Skip navigation

Projektek

Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program pályázati felhívásaiban leszerződött projektek

 • Második pályázati felhívás
  Youth-together - HUSRB/1602/32/0085

  A projekt címe: Az ifjúság határon átnyúló együttműködése és jó gyakorlatainak cseréje a természetvédelem, az egészséges életmód, a kulturális örökség és az idegenforgalom előmozdítása terén

  Rövidítés: Youth-together

  Projektazonosító: HUSRB/1602/32/0085

  Elkülönített forrásösszeg: 116,903.25 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA):  99,367.76 euró

  A projekt kezdete: 2018. március 1.

  A projekt zárása: 2019. február 28.

  Vezető kedvezményezett: Közgazdasági Középiskola Zombor

  1. kedvezményezett:  Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma

  Elérhetőség:

  Cím:  Apatini út 90, 25 000 Zombor, Szerb Köztársaság

  Kapcsolattartó: Natalija Katanić

  Email: natalija@ekonomskaso.edu.rs 

  Telefonszámok: +381 65 882 7010; +381 25 421 217

  Projekt leírása:

  A helyi lakosság, de különösen a Magyarországon és Szerbiában élő fiatalok kevéssé ismerik a régió idegenforgalmi lehetőségeit, hasonlóképpen a két ország fiataljai közötti együttműködés sem jellemző. Ezen negatív hatások okai az információ és készségek hiánya valamint a motiválatlanság. A fiatalok közös tevékenységekkel fejleszthetik a határokon átnyúló térség turizmusát és a szorosabb együttműködéssel a két régió turisztikai potenciálja is fejlődik és népszerűsödik.

  A projekt kezdeti tevékenysége egy felmérés, mely a határon átnyúló térségben lévő iskolák helyzetének elemzése – a fiatalok gondolkodásmódjáról, magatartásáról, igényeiről, melyet egy panelbeszélgetés követ. Az iskola képviselői mellett a vitában mely a fiatalok problémáit vizsgálja, a nem kormányzati szervezetek képviselői és a helyi közösség tagjai is részt vesznek. A projekt megvalósítása során három kultúrákon átívelő diákcsere és tábor valósul meg, melyekkel a cél a diákok készségfejlesztése, illetve új tapasztalatok és készségek szezése a megvalósuló eszmecserék következtésben. Így a résztvevők aktívan részt vesznek a határokon átnyúló régió fejlesztésében.

  A kerekasztal beszélgetéseken, a lakosság tájékozódhat a projektben megvalósuló tevékenységekről és elért eredményekről. Mindkét iskola korszerűsíti az infomációs és kommunikációs technológiai (ICT) eszközeit, amelyek lehetővé teszik a fiatalok munkakörülményeinek javítását, valamint hozzájárulnak a kommunikáció és a projekt fenntarthatóságának javításához, valamint az eredmények láthatóságának növelésére.

  A partner iskolák a kulturális cserék, a modern technológiák és tapasztalatcserék, az interaktív műhelyek és látogatások révén ösztönzik a fiatalokat, ezáltal a határon átnyúló régió kulturális, környezeti és szabadidős potenciáljának előmozdítása ügyében hangsúlyozva az aktivitást és az önkéntességet. A fiatalok számára vonzó informális munkamódszerek és tartalmak növelik toleranciát és a bekapcsolódási lehetőség esélyét, s egyúttal csökkentik az előítéleteket is.

  A projekt résztvevői innovatív technológiai megoldásokkat alkalmaznak a projekt lebonyolítása során. Az az infomációs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazásával a tudatos és fenntartható fejlődést hansúlyozzák. A fiatalok a kulturális, környezeti és sporteseményeken való részvétel során olyan emberekké válhatnak, akik tisztában vannak a kulturális örökség megőrzésének fontosságával, a környezetvédelem magasabb szintű tudatosításával és a felelősségérzet kialakításával. Mindezzel elősegítik majd a különböző társadalmi és kulturális helyzetekhez való gördülékenyebb alkalmazkodási képesség kialakulását, és motiváltabbá válnak arra, hogy a szabadidejüket kreatív módon szervezzék meg. A két partneriskola hallgatóinak intenzív együttműködése felhívja a figyelmet és  tudatosítja majd a résztvevőkben az előítéletek káros hatásait.

 • Második pályázati felhívás
  PALMCULTURE - HUSRB/1602/31/0026

  A projekt címe: Culture on the Palm - Palm Culture

  Rövidítés: PALMCULTURE

  Projektazonosító: HUSRB/1602/31/0026

  Elkülönített forrásösszeg: 124.035,00 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 105.429,75 euró

  A projekt kezdete: 2018.05.01.

  A projekt zárása: 2019.04.30.

  Vezető kedvezményezett: Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  1. Kedvezményezett:   Prirodno-matematički fakultet

  Elérhetőség:

  Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

  Cím: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97.

  Kapcsolattartó: Függ Zsolt Péter 

  Email: fuggzs@gmail.com 

  Telefonszám: +36 30 236 6396

   

  Projekt leírása:

  A projekt célja a Szeged és Novi Sad városokban és környékükön található történelmi-kulturális örökség felmérése és azok egy fotódokumentációt is tartalmazó kategorizált adatbázisba való összegyűjtése. Ezek a helyek az adatbázis alapján elkészülő interaktív webportálon kerülnek majd bemutatásra.

  A webportálon helyet kapó másik fontos szolgáltatás a határmenti terület (fókuszálva a két partner városra) aktuális, naprakész kulturális lehetőségeinek (színház, zenei előadások, fesztiválok, kiállítások, stb.) bemutatása. Helyi klubok, művészeti csoportok szintén megjelenési lehetőséget kapnak az oldalon.

  A portál elérhetőségét mind offline, mind online módon (brosúrák, szórólapok, újságcikkek, közösségi média kampányok) népszerűsítik a partnerek mindkét országban.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  A projekt címe: Színes együttműködés (Colourful Cooperation)

  Rövidítés: ​ColourCoop

  Projektazonosító: HUSRB/1601/31/0005

  Elkülönített forrásösszeg: 3.738.247,30 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA):  3.177.510,20 euró

  A projekt kezdete: 2017. június 1.

  A projekt zárása: 2020. május 31.

  Vezető kedvezményezett: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  1. kedvezményezett: Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu)

  2. kedvezményezett: Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület

  3. kedvezményezett: Szabadka Város

  4. kedvezményezett: Újvidék Város

  Elérhetőség:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Cím: Tábor u. 7/B, 6722 Szeged, Csongrád megye, Magyarország

  E-mail: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kapcsolattartó: Csókási Eszter Anna

  A Projekt leírása:

  A Projekt célkitűzése a következő:

  • átfogó kulturális stratégia kidolgozása a teljes magyar–szerb határtérség számára;
  • internetes információs és hírközpont indítása magyar és szerb nyelven;
  • szerb és magyar kulturális központok létrehozása Mórahalom és Palić településen;
  • Újvidék – mint Európa leendő Kulturális Fővárosa – és környékének bevonása a magyar–szerb határtérség kulturális és idegenforgalmi életébe.

  A Projekt részeként az újonnan létesített kulturális központok és Újvidék kiállítások, kulturális programok és kreatív workshopok nagy számának ad majd helyet. A különböző népcsoportok tagjai ezeken a rendezvényeken megismerhetik egymás kulturális értékeit, hagyományait, művészi eredményeit és művészeit. A Projekt ezenfelül részletes kulturális és idegenforgalmi információkkal és célzott hírkampányokkal segíti elő a magyar–szerb határtérségen belüli kulturális együttműködés és idegenforgalom fejlődését.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  A projekt címe: A Szabadka–Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának kidolgozása

  Rövidítés: Álomvasút

  Projektazonosító: HUSRB/1601/22/0002

  Elkülönített forrásösszeg: 3.585.017,40 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 3.047.264,79 euró

  A projekt kezdete: 2017. június 1.

  A projekt zárása: 2020 május 31.

  Vezető kedvezményezett: Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj)

  1. kedvezményezett: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Elérhetőség:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság)

  Cím: 16 Mihajla Pupina Boulvard, 21000 Novi Sad, Serbia

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  E-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kapcsolattartó: Endre Šurjan

  A Projekt leírása:

  A Projekt célja a Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal Szabadka–Bácsalmás–Baja szakaszának megépítéséhez szükséges tervdokumentáció kidolgozása a meglévő megvalósíthatósági tanulmány alapján.

  A Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal tervezése évekkel ezelőtt kezdődött. 2011-ben készült el vasútvonalnak a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által finanszírozott megvalósíthatósági tanulmánya – több alternatív útvonal vizsgálatával. Az elmúlt öt évben Szerbia és Magyarország kormánya és szakminisztériumai többször egyeztettek a vasútvonalról, és többször kifejezték a projekt iránti támogatásukat.

  A Szabadka–Bácsalmás szakaszon jelenleg nincsen forgalom. A vonal korábban használatban volt, ma viszont csak a korábbi vágányok nyoma látható. A magyar–szerb határtérség kulturális, idegenforgalmi és társadalmi kapcsolatainak fejlődésében komoly akadályt jelent a közvetlen közlekedési kapcsolat hiánya. A projekt legfőbb haszna a határátkelés anomáliáit megszűntető vasúti kapcsolat kialakítása és a vasútvonal rekonstrukciója a személyek és áruk mobilitásának fejlesztése érdekében. Így optimalizálható a fizikai távolság megtételéhez szükséges utazási idő, és jelentősen javulhatna a térség városainak és falvainak elérhetősége.

  A tervezett projekttevékenységek között a következők szerepelnek:

  • A Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–Baja vasútvonal engedélyeztetési tervei és előzetes terve.
  • Az infrastrukturális folyósó (Szabadka–Csikéria, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsszőlős, Baja) speciális céljaihoz igazodó területrendezési terv kidolgozása. 
  • Projektkiadványok nyomtatása – a műszaki dokumentáció vezetői összefoglalója
  • Rendezvények – egyeztetés többek között a szerb és magyar vasúti vállalatokkal, valamint workshopok szervezése a vasútvonal mentén fekvő városok és falvak képviselőivel.
 • Stratégiai pályázati felhívás
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  A projekt címe: A Baja–Bezdán-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése

  Rövidítés: BABECA

  Projektazonosító: HUSRB/1601/11/0001

  Elkülönített forrásösszeg: 8 699 537,91 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 7 394 607,21 euró

  A projekt kezdete: 2017. szeptember 29.

  A projekt zárása: 2020. szeptember 28.

  Vezető kedvezményezett: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  1. kedvezményezett:  Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad (Vode Vojvodine Újvidéki Vízgazdálkodási és Vízügyi Társaság)

  2. kedvezményezett: Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine (Vajdaság Autonóm Tartomány „Európai Ügyek” Alap)

  Elérhetőség:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Cím: Széchenyi u. 2/C. 6500 Baja, Magyarország

  Telefonszám: +36 79 525 157

  E-mail: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kapcsolattartó: Balogh Henriett

  A Projekt leírása:

  A Projekt a célterület árvízkockázatának csökkentését, valamint a Baja–Bezdán-csatorna vízelvezető képességének helyreállítását célozza meg. A projekt beavatkozásai javítják a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszert.

  Háttér:

  A Baja–Bezdán-csatorna (Ferenc-csatorna) térsége regionális vízgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése Magyarországon a dél-alföldi régióra, Szerbiában pedig Bácskára és a Bánátra terjed ki.  A csatorna nemzetközi jelentőségű vízgazdálkodási és műszaki létesítménynek tekinthető. A csatorna elsősorban vízellátási és a belvizek elvezetési feladatát tölt be (ezenfelül sportolási és pihenési célokat is szolgál). A csatorna egyes szakaszai – beleértve a műszaki területeket is – az árvízvédelmi rendszer részét képezik. A karbantartás elmaradása, a biomassza megnövekedett mennyisége és az iszappal összefüggő vízminőségi problémák miatt jelentősen lecsökkent a vízellátó képesség.

  A Projekt célterületét a Baja–Bezdán-csatorna (a csatorna magyarországi és szerbiai szakaszai együtt), a szerb oldalon húzódó Verbász–Bezdán-csatorna, a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip adja. A Verbász–Bezdán-csatorna a vajdasági Bácskában található, és Bezdántól egészen Verbászig húzódik. A kapcsolódó létesítmények a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip.

  A bezdáni zsilipet a jelenlegi műszaki és hidromechanika állapota miatt nem használják. Továbbra is fontos létesítménynek számít a Duna–Tisza–Duna csatorna mentén, működőképessége ezért tehát elengedhetetlen. A sebesfoki zsilip a Baja–Bezdán-csatorna és a Bezdán-Verbász-csatorna találkozásánál található. A zsilip ipari létesítményként a hajózást biztosította, és az egyedüli árufuvarozási lehetőséget jelentette a térségben.

  A projekt főbb tevékenységei a következők:

  • a csatornaszakaszok mederkotrása, platformok építése az uszadékfa eltávolítására, valamint csónakrámpa létesítése Magyarországon;
  • a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip újjáépítése és rehabilitációja;
  • a magyarországi és szerbiai karbantartásokhoz szükséges speciális berendezés beszerzése;

  A Projekt célja továbbá, hogy eredményei további fejlesztések szilárd alapját jelentsék majd. 

 • Második pályázati felhívás
  URBAN-PREX – HUSRB/1602/11/0097

  A projekt címe: Extrém csapadék és villámárvíz monitoring, előrejelzés és korai figyelmeztető rendszer fejlesztése a Magyar-Szerb határon átnyúló régió városi területeire

  Rövidítés: URBAN-PREX

  Projektazonosító: HUSRB/1602/11/0097

  Elkülönített forrásösszeg: 750.789,88 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 638.171,39 euró

  A projekt kezdete: 2017. 11. 01.

  A projekt zárása: 2019. 10. 31.

  Vezető kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar

  1. kedvezményezett:   Szegedi Tudományegyetem

  2. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Mérnöki Kar

  3. kedvezményezett: Projekt partner 3: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

  4. kedvezményezett:  Újvidéki Víz és Csatornaművek

  Elérhetőség:

  Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar

  Cím: Trg Dositeja Obradovića 21 000 Újvidék, Szerbia

  Kapcsolattartó: Stevan Savić 

  Email: stevan.savic@dgt.uns.ac.rs

  Telefonszámok: +381 605028979; +381 214852833

  Projekt leírása:

  A klímaváltozás miatt a térségünkben a csapadék egyre kevesebb, s egyben egyre intenzívebb csapadékeseményben koncentrálódik. Ez főleg Közép-Európa városi térségeiben okozhat jelentős károkkal járó villámárvizeket. A projekt fő célja ezért az az innovatív fejlesztés, amely keretében megvalósul egy csapadék és villámárvíz monitoring, előrejelző és online tájékoztató, valamint figyelmeztető rendszer a magyar-szerb határ menti régió városaiban. A projekt keretében két csapadékmérő hálózat kerül kialakításra a projektterület két legnépesebb városában: Újvidéken, (Szerbia) és Szegeden (Magyarország), amellyel az eddigieknél jóval nagyobb térbeli felbontásban ismerhető meg a lehulló csapadék mennyisége.

  A rendszer folyamatosan gyűjtött adatai és a mérések valós idejű megjelenítése jelentősen segíthetik az extrém csapadékesemények idején a városlakókat a személyes szintű védekezésben, vagy a helyi döntéshozókat és közműszolgáltatókat az esetleges válsághelyzetek kárainak enyhítésében. A projekt keretében kifejlesztésre kerül egy valós időben, operatívan futó rövid távú csapadék és villámárvíz előrejelző rendszer, amely nem csak a két városra, hanem a teljes magyar-szerb Programterületre kiterjed. Az előrejelző rendszer kialakítása számos távérzékeléses eljárással gyűjtött adaton és a Szegeden és Újvidéken kiépített csapadék monitoring rendszerek mérésein alapul. A két város csapadék monitoring adatai az előrejelző rendszer finomhangolásához szükségesek, amellyel garantált a lehető legpontosabb előrejelzés a teljes Programterületre.

  Az aktuális mérési adatok és az előrejelzések szabadon elérhetővé válnak bárki számára a projekt weboldalán, a közösségi médiában, valamint Android mobil applikáció keretein belül is. Kiegészítve a méréseket és előrejelzést egy korai figyelmeztető rendszer is kifejlesztésre kerül, amit a lakosság vagy a helyi hatóságok alkalmazhatnak az extrém csapadék okozta elemi károk enyhítésére vagy a veszélyes időjárásra történő felkészülés során.

 • Második pályázati felhívás
  OPTI-BIKE - HUSRB/1602/21/0102

  Projekt címe: A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése

  Rövidítés: OPTI-BIKE

  Projektazonosító: HUSRB/1602/21/0102

  A Projekt teljes költségvetése:  2.566.612,65 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 2.181.620,74 euró

  A projekt kezdete: 01/10/2017

  A projekt zárása: 30/09/2019

  Vezető kedvezményezett: Grad Subotica (Szabadka)

  1. Kedvezményezett: Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (Local Municipality of Ásotthalom)

  2.  Kedvezményezett: Tompa Város Önkormányzata (Local government of Tompa city)

  Elérhetőség:

  Szabadka (City of Subotica)

  Cím: 1 Trg slobode 24000 Subotica, Serbia

  Kapcsolattartó: Erika Kudlik 

  Email: ler@subotica.rs

  Telefon: +38124626878  +38163531401

  A Projekt leírása:

  A projekt célja a jármű és kerékpáros közlekedés könnyebbé és gyorsabbá tétele új kerékpárutak építésével, melyek érintik Szerbiában Szabadka városát, Királyhalom és Kelebia településeken, Magyarországon pedig Tompát és Ásotthalmot. A projekt célja továbbá a forgalom szabályzása, amely segít elkerülni a torlódások kialakulását a határátkelőknél.

  A fenti célok elérése érdekében mind a magyar, mind a szerb oldalon új kerékpárutak épülnek. A projekt növeli határszakasz átmenő forgalmát, közlekedési lehetőséget biztosít azoknak, akik kerékpárral szeretnének közlekedni, valamint azoknak is, akik kikapcsolódás céljából ülnek kerékpárra, hiszen a határ mindkét oldalán könnyen és gyorsan elérhetővé válnak a határátkelők. A fejlesztés lehetővé teszi a biztonságos kerékpáros határátlépést és egyúttal védi a környezetet is.

 • Második pályázati felhívás
  PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY - HUSRB/1602/11/0225

  Projekt címe: Az önkrományzatok árvízvédelemi hatékonyságának növelése intelligens mérés révén

  Rövidítés: PREVENT!FLOOD SUSTAINABLY

  Projektazonosító: HUSRB/1602/11/0225

  Elkülönített forrásösszeg: 938.462,48 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 797.693,10 euró

  A projekt kezdete: 01/10/2017

  A projekt zárása: 30/09/2019

  Vezető kedvezményezett: BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (MUNICIPALITY OF BAJA)

  1. kedvezményezett:  OPŠTINA NOVI BEČEJ (MUNICIPALITY OF NOVI BEČEJ)

  Elérhetőség:

  Baja város önkormányzata

  Cím: Szentháromság tér 1.  6500 Baja, Hungary

  Kapcsolattartó személy: Keszei Zoltán

  E-mail: keszei.zoltan@bajavaros.hu

  Telefon: +3679527141; +36304881716

   

  A Projekt leírása:

  A projekt célja Baja és Novi Bečej árvízmegelőzési és árvízvédelmi kapacitásának javítása kulcsfontosságú infrastrukturális fejlesztések, technológiai alapú katasztrófa-megelőzési eszközök, tervezési tevékenységek, valamint képzési és figyelemfelkeltő tevékenységek révén. Földrajzi helyzete miatt az árvízvédelem kiemelt jelentőséggel bír mind Baja, mind Novi Bečej számára. Mindkét település felelős a folyók mentén meghatározott szakaszok védelméért, és szeretnék növelni az árvízvédelem hatékonyságát.

  Megcélzott területek:

  1. Rossz állapotban lévő fizikai infrastruktúra
  2. Alacsony technológiájú árvízmegelőzés
  3. Képzések hiánya és alacsony fokú tudatosság

  A projekt olyan strukturális és nem strukturális tevékenységekből áll, amelyek négy erősen egymásra épülő eredményt alkotnak.

  Eredmény 1: Javított fizikai infrastruktúra és műszaki berendezések.

  Eredmény 2: Újonnan bevezetett és megvalósított intelligens megoldások. Az itt lefedett tevékenységek egy működő, integrált döntéstámogatást és árvízi előrejelző rendszert eredményeznek Baja és Novi Bečej számára.

  Eredmény 3: A jobb árvízvédelemre vonatkozó építési és műszaki tervek mindkét partner esetében.

  Eredmény 4: Képzett polgári védelmi biztosok és az érintett lakosság tudatosságának javítása képzési és kommunikációs tevékenységek révén.

  A tevékenységeket minden projektpartnernél hatékony projektmenedzsment támogatja. Az elsődleges célcsoport azon lakosok, vállalkozások és egyéb szervezetek, amelyek Baján és Novi Bečejben találhatóak, és közvetlenül érintettek a tervezett projekt tevékenységekben. Másodlagos célcsoport a helyi lakosság és a project harmadlagosan a polgári védelmi biztosokat célozza mindkét településen. A projekt fő eredménye az áradás megelőzésének és védelmének fokozott kapacitása, valamint a célcsoportok fokozott ismerete Baja és Novi Bečej területén. A projekt 2017. októberében kezdődik és 24 hónapig tart.

 • Második pályázati felhívás
  WATERatRISK - HUSRB/1602/11/0057

  A projekt címe: A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése

  Rövidítés:WATERatRISK

  Projektazonosító: HUSRB/1602/11/0057

  Elkülönített forrásösszeg: 852.085,00 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA):724.272,25 euró

  A projekt kezdete: 01/10/2017

  A projekt zárása: 30/09/2019

  Vezető kedvezményezett:Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged)

  1. kedvezményezett: Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

  2. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar (University of Novi Sad Faculty of Sciences)

  3. kedvezményezett: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

  4. kedvezményezett: „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

  Elérhetőség:

  Szegedi Tudományegyetem

  Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., Magyarország

  Kapcsolattartó:  Dr. Bajusz János

  Email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

  Telefon: +3662546711;   +36205094699

   

  A Projekt leírása:

  A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan szélsőséges időjárási helyzetek, melyek komoly hidrológiai veszélyt jelentenek. Ezen veszélyek közül az aszály és a belvíz mind területi kiterjedését, mind agro-ökonómiai hatásait tekintve a legjelentősebb, valamint az a két hidrológiai veszély fenyegeti leginkább a határon átnyúló régió fenntartható fejlődését. Az eddigi kezdeményezések és fejlesztések jelentős előrehaladása ellenére a kockázatok becslése és mérséklése operatív szintre még nem jutott el. Mivel ezen veszélyek és kihívások regionális jellegűek és azonos mértéken érintik mind a Dél-Alföldet, mind a Vajdaságot, a problémák megoldása is szoros határon átnyúló együttműködést igényel.

  A jelen projekt elsődleges célja innovatív és összehangolt monitoring megoldások fejlesztése, valamint operatív vízgazdálkodási tervek készítése, melyek előre mozdítják a korai figyelmeztető rendszerek kialakítását és az eredmények operatív szintre történő emelését. A kutatási és monitoring kutatás-fejlesztési feladatok koordinációját, valamint az eredmények széles körű kommunikációját a partnerekkel közösen megalapított Aszály és Belvíz Kutató és Monitoring Központ fogja össze. A projekt eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztéséhez, a víztestek ökológiai és mennyiségi állapotának javulásához, valamint az aszály és belvíz elöntés kockázatának csökkentéséhez. Továbbá az eredmények támogatják a stratégiai ágazatok és az egész határon átnyúló régió fenntartható fejlődését és klímaváltozással szemben mutatott ellenálló képességét is.

  A projekt megvalósításában a régió legfontosabb kutatóintézetei (Szegedi Tudományegyetem, Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar, Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar) és vízgazdálkodási intézményei (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat) közösen vesznek részt. A közreműködő partnerek szakmai és menedzsment tapasztalata biztosítja a projekt tudományos, operatív és kommunikációs céljainak eredményes megvalósítását.

 • Második pályázati felhívás
  ECOWAM - HUSRB/1602/11/0010

  A Projekt címe: A határtérségben jelentkező szélsőséges időjárási viszonyok elleni küzdelem környezetbarát vízgazdálkodással

  Rövidítés:  ECOWAM

  Projektazonosító: HUSRB/1602/11/0010

  Elkülönített forrásösszeg: 1.758.447,43 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 1.494.680,31 euró

  A projekt kezdete: 2017. október 1.

  A projekt zárása: 2019. szeptember 30.

  Vezető kedvezményezett: Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság

  1. kedvezményezett: Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad (Vode Vojvodine Újvidéki Vízgazdálkodási és Vízügyi Társaság)

  2. kedvezményezett:  Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine (Vajdaság Autonóm Tartomány „Európai Ügyek” alapja)

  Elérhetőség:

  Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság

  Cím: Stefánia 4 Pf. 390, 6720 Szeged, Magyarország

  Kapcsolattartó: Frank Szabolcs

  E-mail: franksz@ativizig.hu

   

  A Projekt leírása

  A Projekt célja a víztestek minőségét rontó hatások megakadályozása a Vajdaság Autonóm Tartományban és Csongrád megyében létesítendő közös vízgazdálkodásfejlesztési rendszerrel. A fő célkitűzés a specifikus célkitűzések révén valósul majd meg:

  1. A magyar–szerb határtérségben található Egres (Jegricka) folyó (44+015 km-46+673 km/29+588 km-37+892 km) és Kurca-főcsatorna (4+487 km-9+997 km) vízháztartásának javítása iszapkotrással, műtárgyak létesítésével valamint a folyómederben elburjánzott vegetáció felszámolásával;
  2. Közös monitoring- és elemzőrendszer kialakítása a közös határtérség vízminőségének és biológiai sokféleségének megőrzése érdekében;
  3. Hosszú távú megoldások meghatározása a víztestek minőségromlásának megakadályozása érdekében.

  Az elérni kívánt főbb eredmények:

  1. A belvíz megelőzése az Egres és a Kurca víztestek, valamint folyómedreik revitalizálásával;
  2. Az Egres-folyó és a Kurca-főcsatorna kiválasztott helyszínein végrehajtott hidrobiológiai elemzések, valamint a vízminőség és az iszaposodás nyomon követése– az Európai Unió víz keretirányelve 8. cikkének megfelelően végzett kotrás előtt és után;
  3. A magyarországi és szerbiai projektpartnerek közötti tapasztalatcsere a fenntartható vízgazdálkodásról és természetvédelemről;
  4. A természetvédelmi parkok tanulmányozásával készített hosszú távú megoldások a talajt és felszíni vizeket érő hatásokkal szemben;
  5. A vízminőség nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos releváns információkat tartalmazó közös adatbázis, amelyre a vízgazdálkodás és természetvédelem terén folytatott jövőbeli együttműködések is alapulhatnak;
  6. A határtérség célcsoportjainak szemléletformálása és hozzáértésének javítása.

  A projekt célcsoportjai a következők: a vízgazdálkodással foglalkozó intézmények, gazdálkodók, a belvízveszélynek kitett lakosság, gyermekek, regionális/helyi érintettek és idegenforgalmi szervezetek.

  A projekt – a Program átfogó céljának megfelelően – a biológiai sokféleség megőrzésével és a megfelelő vízminőség elérésével járul hozzá a régió szorosabbá tett gazdasági együttműködésen alapuló összehangolt fejlesztéséhez a természeti és kulturális erőforrások fenntartható használata révén.

 • Második pályázati felhívás
  PANNONSTEPPES – HUSRB/1602/12/0065

  A Projekt címe:  A pannon sztyeppe meghatározó állatfajainak védelme a Magyarország és Szerbia közötti határtérségben.

  Rövidítés:  PANNONSTEPPES

  Projektazonosító: HUSRB/1602/12/0065

  A Projekt teljes költségvetése:  287.039,93 euró

  Uniós hozzájárulás (IPA):  243.983,93 euró

  A kezdés időpontja: 2017. január 15.

  A befejezés időpontja: 2019. július 14.

  Vezető kedvezményezett: Vajdasági Tartományi Természetvédelmi Intézet (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode)

  1. kedvezményezett:  Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

  2. kedvezményezett:  Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine)

  3. kedvezményezett:  Perjanica Vadásztársaság (Lovačko udruženje Perjanica)

  Elérhetőség:

  Vajdasági Tartományi Természetvédelmi Intézet (Pokrajinski zavod za zaštitu prirode)

  Cím: Radnička 20a, 21000, Novi Sad, Szerbia

  Kapcsolattartó: Biljana Ilija Panjković

  E-mail: biljana.panjkovic@pzzp.rs

   

  A Projekt leírása:

  A projekt célja a pannon sztyeppe két meghatározó fajának megóvása, és így élőhelyük megóvása, ami mindkét országban jelenős mértékű hozzájárulást jelent a pannon sztyeppe maradványainak jobb megóvásához.

  A magyar rákosi vipera (Vipera ursini rakosiensis) élőhelyei a kedvezőtlenül sűrű növényzet (cserjék és fák) jelentette akadályok 22 hektárra kiterjedő felszámolásával ismét összeköttetésbe kerülnek. Ezáltal könnyebbé válik a populáción belüli kommunikáció, és javulnak a faj esélyei a hosszú távú túlélésre a pannon síkság legfontosabb élőhelyén.

  A túzok (Otis tarda) egy nagyméretű madár, amely elsősorban a szárazföldi ragadozók és az élőhelyére betolakodók miatt tekinthető veszélyeztetettnek. A 115 párzási területe körül ezért védőkerítés kerül kihelyezésre a Nagy Túzok Legelő Természetvédelmi Területen. A kerítés biztosítja a biztonságos költést, és így a populáció növekedését Szerbia egyetlen túzokélőhelyén.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  Kübekháza-Rabe - HUSRB/1601/21/0003

  A Projekt címe: Közúti határátkelő létesítése Kübekháza (HU) és Rábé (SRB) térségében

  Rövidítés: Kübekháza-Rabe

  Projektazonosító: HUSRB/1601/21/0003

  Elkülönített forrásösszeg: 5.468.716,52 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 4.648.409,04 euró

  A projekt kezdete: 2016. október 1.

  A projekt zárása: 2019. szeptember 30.

  Vezető kedvezményezett:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  1. kedvezményezett: Szerbia Útjai Közvállalat (Javno preduzeće "Putevi Srbije")

  2. kedvezményezett: A Vajdasági Urbanisztikai Közvállalat (Javno preduzeće za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje ”Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad)

  Elérhetőség:

  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  Cím: Váci út 45; 1134 Budapest, Magyarország

  Telefonszám: +36 461 1100

  E-mail: info@nif.hu

  Kapcsolattartó: Nagy Róbert Attila

   

  Elérhetőség:

  A projekt célja egy a magyar–szerb határtérség gazdasági, társadalmi és kulturális együttműködését segítő, Kübekháza és Rabé (Rábé) települések között létesülő új közúti határátkelő lehetőségeinek megteremtése.

  A projekt új összekötő utak építéséről és a meglévő utak felújításáról szól. A Magyarországon építendő új út 2 309 méter hosszú és 5,5 méter széles lesz, míg a felújított utak hossza Szerbiában 1 365 méter, Magyarországon pedig 844 méter lesz. A Kübekházán átmenő országút elér majd a Román határig. A további projektelemek (határátkelő létesítmények, épületek) végrehajtásáért a két ország belügyminisztériumai felelnek majd. A magyar oldalon új határátkelő épület épül majd, amelyet a két ország közösen fog használni.  

  Ennek a projektnek a célja, hogy hozzájáruljon a határokon átnyúló vállalkozások és gazdasági kapcsolatok ösztönzéséhez, az új üzleti lehetőségek megteremtéséhez, és hogy fokozza a bevált gyakorlatok megosztását a kultúra, idegenforgalom és oktatás terén. A projekt zavartalan közúti forgalmat biztosítana és fokozatosan csökkentené a Horgos-Röszke és Kelebija-Tompa határátkelő leterheltségét, továbbá megkönnyítené a kerékpáros és gyalogos forgalmat, fokozottan támogatná az Európai Unió által kiemelten kezelt környezetvédelmet.

 • Második pályázati felhívás
  PROTECT - HUSRB/1602/12/0132

  A Projekt címe:  A természet védelme az invazív növényfajokkal szemben

  Rövidítés:  PROTECT

  Projektazonosító: HUSRB/1602/12/0132

  Elkülönített forrásösszeg: 284.491,00 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 241.817,34 euró

  A projekt kezdete: 2018. január 31.

  A projekt zárása: 2019. szeptember 29.

  Vezető kedvezményezett: Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine)

  1. kedvezményezett:  Neumann János Egyetem

  Elérhetőség:

  Várostervezési és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine)

  Cím: Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108, Novi Sad, Szerbia

  Kapcsolattartó: Tatjana Đurić

  E-mail: tatjana.djuric@vojvodina.gov.rs

   

  A Projekt leírása:

  Az elmúlt 20 évben az éghajlatváltozás miatt a pannon síkságra számos invazív idegen növényfaj tolakodott be. A magyar–szerb határtérség legelterjedtebb és legjelentősebb invazív növényfaja a parlagfű. Mivel természetes ellensége nincsen, így folyamatosan terjed a természetvédelmi területeken, megterheli a védett növényeket, pollenje pedig meghatározó allergénnek számít a határtérségben.

  A projekt fő célkitűzése a környezeti kockázatok csökkentése és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése a magyar–szerb határtérség természetvédelmi területein olyan közös fellépések végrehajtásával, amelyek nyomon követik és feltérképezik az invazív fajokat, valamint visszaszorítják a parlagfüvet azzal a céllal, hogy csökkentsék az invazív fajok terjedését és jobb védettséget, biztonságosabb környezetet biztosítsanak a lakosságnak és a gazdaságnak. A projektterületeknek négy védett területe lesz a határtérségben: Szerbiában, Szabadka és Magyarkanizsa területén a Selevenjske pustare, Subotička Peščara, a Ludaš-tó és a Palić, Magyarország területén pedig a Kiskunsági Nemzeti Park, amely Kecskemét közelében található.

  A projekt elvárt eredményei a következők:

  1. Az invazív növényfajok eloszláselemzésének alapját adó monitoringrendszer létrehozása, talajba helyezett magbank a projektterületeken, a pollenkoncentráció és a levegőszennyezéssel folytatott kölcsönhatásának nyomon követése a határtérségben;
  2. A parlagfű kezelése és visszaszorítása különböző kezelésmódokkal a határtérség projektterületein;
  3. A fontosabb érintettek és intézetek tudatosságának fokozása az invazív növényfajok vonatkozásában;
  4. ECO tapasztalati és tudáshálózat létrehozása;

  A projekt hozzájárul a Program átfogó céljához és az 1. prioritástengely specifikus célkitűzéséhez: A határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázatmegelőzési rendszerek színvonalának javítása mivel a projekt az invazív fajok – többek között a parlagfű – problémaköre vonatkozásában együttműködést folytató intézeteket köt össze. Az invazív fajok kiirtására és nyomon követése környezeti fenntarthatóságot és biztonságot eredményez a határtérségben.

 • Második pályázati felhívás
  SO-BAJA2 - HUSRB/1602/21/0061

  Project Title: Improving cross border road between Baja and Sombor part II

  Acronym: SO-BAJA2

  Project ID: HUSRB/1602/21/0061

  Total Project budget:  3.122.670,00 EUR

  EU contribution (IPA):  2.654.269,50 EUR

  Start Date:  1 September 2017

  End Date:  31 August 2019

  Lead Beneficiary: Public Enterprise "Roads of Serbia" (Javno preduzeće "Putevi Srbije")

  Beneficiary 1: City of Sombor (Grad Sombor)

  Beneficiary 2: NIF National Infrastructure Development Private Company Limited (NIF Ltd.) (NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság)

  Contact information:

  Public Enterprise "Roads of Serbia"

  Address: 21000 Novi Sad, Jovana Ilića 24, Republic of Serbia

  Contact person:  Zoran Drobnjak

  Email: office@putevi-srbije.rs

  Telephone:  +381 11 304 0701

   

  Project Summary:

  The city of Sombor, situated in the North-West part of the Republic of Serbia, and the city of Baja, situated approximately 30 km from the southern Hungarian border with Serbia, have been twin cities since 1960. In accordance with high level of cooperation that exists between them there is a significant guideline for improvement of the cross-border development and improvement of traffic infrastructure, including the border crossing Bački Breg – Hercegszanto.

  Prequalification and upgrading of this border crossing point in terms of both passenger and freight traffic and improvement of its connection roads will make the border region better connected to the Port of Baja, Danube cargo port, as well as to the Hungarian M6 motorway, which is further connected with a branch of the fifth Pan-European corridor and Pan-European corridor VII.

  The Project intends to provide better accessibility and faster and safer transport of both passengers and goods in the West Bačka District as well as throughout the whole Bács-Kiskun County. This road connects the two countries from the community point of view, as well. Development of infrastructure would contribute to reduction of the differences between the developed and the underdeveloped regions and settlements when it comes to the general quality of living, economic conditions, education, culture, healthcare and social welfare.

  The importance of this project for border region is confirmed through initiation of the procedure for amending the Hungarian government decree of the development infrastructure in the border area. In the new legal framework the road project Baja-Sombor will be on the priority list of infrastructure roads between the two countries.

  Furthermore, the border crossing points at Horgos-Röszke and Kelebija-Tompa, known for being bottleneck points during  the winter and summer holidays, will be relieved of heavy traffic, as freight traffic will be made possible through the implementation of the project at Bački Breg - Hercegszanto border crossing.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  WASIDCA - HUSRB/1601/11/0004

  A projekt címe: A vízellátás és a vízi infrastruktúra fejlesztése a határtérség vízgyűjtő területein

  Rövidítés: WASIDCA

  Projektazonosító: HUSRB/1601/11/0004

  Elkülönített forrásösszeg: 6.980.607,96 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 5.933.516,76 euró

  A projekt kezdete: 2017. június 1.

  A projekt zárása: 2020 május 31.

  Vezető kedvezményezett: Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

  1. kedvezményezett: Magyarkanizsa Önkormányzata (Skupština opštine Kanjiža)

  2. kedvezményezett: Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo)

  Elérhetőség:

  Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

  Cím: 4. Stefánia, 6720 Szeged, Magyarország

  Telefonszám: +36 6 259 9599/21071

  E-mail: franksz@ativizig.hu

  Kapcsolattartó: Frank Szabolcs

   

  A Projekt leírása:

  A globális éghajlatváltozás fokozza a vízhiányos és vízben bővelkedő időszakok gyakoriságát, ami a magyar–szerb határ mindkét oldalán érezteti hatását. Ezen túlmenően – a földrajzi elhelyezkedésből adódóan – számos alkalommal alakult ki árvízveszély a határtérségben. Ezzel egyidejűleg jelentős mértékben lecsökkent a rendelkezésre álló víz mennyisége.

  A projekt célja a régió vízgazdálkodásának fejlesztése, a határtérségben élők biztonságának és védelmének fokozása, az ökológiai vízgazdálkodás támogatása, a víz mennyiségi és minőségi paramétereinek javítása és így a település és a határtérség társadalmi-gazdasági helyzetének javítása.

  A projekt célkitűzése a vízgazdálkodás javítása Magyarország vízhiánnyal egyik leginkább sújtott térségében, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ország D-i területén. A térségben alapvető fontosságú a felszíni vízkészletre alapozott vízpótlás megteremtése, hiszen jelenleg a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására.

  A projektben számos elem célozza ezen kihívások megoldását.

  A vízpótlási nyomvonal 18+800-19+331 km szelvényei közötti szakaszán a Domaszéki főcsatorna nyomvonalával párhuzamosan 900 mm átmérőjű nyomócső építése a cél. Továbbá a korábban megépült Domaszéki szivattyútelepen új szivattyúk beépítésére is sor kerül. A Domaszéki főcsatorna kettős működésűvé alakítása a 19+331 – 23+996 km szelvények között 50 cm mélységű kotrással és töltés építéssel fog megvalósulni. A vízszállítási útvonal 20+445 km szelvényében beépítésre kerül egy vízvisszatartó zsilip. Az Ivánszéki (20+580 km) szivattyútelep és a Lódri (23+996 km) nyomásközpont megépítése zárja az építési elemeket. A projektben ezenfelül egy aszály monitoring rendszert is ki fognak építeni 32 db állomással, amely a vízhiány előrejelzésére lesz alkalmas.

  A projekt részét képezi még egy darab csatorna fenntartó kotrógép beszerzése.

  A vízminőség javításának tekintetében a projekt szennyvíztisztító telep fejlesztését irányozta elő Magyarkanizsa település területén. Bővülni fog a telep kapacitása. Új technológiai folyamatok beépítésével a környezeti terhelés csökken. Mindez a talajvíz szintjére kedvező hatással lesz a településen belül.

  Az árvízmegelőzés és árvízi védekezés tekintetében a határ két oldalán működő vízügyi szervek osztják majd meg egymással a szakmai módszereket és erőforrásokat. A szerb oldalon a két ország szakembereinek és önkénteseinek új védekezési technikát és erről szóló képzést adnak majd. Ezen kezdeményezés célja, hogy közös fellépéssel és az árvízvédelmi tömlős gát beszerzésével a határ mindkét oldalán fejlesszük az árvízmegelőzés műszaki és személyi erőforrásait. A beszerzendő eszköz gyors, kis tömegű és hatékony alternatívaként szükség szerint könnyedén bevethető mindkét ország területén.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  SWeM-PaL – HUSRB/1602/12/0014

  A Projekt címe:  A határon átnyúló Palics–Ludas vízgyűjtő vizes élőhelyeinek fenntartható kezelése

  Rövidítés:  SWeM-PaL

  Projektazonosító: HUSRB/1602/12/0014

  Elkülönített forrásösszeg: 448 189,81 euró

  Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 380 961,32 euró

  A projekt kezdete: 2017. október 1.

  A projekt zárása: 2019. szeptember 30.

  Vezető kedvezményezett: Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka

  1. kedvezményezett:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem

  2. kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem

  3. kedvezményezett:  Palic-Ludas Közvállalat (Javno preduzeće Palić-Ludaš)

  4. kedvezményezett: Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület

  Elérhetőség:

  Újvidéki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szabadka

  Cím: Kozaračka 2a, 2400 Subotica, Szerbia                          

  Kapcsolattartó: Dr. Mirjana Horvat

  E-mail: isic.mirjana@gmail.com

   

  A Projekt leírása:

  A projekt célja a határon átnyúló Palics–Ludas vízgyűjtő vízkészleteivel való fenntartható gazdálkodás szabályrendszerének kidolgozása egy hidroökológiai szempontból megalapozott monitoringrendszer alapján – összhangban ez Európai Unió víz keretirányelvével és a Natura2000/Ramsar célkitűzések követelményeivel.

  Az így kialakított monitoringrendszer lehetővé tenné, hogy a jövő döntéshozói mélyrehatóbban megismerhessék a kérdéses vízgyűjtőt, így biztosítva a vízgyűjtő minél szakszerűbb kezelését.

  A javasolt monitoringrendszer megpróbálja átültetni a magyarországi Kolon-tó már működő monitoringrendszerével összefüggésben nyert bevált gyakorlatokat.

  A határon átnyúló Palics–Ludas vízgyűjtő megfelelő vízkészlet-kezelési szabályzattervezetéhez két multidiszciplináris terepi felmérésre kerül majd sor a Palics–Ludas vízgyűjtő és a Kolon-tó vonatkozásában. Ezenkívül, mivel a Palics-Ludas vízgyűjtő egyszerre Magyarországon és Szerbiában is elterül, a projekt felméri a regionális vízelvezető csatornarendszer ökológiai folyósóként játszott szerepét is.