Skip navigation

Hírek

A legfrissebb közlemények, hírek és médiával kapcsolatos tartalmak 

07. Október 2016.

Sajtóközlemény - 76,6 millió eurós támogatási program Magyarország és Szerbia határtérségében

Hivatalosan is megnyílt Magyarország-Szerbia új határon átnyúló együttműködési program

2016. október 7. – Az Európai Unió IPA pénzügyi eszközének támogatása (Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) és az ezt kiegészítő nemzeti hozzájárulás 76,6 millió eurót meghaladó (76 616 474 euró) keretösszeget biztosít Magyarország és Szerbia új határon átnyúló együttműködési programjának megvalósítására. A két ország nonprofit szervezeteinek ezzel lehetőséget teremt közös határtérségbeli projektek végrehajtására az infrastruktúra, a gazdasági együttműködés és az idegenforgalmi kínálat fejlesztése, valamint a közös kulturális örökség ápolása és a fenntartható fejlődés támogatásának terén.

Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Programot hivatalosan a szerbiai Újvidéki Vásár kongresszusi központjában tartott médiakonferencián nyitják meg. Az új program indulásával egyben a korábbi Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program lezárul, amely 2008-tól napjainkig összesen 50,1 millió eurónyi IPA keretösszeggel a határ két oldalán lévő nonprofit szervezetek 204 együttműködési projektjét valósította meg. A Programnak három prioritási tengelyén kerültek megvalósításra projektek: Infrastruktúra és környezetvédelem; Gazdaság oktatás és kultúra; valamint Technikai segítségnyújtás.

“A határ két oldalán lévő szervezetek fokozottabb együttműködése mellett a korábbi programban végrehajtott projektek a határtérség általános életminőségének javításához is hozzájárultak – 34 kilométer új kerékpárút épült; 11 árvízvédelmi akció valósult meg; 66 eseményt szerveztek a gazdasági együttműködés előmozdításáért; 44 terméket fejlesztettek a közös kulturális és idegenforgalmi térségben; 335 604 személyt vontak be valamilyen módon a projektekbe; 181 690 személy látogatta meg a Program által támogatott tematikus útvonalak kulturális és történelmi látványosságait; 13 858 fő vett részt a különböző szakterületeken szervezett közös képzéseken; 494 tudományos kutató került bevonásra különböző K+F projektekbe, és számos egyéb közös kezdeményezés valósult meg” – emelte ki Rácz Péter, a Program közös titkárságának vezetője az előző Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program eredményeiről tartott összefoglalójában.

„A határon átnyúló együttműködési programoknak fontos szerepe van a határtérségek fejlesztésében. A két partnerország kölcsönös érdekében álló gazdasági együttműködés támogatásával ezek a Programok ápolják a jószomszédi viszonyt, elősegítik a stabilitást és a jólétet”, magyarázta Perényi Zsigmond, a Program irányító hatóságának és a magyarországi nemzeti hatóságának helyt adó magyarországi Miniszterelnökség helyettes államtitkára.

„Az IPA-támogatásoknak óriási jelentősége van az Európai Unió tagjelölt országainak – így Szerbiának is –, mivel az uniós tagországgal folytatott együttműködés elősegíti az Európai Unióba való integrálódásukat” – magyarázta Sanda Šimić, a Program szerb nemzeti hatóságát képviselő, a Szerb Köztársaság Kormánya Európai Integrációs Hivatalának igazgatóhelyettese. Šimić asszony hozzátette, hogy a Magyarország–Szerbia program mellett Szerbia ugyanilyen IPA határokon átnyúló programokban vesz részt a szomszédos uniós országokkal: Bulgáriával, Horvátországgal és Romániával.

A résztvevő országok – Magyarország és Szerbia – „közös irányítási rendszerében” végrehajtva az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program nonprofit szervezetek közötti együttműködési projekteket finanszíroz és támogat a magyarországi Csongrád és Bács-Kiskun megyékből, valamint a következő szerbiai területekből álló programtérségben: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Dél-Bácska, Észak-Bánát, Közép-Bánát, Dél-Bánát és Szerémség. 

A projekteknek a négy programprioritás egyikét kell megcélozniuk: „határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása”; „a határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése”; „idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése”; vagy „a KKV-k versenyképességének innovációvezérelt fejlesztéssel való erősítése”.

A projektekben ezzel egyidejűleg határon átnyúló elemnek is lennie kell, azaz legalább egy magyarországi és egy szerbiai szervezetből álló partnerség keretében kell megvalósulniuk. A partnerséget alkotó szervezeteknek a Program finanszírozására is közösen kell pályázniuk.

Rácz Péter elmondta, hogya Program három pályázati felhívás keretében finanszíroz majd projekteket. „A stratégiai pályázati felhívás idén március 29-től szeptember 30-ig volt nyitva. Ez a felhívás olyan projektek megvalósítását támogatja, amelyek igazodnak a vonatkozó nemzeti és regionális stratégiákhoz, és amelyek a programterület életminőséget nagyban befolyásolni és javítani képesek. A másik két pályázati felhívás a pályázók és a tevékenységek szélesebb körét fedi le. Megerősítette: „A második pályázati felhívás pár nappal ezelőtt, október 3-án indult, és 2017. január 31-ig lesz nyitva”.

Perényi Zsigmond, Sanda Šimić és Rácz Péter, mint a programszervek képviselői mellett a médiakonferencián vendégelőadó volt még: Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke, Steffen Hudolin, az Európai Bizottság belgrádi delegációjának vezetője, Pintér Attila Magyaroszág szerbiai nagykövete és az előző Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban megvalósult projektek képviselői.  A helyi, nemzeti és regionális szintű média mellett a konferencia a két ország számos kormányzati szervezetének és minisztériumának képviselőit is vendégül látta.

###

Szerkesztők figyelmébe:

A médiakonferencia sajtóanyaga a jelen sajtóközlemény számos alátámasztó dokumentumával együtt a Program weboldalának Média részében, a rendezvényen készített fényképek pedig a Galéria részében férhető hozzá.

A következő dokumentumok tölthetők le:
Press Release_ press conference_hun press-release-press-conference-hun.pdf

Egyéb hírek

 • 31. Január 2020.
  Változást előidéző projektek: a WATERatRISK segít kezelni az erősödő éghajlatváltozásnak a régióban jelentkező hatásait
  A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldásokat fejlesztő WATERatRISK projekt megoldásokat kínált az aszály és a belvíz monitorozására a Magyarország–Szerbia határtérségben és megteremtette a térség fenntartható fejlődésének alapját.
  Több
 • 31. Január 2020.
  Változást hozó projektek – A CBS-CD projekt által használt technológia a kulturális és a társadalmi befogadás támogatása céljából
  A „Keresztirányú hang a fogyatékos gyermekek számára” projekt, más néven CBS-CD  projekt, a fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok – közösségeik - kulturális- és társadalmi befogadásának támogatását szolgálja a magyar-szerb határ menti régióban.
  Több
 • 16. Január 2020.
  Változást hozó projektek - „Kortárs kultúra és a kreatív ipar kaleidoszkópja“
  A K3CI („Kortárs kultúra és a kreatív ipar kaleidoszkópja“) projekt kapcsolatot teremtett a kultúra területén dolgozó 70 fiatal művész és vezető között, így összekötötte egymással Magyarország és Szerbia kortárs művészeti életét.
  Több