.naik.hu

  Telefoni: +36 70 371 1222

   

  Opis projekta:

  U pograničnom regionu Mađarske i Srbije, sa obe strane granice, javlja se kao zajednički problem uzgoj industrijskih biljaka na velikim površinama, što donosi velike prihode po hektaru, ali proizvodi od tih biljaka imaju slabiji kvalitet, a njihov uzgoj istovremeno doprinosi i smanjenu plodnosti zemljišta i smanjenju zaposlenosti.

  Glavni cilj projekta je da putem istraživanja doprinosi stvaranju povoljnih mogućnosti za privredne delatnosti u poljoprivredi, time smanjujući ekološko opterećenje.

  U projektu učestvuju istraživačke institucije, jedan univerzitet, organizacije sa iskustvom u menadžmentu inovacija, nevladine organizacije koje se bave obrazovanjem i promovisanjem nauke, kao i jedna agencija iz javnog sektora, što omogućava da naučni rezultati i nastavni materijali dopru do najrazličitijih ciljnih grupa.

  Očekivani rezultati projekta:

  1. Unapređen istraživački potencijal i istraživački kapaciteti po pitanju neinvazivnih biljnih vrsta u županiji Čongrad u Mađarskoj i AP Vojvodini u Srbiji;
  2. Obogaćeno znanje poljoprivrednih proizvođača i malih i srednjih preduzeća o neinvazivnim biljnim vrstama, novi uvid u njihovu upotrebu i mogućnosti za unapređene metode rasta;
  3. Podstaknuta konkurentnost i mogućnosti za razvoj proizvođača i malih i srednjih preduzeća poljoprivredne i prehrambene industrije;
  4. Povećana svest i potencijal umrežavanja po pitanju dostupnosti i upotrebe neinvazivnih biljnih vrsta u županiji Čongrad i AP Vojvodini.

  Glavne aktivnosti projekta su sledeće:

  • Nabavka opreme za istraživanja;
  • Aktivnosti istraživanja (nove tehnologije/proizvodi);
  • Organizovanje radionica sa mladim istraživačima;
  • Razmena mladih istraživača;
  • Razvoj nastavnih materijala;
  • Organizovanje obuka;
  • Organizovanje obuka putem interneta/društvenih mreža u cilju širenja znanja;
  • Organizovanje simpozijuma;
  • Istraživanje tržišnih potencijala;
  • Analiza propisa za izvoz/uvoz;
  • Razvoj brenda;
  • Izrada poslovnih planova;
  • Organizovanje regionalnih foruma, udruženja za prekograničnu saradnju;
  • Razvijanje alatki informaciono-komunikacione tehnologije;
  • Studijska putovanja zaposlenih iz malih i srednjih preduzeća u pograničnom regionu;
  • Organizovanje poseta poljoprivredno-prehrambenih proizvođača i predstavljanje projekta na poljoprivrednim sajmovima.
 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  Naziv projekta: Razvoj kompleksa za upravljanje vodama u području kanala Baja-Bezdan

  Akronim: BABECA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0001

  Ukupan budžet projekta: 8.699.537,91 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 7.394.607,21 EUR

  Početak projekta: 29. septembar 2017. godine

  Kraj projekta: 28. septembar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Direkcija za vodoprivredu u Donjeg Podunavlja (Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1:  Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Novi Sad

  Beneficiary 2: Fond Evropski poslovi AP Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Adresa: Széchenyi 2/C. 6500 Baja, Mađarska

  Telefon: +36 79 525 157

  Email adresa: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kontakt osoba: Henriett Balogh

  Internet stranica projekta: http://babeca.eu/app/

  Opis Projekta:

  Projekat ima za cilj smanjivanje pojave poplava i potencijalnih rizika koji mogu izazvati poplave u projektom obuhvaćenom području, kao i to da se kanal Baja-Bezdan ponovo osposobi za odvod viška vode. Intervencije predviđene Projektom imaju za cilj da unaprede sistem prekograničnog upravljanja vodama i prevencije rizika.

  Kontekst:

  Razvoj kompleksa regionalnog sistema za upravljanje vodama u oblasti kanala Baja-Bezdan (Ferenc) obuhvata područje Velike južne ravnice u Mađarskoj i regione Bačka i Banat u Srbiji. Kanal je tehničko postrojenje i sistem za upravljanje vodama od međunarodnog značaja. Glavne funkcije Kanala su vodosnabdevanje i odvođenje viška površinskih voda (kao i upotreba u sportsko-rekreativne svrhe). Delovi kanala, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava. Kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom.

  Projektom obuhvaćeno područje čine: kanal Baja-Bezdan (uključujući i mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala. Kanal Vrbas-Bezdan se nalazi u Bačkoj (Vojvodina), i proteže se od Bezdana do Vrbasa. Infrastrukturni objekti koji su sa njim povezani se nalaze u Bezdanu i Šebešfoku.

  Brana u Bezdanu se ne koristi zbog lošeg stanja objekta i hidro-mehaničke mašinerije. Ona i dalje predstavlja značajan infrastrukturni objekat na hidro-sistemu Dunav-Tisa-Dunav, zbog čega je funkcionalno od ključne važnosti. Brana u Šebešfoku se nalazi na lokaciji gde se kanal Baja-Bezdan spaja sa kanalom Bezdan-Vrbas. Brana je bila industrijsko postrojenje koje je omogućavalo saobraćanje i jedini vid transporta robe i dobara u ovom regionu.

  Glavne aktivnosti u okviru ovog  projekta su:

  • Izmuljavanje i čišćenje delova kanala i izgradnja platformi za uklanjanje nanesene drvne građe i rampi za čamce u Mađarskoj;
  • Renoviranje i rehabilitacija ustava u Bezdanu i Šebešfoku;
  • Nabavka specijalne opreme za održavanje u Mađarskoj i Srbiji.

  Projekat takođe ima za cilj da pruži solidnu osnovu za dalji razvoj sistema.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULTSTREAM - HUSRB/1602/32/0039

  Naziv projekta: CULTSTREAM – Nova kultura vode

  Akronim: CULTSTREAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0039

  Ukupan budžet projekta: 223.233,00- EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 189 748,05 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Porta Novum Nonprofit z.a.d.

  Korisnik 1: Opština Kanjiža

  Korisnik 2: Kulturno-obrazovni centar "Thurzó Lajos"

  Kontakt informacije: Porta Novum Nonprofit Kft.

  Adresa: 6722 Szeged, Bolyai János utca 11

  Kontakt osoba: Gyöngyike Mikola

  Email: cultstream@portanovum.hu

  Telefon:  +36 62 555 575

  Opis projekta:

  U fokusu projekta „CULTSTREAM – Nova kultura vode“ se nalazi Tisa, najvažnija reka regije Južne nizije, severne Bačke i Banata, koja se vekovima smatrala važnim trgovačkim putem.  Spajala je narode ovih prostora, obezbeđivala im je egzistenciju, a istovremeno je primoravala stanovništvo na stalnu borbu sa poplavama. Danas, u vreme globalnog zagrevanja, očuvanje zaliha pitke vode, sprečavanje isušivanja plodnih zemljišta i ekstremnih vremenskih prilika stavljaju pred nove izazove današnja društva, pa i živalj ovog regiona.

  Neposredni prethodnik projekta CULTSTREAM je projekat pod nazivom „CULTRAIL – Kulturna putovanja u regiji Segedina i Subotice“ (HUSRB/1203/222/113), koji je realizovan 2013. godine.  Nastavljajući CULTRAIL i prateći njegov model, projekat CULTSTREAM realizuje putovanja u partnerstvu potiskih gradova Segedina, Sente i Kanjiže.

  Cilj projekta CULTSTREAM pored održavanja i razvoja rezultata prethodnog projekta jeste jačanje privlačnosti rodne grude i turističke privlačnosti putem kroz predstavljanje postojećih vrednosti – u ovom slučaju prirodnih blaga.

  U toku realizacije projekta, kroz jednu zajedničku temu (Nova kultura vode) projekat će spojiti postojeće kulturne manifestacije velikih tradicija (Kolonija pisaca Kanjiža, Umetnička kolonija Senta, Festival pevanih stihova, Književni festival zEtna, Festival cvetanja Tise) i dopuniti ih novim, inovativnim manifestacijama (Laboratorija „Tolnai“, Filmski dan Kanjiže, Festival cvetanja Tise u Segedinu).

  Takođe, u okviru ovog projekta biće objavljene dve umetničke publikacije. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  NATESS - HUSRB/1602/31/0242

  Naziv projekta: Prirodni selfnes

  Akronim: NATESS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0242

  Ukupan budžet projekta: 397.793,20 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 338.124,22 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Opština Irig, Irig

  Korisnik 1: MÓRA-TOURIST Információs és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Mórahalom

  Korisnik 2: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

  Korisnik 3: Udruzenje građana „Irig moj grad”, Irig

  Kontakt informacije: 

  Opština Irig

  Adresa: Vojvode Putnika 1, 22406 Irig, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Marko Kelember

  Email: projectirig@gmail.com

  Telefon: +381 63 747 7867; +381 22 400 600

  Opis projekta:

  Turizam je prilika za slabije razvijena područja da uhvate korak sa onim naprednijim, u cilju otvaranja novih radnih mesta i pospešivanja lokalnih investicija. Potencijal za razvoj ove privredne grane ogleda se u bogatoj kulturnoj, istorijskoj i prirodnoj baštini regiona.

  Prirodni resursi koji se nalaze na području koje obuhvata projekat (Nacionalni parkovi Fruška gora i Kiskunsagi, brojne banje i topli izvori) pružaju mogućnost za razvoj mnogih inovativnih ideja i različitih turističkih ponuda. Projekat će se fokusirati na korišćenje ovih potencijala, poštujući zakone prirode i u skladu sa pozitivnim uticajem na lokalno stanovništvo.

  Tokom realizacije projekta, kreiraće se jedna sasvim jedinstvena turistička ponuda u ovom prekograničnom regionu, a to je prirodni selfness. Rekonstrukcijom autentičnog objekta u Opštini Irig u Šumski selfness centar obogatiće se turistička ponuda regiona kako smeštajnim kapacitetima, tako i ponudom u vidu novoformirane staze zdravlje sa specifičnim sastavom biljaka koje imaju pozitivan uticaj na zdravlje, zatim dendroterapija, čajnim ceremonijama, fotosafari, aromotarpijama itd. Kroz treninge i radionice, podići se sa kapaciteti zainteresovanih strana za destinacijski menadžment u okviru ovog vida turizma.

  Prioritet će biti razvoj specifičnih veština i alata koje će omogućiti uspešno plasiranje turističih usluga u zdravstvenom turizmu. Projekat obuhvata i organizaciju jedne međunarodne konferencije posvećene izazovima i mogućnostima koje pružaju nove turističke niše u cilju razvoja regiona. Projekat je posvećen iskorišćavanju lokalnih resursa, prirodnih i ljudskih, i njihovom povezivanju u cilju kreiranja jedinstvene turističke ponude koja u potpunosti poštuje zakone prirode.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ActiveGirls - HUSRB/1602/32/0032

  Naziv projekta: Podrška sportskim i fizičkim aktivnostima devojčica

  Akronim: ActiveGirls

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0032

  Ukupan budžet projekta: 210.865,04 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 179,235.28 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

  Korisnik 1: Opština Senteš

  Korisnik 2: Skvoš klub „Tisa” Segedin

  Korisnik 3: Fond „Evropski poslovi” Autonomne Pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Marko Adamović 

  Email: marko.adamovic@vojvodina.gov.rs

  Telefoni: +381214874871; +381641811853

  Internet stranica projekta: https://activegirls.eu/en/active-girls/

   

  Opis projekta:

  Rodna neravnopravnost između dečaka i devojčica koji se bave sportom počinje već u uzrastu od 8 godina i nastavlja da napreduje sa prelaskom devojčica u srednju školu. Imajući navedeno u vidu, osnovni cilj projekta je podrška saradnji u oblasti sporta kako bi se razvili zajednički pristupi koji bi se bavili pitanjem niskog nivoa fizičke aktivnosti devojčica osnovno školskog uzrasta (od 7 do 15 godina) u pograničnom regionu, što bi omogućilo njihovu pozitivnu vezu sa sportom kao ključnim faktorom za vođenje zdravog načina života.

  Glavne projektne aktivnosti uključuju:

  • Istraživanje o preprekama koje doprinose niskom nivou fizičke aktivnosti među devojčicama;
  • Razvoj nastavnog materijala sa prevođenjem i štampanjem; Organizovanje radionica;
  • Nabavku sportske opreme i rekvizita;
  • Organizovanje probnih časova fizičkog vaspitanja i sportskih treninga za devojčice;
  • Prikupljanje podataka o sportskim dešavanjima za devojčice u regionu i prateće razvijanje aplikacije za pametne telefone i tablete;
  • Organizovanje mentorskog programa;
  • Učešće u inicijativi Evropske komisije ,,Evropska nedelja sporta";
  • Organizovanje dva regionalna kampa za devojčice.  

  Projekat traje 24 meseca i pokriva područje Vojvodine, u Srbiji i županije Čongrad, u Mađarskoj.

  Različite ciljne grupe se sastoje od aktera relevantnih za temu kojom se projekat bavi i uključiće i devojčice osnovnih škola, nastavnike fizičkog vaspitanja, trenere iz lokalnih sportskih klubova i sportske eksperte. Takođe, porodice i školske zajednice su identifikovane kao indirektna ciljna grupa korisna za projekat.

  Rezultati koje projekat namerava da ostvari su sledeći:

  • Poboljšane veštine i kompetencije nastavnika, trenera i sportskih stručnjaka  u osnovnim školama;
  • Poboljšani materijalni uslovi sportskih objekata u projektnom području za realizaciju nastave i sportskih aktivnosti;
  • Povećana svest o dostupnosti sportskih programa za devojčice u projektnoj oblasti;
  • Organizovana dva regionalna kampa za devojčice u prekograničnom regionu.

  Svi ishodi pokazuju snažan prekogranični efekat.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  URBAN-PREX – HUSRB/1602/11/0097

  Naziv projekta: Nadzor, predviđanje i razvoj javnog online sistema ranog upozoravanja za obimne padavine i pluvijalne poplave u urbanim oblastima u pograničnom regionu Mađarske i Srbije

  Akronim: URBAN-PREX

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0097

  Ukupan budžet projekta: 750.789,88 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 638.171,39 EUR

  Početak projekta: 1. novembar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

  Korisnik 3: Grad Segedin

  Korisnik 4: Grad Novi Sad, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Republika Srbija

  Kontakt osoba: dr Stevan Savić 

  Email: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

  Telefoni: +381 605028979; +381 214852833

  Opis projekta:

  Klimatske promene uzrokuju porast frekventnosti i intenziteta padavina, pa samim tim i pojave poplava u gradskim sredinama na prostoru Centralne i Jugoistočne Evrope. Na osnovu toga, URBAN-PREX projekat predstavlja veoma dobru priliku za implementaciju inovativnog praćenja i prognoziranja i razvoj online javnog sistema za rano upozoravanje na ekstremne padavine i poplave u gradskim sredinama pograničnog regiona Mađarske i Srbije.

  Tokom realizacije projekta, kreiraće se dve mreže padavinskih stanica koje će biti locirane u dva grada sa najviše stanovnika na prostoru Programske oblasti – u Novom Sadu i Segedinu. Izmereni podaci, nihov prenos i analiza, kao i prikazivanje analiziranih podataka u realnom vremenu putem prostorne vizuelizacije (karte), biće od koristi za stanovništvo (u cilju individulne adaptacije) i za javne institucije (npr. koje upravljaju vodom i saobraćajem, kao i za gradske vlasti) koje se nalaze u pograničnom regionu.

  Model za prognoziranje padavina u realnom vremenu koji će pokrivati čitav pogranični region, biće dopunjen sa prognozom za pojavljivanje padavinskih poplava u Novom Sadu i Segedinu. Ova prognoza biće razvijena tokom realizacije projekta i kao osnovni parametri koristiće se izmerene vrednosti sa mreža padavinskih stanica i podaci daljinske detekcije (uglanvom satelitski podaci). Izmereni podaci će se koristiti za precizno podešavanje podataka daljinske detekcije u cilju omogućavanja razvoja još preciznijeg modela prognoze za područje istraživanja (pogranični region Mađarske i Srbije).

  Izmerene vrednosti i podaci prognoze biće besplatni i dostupni u realnom vremenu preko internet portala projekta, društvenih mreža i android aplikacije za mobilne telefone. Istovremeno, prikazani podaci će omogućiti ranu najavu o mogućim ekstremnim padavinama i pojavi poplava svim stanovnicima, kao i lokalnim institucijama, u cilju zaštite i pripreme za efikasnu borbu protiv ekstremnih vremenskih i poplavnih situacija.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  Naziv projekta:  Poboljšavanje prekograničnog puta između Baje i Sombora, drugi deo

  Akronim: SO-BAJA2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0061

  Ukupni budžet projekta:  3.122.670,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  2.654.269,50 EUR

  Početak:  1. septembra 2017. godine

  Kraj:  31. decembar 2019. godine

  Glavni korisnik: Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Korisnik 1: Grad Sombor

  Korisnik 2: NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIF d.o.o.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Kontakt informacije:

  Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Adresa: 21000 Novi Sad, Jovana Ilića 24, Republika Srbija

  Kontakt osoba:  Zoran Drobnjak

  Email: office@putevi-srbije.rs

  Telefon:  +381 11 304 0701

  Opis projekta:

  Grad Sombor, koji se nalazi u severozapadnom delu Republike Srbije, i grad Baja, koji se nalazi oko 30 kilometara od južne granice Mađarske sa Srbijom, su gradovi pobratimi od 1960. godine U skladu sa visokim nivoom saradnje koji postoji između njih, postoje značajne smernice za unapređivanje prekogranične saradnjei poboljšanje saobraćajne infrastrukture, uključujući granični prelaz Bački Breg - Hercegsanto.

  Prekvalifikacija i unapređivanje ovog graničnog prelaza, kako u smislu putničkog, tako i teretnog saobraćaja, i poboljšavanje priključnih puteva će poboljšati povezanost pograničnog regiona sa Lukom Baja, teretnom lukom na Dunavu, kao i sa mađarskim autoputem M6, koji je dalje povezan sa ogrankom petog Panevropskog koridora i Panevropskim koridorom VII.

  Projekat ima nameru da pruži bolji pristup i brži i bezbedniji prevoz putnika i robe u okrugu Zapadna Bačka, kao i u celoj županiji Bač-Kiškun. Ovaj put takođe povezuje dve države i sa aspekta zajednice. Razvoj infrastrukture će doprineti smanjenju razlika između razvijenih i nerazvijenih regiona i naselja kada se govori o opštem kvalitetu življenja, ekonomskim uslovima, obrazovanju, kulturi, zdravstvu i socijalnom staranju.

  Važnost ovog projekta za pogranični region je potvrđena kroz pokretanje procedure za izmenu dekreta mađarske vlade o razvoju infrastrukture u pograničnom području. U novom pravnom okviru, projekat puta Baja-Sombor će se naći na prioritetnoj listi infrastrukturnih puteva između dve države.

  Pored toga, granični prelazi Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa, koji su poznati kao uska grla tokom zimskih i letnjih odmora, će se rasteretiti od saobraćajnih gužvi, jer će teretni saobraćaj biti omogućen kroz implementaciju projekta na graničnom prelazu Bački Breg - Hercegsanto.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  Kübekháza-Rabe - HUSRB/1601/21/0003

  Naziv projekta: Razvoj prelaznog puta u oblasti Kubehazi (Mađarska) – Rabe (Srbija)

  Akronim: Kübekháza-Rabe

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/21/0003

  Ukupni budžet projekta:  5.468.716,52 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 4.648.409,04 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2016. godine

  Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine

  Vodeći  korisnik: NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIFLtd.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Korisnik 1: Javno preduzeće "Putevi Srbije"

  Korisnik 2: Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje ”Zavod za urbanizam Vojvodine", Novi Sad

  Kontakt informacije:

  NIF Privatno preduzeće za razvoj nacionalne infrastrukture (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Adresa: Váci út 45; 1134 Budapest, Hungary

  Telefon: +36 461 1100

  Email: info@nif.hu

  Kontakt osoba: Róbert Attila Nagy

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj razmatranje mogućnosti  za otvaranje novog graničnog prelaza između naselja Kubekhaza i Rabe, što bi doprinelo ekonomskoj, socijalnoj i kulturnoj saradnji u pograničnom regionu Mađarske iSrbije.

  Projekat je usmeren na izgradnju novih prilaznih puteva i sanaciju postojećih. Novi put koji će biti izrađen sa mađarske strane će biti dugačak 2.309 metara i širok 5,5 metara, dok će dužina saniranih puteva biti 1.365 metara u Srbiji i 844 metra u Mađarskoj. Državni put kroz Kubekhazu će biti produžen do granice sa Rumunijom. Ministarstva unutrašnjih poslova dve države će biti odgovorna za implementaciju daljih elemenata projekta (objekti koji su potrebni za granični prelaz). Sa mađarske strane će biti izgrađen novi objekat za granični prelaz i koristiće ga zajednički obe države.  

  Ovaj projekat ima za cilj da doprinese stimulaciji prekograničnih preduzeća i ekonomskih odnosa, uspostavljanju novih poslovnih prilika i povećanju razmene najboljih praksi u domenu kulture, turizma i obrazovanja. Sprovođenje projekta će omogućiti neometano odvijanje saobraćaja na javnom putu i rasteretiti granični prelaz Horgoš-Reske i Kelebija-Tompa, koji će postepeno biti rasterećeni, a takođe i olakšati saobraćanje pešacima i biciklistima, te unaprediti zaštitu prirodne sredine, što je veoma važna direktiva EU.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Art&Craft - HUSRB/1602/31/0050

  Naziv projekta: Tracing our common artistic heritage

  Akronim: Art&Craft

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0050

  Ukupan budžet projekta: 586.975 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 498.928,75 EUR

  Početak projekta: 25.jun 2018. godine

  Kraj projekta: 24. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Reformatska zajednica u Ujtemplomu

  Korisnik 1: Gradski muzej Subotica

  Kontakt informacije:

  Adresa: Trg Kalvina 5.6800Hodmezovasarhelj, Mađarska

  Kontakt osoba: Major István Zoltánné 

  Email: cedrus62@gmail.com

  Telefon: +36 30 678 5423

   

  Opis projekta:

  Hodmezovasarhelj i Subotica imaju neiskorišćeni potencijal u oblasti turizmu u vezi sa kulturnim nasleđem. Projekat ima za cilj da ostvari ovaj potencijal, okača vezu između ova dva grada kroz revitalizaciju arhitektonskog, umetničkog i kulturnog nasleđa i da ih učini atraktivnim i pristupačnim za posetioce.

  Najče spone koje vezuju ova dva grada su kultura i umetnost. Kulturni običaji pograničnog regiona Mađarske i Srbije, naročito u polju umetnosti i narodna primenjena umetnost predstavljaju odraz vrednosti, društvenih stavova i uloge religije u društvu. Nažalost, danas je negovanje tradicije potisnuto u drugi plan. Grnčarstvo, kao tradicionalna narodna primenjena umetnost koja je nekada bila poznata širom Evrope, sada je nedovoljno uključuna u turističku ponudu i polako pada u zaborav. Istraživanjem i promocijom grnčarstva, ovaj projekat će podržati napore ova dva grada da ga oživi i privuče posetioce.  

  Nekoliko umetnika iz Hodmezovasarhelja odigrao je važnu ulogu u umetničkoj istoriji Subotice, od kojih je najpoznatiji bio slikar Janos Tornjai. Promovisanjem dela Janosa Tornjaija, ovaj projekat teži ne samo podizanju interesovanja među lokalnim stanovništvom, već i novih posetilaca, čime bi se obogatila turistička ponuda.  

  Projektni partneri čvrsto veruju u to da invaliditet ne treba spreči ljude da učestvuju u umetničkom i kulturnom životu. U tom smislu, obnova kalvinističke crkve u Hodmezovasarhelju i Gradskog muzeja u Subotici učiniže ove građevine dostupnijim, njihovu ponudu inkluzivnijom a komunikaciju efektnijom.

  Glavne aktivnosti ovog projekta su:

  1. Obnova i očuvanje nove kalvinističke crkve u Hodmezovasarhelju i opremanje njenog centra za posetioce;
  2. Ugradnja lifta u zgradu Gradskog muzeja u Subotici;
  3. Istraživanje keramike u Hodmezovasarhelju i predstavljanje rezultata istraživanja;
  4. Takmičenje u crtanju „Biblijske priče“
  5. Radionice primenjene narodne umetnosti tokom praznika.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Youth-together - HUSRB/1602/32/0085

  Naziv projekta: Saradnja mladih u oblasti zaštite prirode, promocije zdravih stilova života, kulturnog nasleđa i unapređivanja turizma kroz prekograničnu saradnju

  Akronim: Youth-together

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0085

  Ukupan budžet projekta: 116.903,25 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 99.367,76 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 28. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Srednja ekonomska škola Sombor

  Korisnik 1:  Stručni centar i škola sa domom učenika Vari Sabo Istvan Kiškunhalaš (Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma)

  Kontakt informacije:

  Srednja ekonomska škola Sombor

  Adresa: Apatinski put 90, 25000 Sombor, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Natalija Katanić

  Email: natalija@ekonomskaso.edu.rs

  Telefoni: +381 65 882 7010; +381 25 421 217

  Opis projekta:

  Stanovništvo, a pogotovo mladi koji žive na području pograničnog regiona Mađarske i Srbije  nisu dovoljno upoznati sa turističkim potencijalima ovog regiona, a međusobna saradnja mladih je takođe na niskom nivou. Uzrok tome su: nedostatak informacija, nedostatak veština i nedovoljna motivisanost. Razvoj turizma i saradnje u pograničnom regionu može se postići organizovanjem zajedničkih aktivnosti mladih ljudi usmerenih na poboljšanje promocije turističkih potencijala oba regiona.

  Inicijalna aktivnost projekta je analiza situacije u školama o mišljenjima, stavovima i potrebama mladih osoba iz prograničnog regiona putem ankete i panel diskusije. Pored predstavnika škola, u panel diskusiju biće uključeni predstavnici NVO i lokalne zajednice radi sticanja boljeg uvida u probleme mladih. Tokom projekta realizovaće se tri interkulturalne razmene učenika i jedan kamp u cilju sticanja znanja, veština i razmene ideja. Učesnici će putem razmene iskustava aktivno doprineti razvoju pograničnog regiona. Osim toga, biće organizovan okrugli sto da bi se široj javnosti prezentovale  realizovane aktivnosti i postignuti rezultati. Obe škole će modernizovati IKT opremu koja će im omogućiti da unaprede uslove za rad mladih i doprineti daljoj komunikaciji i održivosti projekta, kao i poboljšanju rezultata.

  Partnerske škole će stimulisati aktivizam i volonterizam kod mladih kroz kulturne razmene, interaktivne radionice, posete, korišćenje moderne tehnologije i razmenu iskustva, posebno na polju promocije kulturnog, prirodnog i rekreativnog potencijala prograničnog regiona. Neformalni način rada i sadržaji koji su interesantni mladima doprineće njihovom zbližavanju, umanjenju predrasuda i razvoju tolerancije.

  Učesnici projekta će koristiti najsavremeniju tehnologiju i inovativni pristup radu. Upotreba IKT će pomoći razvijanje svesti o održivom razvoju. Učešćem u kulturnim, ekološkim i sportskim događajima mladi ljudi razvijaće se svest o važnosti očuvanja kulturnog nasleđa i prirodne sredine, kao i osećaj odgovornosti. Takođe, imaće priliku da steknu veštinu prilagođavanja različitim socijalnim i kulturnim situacijama i dobiće motivaciju da kvalitetnije organizuju svoje slobodno vreme. Intenzivna saradnja učenika dve partnerske škole će doprineti podizanju nivoa svesti o štetnosti predrasuda.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  LIVES - HUSRB/1602/32/0218

  Naziv projekta: Živi arhivi – Relikvije zajedničkog kulturnog nasleđa

  Akronim: LIVES

  Identifikacioni broj: HUSRB/1602/32/0218

  Ukupan budžet projekta: 205.057,67 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 174.299,01 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Istorijski arhiv, Senta

  Korisnik: Javno neprofitno d.o.o. Nacionalni istorijski spomen-park u Opustaseru

  Kontakt informacije:

  Istorijski arhiv Senta

  Adresa: Glavni trg 1/II, 24400 Senta, Srbija

  Kontakt osoba: Ištvan Fodor

  Email: zentarhiv@gmail.com

  Telefon: +381 24 811 037

  Internet stranica projekta: http://ipalives.com/

  Opis projekta:

  Glavni cilj ovog projekta je istraživanje i prikupljanje do sada nedovoljno dokmentovane industrijske i agrarne vrednosti iz prošlosti južnog dela Mađarske i severnog dela Vojvodine. Istraženu građu obradiće predstavnici društvenih nauka (arhivisti, etnografi, istoričari). Obrađene teme biće prikazane na raznim manifestacijama, kroz razna izdanja; knjiga i promotivnih materijala, a za omladinu u okviru letnjih logorovanja. Do sada neobrađeni i nepublikovani dokmenti nakon stručne obrade obezbediće naučnu podlogu za upoznavanje društvenog položaja i posebnosti regije u pogledu poljoprivrede i industrije.

  Saradnja u okviru ovog projekta obuhvata sledeće aktivnosti: 

  • svestrano istraživanje arhivskih dokumenata;
  • izrada baze podataka sa rezultatima istraživanja;
  • izdavanje četiri knjiga (dva priručnika bazirana na opširnom, temeljitom istraživanju arhivskih dokumenata i dve zbirke studija, od kojih jedna će prikazati poljoprovredno-istorijske, a druga industrijske, ekonomske karakteristike regije na osnovu starih dokumenata 6-8 preduzeća);
  • brojne promotivne aktivnosti i proizvode namenjene široj javnosti (baza podataka, putujuća izložba, interaktivna veb prezentacija, kampovi za mlade); 
  • organizaciju naučnih konferencija;
  • izgradnja izložbene zgrade za poljoprivredne mašine, restauracione radove na poljoprivrednim mašinama.

  Rezultati će biti širi i obogaženi dijapazon aktivnosti  i sadržaja organizacija u ovom partnerstvu, mapa zajedničkog poljoprivrednog i kulturnog nasleđa i viši nivo svesti među građanima o kulturnom nasleđu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  C-AGRO-Dev – HUSRB/1602/41/0167

  Naziv projekta: Prekogranični program razvoja agrobiznisa

  Akronim: C-AGRO-Dev

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0167

  Ukupan budžet projekta: 334.449 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 284.281,65 EUR

  Start Date: 1. jul 2018. godine

  End Date: 30 june 2020. godine

  Lead Beneficiary: T.G.School

  Korisnik 1: Fondacija “Pro Scientia Naturae”

  Korisnik 2: Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica

  Contact information: T.G.School

  Address: 6237 Kecel, Május 1. tér 13., Hungary

  Kontakt osoba: Téglás András 

  Email: teglas.tgvirag@gmail.com

  Telefoni: +36 67 842 2910

   

  Opis projekta:

  Pogranični regionraspolaže veoma povoljnim geografskim i meteorološkim preduslovima za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Međutim, trenutno taj potencijal nije u potpunosti iskorišćen. Osim toga vlasnička struktura obradivog zemljišta je takođe nepovoljna, jer postoji veliki broj malih imanja, koji sa sobom nosi i nedovoljno radne snage, i efikasne upotrebe mehanizacije, odnosno nemogućnost adekvatnog korišćenja raspoloživih resursa.

  Projektni partneri su zainteresovani da započnu jedan jedinstveni program obrazovanja i informisanja na ovom polju, koji bi za cilj imao povećanje nivoa kompetencija u slučaju porodičnih imanja, odnosno poljoprivrednika. Povećanje nivoa kompetencija bi se odnosio kako na preduzetništvo, tako i na savladavanje tehnika i tehnologija, koje omogućavaju viši nivo upotrebe informacionih tehnologija i održivog poslovanja u oblasti poljoprivrede.

  Najvažniji segment ovog projekta predsavlja „Nova akademija za poljoprivrednika“, koja bi prvenstveno preko baze e-learning materijala i kurseva ponudio sadašnjim i budućim poljoprivrednicima mogućnost sticanja kompetencija iz oblasti preduzetništva, moderne poljoprivrede i upotrebe obnovljivih izvora energije u oblasti poljoprivrede.

  Teoretski i praktični deo edukacionog materijala se oslanja na četiri stuba:

  • Preduzetništvo
  • Savremene tehnologije u poljoprivredi
  • Informatičke kompetencije
  • Održivost

  Program je predviđen za tri tipa poljoprivrednih proizvođača:

  • Proizvodnja bilja,
  • Baštovanstvo
  • Prerada hrane
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Modern Folking - HUSRB/1602/32/0230

  Naziv projekta: Jačanje multikulturalnih odnosa sa organizacijom omladinskih događaja u pograničnom regionu

  Akronim: Modern Folking

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0230

  Ukupan budžet projekta: 199.660,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 169.711,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine   

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine   

  Vodeći korisnik: Katolička omladinska fondacija

  Korisnik 1: Dombos Fest

  Korisnik 2: Wemscal Serbia

  Kontakt informacije:

  Katolička omladinska fondacija

  Adresa: 6720 Szeged, Dóm tér 15.

  Kontakt osoba: Alisa Kujundžić

  Email: alisa.kathaz@gmail.com  

  Telefoni: +36 20 328 2751

   

  Opis projekta:

  Posmatrajući mapu pograničnog regiona Mađarske i Srbije, u okviru kog se implementira projekat Modern Folking, uočava velika stopa migracije stanovništva u svim delovima izuzev u  Novom Sadu i okolini. Populacija se u periodu od 2006. i 2012. godine smanjila za 4,6%. Broj mladih iseljenika (20-35 god) osebno je velik zbog nedovoljno mogućnosti zaposlenja. U cilju stimulisanja povratka mladih u svoj zavičaj i sprečavanje iseljavanja mladih koji trenutno žive u regionu, neophodno je da pored stvaranja optimalnih ekonomskih uslova upoznavanje mladih sa bogatim kulturinim vrednostima regiona, čime se stvara osećaj pripadnost i povećavaju se šanse za njihov povratak u zavičaj.

  Primarni cilj ovog projekta je da se kulturna baština naroda ovog regiona predstavi i popularizuje među mladima. Ostali ciljevi projekta uključuju razvoj programa kulturne razmen radi razvoja turističke ponude, zatim stvaranje multikulturalne sredine u regionu kroz saradnju partnerskih organizacija na ovom projektu.

  Pod uslovom da postoji dugoročna i kontinuirana saradnja između partnerskih organizacija, mogu se stvoriti novi međunarodni odnosi. U okviru projekta biće organizovani događaji sa kulturno-turističkim elementima koji bi pomogli mladima u ovom regionu da se aktivnije povezuju, da prošire vidike, kao i da pruže publicitet mladim umetnicima koji žive na obe strane granice.

  U okviru projekta biće održani sledeći festivali u Segedinu, u Mađarskoj i u Kanjiži i Malom Iđošu, u Srbiji:

  • Folk festivali: Street Folk Festival i Dombos Festival
  • Fono klubovi, uključujući narodnu muziku i plesne predstave, etno-folk koncerte sa kulinarskim tradicijama (Bordal), predavanja o književnosti i istoriji, predavanja na otvorenim univerzitetima i umetničke radionice iz različitih oblasti.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  Inter-Cult - HUSRB/1602/32/0164

  Naziv projekta: Mozaici interkulturalne saradnje omladine u prekograničnom regionu

  Akronim: Inter-Cult

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0164

  Ukupan budžet projekta: 162.919,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 138.481,05 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje Digitalna regija

  Korisnik 1: Udruženje SZÓ-TÉR

  Kontakt informacije:

  Udruženje "Digitalna regija"

  Adresa: Kizur Ištvana 64, 24000 Subotica, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Tomislav Dedović Tomić 

  Email: udig.regija@gmail.com

  Telefoni: +381 63 300 784

  Opis projekta:

  Cilj projekta je da putem kreativnih i artističkih aktivnosti zasnovanih na omladinskom voluntarizmu i aktivizmu doprinese podigne svest svesti o potrebi za boljim međuetničkim razumevanjem i saradnjom među nacionalnim zajednicama, pogotovo među mladim ljudima koji žive sa obe strane granice i to prvenstveno u sektorima kulture i turizma.

  Projekat je koncipiran tako da omogući dubinsku medijsku promociju turističke i kulturne raznolikosti pograničnog regiona Mađarske i Srbije putem produkcije, distribucije i emitovanja zajedničkog televizijskog serijala u čijoj bi izradi učestvovali mladi volonteri, srednjoškolci, studenti i budući delatnici u kulturi, turizmu i medijima.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ITC MInd – HUSRB/1602/41/0172

  Naziv projekta: Inovativni i tehnološki centar za metalsku industriju 

  Akronim: ITC MInd

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0172

  Ukupan budžet projekta: 342.301,20 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 290.956,02 EUR

  Početak projekta: 1.mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29.februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Vojvodina Metal Klaster

  Korisnik 1: Deri Miksa srednja i stručna škola, Segedin   

  Korisnik 2: SolarTech Nonprofit, Segedin 

  Korisnik 3: Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Vojvodina Metal Klaster

  Adresa: Novosadska 322, 21235 Temerin, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Milica Jovičić 

  Email: mjovicic@vmc.rs

  Telefoni: +381 21 844923; +381 62 8441859

   

  Opis projekta:

  Metalski sektor je deo lanca vrednosti svih industrija. U fokusu ovog projekta je povećanje inovativnog potencijala metalske industrije u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, kao doprinos ukupnoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP).

  Ovaj cilj će biti realizovan stvaranjem inovativnog okvira u sklopu prekogranične saradnje koji će ubrzati razmenu informacija između ekonomija sa obe strane granice, generisati neophodno znanje, tehnologiju, opremu i infrastrukturu za istraživanje i razvoj i time u znatnoj meri prevazići identifikovane probleme u pograničnom regionu.

  Institucionalni okvir bi trebalo da posluži kao generator novih ideja, inovacija i mehanizam koji omogućava transfer ideja i inovacija i njihovu komercijalizaciju. Oslanjajući se na osnovne inovativne SMART principe regiona, kao i principe jednakih mogućnosti i zaštite životne sredine, a kroz inovativni tehnološki centar sa fleksibilnim nastavnim planovima i programima, projektni tim će uspostaviti novo partnerstvo među ključnim akterima inovativnog razvoja MSP: industrijskim klasterima, srednjim školama, studentima, nastavnicima, kao sai lokalnim, regionalnim i državnim organima vlasti.

  Novi institucionalni okvir omogućiće standardizaciju razmene informacija između ponude i potražnje inputa i rezultata ciljnih MSP, proizvodnih procesa, pružajući mogućnosti za novo zapošljavanje.

  Sličnosti između ovih izazova, mogućnosti i mikro-ekonomskog okruženja za razvoj MSP u metalskom sektoru u pograničnom regionu pružaju validnu osnovu za održivost projekta.

  Resursi, odgovornosti i zadaci su ravnomerno raspoređeni među projektnim partnerima, u skladu sa njihovim glavnim prednostima i referencama. Dokazana metodologija komunikacije će osigurati efikasan protok informacija, održati jako partnerstvo, osigurati veliku vidljivost i obezbediti optimalnu kontrolu rizika.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  Naziv projekta: Colourful Cooperation (Šarenolika saradnja)

  Akronim: ColourCoop

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/31/0005

  Ukupan budžet projekta: 3.738.247,30 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  3.177.510,20 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2017. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitno javno društvo DOO Evroregionalna razvojna agencija za razvoj DKMT Dunav-Kriš-Moriš-Tisa (DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.)

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Korisnik 2: Egy-Másért Udruženje mladih za razvoj zajednice (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 3: Grad Subotica

  Korisnik 4: Grad Novi Sad

  Kontakt informacije:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Adresa: Tábor u. 7/B, 6722 Segedin, županija Čongrad,  Mađarska

  Email: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kontakt osoba: Eszter Anna Csókási

  Internet stranica projekta: https://www.visithusrb.com/srhttp://www.kolocentar.morahalom.hu/index.php/sr-yu/

  Opis projekta:

  Cilj projekta je sledeće:

  • razvoj sveobuhvatne kulturne strategije za ceo mađarsko-srpski pogranični region;
  • pokretanje onlajn centra za informacije i vesti na mađarskom i srpskom jeziku;
  • osnivanje srpskih i mađarskih kulturnih centara u Morahalomu i Paliću;
  • integrisanje Novog Sada, buduće evropske prestonice kulture i okružnih regiona, u kulturni i turistički život mađarsko-srpskog pograničnog regiona.

  Kao deo Projekta, u okviru novoosnovanih kulturnih centara i u Novom sadu, biće organizovan veliki broj izložbi, kulturnih programa i kreativnih radionica. Cilj ovih događaja je da pomognu pripadnicima raznih etničkih zajednica da uče o kulturnim vrednostima,  tradicijama, umetničkim dostignućima i umetnicima svojih suseda. Pored toga, detaljne informacije iz oblasti kulture i turizma i dobro ciljana kampanja prezentovanja vesti u okviru Projekta pružiće podsticaj za razvoj kulturne saradnje i turizma u mađarsko-srpskom pograničnom regionu. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ArtNouveau – HUSRB/1602/31/0111

  Naziv projekta: Naša zajednička kultura secesije bez granica

  Akronim: ArtNouveau

  Identifikacioni broj Projekta: HUSRB/1602/31/0111

  Ukupan budžet projekta: 190.332,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije: 161.782,20 EUR

  Početak Projekta:: 1 April 2018

  Kraj Projekta: 30 September 2019

  Vodeći korisnik: Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

  Partner 1: Turistička organizacija grada Subotice

  Kontakt informacije:

  Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

  Adresa: 12. Trg Széchenyi  6720 Segedin, Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Ms Szilvia Ács 

  Email: szeged@tourinform.hu

  Telefon: +36 62 488 690

  Opis projekta:

  Segedin u Mađarskoj i Subotica u Srbiji  su turističke destinacije približne kakko geografski tako i na osnovu svojih turističkih atrakcija. Objekti u secesijskom stilu i nasleđe ova dva grada čine komplementarnu lokalnu i regionalnu atrakciju, koja može poslužiti kao čvrsta osnova zajedničke turističke destinacije u pograničnom regionu Mađarske i Srbije.

  Jedan od najvažnijih ciljeva ovog projekta je upoznavanje posetilaca sa zajedničkim vrednostima i bogatstvima regiona kako bi se povećao broj dvodnevnih i višednevnih poseta u projektnom području.

  Tokom implementacije projekta, zajednička turistička destinacija Segedin-Subotica će se takođe promovisati izvan ciljnog područja projekta, a pogotovo u zemljama koje je zvanična statistika dveju zemalja identifikovala kao zemlje iz kojih većina posetilaca dolazi u ova dva grada. Zajednički dizajn i brendiranje na turističkim događajima i u publikacijama, koherentne i slične razvojne inicijative u turističkoj privredi  doprineće da se produži boravaka posetilaca ova dva grada.

  Glavne aktivnosti projekta su:

  • Izrada Akcionog plana za turizam;
  • Zajednički dizajn i zajedničke publikacije o zajedničkoj turističkoj destinaciji;
  • Zajednički pristup posetiocima i zainteresovanim stranama izvan projektnog područja;
  • Razvoj mobilne aplikacije bazirane na iBeacon tehnologijič
  • Izrada informativnih tabli, uključujući i one Brajevom pismu, na najvažnijim turističkim atrakcijama;
  • Organizovanje događaja vezanih za promociju secesijskog nasleđa.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  KNESZECYC-4 - HUSRB/1602/21/0186

  Naziv projekta: IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE SEGEDIN – NOVI KNEŽEVAC – IV FAZA

  Akronim: KNESZECYC-4

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0186

  Ukupan budžet projekta: 1.130.032,94 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 960.527,99 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine 

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava opštine Ujsentivana (Újszentiván Községi Önkormányzat)

  Korisnik 1: Opština Novi Kneževac

  Kontakt informacije: Lokalna samouprava opštine Ujsentivan (Újszentiván Községi Önkormányzat)

  Adresa: Felszabadulás 7, 6754 Újszentiván,  županija Čongrad, Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Gábor Kovács

  Email: palyazat@ujszentivan.hu

  Telefoni: +36 62 277 021, +36 20 402 2010

  Opis projekta:

  Projekat se fokusira na izgradnju deonice mreže biciklističke staze koju je lokalna samouprava opštine Ujsentivan Lokalna izgradila u okviru tri faze/projekta.

  Biciklistička staza između Segedina i Novog Kneževca kao zajedničkog cilja uspostavljenog partnerstva između Segedina, Tisasigeta i Novog Kneževca jer je Novi Kneževac prvo veće naselje u Srbiji najbliže Segedinu. Zahvaljujući uspešnoj implementaciji prethodne tri faze projekta, koje su bile poverene Ujsentivanu, najveći deo deonice biciklističke staze je završen. Uzimajući u obzir da je biciklistička staza prevazišla planiranu upotrebu, prioritet ovog projekta je izgradnja preostale deonice i turističko povezivanje.

  Ova investicija predstavlja četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze Segedin–Novi Kneževac, koja će osigurati bezbednu vožnju biciklom preko granice. Kroz projekat će biti izgrađena biciklistička staza u ukupnoj dužini od 10.182,23 m na srpskoj strani, a na osnovu potreba stanovnika, odmaralište i poligon za trening učenika na mađarskoj strani. Lokana samouprava opštine Ujsentivan već nekoliko godina izdaje publikacije pod imenom „Biciklističko naselje” i „Biciklom do posla” a dobitnik je i nagrade za bezbednost na putevima u 2016. godini u kategoriji „varošica“ koju dodeljuje Ministarstvo nacionalnog razvoja Mađarske. Ujsentivan će tokom projekta organizovati jedan događaj koji će promovisati bezbednu vožnju biciklom.

  Zahvaljujući implementaciji prethodna tri projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, oba partnera poseduju neophodna iskustva i odlučila su da završe četvrtu fazu izgradnje biciklističke staze Segedin – Novi Kneževac.

  Porojekat je prilagođen kako nacionalnim tako i strategijama Evropske unije i u sklađen je sa horizontalnim ciljevima kojima se obezbeđuju jednake mogućnosti i održivi razvoj.

 • Strateški poziv za podnošenje predloga projekata
  WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004

  Naziv projekta Razvoj vodosnabdevanja i vodne infrastrukture u pograničnim slivnim područjima

  Skraćenica: WASIDCA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1601/11/0004

  Ukupni budžet projekta: 6.980.607,96 EUR

  Učešće EU (IPA): 5.933.516,76 EUR

  Početak: 1. jun 2017. godine;

  Kraj: 31. maj 2020. godine;

  Glavni korisnik: Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Korisnik 1: Skupština opštine Kanjiža

  Korisnik 2: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Kontakt informacije:

  Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság)

  Adresa: 4. Stefánia, 6720 Szeged, Hungary

  Telefon: +36 6 259 9599/21071

  Email: franksz@ativizig.hu

  Kontakt osoba: Frank Szabolcs

   

  Opis projekta:

  Globalne klimatske promene prouzrokuju učestale sušne periode i periode obilnih padavina, što pogađa obe strane na mađarsko-srpskoj granici, a poplave su se u pograničnom regionu dešavale mnogo puta, zbog njegovog geografskog položaja. Istovremeno su značajno smanjene količine raspoložive vode za piće.

  Projekat ima za cilj da poboljša upravljanje vodama u regionu, što će unaprediti bezbednost i zaštitu ljudi koji žive u pograničnom regionu, doprineti ekološkom upravljanju vodama, rezultirati kvalitetnijom vodom za piće i zahvaljujući svemu tome poboljšati socio-ekonomsku situaciju u opštini i pograničnom regionu.

  Projekat uključuje nekoliko elemenata koji imaju za cilj rešavanje ovih pitanja.

  Između 18+800 - 19+331 km preseka paralelnih sa glavnim kanalom Domasek (Domaszéki) će biti postavljena potisna cev DN 900 HOBAS dužine 531 metar. Na preseku 19 + 331 km će biti izgrađeno klasično slapište i ustava.

  Voda će se isporučivati putem potisne cevi, što će biti izvedeno između deonica 19+331- 20+580 km glavnog kanala Domasek, i radovi će uključivati izvlačenje sedimenata duž 1.249 metara dužine kanala i smanjenje korita kanala za 50 cm.

  Nova struktura za regulisanje voda će biti izgrađena na  20+445 km preseku glavnog kanala Domasek. Između 0+580 – 23+996 km preseci glavnog kanala Domasek će biti pretvoreni u kanal dvostruke namene. Radovi će uključivati: čišćenje korita, izgradnju nasipa kanala i rekonstrukciju sistema za zadržavanje vode. U okviru ove deonice će biti izgrađena nova pumpna stanica (pumpna stanica Ivansek 20+580 km). Pored toga, u okviru projekta će biti razvijen sistem za praćenje čiji je cilj prevencija suša i nestašica vode, kojim će se vršiti merenja hidroloških uslova u ovoj oblasti.

  Kada je upravljanje otpadom u pitanju, projekat namerava da poveća kapacitete postrojenja za upravljanje otpadom kroz rekonstrukciju, promenu namene starih i izgradnju novih objekata i kupovinu nove, efikasne opreme. Zahvaljujući tome će stanovništvo dobiti kvalitetniju vodu za piće.

  Kada je prevencija i zaštita od poplava u pitanju, institucije za upravljanje vodama sa obe strane granice će deliti profesionalne tehnike i zalihe. Na srpskoj strani će biti implementirana nova tehnika zaštite i relevantna obuka za profesionalce i dobrovoljce iz obe države. Cilj ove inicijative je unapređenje tehničkih i kadrovskih resursa za prevenciju poplava sa obe strane granice kroz zajedničke aktivnosti i nabavku cevne barijere za zaštitu od poplava - brza, lagana i izuzetno efikasna alternativa koja bi se lako mogla prebacivati iz jedne države u drugu, po potrebi.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  FOLKcoolTOUR – HUSRB/1602/31/0154

  Naziv projekta: Folklor i kultura kao turistička atrakcija - skrivene vrednosti i blaga

  Akronim: FOLKcoolTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0154

  Ukupan budžet projekta: 228,725.46 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 194,416.63 EUR

  Početak projekta: 1. januar 2018. godine

  Kraj projekta: 31. decembar 2018. godine

  Vodeći korisnik: Srpsko Kulturno Umetničko Udruženje „Bánát”, Deska

  Korisnik 1: Umetničko Udruženje Talenata TALENTUM, Subotica

  Kontakt informacije:

  Srpsko Kulturno Umetničko Udruženje „Bánát”

  Adresa: Felszabadulás 41., 6722-Deska, Mađarska

  Kontakt osoba: Csaba Kunstár 

  Email: kunstar@szegedkurir.hu  

  Telefoni: +36 30 830 6467 

  Internet stranica projekta: http://www.folkcooltour.eu/homers/

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je da pretoči narodnu kulturu i običaje u prekogranični turistički proizvod, kojim će skriveno blago i vrednosti približiti zainteresovanoj, široj publici, kao i da ga promoviše na obe strane granice.

  Partneri na projektu dve organizacije - predstavnici srpske zajednice u Mađarskoj i mađarske zajednice u Srbiji, koje su već postigle značajne rezultate u očuvanju manjinske kulture. U okviru ovog projekta ponudiće nove sadržaje za publiku različitih starosnih grupa:      

  • upoznavanje učenika sa svetom umetnosti (House of Arts) irazgledanje Subotice (Šetnja u Subotici);
  • praznici u zajednici – Božić, Nova godina i Uskrs i tradicionalni narodni običaji i događaji iz prošlosti koji su vezani za te praznike – kucanje jajima, žetvene svečanosti / Dadale, itd.;
  • inovativne umetničke inicijative: u Subotici/na Paliću – Koreografija 0-24 i takmičenje dece u solo plesu i folkloru, u Desku - Koreografija 0-24 i Banatski Sabor;
  • zajednički kampovi i završni festivali – Talentum folklorni kamp, Banatske Tambure i folklorni kamp;
  • umetnički festivali: Palicsi Magyar Sokadalom, Ajvarijada, i Festival u čast grožđa i vina;
  • rekonstrukcija zajedničkih prostorija Centra Sveti Sava u Desku;
  • radionica o obradi  izgubljenih i pronađenih arhivskih dokumenata srpske zajednice u Desku i  njihovom pretvaranju  u turističku.

  Sa uverenjem da će omogućavanje pristupa skrivenim vrednostima očuvane tradicije, koja je do sada bila malo poznata za širi krug stanovništva, graditi nove mostove između Mađarske i Srbije, ovaj projekat ima za cilj stvaranje centra narodne umetnosti /folklornog turističkog koji će stanovnicima ovog regiona ponuditi informacije o programima i događajima, bilo da su to folklorni plesovi i igre, izložbe ručnih radova, folk  koncerti, plesni performansi i događaji vezani za očuvanje tradicija i narodnih običaja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TRADinBORD2 - HUSRB/1602/32/0140

  Naziv projekta: TRADinBORD2- Zajedničko promovisanje i očuvanje tradicije i identiteta u graničnom području

  Akronim: TRADinBORD2

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0140

  Ukupan budžet projekta: 182.470,50 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 155.099,92 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Udruženje za razvoj mladih „Egy-Másért” (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Korisnik 1: Regionalno Udruženje Građana „Ludašpusta“

  Kontakt informacije:

  Udruženje za razvoj mladih „Egy-Másért” (Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület)

  Adresa: 6782 Mórahalom, Röszkei út 1., Republika Mađarska

  Kontakt osoba: Kószó Miklós 

  Email: info.egymaser@gmail.com

  Telefoni: +36 62 281 219

   

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je razvoj saradnje i organizacija aktivnosti u oblasti kulture u pograničnom regionu Mađarske i Srbije. Njegovu ciljnu grupu predstavlja šira populacija regiona, a naročito mladi.

  Planirane aktivnosti podrazumevaju sledeće:

  • Razvoj kulturnog nasleđa zajedničkog  u pograničnom regionu;
  • Organizaciju dva festivala;
  • Izradu 12 filmova o zajedničkim civilnom i kulturnom nasleđu;
  • Izradu internet stranice sa informacijama o zajedničkom kulturnom nasleđu kao i rezultatima ovog projekta.

  Očekivani rezultati projekta su:

  1. ZAJEDNICA ZA OČUVANJE ZAJEDNIČKOG KULTURNOG NASLEĐA: Organizacija Civilnih Foruma za članove i predstavnike civilnih organizacija. Kao i Forum Kulturnog Nasleđa namenjen ekspertima  u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa i zvanicama.
  2. ANALIZA KULTURNOG NASLEĐA: analitička studija koja istražuje stanje sistema kulturnih organizacija u pograničnom regionu kao i njihove nedostatke.
  3. DOKUMENTARCI I KRATKI FILMOVI O ZAŠTITI REGIONALNOG NASLEĐA: 5-5 kratki filmovi (20-25 min) koji se bave aktivnostima iz oblasti kulturnog nasleđa o radu civilnih organizacija, kao i  jedan dokumentarni film u trajanju od 50 minuta o zaštiti zajedničkog nasleđa koja će se emitovati online i preko TV stanica.
  4. MEDIJSKI KULTURNI FESTIVAL: dva jednodnevna medijska kulturna festivala na obe strane granice koji će prikazati lokalnu kulturu sa obe strane granice, kulturno nasleđe i koji će predstaviti filmove koji će biti snimljeni tokom projekta.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PLANTSVITA - HUSRB/1602/41/0031

  Naziv projekta: Razvoj mikrobioloških proizvoda prilagođenih različitim tipovima zemljišta za ekološku kontrolu štetočina

  Akronim: PLANTSVITA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0031

  Ukupan budžet projekta: 365.800,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 311.950,00 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 2: Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet Novi Sad

  Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad

  Kontakt osoba: prof. dr Biljana Škrbić

  Email: biljana@ft.uns.ac.rs

  Telefoni: + 381 21 485 3746

  Fax: + 381 21 450 413

   

  Opis projekta:

  Poljoprivredno zemljište izloženo je štetnom uticaju ksenobiotika zbog stalne upotrebe različitih pesticida. Čak iako su prisutni u malim koncentracija, ksenobiotici predstavljaju veliku opasnost zbog mogućnosti njihovog unosa i akumulacije u lancu ishrane. U cilju smanjenja štetnog uticaja ksenobiotika na kvalitet obradivog zemljišta u svetu se najčešće koriste dva pristupa: organska proizvodnja i princip ekološke kontrole štetočina (EPM). U Evropskoj uniji, EPM pristup je Direktivom 91/414/EEC, koja je zamenjena regulativom 1107/2009, dok regulativa (EC) 834/2007 pokriva oblast proizvodnje i obeležavanja organskih proizvoda.

  EPM se zasniva na različitim tehnikama primenjenim na kompatibilan način radi kontrole štetočina na nivoima bez ekonomskih posledica, istovremeno pružajući zaštitu od opasnosti za ljude/životinje /biljke/životnu sredinu. EPM podrazumeva primenu nehemijskih, alternativnih procesa i metoda za povećanje otpornosti biljaka na štetočine, koje izazivaju bolesti, i biološku kontrolu. Kod tradicionalnog načina poljoprivredne proizvodnje, EPM može smanjiti izloženost ljudi i životne sredine opasnim hemikalijama i smanjiti ukupne troškove. Uvođenje održive strategije na bazi EPM i procena značaja ovog pristupa su glavni prioriteti poljoprivredne proizvodnje u 21. veka.

  U okviru projekta PLANTSVITA razviće se dva inovativna proizvoda na bazi mikroorganizama, koja će doprineti poboljšanju kvaliteta obradivog zemljišta. Takođe, kroz zajedničke projektne aktivnosti, ustanoviće se PLANTSVITA mađarsko-srpski prekogranični centar sa ciljem promovisanja mera održive poljoprivrede i unapređenja saradnje između institucija uključenih u istraživanja i razvoj (R&D) i malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, što će doprineti unapređenju konkurentnosti regiona u celosti.

  Glavni ciljevi projekta doprinose specifičnim ciljevima samog Programa na sledeće načine:

  • zajedničke aktivnosti istraživanja i prenosa znanja u domenu ekološki prihvatljivih tehnologija doprineće unapređenju saradnje i inovativne aktivnosti;
  • razvoj novih inovativnih proizvoda i tehnologije namenjenih za obnovu/zaštitu kvaliteta zemljišta, koji promovišu ekološku kontrolu štetočina;
  • saradnja, prenošenje znanja, rezultata i informacija doprinose podizanju svesti i inovativnih kapaciteta lokalnih krajnjih korisnika i privrede, posebno malih i srednjih preduzeća koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom o ekološki prihvatljivoj i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji;
  • poboljšana vidljivost kapaciteta oba regiona, čineći ih privlačnijim za učešće u većim programima za istraživanje i razvoj;
  • nove zelene tehnologije će povećati konkurentnost malih i srednjih preduzeća za poljoprivrednu proizvodnju čime će dodatno uticati na zapošljavanje kvalifikovanih mladih ljudi. Ovo će značajno doprineti konkurentnosti regionalnih aktera u oblasti istraživanja i razvoja (R + D) i ekonomskih aktera u proširenoj EU.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  OASIS - HUSRB/1602/31/0068

  Naziv projekta: Komplementarni turistički razvoj Kišteleka i Kanjiže zasnovan na prirodnim resursima kao međupovezanim različitim elementima regionalnog turističkog sistema

  Akronim: OASIS

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0068

  Ukupan budžet projekta: 588.017,84 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 499.815,164 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

  Korisnik 1: Opština Kištelek

  Korisnik 2: Opština Kanjiža

  Korisnik 3: Fond “Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad

  Kontakt osoba: Bojan Gregurić

  Email: bojan.greguric@vojvodina.gov.rs

  Telefoni: +381 21 487 4604

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj da poboljša turističke potencijale pograničnog regiona Mađarske i Srbije kroz unapređivanje i diverzifikaciju turističke ponude duž rute Kištelek – Kanjiža. obuhvata četiri glavna aspekta, koja svojim aktivnostima doprinose realizaciji osnovnog cilja projekta – razvoj turizma na području opština Kanjiža (Srbija) i Kištelek (Mađarska).

  Prvi aspekt projekta doprinosi promociji zdravstvenog turizma kroz proširenje postojeće banje u opštini Kištelek što je ujedno bio i glavni prioritet projekta „Strategije integrisanog razvoja banja“ (HUSRB/1203/213/155), realizovanog u okviru prethodnog projekta prekogranične saradnje Mađarske i Srbije. Cilj ove aktivnosti je izgradnja centra za savetovanje o zdravlju i zdravom načinu života koji takođe pruža i medicinske tretmane i na taj način usmerava pažnju posetilaca na zdravstveni turizam.

  Drugi aspekt projekta je povezan sa pružanjem mogućnosti korišćenja inače neiskorišćenih sportskih kapaciteta putem: infrastrukturnog razvoja lokaliteta kroz revitalizaciju postojećih sportskih kapaciteta i izgradnju višenamenskog sportskog terena, uz neophodnu sanitarnu infrastrukturu.

  Treći aspekt projekta bavi se organizacijom omladinskog letnjeg kampa za mlade koji bi s jedne strane trebalo da doprinese promociji i unapređenju omladinskog turizma u ciljnom području, a s druge strane podigne svest o zdravom načinu života kroz razne rekreativne, takmičarske i obrazovne aktivnosti.

  Četvrti aspekt projekta usmeren je na razvoj mobilne aplikacije/vebsajta koji integriše raznovrsne turističke ponude projektnog područja u poseban tematski sadržaj.

  U opštem smislu, projekat bi trebalo da rezultira dužim boravkom turista u regionu, te da unapredi turističku ponudu kroz dalji razvoj postojećih kapaciteta.

  Projekat je takođe u skladu sa ciljevima Prioritetne oblasti 3 Strategije EU za Dunavski region – promovisanje kulture i turizma i kontakata među ljudima učvršćujući veze među ljudima i mladima u ciljnoj oblasti, kao i angažujući i povezujući postojeće turističke kapacitete.  

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  OPTI-BIKE - HUSRB/1602/21/0102

  Naziv projekta: Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni - planiranje i izgradnja biciklističkih staza

  Akronim: OPTI-BIKE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/21/0102

  Ukupan budžet projekta: 2.566.612,65 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA):  2.181.620,74 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Grad Subotica

  Korisnik 1: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Lokalna opština Ásotthalom)

  Korisnik 2: Tompa Város Önkormányzata (Lokalna uprava grada Tompa)

  Kontakt informacije:

  Grad Subotica

  Adresa: Trg slobode 1, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Erika Kudlik 

  E-mail: ler@subotica.rs

  Telefon: +38124626878  +38163531401

    

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj da pojednostavi i ubrza prevoz vozilom i biciklom što će se postići na sledeće načine:

  • izgradnjom biciklističkih staza u Srbiji – u Subotici i u naseljima Bački Vinogradi i Kelebija, i u Mađarskoj – u Tompi i Ašothalomu (Ásotthalom);
  • planiranjem biciklističkih staza u Subotici i Tompi;
  • definisanjem modela regulacije upravljanja saobraćajem radi eliminacije uskog grla na graničnim prelazima.

  Glavni cilj će se postići izgradnjom biciklističkih staza na obe strane mađarsko-srpske granice. Namena projekta je optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni. Takođe, planiranje i izgradnja  biciklističkih staza će omogućiti građanima koji koriste bicikl kao prevozno sredstvo i kao vid rekreacije da brzo stignu do granice i brzo je pređu sa obe strane.  Pored toga, razvoj novih biciklističkih staza će obezbediti bezbednu vožnju biciklom preko granice kao i zaštitu životne sredine (smanjenje emisije CO2).

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TisaWaterTours – HUSRB/1602/31/0051

  Naziv projekta: Razvoj prekogranične nautičke destinacije na donjem delu Tise

  Akronim: TisaWaterTours

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0051

  Ukupan budžet projekta: 588.175,32 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 499.949,01 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine 

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava grada Čongrada

  Korisnik 1: Lokalna samouprava Opština Bečej

  Korisnik 2: Lokalna samouprava opštine Alđe

  Kontakt informacije: Lokalna samouprava grada Čongrada

  Adresa: 6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

  Kontakt osoba: Szántai Szilvia

  Email: szilviszantai@gmail.com

  Telefon: : +36 20 203 5320

  Opis projekta:

  Reka Tisa je oduvek bila simbol prekogranične saradnje, a naročito u domenu eko turizma, kako u Srbiji tako i u Mađarskoj. Uprkos bogatog i jedinstvenog prirodnog kulturnog nasleđa duž reke, danas je čest slučaj da je infrastuktura dotrajala i da nema sve što je potrebno da bi se u potpunosti iskoristio potencijal nautičkog turizma, naročito u području donjeg toka reke Tise.

  Projektni partneri – Opština Čongrad, Opština Bečej i Opština Alđe – koji  ispunjavaju sve uslove u oblasti ljudskih resursa, finansija, tehničke podrška i iskustva u realizaciji međunarodnih projekata, prepoznali su kao nedostatke i prepreke za dalji razvoj područja donjeg toka Tise sledeće:

  • Nepostojanje zajedničke i integrisane prekogranične destinacije pogodne za nautički turizam;
  • Nedovoljan broj pristaništa, a postojeći ne zadovoljavaju potrebe 21. veka.

  Putem prekogranične saradnje, projekat ima za cilj povećanje broja posetilaca koji će duže boraviti u području donjeg toka Tise ,tako što će  razviti destinaciju pogodnu za nautički turizam.

  Kao prvi korak, projekat će izraditi strategiju za razvoj nautičkog turizma.  Oslanjajući se na rezultate svojih istraživanja i razvijanjem kompleksne mreže rečnog turizma, ovaj projekat će razviti nove turističke proizvode i usluge, kao što su, između ostalog:  nova pristaništa na reci  Tisi sa informativnim tablama u gradovima u kojima su smeštene organizacije partneri na projektu, zajedničke tematske rute i mobilna aplikacija.

  Radi izgradnje brenda za prekogranični nautički turizam, projekat će izraditi zajednički vizuelni identitet, interaktivne trojezične komunikacijske alate (npr: internet stranica,  promotivne kampanje i promotivni materijali i sl.) koji su skrojeni po meri ciljnih grupa.

  Putem zajedničkih lokalnih programa (npr: zajedničke turističke ture duž reke Tise i drugih značajnih manifestacija) projekat će privući turiste,  a putem aktivnosti za umrežavanje i razmenu znanja, projekat će uključiti razne pružaoce usluga.

  Projekat je  u skladu sa horizontalnim principima Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, sa propisima EU i u skladu je i  sa regionalnim i nacionalnim turističkim ciljevima.  Takođe, projekat može da posluži kao baza za  postojeće i buduće projekte u kojima učestvuju partnerske organizacije. 

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ​IkNNOw – HUSRB/1602/41/0158

  Naziv projekta: Prekogranična platforma za transfer znanja i tehnologija za podršku mladim istraživačima i inovativnim MSP i katalizaciju saradnje između akademskog i poslovnog sektora

  Akronim: IkNNOw

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0158

  Ukupan budžet projekta: 407.916,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 346.729,25 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. maj 2020. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu

  Korisnik 2: Poslovni inkubator Novi Sad

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu

  Adresa: Dugonić trg 13., Segedin, 6720, Mađarska

  Kontakt osoba: Ms. Anikó Pados Bucsainé

  Email: pados.aniko@g,f.u-szeged.hu

  Telefon: +36 62 546 732

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je unapređenje industrijske saradnje dva najveća akademska centra u pograničnom regionu Mađarske i Srbije razvojem zajedničke metodologije i portfolija usluga koji će omogućiti istraživačkim institucijama da razviju nove tehnologije, procese, prototipe i proizvode koji su primenljivi u industriji.

  Projekat će ovaj cilj postići uspostavljanjem zajedničke Platforme za transfer znanja i tehnologije koja će unaprediti procese prenosa znanja i njegove praktične primene između dve zemlje  omogućavajući mladim istraživačima iz Programske oblasti, da postanu preduzetnici kroz promociju osnivanja startap i spinaut kompanija, kao i podržavanjem inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

  Glavne aktivnosti i očekivani rezultati projekta su:

  • Uspostavljanje zajedničkog razvojnog koncepta i metodologije
  • Generisanje i sakupljanje projekata baziranih na jedinstvenom razvojnom konceptu, od kojih će biti kreirana zajednička onlajn baza podataka potrebna za uspostavljanje zajedničke Platforme za transfer znanja i tehnologija;
  • Zajednički razvoj treninga (razvoj kurikuluma za upravljanje inovacijama i upravljanje biznisom u inovativnim MSP i startap kompanijama; razvoj „e-learning“ materijala za treninge namenjene preduzetnicima i kompanijama);
  • Startap takmičenje za studente I mlade istraživače;
  • Mentorska podrška, treninzi i savetovanja – pomoć mladim ljudima da postanu preduzetnici i pokrenu novi biznis kroz različite usluge i drugačiji pristup poslu;
  • Radionice i treninzi sa fokusom na razvoju pograničnog regiona – statap i spinaut operacije i važne napomene, poslovne veštine, upravljanje biznisom, upravljanje intelektualnom svojinom, upravljanje inovacijama, marketing, finansije, eksploatacija i slično.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CHECK-IT - HUSRB/1602/41/0190

  Naziv projekta: Uspostavljanje platforme za inovacione tehnologije „Checkpoint-IT zajednica”  u saradnji Segedin-Subotica-Novi Sad

  Akronim: CHECK-IT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0190

  Ukupan budžet projekta: 464.375,38 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 394.719,07 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2020. godine

  Glavni korisnik: Porta Novum Nonprofit Kft.

  Korisnik 1: Poslovno udruženje Vojvodjanski IKT klaster

  Korisnik 2: Subotički IT klaster

  Kontakt:

  Porta Novum Nonprofit DOO

  Adresa: Bolyai János u. 11, 6722 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Monika Gortva-Konya 

  Email: konya.monika@portanovum.hu

  Telefoni: +36 62 555 575; +36 20 509 4629

  Opis projekta:

  Cilj projekta je uspostavljanje centra za saradnju i komunikaciju pod nazivom "Checkpoint-IT zajednica". U okviru ovog centra, projekat će kreirati  inovaciono-tehnološku platformu za potrebe Checkpoint-IT zajednice, pri čemu će platforma podržati saradnju različitih učesnika zajednice – poslovnih ljudi, studenata, osoba koje menjaju karijeru, mentora, istraživača, investitora i osnivača – i prilagoditi rešenja za međusobnu blisku saradnju u širem krugu i reagovati na zahteve tržišta.

  Formirana Zajednica ima za cilj pokretanje saradnje i dijaloga sa regionalnim quardruple-helix akterima, pružajući kompleksan portfolio usluga, kao što su izgradnja kapaciteta i konkurentnost zajednice kroz učešće u aktivnostima. Zajednica će se baviti učešćem malih i srednjih preduzeća, integracijom mladih (posebno žena), osoba koje menjaju branšu i nezaposlenih osoba  iz malih i ruralnih naselja u regionu, sa u cilju povećanja prekogranične saradnje u IKT sektoru.

  Projektne aktivnosti koje podržavaju izgradnju kapaciteta i jačanje konkurentnosti  IKT zajednice u pograničnom regionu obuhvataju:

  • razvoj složenog obrazovnog programa zasnovanog na zahtevima tržišta;
  • razvoj inovativne tehnološke aplikacije za zajednicu;
  • olakšavanje razvoja zajedničkog prototipova u okviru PrototipeHub-a (agilne metodologije IT upravljanja);
  • obuke u razvojnim tehnologijama (Drupal, Java i Front-end programer, agilna metodologija) koje su prilagođene potrebama IT industrije u pograničnom regionu i mogu da se koriste kroz e-learning metode i vebinare;
  • mentorska podrška startapova u okviru Checkpoint-IT zajednice koja učesnicima pomaže da nauče kako da posluju i upravljaju IT kompanijom, o poreskim obavezama, o pravnim pitanjima, kako da rade za spoljno tržište, o autsorsingu (”outsourcing”), o osnivanju ćerka-kompanija i slično;
  • razvoj modela baze podataka IT-kompetencija i prikupljanje podataka o veštinama stručnjaka iz IT oblasti, sortiranje i organizacija istih, praćenje i validacija različitih sposobnosti ("hard" i "soft" veština);
  • formiranje poslovnog inkubatora u Subotici;
  • uspostavljanje informacionog centra za subotički inkubator u Novom Sadu;
  • nabavka potrebne opreme;
  • organizacija stručnih programa (meetup skupovi i tehnološki programi);
  • širenje.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CULTOUR – HUSRB/1602/31/0176

  Naziv projekta: Razvoj turizma zasnovan na lokalnim kulturnim i prirodnim resursima

  Akronim: CULTOUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0176

  Ukupan budžet projekta: 193 349,41 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 164 346,9985 EUR

  Početak projekta:  1.april 2018 godine

  Kraj projekta:  30.septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Lokalna samouprava Bačbokod

  Korisnik 1: Mesna zajednica  Svetozar Miletić

  Kontakt informacije:

  Mesna zajednica Bačbokod

  Adresa: Gróf Széchenyi István utca 80

  Kontakt osoba: g Laszlo Kovács

  Email: polgarmester@bacsbokod.hu   

  Telefon: +36 20 409 5775

   

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je podsticanje turizma u opštini Bačbokod u Mađarskoj i mesnoj zajednici Svetozar Miletić u Srbiji. Oba ova naselja imaju brojne turističke znamenitosti, prirodne potencijale a mogu da ponude turistima i atraktivne programe.  Nedostaje im publicitet, a neki turistički potencijali nisu u stanju da prihvataju turiste. Zajedničkom startegijom i izgradnjom brenda ovih naselja, projekat ima za cilj da reši ove probleme.

  Projekat će akcenat staviti na sledeće elemente kako bi se posetioci upoznali sa znamenitostima ovih naselja:

  • višejezične turističke publikacije sa mapama u Bačbokodu;
  • višejezične panele u naselju Svetozar Miletić  kao i  unapređenje internet stranice ove mesne zajednice;
  • staza duž ribnjaka Bačbokod koja će ujedno voditi posetioce do nekoliko drugih atrakcija kao što su nedavno renovirana ribarska koliba  i tradicionalni kokošinjac;
  • studije izvodljivosti  u oba naselja, vezane za ekonomsku i turističku upotrebu lokalnog termalnog potencijala;
  • pridruživanje dogadjajima namenjenim poboljšanju reputacije dvaju naselja kroz lokalne proizvode i znamenitosti. Na ovim tradicionalnim manifestacijama, koje sadrže tradicionalne programe, ciljnim grupama će biti predstavljeni lokalni proizvodi, sa akcentom na lokalna mesta i uz podsticanje da ih ponovo posete i pronesu dobar glas o njima.

  Ove manifestacije će se sprovoditi i promovisati  u saradnji sa drugim naseljima kako bi se privukla šira publika i ojačala kulturna isprepletenost Madjarske i Srbije.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  VoBaNISTA – HUSRB/1602/31/0197

  Naziv projekta: Noćno nebo Vojvodine i Bač-Kiškuna kao nova turistička atrakcija

  Akronim: VoBaNISTA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0197

  Ukupan budžet projekta: 499.950,4 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 424.957,84 EUR

  Početak projekta: 1. mart 2018. godine

  Kraj projekta: 29. februar 2020. godine  

  Vodeći korisnik: Fondacija astronomske opservatorije iz Baje (Bajai Obszervatórium Alapítvány)

  Korisnik 1: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  Kontakt informacije:

  Fondacija astronomske opservatorije iz Baje (Bajai Obszervatórium Alapítvány)

  Adresa: Szegedi út III/70, 6500 Baja, Hungary

  Kontakt osoba: Tibor Hegedüs

  Email: hege@electra.bajaobs.hu

  Telefon: +36 79 424 027; +36 20 937 0042 

  Internet stranica projekta: https://vobanista.com/

  Opis projekta:

  Projekat VoBaNISTA je razvijen kao rezultat dugogodišnje uspešne saradnje učesnika na projektu u organizaciji međunaronih astronomskih kampova.

  Ciljna grupa projekta su deca u osnovnim školama, porodice, studenti i mladi ljudi koji posećuju muzičke i kulturne festivale na teritoriji Vojvodine u Srbiji i Bač-Kiškun županije u Mađarskoj.

  Cilj projekta je da upotrebi netaknuti potencijal regiona Vojvodine i Bač-Kiškuna koji se ogleda u kvalitetu noćnog neba, prirodnim rezervatima i kulturnom nasleđu i da ih razvije u nove turističke atrakcije ovog regiona.

  Projekat će imati dugoročni pozitivni uticaj na podizanje svesti o kulturnom nasleđu i očuvanju prirode. Inovativne turističke ponude obuhvatiće posete prirodnim rezervatima u programskoj oblasti uz mogućnost upoznavanja noćnog neba, noćnog posmatranja životinja i edukacije o problemu svetlosnog zagađenja.

  Planirani rezultati projekta su:

  • Mobilna opservatorija
  • Solarna posmatranja
  • Astronomski kampovi
  • Novi planetarijum u Baji, u Mađarskoj
  • Biciklistička ruta sa upoznavanjem Sunčevog sistema u Baji, u Mađarskoj
  • Radionice i predavanja
  • Ekskurzije
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  SWeM-PaL – HUSRB/1602/12/0014

  Naziv projekta  Održivo upravljanje močvarama prekograničnog sliva Palić-Ludaš

  Akronim:  SWeM-PaL

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/12/0014

  Ukupni budžet projekta:  448.189,81 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 380.961,32 EUR

  Početak projekta:  1. oktobar 2017. godine;

  Kraj projekta:  30. septembra 2019. godine;

  Vodeći korisnik:  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Korisnik 1:  Nacionalni univerzitet za javne službe (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

  Korisnik 2: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 3:  Javno preduzeće Palić-Ludaš

  Korisnik 4: Udruženje za zaštitu ptica "KIskunság" (Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica

  Adresa: Kozaračka 2a, 2400 Subotica, Srbija                          

  Kontakt osoba: dr Mirjana Horvat

  Email: isic.mirjana@gmail.com

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je razvoj politike za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, oslanjajući se na hidro-ekološki zdrav sistem za praćenje, u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama EU, i zahtevima Natura2000 / Ramsar ciljevima.

  Evolucija ovog sistema za praćenje bi budućim donosiocima odluka omogućila da imaju temeljnije razumevanje pomenutog sliva, i samim tim omogućila kompetentnije upravljanje slivom.

  Predloženi sistem za praćenje će pokušati da prenese dobru praksu koja se primenjuje putem postojećeg sistema za praćenje jezera Kolon u Mađarskoj.

  Kako bi se predložila odgovarajuća politika za održivo upravljanje vodnim resursima za prekogranični sliv Palić-Ludaš, biće sprovedena dva seta kampanja za multidisciplinarno terensko merenje  u slivu Palić-Ludaš i u jezeru Kolon. Pored toga, imajući u vidu da se sliv Palić-Ludaš nalazi i na teritoriji Mađarske i na teritoriji Srbije, projekat će proceniti funkciju regionalnog sistema drenažnih kanala kao ekološkog koridora.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY - HUSRB/1602/11/0225

  Naziv projekta: Povećanje efikasnosti zaštite od poplava u Opštini pomoću pametnog merenja

  Akronim: ODRŽIVO SPREČITI POPLAVE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0225

  Ukupan budžet projekta: 938.462,48 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 797.693,10 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Opština Baja)

  Korisnik 1: OPŠTINA NOVI BEČEJ

  Kontakt informacije:

  Opština Baja

  Adresa: 1 Szentháromság trg 6500 Baja, Mađarska

  Kontakt osoba: g. Zoltán Keszei

  Email: keszei.zoltan@bajavaros.hu

  Telefon: +3679527141; +36304881716

   

  Opis projekta:

  Ovaj projekat ima za cilj povećanje kapaciteta Opštine Baja i Opštine Novi Bečej u oblasti prevencije i odbrane od poplava kroz: razvoj ključne infrastrukture, razvoj alata za smanjenje rizika od katastrofa zasnovanih na tehnologiji, aktivnosti planiranja, sprovođenje obuka i drugih aktivnosti koje za cilj imaju povećanje nivoa svesti građana. Uzimajući u obzir geografski položaj,  zaštita od poplava je od velike važnosti za opštine Novi Bečej i Baja. Obe opštine su nadležne za odbranu definisanih sektora duž reka koje kroz njih protiču i cilj im je da povećaju efikasnost sistema zaštite od poplava.

  Problemi na čije je rešavanje projekat usmeren su:

  1. Loše stanje fizičke infrastrukture
  2. Zastarela tehnologija u oblasti prevencije poplava
  3. Nedostatak obuka i nizak nivo svesti.

  Projekat čine infrastrukturne i kao i aktivnosti koje nisu vezane za infrastrukturu a koje su grupisane prema četiri  ishoda, koji se u velikoj meri nadopunjuju. Četiri osnovna stuba projekta su:

  Ishod 1: Poboljšano stanje fizičke infrastrukture i tehničke opremljenosti;

  Ishod 2: Uvedena i implementirana nova pametna rešenja. Aktivnosti vezane za ovaj ishod će imati za rezultat funkcionalni, integrisani pametni sistem za poboljašnu zaštitu od poplava u Baji i Novom Bečeju;

  Ishod 3: Projektno-tehnička dokumentacija za bolju zaštitu od poplava od strane oba partnera na projektu/Korisnika;

  Ishod 4: Obučeni poverenici civilne zaštite i povećan nivo svesti građana kroz  realizaciju treninga i komunikacionih aktivnosti.

  Ove aktivnosti će biti realizovane uz jasno definisano projektno upravljanje od strane oba partnera na projektu/Korisnika. Primarna ciljna grupa su oni građani, privrednici i druga pravna lica  u Baji i Novom Bečeju na koje projektne aktivnosti imaju direktan uticaj. Drugu ciljnu grupu čini lokalna zajednica, dok  treću ciljnu grupu čine poverenici civilne zaštite u oba naselja.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  HEALTH-TOUR – HUSRB/1602/31/0084

  Naziv projekta: Zdravstveni turizam-dobar turizam: Zajedni?ki razvoj medicinskog i zdravstvenog turizma u prekograni?nom regionu Ma?arske i Srbije

  Akronim: ZDRAVSTVENA TURA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0084

  Ukupan budžet projekta: 503.345,21 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 427.843,43 EUR

  Po?etak projekta: 1. jul 2018. godine  

  Kraj projekta: 30. jun 2020. godine  

  Vode?i korisnik: Županijsko ve?e Ba?-Kiškun

  Korisnik 1: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj,me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, me?uregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

  Adresa: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

  Kontakt osoba: g László Feledi

  Email: feledi.laszlo@bacskiskun.hu

  Telefon: +36 30 535 4901

   

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta HEALTH-TOUR je unapre?enje privrede pograni?nog regiona Ma?arske i Srbije privla?enjem ve?eg broja turista iz susednih zemalja Centralne Evrope za duže boravke u regionu putem zajedni?kog razvoja turizma zasnovanog na zdravstvenim, medicinskim i banjsko-terapeutskim turisti?kim potencijalima pograni?nog regiona Ma?arske i Srbije, odnosno Programske oblasti Interreg-IPA CBC Ma?arska-Srbija Programa.

  Kapaciteti zdravstvenog i medicinskog turizma pograni?nog regiona Ma?arske i Srbije su izuzetni.  S jedne strane, ovi kapaciteti se zasnivaju na visokim termalno-geološkim kapacitetima i shodno tome, bogatim izvorima mineralne vode i dugogodišnjoj tradiciji njihovog koriš?enja u terapeutske svrhe. S druge strane, zasnivaju se na visokim standardima medicinske obuke i dostupnosti odre?enog tipa visokokvalitetnih medicinskih usluga, po znatno nižim cenama nego u drugim zemljama, što je pogodno za razvoj  medicinskog turizma u pograni?nom regionu.

  Uprkos postoje?im kapacitetima, region se još uvek suo?ava sa slabom popunjenoš?u, odnosno nedovoljnom iskoriš?enosti raspoloživih kapaciteta, iz nekoliko razloga:

  1. nedovoljna istraženost tržišta i kapaciteta;
  2. slab intenzitet jedinstvenog brendiranja i efikasnih marketinških aktivnosti;
  3. nedostatak adekvatne strategije razvoja medicinskog i zdravstvenog turizma
  4. potreba za infrastrukturnim razvojem.

  Projekat rešava ove probleme kroz slede?e aktivnosti:

  1. razvoj integrisane marketinške strategije i akcionog plana za zdravstveni i medicinski turizam, sa odgovaraju?im marketinškim instrumentima za pograni?nog regiona Ma?arske i Srbije.
  2. zajedni?ko predstavljanje identiteta i  marketinškog imidža pograni?nog regiona Madjarske i Srbije i njegovih potencijala u zdravstvenom i medicinskom turizmu na sajmovima turizma i dogadjajima u vezi sa projektom, unutar i izvan programske oblasti.
  3. prekograni?ni prenos stru?nog znanja izmedju Madjarske i Srbije, u vezi sa izradom predloga za unapredjenje medicinskog turizma u pograni?nom regionu.  
  4. izradu razvojnog koncepta i razvojnih planova kako bi se doprinelo zajedni?kom održivom razvoju  zdravstvenih, medicinskih i banjsko-terapeutskih tursiti?kih potencijala i kapaciteta u pograni?nom regionu.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CB BASKET – HUSRB/1602/32/0004

  Naziv projekta: Prekogranične košarkaške utakmice

  Akronim: CB BASKET

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0004

  Ukupan budžet projekta: 165.646,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 140.799,10 EUR

  Početak projekta: 1. jun 2018. godine

  Kraj projekta: 31. jul 2019. godine

  Vodeći korisnik: Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Korisnik 1: Omladinski Košarkaški Klub „Spartak“

  Kontakt informacije:

  Sportsko društvo „Kosarsuli” (škola košarke) iz Hodmezevašarhelj

  Adresa: Lenkei u. 3, 6800 Hodmezevašarhelj, Mađarska

  Kontakt osoba: András Elek 

  Email: dr.elekandras@t-online.hu

  Telefoni: +36 62 242 683; +36 30 338 0569

   

  Opis projekta:

  Partneri na ovom projektu su dve košarkaške organizacije čija je misija podsticanje zdravog angažovanja mladih. Promocija košarke, timskog duha i zdravog života u društvenoj zajednici primarni je princip rukovodstva ova dva kluba.

  Svrha ovog projekta je izgradnja institucionalnog okvira koji podstiče dugoročnu saradnju između zajednica, kroz održive investicije u mlade ljude iz dveju susednih zemalja.

  Glavni cilj projekta je uspostavljanje prekograničnog okvira koji olakšava društvenu uključenost i pruža mogućnosti za saradnju kroz aktivno angažovanje mladih ljudi iz pograničnog područja u sportskim aktivnostima.

  Glavna ciljna grupa projekta u obe zemlje su mladi igrači godišta 2003/2004 i 2005/2006 koji će direktno učestvovati u svim aktivnostima i događajima. Pored toga, odrasli igrači iz dve zemlje, koji učestvuju u sportskim događajima, biće uključeni u obuku mladih igrača. Sportski eksperti, treneri, nastavnici fizičkog vaspitanja, sportski menadžeri iz obe susedne zemlje predstavljaju ciljnu grupu baze znanja.

  Projekat se sastoji od sledećih glavnih aktivnosti:

  • Košarkaški turniri za dve starosne grupe. Ukupno šest  turnira biće organizovano u obe zemlje;
  • Seminari (napredna obuka) za trenere i nastavnike biće održani u dva navrata u obe zemlje;
  • Zajednički pripremni kampovi za dve starosne grupe. Jedan od njih biće organizovan u Hodmezvašarhelju, a drugi u Subotici.
  • Porodični dani, vikendi razonode i Street Ball događaji na otvorenom biće organizovani – jedan u Srbiji i jedan u Mađarskoj;
  • Promotivni trening od strane srpskih trenera i igrača biće održan za decu iz škola u Vašarhelju.

  Realizacijom ovih aktivnosti, projekat će ojačati vezu između zajednica dve susedne zemlje, posebno u pogledu dece i na taj način će značajano doprineti  dugoročnim ciljevima Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TISATUR - HUSRB/1602/32/0020

  Naziv projekta: Ekoturizam i zaštita životne sredine - Veslamo u istom čamcu

  Akronim: TISATUR

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0020

  Ukupan budžet projekta: 125.030,77 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 106.276,16 EUR

  Početak projekta: 01. maj 2018. godine  

  Kraj projekta: 30. jun 2019. godine

  Vodeći korisnik: Opština Kanjiža

  Korisnik 1: Opština Alđe

  Kontakt informacije:

  Opština Kanjiža

  Adresa: Glavni trg 1, 24420 Kanjiža

  Kontakt osoba: Kristina Molnar Makai

  Email: kristina@kanjiza.rs

  Telefon: +381 62 305 474; +381 24 873 151

  Opis projekta:

  Projekat se sprovodi u okviru partnerstva Opštine Kanjiža u Srbiji i Opštine Alđe u Mađarskoj.

  Osnovni ciljevi projekta su edukacija mladih u duhu očuvanja prirode, promocija dela Tise koji pripada aglomeraciji Alđea i Kanjiže, kao i pružanje podrške osobama oštećenog vida kako mogle da iskuse  turističke atrakcije u regionu.

  Da bi se ti ciljevi postigli, projekat će uključiti sledeće elemente:

  • Dva kampa u Alđeu i u Kanjiži koji promovišu rečni turizam i zaštitu životnog okruženja. Radi pružanja kvalitetnog iskustva tokom kampovanja, u okviru projekta će biti nabavljeni šatori, oprema za kampovanje, oprema za kuvanje, oprema za kajak i slično.
  • Dve konferencije na temu zaštite životnog okruženja kao i jednodnevna praktična tura u Alđeu. Baviće se održivim turizmom iz aspekta zaštite životnog okruženja.
  • Internet stranica koja će biti dostupna i osobama sa oštećenim vidom. Table sa informacijama na Brajevoj azbuci će biti postavljene na obalu Tise kod Alđea.

  Iz projekta će nastati tri publikacije:

  • mapa rečnih ruta u regionu (na delu Tise između Alđea i Kanjiže)
  • informativna brošura o prirodnom blagu teritorije
  • letci

  Ciljne grupe u okviru projekta su:

  • Deca i mladi starosne dobi između 10 i 16 godina. Oni će steći teorijska i praktična znanja koja će uticati na promenu njihove percepcije o zaštiti životne sredine i podstaći ih da očuvaju postojeće znanje o  zaštiti prirode.
  • Starije generacije – projekat ima za cilj da utiče na pozitivne promene u njihovim stavovima.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WOMEN-TO-SAVE – HUSRB/1602/42/0073

  Naziv projekta: Socijalno preduzetništvo za žene u ruralnim područjima

  Akronim:  SPAS ZA ŽENE

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0073

  Ukupan budžet projekta: 207.134,4 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 176.064,24 EUR

  Početak projekta: 15. mart 2018. godine  

  Kraj projekta: 14. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Grad Sombor

  Korisnik 1: Centar za proizvodnju znanja i veština

  Korisnik 2: Centar za socijalni rad

  Korisnik 3: Halasi Média

  Kontakt informacije:

  Grad Sombor

  Adresa: Trg cara Uroša 1, 25101 Sombor, Republika Srbija

  Kontakt osoba: Kristina Harjung

  Email: harjung.kristina@gmail.com

  Telefon: +381 62 49 4551; +381 25 468 160

  Opis projekta:

  Cilj ovog projekta je socijalno i ekonomsko osnaživanje žena iz ruralnih oblasti kako bi postale pokretačka snaga u svojim zajednicama. Projekat će uspostaviti nove mogućnosti i povećati kapacitete za razvoj socijalnog preduzetništva kroz nove i inovativne modele za prenos znanja i veština za žene u ruralnim oblastima pograničnog regiona Mađarske i Srbije čime će se povećati društvene i poslovne mogućnosti za nezaposlene žene iz navedenog područja. 

  Prema podacima Poljoprivredne stručne službe  iz Sombora 96 % teritorije Zapadne-bačkog okruga  je pogodno za uzgajanje lavande. Projekat će pokrenuti socijalno preduzeće za uzgoj i proizvodnju lavande – Srpski klaster za uzgoj lavande. Lavanda je dugogodišnja biljka, sa životnim vekom od 12- 15 godina. Može se uzgajati čak i na malim parcelama u dvorištu, pa stoga nema potrebe za ulaganjem u velike plantaže. Žene u ruralnim područjima koje će se pridružiti klasteru za uzgajanje lavande i moći će da rade produktivnije, udruživanjem napora za promovisanje novih proizvoda na standardnom i na internet tržištu. 

  Projekat ima za cilj da doprinese razvoju celog pograničnog regiona, čime bi se intenzivirala ekonomska saradnja i prenos znanja, kroz održivo korišćenje postojećih prirodnih resursa, kao što su plodno zemljište i povoljni klimatski uslovi. Implementacija projektnih aktivnosti će doprineti jačanju rasta društvenih sposobnosti žena u ruralnim područjima, a uložiće se napori da se u projektne aktivnosti uključe žene korisnice socijalne pomoći. 

  Uzgajanjem lavande će se predstaviti nova liniju proizvoda i usluga u regionu, te će biti primenjene nove, ekološki prihvatljive tehnologije za preradu lavande. Poboljšaće se socijalni položaj žena u ruralnim područjima, jer će socijalno osnaživanje smanjiti stereotipe i diskriminaciju, kao i poboljšati njihov ekonomski položaj jer će smanjiti stopu nezaposlenosti. Sve navedene aktivnosti će dovesti do harmonizovanog socijalnog i ekonomskog razvoja regiona, te će promovisati prekograničnu saradnju među ženama koje žive sa obe strane granice.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ECO-SCHOOL - HUSRB/1602/32/0213

  Nazivprojekta: ECO-SCHOOL-Ekološka škola-obrazovna mreža za ekološki svestan, održivi život

  Akronim: ECO-SCHOOL

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0213

  Ukupan budžet projekta: 182.103 EUR

  Iznos sredstava Evropskeunije (IPA): 154.787,54 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 30. april 2019. godine

  Vodeći korisnik: EcoCenter Fondacija za pružanje podrške

  Korisnik 1: Društvo intelektualaca Braća Tan

  Kontakt informacije:

  EcoCenter Fondacija

  Adresa: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140

  Kontakt osoba: Ms Enikő Dióssy 

  Email: info@ecocenter.hu

  Telefon: +36 1 467 03 56

   

  Opis projekta:

  Formalno obrazovanje igra ključnu ulogu u obrazovanju i podizanju svesti o životnoj sredine. Iskustvo partnerskih organizacija na ovom projektu je pokazalo da nastavni planovi škola pružaju opšte znanje iz oblasti životne sredine umesto da povećaju svest o životnoj sredini i razvijaju održive prakse.

  S druge strane, ekološka svest stanovništva u pograničnom regionu Mađarske i Srbija je prilično niska i u svakodnevnom životu ljudi i dalje nedostaje ekološki odgovorno ponašanje.

  Ovaj projekat se zasniva na snažnom uverenju projektnih partnera da obrazovanje i umrežavanje mogu doprineti održivosti životne sredine kroz razvijanje ekološkog i održivog načina života. Da bi se postigao ovaj cilj, projekat kombinuje učenje sa praktičnim iskustvima i primjenjuje inkluzivan, participativni pristup koji uključuje decu školskog uzrasta, stručnjake i tutore – iz Mađarske i Srbije.

  Glavne aktivnosti projekta uključuju:

  • razvoj virtuelnog centra znanja ECO-SCHOOL;
  • razvoj eksperimentalnih treninga i edukativnih programa;
  • stvaranje interaktivne internet stranice i aplikacije za pametne telefone;
  • organizovanje školskih studijskih putovanja i dana u prirodi;
  • snimanje filmova o određenim temama;
  • kampanje koje koriste različite komunikacione kanala kao što su Fejsbuk i onlajn PR članke.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  WATERatRISK - HUSRB/1602/11/0057

  Naziv Projekta: Unapređenje monitoringa suše i suvišnih unutrašnjih voda za podršku vodoprivredi i smanjenju rizika vezanih za ekstremne vremenske uslove

  Akronim: WATERatRISK

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0057

  Ukupan budžet projekta: 852.085,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 724.272,25 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 30. septembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 1: Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

  Korisnik 2: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (University of Novi Sad, Faculty of Sciences)

  Korisnik 3: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

  Korisnik 4: Javno Vodoprivredno Preduzeće Vode Vojvodine (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

  Kontakt informacije:

  Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Adresa: 13 Dugonics square 6720 Szeged, Hungary (Mađarska)

  Kontakt osoba: Mr János Bajusz (Janoš Bajus)

  Email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +3662546711;  +36205094699

  Internet stranica projekta: http://www.geo.u-szeged.hu/wateratrisk/?q=sr 

   

  Opis Projekta:  

  Ekstremni vremenski uslovi, intenzivirani usled klimatskih promena, mogu i sve češće dovode do manifestacije hidroloških hazarda (nepogoda). Među njima, suša i suvišne unutrašnje vode imaju najveći prostorni obuhvat, kao i najveći obim negativnih uticaja na agro-ekonomski potencijal kao i na održivi razvoj u pograničnom području Mađarske i Srbije. Uprkos ranijim pokušajima da se izvrši procena i mitigacija rizika povezanih sa ovim vidom prirodnih hazarda, ona još uvek nije dostigla odgovarajući nivo kada je reč o elementima koji bi se koristili u operativne svrhe. Budući da su već pomenuti izazovi regionalnog karaktera i pogađaju jugo-istočnu Mađarsku i Vojvodinu, u Srbiji, rešenja je moguće dobiti samo zajedničkim delovanjima.

  Ovaj projekat ima za primarni cilj razoj inovativnih i usklađenih rešenja monitoringa i operativnih planova upravljanja vodama kako bi se omogućilo izdavanje ranih upozorenja, kao i korišćenje rezultata za aktivno delovanje i operativne svrhe. Sam vrhunac zajedničkih istraživanja biće osnivanje zajedničkog HUSRB-CB centra za praćenje suša i suvišnih unutrašnjih voda, odgovornog za buduća istraživanja i razvoj, implementaciju novih tehnika monitoringa i upravljanja vodama za potrebe poljoprivrede, komunikaciju i povezivanje.

  Rezultati projekta će u mnogome doprineti prekograničnom upravljanju vodama, sistemu prevencije kao i podizanju ekološkog kvaliteta voda, minimiziranju efekata suše i suvišnih unutrašnjih voda. Pored toga, rezultati će biti od izuzetnog značaja kada je reč o održivom razvoju i prilagođavanju različitih sektora, kao i celog prekograničnog regiona klimatskim varijacijama.

  Projakat je osmišljen i koncipiran tako da ga mogu implementirati najznačajnija tela i istraživačko-naučni centri u regionu (Univerzitet u Segedinu (SZTE),Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (UNSPMF) i Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet (UNSFA) u saradnji sa relevantim organizacijama za upravljenje i menadžment vodama u obe države (Vodoprivredna direkcija Donjeg Potisja - „Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság” - ATIVIZIG i Javnog Vodoprivrednog Preduzeća Vode Vojvodine). Stručnost i iskustvo partnera na projektu/Korisnika osiguraće uspešno ostvarivanje zadatih ciljeva kao i realizaciju naučnih, operativnih i komunikacionih zadataka.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  TRANSDIA – HUSRB/1602/42/0248

  Naziv projekta: Transformisanje smetnji u radne sposobnosti

  Akronim: TRANSDIA

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0248

  Ukupan budžet projekta: 98.190 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 83.461,5 EUR

  Početak projekta: 1. februar  2018. godine

  Kraj projekta: 30. april  2019. godine

  Vodeći korisnik: Neprofitno Udruženje za Autizam „Szivárvány”

  Korisnik 1: 

  Kontakt informacije: Neprofitno Udruženje za Autizam „Szivárvány”

  Adresa: 6771 Segedin, Szerb u. 192. , Mađarska

  Kontakt osoba: Jusztina Harter Árpádné

  Email:  szivarvanyauti@gmail.com

  Telefon: +36 20 484 1028

  Opis projekta:

  Glavni cilj projekta je da se unapredi društveno prihvatanje zapošljavanja ljudi sa smanjenim radnim sposobnostima. Projekat se bavi unapređenjem životnih prilika ljudi sa smetnjama u razvoju putem obezbeđivanja zaposlenja. U okviru ovog projekta, u saradnji sa organizacijama koje se bave ljudima sa smetnjama u razvoju biće obezbeđena obuka mentora koji će biti most između kompanija i ljudi sa smetnjama i koji će pomoći da se pronađe odogovarajuće zaposlenje za njih. Istovremeno, projektom će biti obezbeđeno zaštićeno radno okruženje za ljude sa višestrukim smetnjama, koji nemaju realnu šansu za zaposlenje na otvorenom tržištu rada. 

  Projektne aktivnosti

  Istraživanje

  Oblasti istraživanja:

  • postojanje volje za među radnim organizacijama za zapošljavanjem osoba sa smanjenom radnom sposobnošću;
  • poznavanje informacija u vezi sa zapošljavanjem;
  • kvalitet uslova rada;
  • identifikacija faktora koji pomažu, odnosno otežavaju zapošljavanje i prihvatanje osoba sa smanjenim radnim sposobnostima.

  Trening za obuku mentora

  Individualni programi za pomoć osobama sa smanjenim radnim sposobnostima na tržištu rada.

  Senzitizacija poslodavaca

  Metodom pružanja informacija (pojam, kategorije osoba sa promenjenim radnim
  sposobnostima, specifični elementi ciljne grupe, uslovi zapošljavanja, uslovi koji pomažu uklapanje, pravni uslovi, faktori rizika, prednosti koje se mogu realizovati)

  Pružanje mentorskih usluga akterima na tržištu rada

  Razvoj zaštićenog okruženja

  Studijsko putovanje

  U okviru projekta stručnjaci iz Mađarske i Srbije će ići na trodnevno studijsko putovanje sa ciljem da prouče funkcionisanje socijalne farme koja zapošljava osobe sa smanjenim radnim sposobnostima i razmene iskustava radi kasnije adaptacije.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  CBS - CD - HUSRB/1602/32/0022

  Naziv projekta: Prekogranični zvuk za osobe sa invaliditetom

  Akronim: CBS - CD

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/32/0022

  Ukupan budžet projekta: 113.448,36 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 96.431,1 EUR

  Početak projekta: 1. septembar 2018. godine  

  Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” sa domom učenika

  Korisnik 1: Egyesült Út Alapitvány

  Kontakt informacije:

  Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović” sa domom učenika

  Adresa: Braće Ribnikar 32, 21000 Novi Sad

  Osoba za kontakt: Svetlana Kekić 

  Email: svetlana.kekic@smp.edu.rs

  Telefon: +381 69 880 4534

  Opis projekta:

  Cilj projekta je podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva mladih sa invaliditetom u oblasti muzike, upotrebom novih tehnologija i omogućavanjem njihove aktivne uloge u kulturnom životu zajednice u pograničnom području.

  Projekat će pružiti priliku mladima sa invaliditetom da aktivno učestvuju u kulturnim i javnim događajima u svojim zajednicama, poboljšaže njihov vizibilitet predstavljanjem  njihovih veštine sviranja instrumenata i doprineće stvaranju pozitivnih stavova prema osobama sa invaliditetom i uklanjanju povezanih psiholoških i socijalnih barijera.

  Ciljevi projekta će se postići putem nabavke muzičkog sistema „Soundbeam", koji  je zasnovan na upotrebi senzorskih tehnologija koje otkrivaju i najmanja kretanja tela putem ultrazvučnih talasa i pretvaraju ih u muziku i zvuk. Uz pomoć specijalnog softvera, ovaj  uredjaj se koristi kao klasična tastatura klavira. On omogućava osobama sa ograničenim pokretima i učenicima da aktivno učestvuju u kreiranju muzike i na taj način neguju njihovu socijalnu uključenost. Upotreba takvog instrumenta biće jedinstvena u pograničnom regionu i biće od koristi za obe institucije u radu sa decom sa smetnjama u razvoju.

  Vodeži korisnik na projektu biće odgovoran za prenošenje znanja o Soundbeam sistemu partnerskoj instituciji u Mađarskoj. Tokom projekta organizovaće se individualni i zajednički nastupi koji će predstaviti dostignuća djece u upotrebi savremenih tehnologija.

  Prekogranični efekat ovog projekta će biti pojačan integrisanjem folklornih motiva i tradicionalne muzike obe zemlje u kreiranju muzike tokom nastupa, radi učenja o prihvatanju tradicije drugih. Projekat će pomoći u uklanjanju barijera i poštovanju prava na ravnopravno učešće u oblasti umetnosti.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  RILIAM – HUSRB/1602/41/0012

  Naziv projekta: Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku

  Akronim: RILIAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0012

  Ukupan budžet projekta: 250.198,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 212.668,30 EUR

  Početak projekta: 01.07.2018.

  Kraj projekta: 29.02.2020.

  Vodeći korisnik: Visoka tehnička škola strukovnih studija

  Korisnik 1: Univerzitet u Segedinu (Szegedi Tudományegyetem)

  Korisnik 2: Inženjerska komora Okruga Čongrad (Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

  Korisnik 3: Poslovni inkubator Subotica

  Kontakt informacije: Visoka tehnička škola strukovnih studija

  Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica, Srbija

  Kontakt osoba: Igor Fürstner

  Email: ifurst@vts.su.ac.rs

  Telefon: +381 24 655 202

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta RILIAM je podrška malim i srednjim preduzećima (MSP) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.

  U okviru projekta, razviće se dve laboratorije inovacionih kompetencija. Jedna laboratorija će biti locirana u prostorijama Univerziteta u Segedinu. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za primenu industrijske robotike i automatizacije u prehrambenoj industriji. Druga laboratorija će biti locirana u prostorijama Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici. Laboratorija će biti opremljena opremom pogodnom za automatizaciju i robotizaciju proizvodnih tehnologija.

  Laboratorije će služiti kao podrška MSP u oblastima primene inovacionih tehnologija.

  Predviđeni rezulati projekta su:

  • Povećano interesovanje mladih prema sticanju znanja i prakse i unapređenjeprofesionalnih veštinau modernim i inovativnim laboratoijama.
  • Razvijena on-line baza podataka, koja će služiti kao repozitorijum informacija i predstavljaće vezu između projektnih partnera, drugih korisnika i svih zainteresovanih građana
  • Mreža između postojećih kompanija u pograničnoj oblasti i novoosnovanih MSP, mladih istraživača i studenata.
  • Interaktivni kanal razmene informacija između učesnika putem kog će mladi inžinjeri imati mogućnost rešavanja kompleksnih tehničkih problema.
 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  ECOWAM - HUSRB/1602/11/0010

  Naziv projekta Ekološki usmereno upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnom regionu

  Akronim:  ECOWAM

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/11/0010

  Ukupni budžet projekta: 1.758.447,43 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA)1.494.680,31 EUR

  Početak projekta: 1. oktobar 2017. godine

  Kraj projekta: 31. mart 2020. godine

  Vodeći korisnik: Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Korisnik 1: Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“

  Korisnik 2:  Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

  Kontakt informacije:

  Alsó-TiszavidékiVizügyi Igazgatóság (Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa)

  Adresa: Stefánia 4 Pf. 390, 6720 Szeged, Hungary

  Kontakt osoba: gospodin Szabolcs Frank

  Email: franksz@ativizig.hu

   

  Opis projekta:

  Cilj projekta je prevencija negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za unapređivanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i županiji Čongrad. Glavni cilj će biti postignut kroz specifične ciljeve:

  1. Poboljšanje vodnog bilansa Jegričke reke (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km)  i glavnog kanala Kurca (4+487 km-9+997 km) u pograničnom regionu Mađarske i Srbije  izmuljavanjem, građevinskim radovima i uklanjanjem prekomerne vegetacije iz korita reke;
  2. Razvoj zajedničkog sistema za analiziranje i praćenje radi očuvanja kvaliteta vode i biodiverziteta u regionu prekogranične saradnje;
  3. Definisanje dugoročnih rešenja radi prevencije degradacije kvaliteta vodnih tela.

  Glavni rezultati koje je potrebno postignuti:

  1. Prevencija prekomernog zadržavanja vode postignuta kroz revitalizaciju vodnih tela Jegrička i Kurca i oblasti oko njihovih korita;
  2. Sprovedene hidro-biološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja u Jegričkoj reci i glavnom kanalu Kurca na odabranim lokacijama pre/nakon izmuljavanja u skladu sa Članom 8  Okvirne direktive EU o vodama;
  3. Razmena iskustava u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode između partnera na projektu iz Mađarske i Srbije;
  4. Dugoročna rešenja razvijena na osnovu pruženih studija uticaja površinskih i podzemnih voda na parkove prirode;
  5. Razvijena zajednička baza podataka sa relevantnim informacijama u vezi sa praćenjem i evaluacijom kvaliteta voda, koja će biti osnova za buduću saradnju u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode;
  6. Podignut nivo svesti i znanje ciljnih grupa u pograničnom regionu.

  Ciljne grupe projekta su: institucije uključene u upravljanje vodama, farmeri, stanovništvo ugroženo prekomernim količinama vode, deca, regionalni/lokalni relevantni subjekti i turističke organizacije.

  Projekat će doprineti harmonizovanom razvoju regiona sa intenziviranjem ekonomske saradnje kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa tako što će raditi na očuvanju biodiverziteta i unaprediti kvalitet vode, što se uklapa u sveukupni cilj Programa.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  PROSOCENT – HUSRB/1602/42/0210

  Naziv projekta: Popularizacija socijalnih preduzeća u Srbiji i Mađarskoj

  Akronim: PROSOCENT

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/42/0210

  Ukupan budžet projekta: 216.575,00 EUR

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 184.088,75 EUR

  Početak projekta: 1. maj 2018. godine

  Kraj projekta: 31. januar 2020. godine

  Vodeći korisnik: Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara)

  Korisnik 1: Poslovni inkubator d.o.o Senta

  Korisnik 2: Regionalno istraživačko društvo za društvene nauke Južne ravnice (Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged)

  Kontakt informacije:

  Mađarsko-Srpska Trgovinska i Industrijska Komora (Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara)

  Adresa: Párizsi körút 8-12., 6721 Segedin, Mađarska

  Kontakt osoba: Mikloš Jojart

  Email: info@mszkik.hu

  Telefoni: +36 70 452 2233; +36 70 452 2233

   

  Opis projekta:

  Socijalna preduzeća mogu da pruže odlične mogućnosti za osobe sa mentalnim i fizičkim invaliditetom, da ojačaju njihovo samopouzdanje i da im omoguće da se bave korisnim radom – da zarade novac baveći se društveno korisnim radom.

  Cilj ovog projekta je da inovacijama da društveni karakter, i na taj način ostvari rezultate  od praktične koristi za pojedince, kao i za celo društvo. Projekat ima za cilj da podstakne razvoj socijalnog preduzetništva u pograničnom regionu na osnovu prakse u Mađarskoj, kao i da skrene pažnju na to da su ugrožene osobe jednako važni članovi društva.

  Sistem socijalnog preduzetništva Mađarske se dosta razvio, posebno u oblasti zapošljavanja ugroženih osoba. Međutim, ovakva vrsta preduzeća i zapošljavanja su u maloj meri prisutni u Srbiji, zbog nedostatka zakonske regulative u ovom polju.

  U okviru projekta,  partnerske organizacije će kreirati inovativni model-centar za socijalno preduzetništvo u Senti.  Reč je o jedinici sa neophodnom infrastrukturom za pružanje tvrde i meke pomoći inicijativama za pokretanje socijalnih preduzeća. Pored prostora, ovaj Centar će zainteresovanim stranama pružati  pravne i druge vrste saveta.  Takođe, u okviru projekta razviće se pilot projekat sa ciljem da pokrije čitav proces razvoja – od ideje do realizacije. Nakon ovog perioda, ovo socijalno preduzeće če nastaviti da služi kao dobar primer.

  Ovaj primer socijalnog preduzeća, koje će biti osnovano u Senti, zapošljavaće 10 osoba sa invaliditetom, dok će na mađarskoj strani postojeća preduzeća biti unapređena zapošljavanjem dodatnih 10 osoba.

  Pilot projekat socijalnog preduzeća, koji će biti osnovan u Senti, zapošljavaće 10 osoba sa invaliditetom, dok će se na Mađarskoj strani postojeće kompanije dalje razvijati i zaposliti dodatnih 10 zaposlenih.

  U okviru projekta, udruženje DARTKE će upravljati savetodavnim centrom za socijalna preduzeća u Segedinu.

 • Drugi poziv za podnošenje predloga projekata
  AGRINNO – HUSRB/1602/41/0042

  Naziv projekta: Inovacija poljoprivede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu

  Akronim: AGRINNO

  Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0042

  Ukupan budžet projekta: 325.536,75 evra

  Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 276.706,23 evra

  Početak projekta: 1. april 2018. godine

  Kraj projekta: 30. novembar 2019. godine

  Vodeći korisnik: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Korisnik 1: Institut za ratarstvo i povrtarstvo

  Korisnik 2: Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine

  Korisnik 3: Neprofitno d.o.o. „Za razvoj županije Čongrad”

  Kontakt informacije:

  Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

  Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad, Srbija

  Kontakt osoba: Predrag Rajić

  Email: prajic@skupstinavojvodine.gov.rs

  Telefon: +381 21 487 4120

   

  Opis projekta:

  Teritorija sa obe strane granice karakteriše se velikim procentom nezaposlenog stanovništva, od kojih značajan broj živi u seoskim sredinama. Nizak nivo obrazovanja i preovlađujuće starije stanovništvo otežavaju već postojeće regionalne disparitete. Međutim, činjenica da ruralno stanovništvo poseduje zemljište odličnog kvaliteta u svojim okućnicama daje mogućnost za uvođenje novog modela poljoprivrednog poslovanja, koji ima za cilj podizanje produktivnosti i postizanje samozapošljavanja.

  Najvažnija ciljna grupa ovog projekta je nezaposleno stanovništvo u seoskim i poluseoskim sredinama u pograničnom području koje poseduje kuće sa zemljištem veličine od 500 do 1000 m2 po domaćinstvu. Oni iako se bave poljoprivrednom proizvodnjom, to je samo za sopstvene potrebe i nemaju zadovoljavajuće kapacitete i veštine da bi bili konkurentni na tržištu. Stoga će tokom projekta biti osnovani inkubatori u tri poljoprivredne škole unutar svakog okruga u Vojvodini, koji će biti centar za organizaciju događaja, okupljanje članova i razmenu iskustava. Tokom projekta takođe će biti  organizovana radionica na eksperimentalnim poljima, okrugli stolovi, dva velika seminara i međunarodna konferencija. Prvi seminar „Uzgoj biljaka u okućnicama“ biće održan u Vršcu, Rumi i Futogu, kada će polaznici obuke sem teorijskog znanja dobiti i kvalitetno seme za svoje bašte. Pored toga, organizovaće se i seminar u Segedinu sa ciljem da se proizvođačima predstavi mogućnosti za kreiranje gotovog proizvoda i plasiranje istog na tržište.

  Poljoprivredni proizvođači u pograničnom području obilaziće ogledna polja, te će biti podstaknuti za samozapošljavanje i postati potencijalni poslodavci, budući da će im ovaj projekat pružiti mogućnost da steknu samostalnost i poboljšaju kvalitet života i životni standard. Dugoročni cilj su širenje i promocija rezultata u praksi i povezivanje ovih ljudi sa pijacama, prodavnicama i tržnim centrima, u cilju uspostavljanja saradnje u regionu, smanjenja troškova transporta i postizanja konkurentnih cena.