Skip navigation

Vesti

Najnovija obaveštenja i najave  o programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija, kao i informacije za predstavnike medija

31. January 2017.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata je zatvoren!

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u sklopu Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je zatvoren 31. januara 2017. godine u 24:00 po srednje evropskom vremenu putem IMIS 2014-2020 aplikacionog modula.

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata generisao je veliko interesovanje, koje se ogleda u 259 podnetih prijava i iznosu potraženih sredstava koji je više od četiri puta veći od iznosa namenjenog Drugom pozivu.

Među podnetim prijavama, 21 prijava se odnosi na Prioritetnu osu 1: Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika; 8 prijava je vezano za Prioritetnu osu 2: Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži; 141 prijava je vezano za Prioritetnu osu 3: Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa i 89 prijava koje se odnose na Prioritetnu osu 4: Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama.

Infografika u prilogu prikazuje statistiku vezanu za Drugi poziv za podnošenje predloga projekata.

Nakon zatvaranja Drugog poziva, obaveza Potencijalnih korisnika je da dostave dokument Certification, koji generiše IMIS 2014-020 do 7. februara 2017. godine – do ponoći ukoliko se dostavi putem preporučene pošte ili kurirske usluge ili do 16:00 po srednje evropskom vremenu u slučaju lične dostave.

Zajednički sekretarijat će obavestiti Potencijalne Vodeće korisnike o rezultatima formalne procene (formal assessment) okvirno u matu 2017. godine*, a dokumentima potrebnim za potpisivanje ugovora okvirno u junu 2017. godine* . U periodu između jula i septembra 2017. godine*, Vodeći korisnici odabranih bi trebalo da potpišu ugovor o subvenciji (Subsidy Contract for Community Funding).       

Za sva pitanja i pojašnjenja Potencijalnim korisnicima su na raspolaganju Zajednički sekretarijat (ZS) i Antena JS.

 

*Okvirno vreme

Možete preuzeti sledeća dokumenta:
2nd Call Statistics_infographics 2nd-call-statistics-infographics.jpg

Ostale vesti

 • 21. Mart 2023.
  Tenderska procedura - HUSRB/1903/31/0046
  Ovo obaveštenje se odnosi na proceduru javnih nabavki koju planira Korisnik Programa u okviru implementacije projekta ELECTRA, HUSRB/1903/31/0046.
  Saznajte više
 • 10. February 2023.
  ESPON javne konsultacije | Živeti, raditi i putovati preko granica
  ESPON je lansirao javne konsultacije za 4 nova prioriteta, od kojih je jedan posvećen životu, radu i putovanju preko granica. Više informacija na engleskom jeziku, dostupno je putem linka u tekstu koji prenosimo.
  Saznajte više
 • 02. Decembar 2022.
  2021 - 2027 ZNO, ažurirane informacije
  Nakon javnog poziva objavljenog sredinom oktobra 2022. godine, za članstvo organizacija civilnog društva u ZNO Interreg VI-A IPA Programa Mađarska-Srbija 2021-2027, donet je sledeći predlog >>>
  Saznajte više