Skip navigation

Letöltések

A Programmal kapcsolatos fájlok megtekintése és letöltése 

 • 07. Augusztus 2017.
  Programdokumentum
  Éves végrehajtási jelentés 2016

  Az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia 2016 éves végrehajtási jelentése (Annual Implementation Report - AIR) 2016 végéig részletes áttekintést nyújt a Program keretében végrehajtott tevékenységekről.

  A nagyközönség számára készült összefoglalóban (Citizens' Summary) a végrehajtott tevékenységek rövid áttekintése található 2016 végéig.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  AIR of Interreg-IPA CBC HUSRB for 2016 air-of-interreg-ipa-cbc-husrb-for-2016.pdf
  Citizens' summary_Hungarian citizens-summary-annex-hun.pdf
 • 29. Június 2017.
  Programdokumentum
  Projekt Megvalósítási Kézikönyv és Mellékletei

  A Projekt Megvalósítási Kézikönyv (Project Implementation Handbook) útmutatást és információkat tartalmaz adminisztratív és pénzügyi kérdésekben, a nyomon követési és jelentéstételi eljárásokkal, valamint az Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia Program keretében megfogalmazott egyéb követelményekkel kapcsolatban.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Annex I_Project Report_model_template annex-i-project-report-model-template.pdf
  AnnexII_AfR_model_template annexii-afr-model-template.pdf
  Project_Implementation_Handbook project-implementation-handbook.pdf
 • 10. Március 2017.
  Programdokumentum
  A “single tender” eljárás dokumentációja mostantól elérhető angol, magyar és szerb nyelven

  Az egyszerűsített eljárás dokumentumai már elérhetők magyar és szerb nyelven is. Feltöltésre került továbbá az angol nyelvű dokumentáció javított verziója.

  Az előkészítési és megvalósítási időszakban az egyszerűsített eljárás keretében lefolytatandó valamennyi beszerzéshez a feltöltött dokumentumokat szükséges használni összhangban a „Költségek elszámolhatósági szabályai” c. dokumentum 4. fejezetében foglaltakkal, ellenkező esetben a költség nem lesz elszámolható.

  A magyarországi Kedvezményezettek a magyar és angol nyelvű dokumentációt, míg a szerbiai Kedvezményezettek a szerb és angol nyelvű verziókat használhatják. A csomag a következő dokumentumokat tartalmazza: Ajánlatkérés; Ajánlatminta; Értékelési jegyzőkönyv és Szerződésminta /megrendelőminta). Ezen dokumentumok közül a szerződés/megrendelő minta használata opcionális, azonban a másik három dokumentum használata kötelező.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy minden esetben lehetőség van magasabb rendű eljárás – jelen esetben ún. „competitive negotiated” eljárás lefolytatására a Program és a PraG szabályaival összhangban.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Single Tender documentacija_SRB_10032017 single-tender-documentacija-srb-10032017.zip
  Single Tender documentation_ENG_10032017 single-tender-documentation-eng-10032017-570.zip
  Single Tender dokumentáció_HU_10032017 single-tender-dokumentacio-hu-10032017-721.zip
 • 26. Január 2017.
  Programdokumentum
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module
  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Character limit of the fields in the IMIS 2014-2020 Application Module character-limit-of-the-fields-in-the-imis-2014-2020-application-module.pdf
 • 29. December 2016.
  Programdokumentum
  A „single tender” eljárás dokumentációja elérhető angol nyelven

  *Megjegyzés: A dokumentáció időközben frissült, az aktuális verzió elérhető a Letöltések részben: A “single tender” eljárás dokumentációja mostantól elérhető angol, magyar és szerb nyelven.

  A „single tender” eljárás dokumentációja elérhető angol nyelven. Minden egyes dokumentáció (szolgáltatás, eszköz és beruházás) négy fájlt tartalmaz, melyek a következők: „Ajánlatkérés és információ”, „Ajánlattételi minta”, Single Tender Report” és egy mintadokumentum szerződéshez, illetve megrendelőhöz. Az első három dokumentum használata kötelező a 2.500 és 20.000 euró nettó összeg közötti beszerzések esetén. A szerződés, illetve megrendelő mintadokumentumai csupán javaslatok, használatuk opcionális. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy szerződésnek vagy megrendelőnek minden esetben készülnie kell „single tender” eljárás esetén a költségek elszámolásához.

  A dokumentáció hamarosan elérhető lesz magyar és szerb nyelven is. A magyarországi partnerek választhatnak, hogy a magyar vagy angol nyelvű verziót használják, míg a szerbiai partnerek értelemszerűen a szerb vagy angol nyelvű dokumentációkat használhatják.

 • 05. December 2016.
  Előadások
  Információs napok - Előadásanyagok

  2016. november 24 és 30. között Információs napok kerültek megrendezésre a második pályázati felhíváshoz kapcsolódóan Szegeden, Újvidéken, Szabadkán és Kecskeméten. A rendezvénysorozat célja a potenciális kedvezményezettek tájékoztatása volt a Programról, a pályázási folyamatról és egyéb vonatkozó szabályokról A szemináriumok előadásanyagai itt elérhetők.

  További információkért keressék a Közös Titkárságot és a Közös Titkárság Antenna szervezetét.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Info Days_all presentations info-days-all-presentations.pdf
 • 23. November 2016.
  Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó dokumentumok
  HUSRB1601 es HUSRB1602 Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához – aktualizált Útmutató

  Aktualizált Útmutató

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event-40.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event-137.pdf
  HUSRB1601 and HUSRB1602_Guidelines_October 2016 husrb1601-1602-guidelines-october-2016.pdf
 • 23. November 2016.
  Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó dokumentumok
  Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program Vizuális arculati kézikönyve

  Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program Vizuális arculati kézikönyve (a továbbiakban: Kézikönyv) a Program brandjével kapcsolatos előírásokba, követelményrendszerbe és elemei használatának szabályaiba vezet be.

  A Kézikönyv elsősorban a Program brandjével ellátott anyagokat megtervező grafikus szakembereknek és a Program Kedvezményezettjeinek/projektjeinek szól. Ez utóbbiak útmutatóként használhatják a projektek kommunikációs anyagának kidolgozásához.

  A Kézikönyv két fejezetből áll:

  • 1. Fejezet: A Program – tartalmazza a Program vizuális arculati elemeit és használatuk szabályait, valamint példákat a Program dizájnmegoldásaiban való alkalmazásukról;
  • 2. Fejezet: A projektek – kedvezményezetteknek szánt sablonok, valamint használatuknak és a Program kötelező elemei használatának szabályai.

  A Vizuális arculati kézikönyvet folyamatosan alakuló dokumentumnak szánjuk. Az új vagy megváltozott követelmények lekövetése érdekében ezért időszakosan átdolgozzuk. Ezenfelül módosulhat még a felhasználói hasznosság növelése érdekében is.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Visual_Identity_Manual_Interreg-IPA CBC HUSRB visual-identity-manual-interreg-ipa-cbc-husrb.pdf
 • 06. Október 2016.
  Programdokumentum
  Interreg-IPA CBC Magyarország-Szerbia - Brossúra
  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Interreg-IPA CBC HUSRB _Brochure_hu interreg-ipa-cbc-husrb-brochure-hu-371.pdf
 • 03. Október 2016.
  Pályázati csomag - Második pályázati felhívását
  Pályázati csomag – Második pályázati felhívás

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program (Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia) 2016. október 3-án megnyitotta a második pályázati felhívását.

  A HUSRB/1602 számú pályázati felhívás, 21 500 000 eurós keretösszeggel széles pályázói körnek szól, sokféle tevékenység megvalósítására a Programterületen.

  A HUSRB/1602 számú második pályázati felhívásra 2017. január 31-éig lehet pályázatokat benyújtani.

   

  Módosítás a Költségek elszámolhatósági szabályaiban (Rules of Eligibility of Expenditures):

  Néhány technikai jellegű módosításon túl két alapvető változás található a Költségek elszámolhatósági szabályai c. dokumentum új verziójában. Az egyik, hogy utazási költségek akkor is tervezhetők, ha átalány elszámolást (flat rate) választanak – amire a Stratégiai Felhívásban keretében nem volt lehetőség – a személyi jellegű költségeknél. A másik változás pedig a beszerzési eljárások értékhatárait és szabályait érinti.

  Felhívjuk figyelmüket, hogy a dokumentum és annak módosításai a Program keretében benyújtott valamennyi pályázatra alkalmazandó.

   

  Pályázati csomag

  A pályázati csomag a következő dokumentumokból áll:

  • Pályázati csomag – .zip file
  • HUSRB 2. pályázati felhívás;
  • HUSRB 2. PF pályázati útmutatója;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap I. melléklete;
  • HUSRB 2. PF pályázati adatlap II. melléklete;
  • Költségek elszámolhatósági szabályai_módosítás_2016.12.05.;
  • Költségek elszámolhatósági szabályai_hatályon kívül.;
  • HUSRB 2. PF Pályázati Útmutató I. melléklete – minta támogatási szerződés;
  • HUSRB 2. PF  Pályázati Útmutató  II. melléklete –  minta partnerségi megállapodás;
  • HUSRB Felhasználói kézikönyv.

  A Pályázati útmutató 8.5 fejezetében foglalt szabályok szerint a pályázatokat online kell benyújtani az IMIR 2014-2020 pályázati modulban.

  Az IMIR 2014-2020 pályázati modul a következő linken férhető hozzá:

  https://imis2014-2020.eu/imis-web/public#!foAppSrbLogin

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  HUSRB_2nd Call for Proposals husrb-2nd-call-for-proposals.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex I of GfA_Model Subsidy Contract husrb-2nd-cfp-annex-i-of-gfa-model-subsidy-contract.pdf
  HUSRB_2nd CfP Annex II of GfA_Model Partnership Agreement husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-gfa-model-partnership-agreement.pdf
  HUSRB_2nd CfP Guidelines_for_Applicants husrb-2nd-cfp-guidelines-for-applicants.pdf
  HUSRB_2nd CfP_Annex I of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-i-of-application-form.doc
  HUSRB_2nd CfP_Annex II of Application_Form husrb-2nd-cfp-annex-ii-of-application-form.doc
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_05122016 husrb-eligibility-rules-of-expenditures-05122016.pdf
  HUSRB_Eligibility Rules of Expenditures_outdated husrb-eligibility-rules-of-expenditures-outdated.pdf
  HUSRB_Users_manual husrb-users-manual.pdf
  Second CfP_Application package second-cfp-application-package.zip
 • 29. Március 2016.
  Pályázati csomag - Stratégiai pályázati felhívás
  Pályázati csomag - Stratégiai pályázati felhívás (lezárult)

  Az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2016. március 29-én tette közzé a HUSRB/1601 számú stratégiai pályázati felhívást.

  A felhívásra 2016. szeptember 30-án 24:00-ig (CET) adhatók postára a pályázatok, illetve 16:00-ig (CET) nyújthatók be személyesen vagy futárszolgálat útján a KT-hez. 

  Emlékeztetőül közöljük, hogy a stratégiai felhívás projektpályázatainak eredeti benyújtási határideje 2016. augusztus 26-án 24:00 (CET) volt (a személyesen leadott pályázatoké pedig 16:00 (CET)). A KMB 2016. július 11-én meghosszabbította ezt a határidőt.

  Az Európai Bizottság C(2015)9488 számú határozatával 2015. december 15-én jóváhagyott Programnak ez az első pályázati felhívása. 


  A HUSRB/1601 számú és 24.800.000 eurós keretösszegű stratégiai pályázati felhívás a Magyarország-Szerbia határtérség szempontjából stratégiai jelentőségű projektek megvalósítását támogatja.


  Bővebb tájékoztatás a Pályázati felhívás menüpont alatt található. A stratégiai pályázati felhívás Pályázati csomagja innen tölthető le a következő dokumentumokkal együtt: 

  Pályázati csomag – tömörített fájl,
  vagy
  A pályázati csomag fájljai külön-külön. A Stratégiai pályázati felhívás és a Pályázati útmutató (PÚ) című dokumentumok korábbi változatai tájékoztató jelleggel szintén megtalálhatók az alábbi tömörített fájlban:

  • Pályázati adatlap (Application Form);
  • Stratégiai pályázati felhívás – HELYESBÍTÉS – HATÁRIDŐ-HOSSZABBÍTÁS;
  • Pályázati útmutató (PÚ) – HELYESBÍTÉS – HATÁRIDŐ-HOSSZABBÍTÁS;
  • A kiadások elszámolhatósági szabályai (Eligibility Rules of Expenditures);
  • A PÚ I. melléklete – Támogatási Szerződés minta (Annex I of the GfA – Model Subsidy Contract);
  • A PU II. melléklete – Partnerségi Megállapodás minta (Annex II of the GfA – Model Partnership Agreement);
  • A Pályázati adatlap I. melléklete – Pályázói nyilatkozat (Annex I of the Application Form – Declaration by the Applicant);
  • A Pályázati adatlap II. melléklete – Pályázó nyilatkozata az igénybevett állami támogatás jelentőségéről (Annex II of the Application Form – Declaration by the Applicant State aid relevance);
  • Stratégiai pályázati felhívás és Pályázati útmutató – korábbi változatok (tömörített fájlként).
 • 29. Március 2016.
  Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó dokumentumok
  HUSRB/1601 Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához

  A HUSRB/1601 Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához (Information and Publicity Guidelines) című dokumentum az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program stratégiai pályázati felhívás nyertes projektjei számára készült. A dokumentum fontos információkat és iránymutatásokat tartalmaz a projektek megvalósításában részt vevő Vezető Kedvezményezettek/Kedvezményezettek számára.


  Az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Program stratégiai pályázati felhívásában nyertes projektekben a Before Project Event (Projektrendezvény előtti) és After Project Event (Projektrendezvény utáni) formanyomtatványok használata kötelező, melyek használatáról a  HUSRB/1601 Útmutató a projektek tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó intézkedéseinek végrehajtásához (Information and Publicity Guidelines) című dokumentumban tájékozódhat részletesen.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  HUSRB1601 Guidelines for Implementation of Information and Publicity Measures for Projects husrb1601-guidelines-for-implementation-of-information-and-publicity-measures-for-projects.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - After Project Event husrb1601-information-and-publicity-after-project-event.pdf
  HUSRB1601 Information and Publicity - Before Project Event husrb1601-information-and-publicity-before-project-event.pdf
 • 15. December 2015.
  Programdokumentum
  Az Európai Bizottság jóváhagyta az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Programot

  Az Európai Bizottság (EB) 2015. december 15-én elfogadta a Magyarország és Szerbia közötti új határon átnyúló együttműködési programot – az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Programot.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Interreg IPA HU-SRB_final_adopted_15 12 2015_HU interreg-ipa-hu-srb-final-adopted-15-12-2015-hu.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015 EN interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-en.pdf
  Interreg-IPA CBC HU-SRB_CP_adopted_15 12 2015_SRB interreg-ipa-cbc-hu-srb-cp-adopted-15-12-2015-srb.pdf
 • 28. Október 2015.
  Programkiadványok
  Példaértékű együttműködések

  A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program büszkén mutatja be a Példaértékű együttműködések című új kiadványt, amelyben a 2007–2013-as programban projekteket kivitelező magyar és szerb partnerszervezetek közötti jó együttműködés példái szerepelnek.

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Peldaerteku egyuttmukodesek peldaerteku-egyuttmukodesek-822.pdf
 • 30. Szeptember 2015.
  Programkiadványok
  Projekt katalógus HUSRB IPA CBC

  Büszkén mutatjuk be a program által kiadott Projekt katalógust, amely a határon átnyúló programban résztvevő magyar és szerb szervezetek sikeres együttműködéseinek eredményeit foglalja össze. A kiadvány továbbá átfogó képet ad számos, a Program megvalósításáért felelős magyar és szerb intézmény összehangolt, közös munkájáról. 

  A következő dokumentumok tölthetők le:
  Projekt katalógus HUSRB IPA CBC husrb-ipa-cbc-project-catalogue-hu.pdf