Skip navigation

Projektek

Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program pályázati felhívásaiban leszerződött projektek

 • Stratégiai pályázati felhívás
  ColourCoop - HUSRB/1601/31/0005

  A projekt címe: Színes együttműködés (Colourful Cooperation)

  Rövidítés: ColourCoop

  Projektazonosító: HUSRB/1601/31/0005

  A Projekt teljes költségvetése: 3.738.247,30 euró

  Uniós hozzájárulás: 3.177.510,20 euró

  A kezdés időpontja: 2017. június 1.

  A befejezés időpontja: 2020. május 31.

  Fő kedvezményezett: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  1. kedvezményezett: Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu)

  2. kedvezményezett: Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület

  3. kedvezményezett: Szabadka Város

  4. kedvezményezett: Újvidék Város

  Elérhetőség:

  DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Cím: Tábor u. 7/B, 6722 Szeged, Csongrád megye, Magyarország

  E-mail: office@dkmt.net

  Telefon: +36 62 543 165; +36 30 676 6819

  Kapcsolattartó: Csókási Eszter Anna

  A Projekt leírása:

  A Projekt célkitűzése a következő:

  • átfogó kulturális stratégia kidolgozása a teljes magyar–szerb határtérség számára;
  • internetes információs és hírközpont indítása magyar és szerb nyelven;
  • szerb és magyar kulturális központok létrehozása Mórahalom és Palić településen;
  • Újvidék – mint Európa leendő Kulturális Fővárosa – és környékének bevonása a magyar–szerb határtérség kulturális és idegenforgalmi életébe.

  A Projekt részeként az újonnan létesített kulturális központok és Újvidék kiállítások, kulturális programok és kreatív workshopok nagy számának ad majd helyet. A különböző népcsoportok tagjai ezeken a rendezvényeken megismerhetik egymás kulturális értékeit, hagyományait, művészi eredményeit és művészeit. A Projekt ezenfelül részletes kulturális és idegenforgalmi információkkal és célzott hírkampányokkal segíti elő a magyar–szerb határtérségen belüli kulturális együttműködés és idegenforgalom fejlődését.

 • Stratégiai pályázati felhívás
  Dream Railway - HUSRB/1601/22/0002

  A projekt címe: A Szabadka–Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának kidolgozása

  Rövidítés: Álomvasút

  Projektazonosító: HUSRB/1601/22/0002

  Elkülönített forrásösszeg: 3.585.017,40 euró

  Uniós hozzájárulás: 3.047.264,79 euró

  A kezdés időpontja: 2017. június 1.

  A befejezés időpontja: 2020 május 31.

  Fő kedvezményezett: Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság (Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj)

  1. kedvezményezett: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.

  Elérhetőség:

  Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (Tartományi Energetikai, Építkezési és Közlekedési Titkárság)

  Cím: 16 Mihajla Pupina Boulvard, 21000 Novi Sad, Serbia

  Telefon: +381 214 874 324; +381 21 487 4324; +381 60 600 6300

  E-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

  Kapcsolattartó: Endre Šurjan

  A Projekt leírása:

  A Projekt célja a Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal Szabadka–Bácsalmás–Baja szakaszának megépítéséhez szükséges tervdokumentáció kidolgozása a meglévő megvalósíthatósági tanulmány alapján.

  A Szeged–Szabadka–Bácsalmás–Baja vasútvonal tervezése évekkel ezelőtt kezdődött. 2011-ben készült el vasútvonalnak a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program által finanszírozott megvalósíthatósági tanulmánya – több alternatív útvonal vizsgálatával. Az elmúlt öt évben Szerbia és Magyarország kormánya és szakminisztériumai többször egyeztettek a vasútvonalról, és többször kifejezték a projekt iránti támogatásukat.

  A Szabadka–Bácsalmás szakaszon jelenleg nincsen forgalom. A vonal korábban használatban volt, ma viszont csak a korábbi vágányok nyoma látható. A magyar–szerb határtérség kulturális, idegenforgalmi és társadalmi kapcsolatainak fejlődésében komoly akadályt jelent a közvetlen közlekedési kapcsolat hiánya. A projekt legfőbb haszna a határátkelés anomáliáit megszűntető vasúti kapcsolat kialakítása és a vasútvonal rekonstrukciója a személyek és áruk mobilitásának fejlesztése érdekében. Így optimalizálható a fizikai távolság megtételéhez szükséges utazási idő, és jelentősen javulhatna a térség városainak és falvainak elérhetősége.

  A tervezett projekttevékenységek között a következők szerepelnek:

  • A Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–Baja vasútvonal engedélyeztetési tervei és előzetes terve.
  • Az infrastrukturális folyósó (Szabadka–Csikéria, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsszőlős, Baja) speciális céljaihoz igazodó területrendezési terv kidolgozása. 
  • Projektkiadványok nyomtatása – a műszaki dokumentáció vezetői összefoglalója
  • Rendezvények – egyeztetés többek között a szerb és magyar vasúti vállalatokkal, valamint workshopok szervezése a vasútvonal mentén fekvő városok és falvak képviselőivel.
 • Stratégiai pályázati felhívás
  BABECA - HUSRB/1601/11/0001

  A projekt címe: A Baja–Bezdán-csatorna térségének komplex vízgazdálkodási fejlesztése

  Rövidítés: BABECA

  Projektazonosító: HUSRB/1601/11/0001

  Elkülönített forrásösszeg: 8 699 537,91 euró

  Uniós hozzájárulás: 7 394 607,21 euró

  A kezdés időpontja: 2017. szeptember 29.

  A befejezés időpontja: 2020. szeptember 28.

  Fő kedvezményezett: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  1. kedvezményezett:  Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" Novi Sad (Vode Vojvodine Újvidéki Vízgazdálkodási és Vízügyi Társaság)

  2. kedvezményezett: Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine (Vajdaság Autonóm Tartomány „Európai Ügyek” Alap)

  Elérhetőség:

  Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

  Cím: Széchenyi u. 2/C. 6500 Baja, Magyarország

  Telefonszám: +36 79 525 157

  E-mail: ipa.ferenc.csatorna@aduvizig.hu

  Kapcsolattartó: Balogh Henriett

  A Projekt leírása:

  A Projekt a célterület árvízkockázatának csökkentését, valamint a Baja–Bezdán-csatorna vízelvezető képességének helyreállítását célozza meg. A projekt beavatkozásai javítják a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázatmegelőzési rendszert.

  Háttér:

  A Baja–Bezdán-csatorna (Ferenc-csatorna) térsége regionális vízgazdálkodási rendszerének komplex fejlesztése Magyarországon a dél-alföldi régióra, Szerbiában pedig Bácskára és a Bánátra terjed ki.  A csatorna nemzetközi jelentőségű vízgazdálkodási és műszaki létesítménynek tekinthető. A csatorna elsősorban vízellátási és a belvizek elvezetési feladatát tölt be (ezenfelül sportolási és pihenési célokat is szolgál). A csatorna egyes szakaszai – beleértve a műszaki területeket is – az árvízvédelmi rendszer részét képezik. A karbantartás elmaradása, a biomassza megnövekedett mennyisége és az iszappal összefüggő vízminőségi problémák miatt jelentősen lecsökkent a vízellátó képesség.

  A Projekt célterületét a Baja–Bezdán-csatorna (a csatorna magyarországi és szerbiai szakaszai együtt), a szerb oldalon húzódó Verbász–Bezdán-csatorna, a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip adja. A Verbász–Bezdán-csatorna a vajdasági Bácskában található, és Bezdántól egészen Verbászig húzódik. A kapcsolódó létesítmények a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip.

  A bezdáni zsilipet a jelenlegi műszaki és hidromechanika állapota miatt nem használják. Továbbra is fontos létesítménynek számít a Duna–Tisza–Duna csatorna mentén, működőképessége ezért tehát elengedhetetlen. A sebesfoki zsilip a Baja–Bezdán-csatorna és a Bezdán-Verbász-csatorna találkozásánál található. A zsilip ipari létesítményként a hajózást biztosította, és az egyedüli árufuvarozási lehetőséget jelentette a térségben.

  A projekt főbb tevékenységei a következők:

  • a csatornaszakaszok mederkotrása, platformok építése az uszadékfa eltávolítására, valamint csónakrámpa létesítése Magyarországon;
  • a bezdáni zsilip és a sebesfoki zsilip újjáépítése és rehabilitációja;
  • a magyarországi és szerbiai karbantartásokhoz szükséges speciális berendezés beszerzése;

  A Projekt célja továbbá, hogy eredményei további fejlesztések szilárd alapját jelentsék majd.